Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredze bei der energetischen Gebäudesanierung ēku enerģētiskajā renovācijā in Deutschland Vācijā Knut.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredze bei der energetischen Gebäudesanierung ēku enerģētiskajā renovācijā in Deutschland Vācijā Knut."—  Präsentation transkript:

1 Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredze bei der energetischen Gebäudesanierung ēku enerģētiskajā renovācijā in Deutschland Vācijā Knut Höller, IWO e.V. Zemgale, April 2012

2 2 Aktuelle Ziele in Deutschland / aktuālie mērķi Vācijā Bis/līdz 2020: 20 % Primärenergieeinsparung 30 % Reduzierung CO 2 -Ausstoß ggü. 1990 20% primārās enerģijas ietaupījums 30 % CO-2 izmešu samazināšana Bis/līdz 2020: alle Neubauten klimaneutral. visas jaunbūves klimatam neitrālas Bis/līdz 2050:80 % Primärenergieeinsparung 80% primārās enerģijas ietaupījums

3 3 Probleme in Deutschland / problēmas Vācijā Bundesregierung verfehlt die Energiesparziele 2020, da die Sanierungsrate (der Anteil der jährlich sanierten Gebäude am Gesamtbestand) zu gering ist.  Steigerung der Sanierungsrate / Renovēto ēku kāpums, procentuāli uz kopējā dzīvojamā ēku fonda fona IST:0,8 %NOTWENDIG:2 % IR:0,8 %NEPIECIEŠAMI:2 %  Erhöhung des Sanierungsumfanges Renovācijas apjoma paaugstināšana

4 4 Politikinstrumente der Bundesregierung in Deutschland Vācijas politiskie instrumenti “Politik des Forderns:” – “Pieprasīšanas politika” Rechtlich: Energieeinsparverordnung EnEV juridiski:Energotaupības nolikums “Politik des Förderns” – “Atbalstīšanas politika” Förderdarlehen und Investitionszuschüsse zur umfassenden Sanierung KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“ Atbalsta aizdevumi un investīciju dāvinājumi pilnai renovācijai Vācijas Attīstības bankas programma “Energoefektīva renovācija” Information und Transparenz Informācija un caurskatāmība Forschung und verbessertes Know-how Pētniecība un uzlabotas zināšanas

5 Struktur der Wohnungseigentümer in Deutschland / Dzīvokļu īpašnieku struktūra Vācijā Quelle: Stat. Bundesamt, GdW, BFW, BVLeg, eigene Berechnungen

6 Struktur der Wohnungseigentümer in Deutschland (Stand 2005) / Dzīvokļu īpašnieku struktūra Vācijā BBR-PGO / BMVBS Основа данных: Расчет Общегерманского объединения жилищных компаний – GdW (2005) Количество квартир (1.000) Жилищный фонд39.000 100 % Коммерческие собственники В том числе муниципальные жилищные компании 7.800 (2.000) 20% (5 %) Частные собственники - квартиросдачики 14.430 37 % Частные собственники – жильцы 16.770 43 %

7 7 Förderprinzip / atbalsta principi Quelle: BMVBS KfW-115 Effizienzhaus KfW-100 Effizienzhaus KfW-85 Effizienzhaus KfW-70 Effizienzhaus KfW-55 Effizienzhaus Anforderungen der EnEV für Neubau H T ‘=0,40-0,65W/(m²K) je nach Gebäudetyp Q P =40-120kWh/(m²a) je nach Gebäudetyp Referenz Neubau (100%)

8 8 Förderprinzip Tilgungszuschuss / pamatsummas atmaksas atbalsts Quelle: BMVBS AntragPrüfungDurchleitung KreditWeiter- leiten Fördermittel Kunde Haus- bank KfW-115 Effizienzhaus 2,5 % KfW-100 Effizienzhaus 5,0 % KfW-85 Effizienzhaus 7,5 % KfW-70 Effizienzhaus 10,0 % KfW-55 Effizienzhaus 12,5 % Förderung auf Basis der Energieeinsparverordnung (EnEV) mit Tilgungszuschuss (Prozentualer Anteil am Darlehensbetrag)

9 9 Förderprinzip Zuschuss – atbalsts dāvinājuma veidā Quelle: BMVBS Antrag Zuschuss Kunde KfW-115 Effizienzhaus 7,5 % förderfähige Kosten, bis zu 5.625 € KfW-100 Effizienzhaus 10,0 % förderfähige Kosten, bis zu 7.500 € KfW-85 Effizienzhaus 12,5 % förderfähige Kosten, bis zu 9.375 € KfW-70 Effizienzhaus 15,0 % förderfähige Kosten, bis zu 11.250 € KfW-55 Effizienzhaus 17,5 % förderfähige Kosten, bis zu 13.125 € Förderung auf Basis der Energieeinsparverordnung (EnEV). Zuschuss pro Wohneinheit im Programm 430

10 10 Faktor 10 – Gebäudesanierung Ēku renovācija pec principa „Faktors 10“ Literatūra: Schulze Darup, B. (Hrsg.), Gebäudesanierung mit Faktor 10 Technische Anforderungen / Tehniskās prasības: Kosten / izmaksas: Gute Wärmedämmung der Gebäudehülle / laba ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumizolācija U mittel ≤ 0,15 W/(m²K) Hochwärmedämmende Fenster / logi ar īpaši augstām siltumizolācijas īpašībām U ≤ 0,80 W/(m²K); g ≈ 0,55 Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung / komforta ventilācija ar rekuperāciju Wärmebrückenoptimierung / „aukstuma tiltu“ optimizēšana Luft- und Winddichtheit / hermētiskums Effiziente Gebäudetechnik / efektīvas ēkas iekšējās tehniskās iekārtas 80 – 150 €/m² über EnEV-Neubau-Standard 80 – 150 €/m² augstākas par EnEV standartu jaunbūvēm Nutzen / ieguvumi: Energieeinsparung / enerģijas ietaupījums Bautenschutz / ēkas aizsargāšana pret nolietošanos Raumluftqualität – Gesundheit / gaisa kvalitāte telpās - veselība Gebäudewert / ēkas vērtības pieaugums

11 11 Faktor 10 - Gebäudesanierung Literatūra: Schulze Darup, B. (Hrsg.), Gebäudesanierung mit Faktor 10 Typologie / tipoloģijaJahres-Heizwärmebedarf q h [kWh/(m²a)] siltumenerģijas patēriņš gadā Jahres-Primärenergiebedarf Q P ‘‘ [kWh/(m²a)] Primārās enerģijas patēriņš gadā Einsparung Q P ‘‘ [%] Ietaupījums Esošais stāvoklis RenovācijaEsošais stāvoklis Renovācija 1880er JahreBlockrand164,529,2254,153,179 1920er JahreBlockrand216,236,6326,561,681 1930erJahrefreistehend203,525,9308,749,384 1950er JahrePunkthaus407,632,2594,456,690 1950er JahreZeile150,916,9235,139,083 1960er JahreZeile206,120,5312,343,186 1960er Jahrefreistehend250,525,1374,548,487 1970er JahrePunkthaus127,914,6202,936,382 1970er JahrePlattenbau138,412,0217,633,485 1970er Jahrefreistehend124,323,1197,846,177

12 Aktuelle Herausforderungen – aktuāli izaicinājumi Politikinstrumente an den Bedürfnissen der Gebäudeeigentümer orientieren Orientēt poltikas instrumentus uz ēku īpašnieku vajadzībām Phase 1: Bisher uninteressierte Haushalte anregen, eine energetische Sanierung in Betracht zu ziehen. 1. fāze: Līdz šim neieinteresētu mājsaimniecību ieinteresēšana enerģētiskas renovācijas veikšanā. Phase 2: Haushalten, die sich für energetische Sanierungen interessieren, bei der Entscheidung für und Planung von energetischen Sanierungen helfen. 2. fāze: Palīdzēt enerģētiskā renovācijā ieinteresētām mājsaimniecībām izdarot lēmumu par renovāciju un projektējot / plānojot to. Phase 3: Sicherstellen, dass das Baugewerbe die Entscheidungen der Haushalte unterstützt und korrekt umsetzt. 3. fāze: Nodrošināt, ka būvniecības uzņēmumi atbalsta un pareizi izpilda mājsaimniecību lēmumus. Quelle: DIW-Wochenbericht 34/2011

13 13 Paldies! Knut Höller IWO e.V. Теl.: +49 30 20679802 Fax: +49 30 20679804 hoeller@iwoev.org www.iwoev.org


Herunterladen ppt "Aktuelle Lage und Erfahrungen Aktuālā situācija un pieredze bei der energetischen Gebäudesanierung ēku enerģētiskajā renovācijā in Deutschland Vācijā Knut."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen