Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

HAGIOTERAPIJA MEĐUNARODNI STUDIJ Teorija i praksa

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "HAGIOTERAPIJA MEĐUNARODNI STUDIJ Teorija i praksa"—  Präsentation transkript:

1 HAGIOTERAPIJA MEĐUNARODNI STUDIJ Teorija i praksa
Izobrazba i formacija Zagreb, srpnja 2009. Hrvatska

2 Uvod 1 Hagioterapija je naziv za istraživanje čovjekove duhovne duše i njezine izranjenosti, te za terapiju njezinih boli i patnji. Ona je znanstveno istraživanje i terapijska praksa. Ona otkriva čovjekovu duhovnu dimenziju, organizam duhovne duše i bezgranične mogućnosti čovjeka kad živi i radi po zakonitostima duha.

3 Uvod 2 Hagioterapija istražuje čovjekovu duhovnu dušu, a to je područje između psihe i religioznosti, odnosno između psihologije i religije. Ona otkriva: duhovnu dušu i njezin organizam, patnje i boli duhovne duše, uzrok i izvore boli i patnje, način dijagnoze, moć i izvore terapije.

4 Uvod 3 Ovaj studij je oblik izvanrednog studija hagioterapije, te zato u jednom tjednu i u zgusnutom obliku predavanja i odgoja. On zahtijeva da se nakon studija proučava literatura: Dijagnoza duše i hagioterapija, Hagioterapija PTSP-a, Korijeni hagioterapije, Otkriće duhovne terapije, Ovisnost i sloboda, Agresivnost i povjerenje, Duhovno pomoći čovjeku, Oče, Susret sa živim Bogom.

5 Uvod 4 D. Amen: dobro liječi, a zlo razara i mozak. Znanstveno je dokazano da pozitivan i duhovan život poboljšava funkciju mozga. Lijek: misaona duhovna terapija-za depresiju, tjeskobu, poremećaj prehrane, bračnih problema i zvanja. Jednako su lijek molitva i meditacija (usp. Liječenje hardwarea duše, također Kako funkcionira vaš mozak) B. Lipton: navike, placebo i nocebo efekt.(usp. Biologija vjerovanja) F.S. Collins, gene je pisao Stvoritelj u čovjeka(usp. Božji jezik) D. Goleman: podsvjesno spoznajemo i odlučujemo se, intuicija (usp. Emotivna inteligencija) UNICEF: bebe razumiju sve i to srcem.

6 Uvod 5 M.Beck: u svakoj stanici tijela je duhovna dimenzija
K. Rahner: bolest znak nereda u duhovnoj duši, otpad od središta-Boga (usp. Seele und Krankheit. Psychosomatische Medizin und theologische Anthropologie. Der Krebs und die Seele. Gen Geist, Gehirn, Gott) B. Haering: krik duše nastaje kad čovjek zna da treba moralno činiti a čini suprotno.(usp. Das Gesetz Christi, I i II) E. Biser: Egzistencijalne bolesti vode čovjeka prema želji za razaranjem, u agresivost, zlobu, a sve je to pojam grijeha. Grešnost i agresivnost potječu od mogućnosti da čovjek odbije prapoziv da prihvati sebe. Lijek: izvući ga iz otpada od samoga sebe i pomoći mu da se potpuno ostvari.(usp. neki članci u Svesci-communio)

7 Uvod 6 Ivan Pavao II.:postoje bolesti duhovne naravi (SC 5).enc. usp. Salvifici doloris – Spasonosno trpljenje) Teologija: grijeh je rascjepkanost duha, zdravlje cjelovitost, zlo razbacuje čovjekovu cjelinu (diabolos), lijek sabire i oslobađa. Obraćenje je bit lijeka duhovne duše.(usp. Rahner, Urs von Balthasar, Beinert, Häring) Filozofija: dobrota, ljubav i istina su zdravlje. Zlo, laž i mržnja su bolest. Razaranje forme tijela je bolest, popraviti tu formu je lijek. (usp. Coreth, Was ist der Mensch?; M. Scheler, Čovjekov položaj u kozmosu; B. Weissmahr, Die Wirklichkeit des Geistes; N. Berdjajev, Duh i realnost, Philosophie des Geistes Bd. I: ) W. Beinert: Bolest je u temelju plod krivog oblika življenja vlastitog bića. (usp. Heilender Glaube)

8 Uvod 7 S. Kierkegaard: egzistencijalni strah, “bolest na smrt”.
M. Heidegger: Čovjek biće na smrt, egzistencijalna krivnja je napuštanje reda ljudskog svijeta. (usp. Sein und Zeit) E. Fromm: Savjest je znanje o najvišem cilju, spoznaja sebe. Vrlina je osjećaj odgovornosti prema vlastitoj egzistenciji. Porok je neodgovornost prema samome sebi.(usp. Umijeće ljubavi, Anatomija razaranja) Mueller-Eckhard: savjest je utemeljena na bitku, s njom čovjek stoji ili pada.

9 Uvod 8 V. Frankl: duh je prkos, podsvijest duh, Bog podsvijesti.(usp. Bog podsvijesti, Liječnik i duša) E. Lukas, paradoksalna intencija, prkos duhom, derefleksija (usp. I tvoja patnja ima smisla) C.G.Jung: zdravlje dolazi kad čovjek pronađe svoj religiozni stav, posljednju odgovornost, dubinu životnih pitanja. Religiozno iskustvo je izraz za egzistenciju i funkciju nesvjesnoga. Za liječenje duše neophodno je religiozno iskustvo.(usp. O religiji i kršćanstvu-Von Religion und Christentum) A. Jores: 70% bolesti uzrokovane su duhom, savjest je glas života. Specifično ljudska bolest nastaje kad čovjek ne može realizirati svoje biće, nadići sebe.(usp. Čovjek i njegova bolest)

10 Uvod 9 H. Schipperges: Čovjek je zdrav kad pronađe strukturu smisla. Smisao je Bog, struktura smisla je vjera. Zohar-Marshall: duhovna inteligencija, smisao,nada, duhovna bolest je stanje rascjepkanosti, otkinuća od središta osobe. Duhovno zdravlje je stanje čvrste cjelovitosti. Duhovna inteligencija je sredstvo pomoću kojega se možemo izliječiti: sabranost, molitva, moral. Duh.inteligencija je mudrost.(usp. SQ. Duhovna inteligencija bitna inteligencija)

11 Uvod 10 Pravoslavna teologija – J.-C.Larchet: dvije su opasnosti: prva reducirati psihičko na duhovno i druga pomiješati psihičko i duhovno. Prva pogreška je u pravoslavlju, druga u katolika. Mentalne i duhovne bolesti. (usp. J.-C.Larchet, L inconscio spirituale. Malattie psichiche e malattie spirituali). Metropolitan of Nafpaktos Hierotheos: Crkveni oci razlikuju tri temeljna stupnja duhovnog života: via purificationis, via illuminationis i via unitatis ili theosis.(usp. The illness and Cure of the Soul in the Orthodox Tradition).

12 DIO POJAM I NASTANAK HAGIOTERAPIJE
Smisao i mjesto hagioterapije: hagios-svet, therapeia-njega, liječenje. Početak i razvoj hagioterapije: evangelizacija, katekumenat, Salvifici doloris, praksa. Izobrazba i formacija u hagioterapiji: a) izobrazba; b) formacija; c) trajno usavršavanje.

13 II. DIO SADRŽAJ HAGIOTERAPIJE
ANTROPOLOŠKA PNEUMATOLOGIJA PNEUMATOLOŠKA BOL I PATNJA PNEUMATOLOŠKA DIJAGNOZA PUTOVI U PNEUMATOLOŠKO ZDRAVLJE

14 Opći pojmovi Čovjek je duh, duša i tijelo
Specifičnost čovjeka je duhovna duša Bog je jedini otac čovjeka U nama su ponude dobra i zla Dobro je život, zlo je razaranje života Čovjek je projekt, on nije što je sada, nego što može biti. On neizmjerno nadilazi samoga sebe. On je u biti stalni razvoj.

15 2 Kad čovjek ne živi razvoj on je frustriran i zlo ga čini patnikom.
Kako otkriti patnju duhovne duše? Koji su putovi do oporavka, od zla k dobru? Hagioterapija otkriva čovjeku njegov smisao i ona ga liječi od razaranja. Čovjek je od zemlje i neba, od ljudi i Boga, od smrtnoga i besmrtnoga, od dobra i zla. Duhovna dimenzija je njegova vrhunska šansa.

16 1.ANTROPOLOŠKA PNEUMATOLOGIJA
A) FILOZOFSKI aspekt duhovne duše B) ORGANSKI aspekt duhovne duše C) FENOMENOLOŠKI aspekt duhovne duše

17 A) FILOZOFSKI ASPEKT DUHOVNE DUŠE
Što je duh Svojstva duha: - sloboda - odgovornost - kreativnost - svijest i samosvijest - dvostruka transcendencija Ontološka struktura čovjeka Bitak Transcendentali Materija i forma Duhovna duša Tijelo i duša Um i razum

18 B) ORGANSKI ASPEKT DUHOVNE DUŠE
Osoba Život Savjest Intelekt Srce Slobodna volja Karakter Religioznost Mašta Govor i sluh Interpersonalnost Pamćenje i sjećanje Svrhovitost Razum Mudrost Moralnost Kreposti Povjerenje Ukus Čuvstvo Spolnost Djelovanje Društvenost Povijesnost Transcendencija Misao Riječ Iskustvo itd.

19 C) FENOMENOLOŠKI ASPEKT
Moći Organi i fenomeni Fenomeni: - velikodušan - dobrohotan - zamišljen - dogovoren - upisan - željen - prkosan - osmišljen - odvažan - strpljiv - mudar - moralan - razborit - odlučan - ponosan - radostan - pun nade - očaran - ljubljen - vjeran - hrabar - jak

20 - snažan - napredan - nježan - dostojanstven - kritičan - istinit
- produktivan - zdrav - čist - svet - razvijen - inovativan Iz organa izlazi duhovna snaga a u fenomenima se ona vidi, razlučuje i očituje. - miran - nježan - kritičan - kulturan - inteligentan - kreativan - slobodan - besmrtan - savjestan - susretljiv - karakteran - pomirljiv - društven - djelotvoran - pobožan - iskusan

21 2. PNEUMATOLOŠKA BOL I PATNJA
A) Morfologija zdravlja i bolesti B) Sustavni prikaz boli i patnje duhovne duše C) Etiologija boli i patnje

22 A. Morfologija zdravlja i bolesti
Zdravlje i bolest Zdravlje duhovne duše Manjak zdravlja duhovne duše Bol duhovne duše Patnja duhovne duše

23 B. Sustavni prikaz boli i patnje duhovne duše
1. Razine patnje duhovne duše a) egzistencijska patnja b) bazična patnja c) cjeloživotna patnja 2. Specifikacija patnje duhovne duše a) kognitivna patnja duhovne duše b) aksiološka patnja duhovne duše c) interpersonalna patnja duhovne duše d) religiozna patnja duhovne duše

24 3. Aspekti patnje i boli duhovne duše:
a) FILOZOFSKI: ranjeni transcendentali, ranjena ili uništena forma b) ORGANISKI: ranjen ili razoren gotovo svaki organ. To se očituje u: pogaženo dostojanstvo osobe, ugrožen život, ranjena savjest, zaveden um, srce koje vapi, ovisna slobodna volja, poroci, ateizam, zakopani talenti, osama bez komunikacije, drugi: nebo ili pakao, opterećena memorija, izgubljeni smisao, oholi razum, odgovornost bez mudrosti, nemoral, bez kreposti, strah, život bez ukusa, iracionalne boli, profanirana spolnost, manjak djela, sam a u društvu, samosažaljenje i mrmljanje, neprirodnost, bez vertikale, zle misli, zle riječi, neiskusno iskustvo itd.

25 c)FENOMENOLOŠKI Manjak duhovnog zdravlja očituje se u negativnom sadržaju fenomena duhovne duše. Nabrojimo barem neke: nesretan, škrt, zlonamjeran, nedomišljen, neizgovoren, otpisan, očajan, podložan, ovisan, zarobljen mislima, neodlučan, nervozan, lud, nemoralan, nepametan, poražen, snužden, razočaran, mrzovoljan, pun straha, malodušan, slab, uznemiren, grub, nevjeran, nekritičan, nemoćan, nekulturan, besmislen, nekoristan, ovisan, smrtan, poročan,

26 glup, neprijateljski, nekarakteran, konfliktan, povučen, uzaludan, neiskusan, neosjetljiv, neukusan, nepovjerljiv, beživotan, nerazuman, nezapamćen, slijep, nijem i gluh, nereligiozan, frustriran itd. lijen nazadan, suicidalan, bijedan, lažan, povrijeđen, bespomoćan, kriv, agresivan, depresivan, bolestan, grešan, prljav, zao, zaostao natražnjački, neprirodan, nepovijestan, nedruštven, nedjelotvoran imanentan,

27 C. Etiologija boli i patnje
Uzrok patnje duhovne duše - zlo Vrste izvora zla u čovjeku: egzistencijalni: neznanje, nemoć, nepovjerenje, strah, užas, tjeskobe, besmisao. bazični: krivica, agresivnost, depresija, suicid, ovisnost; cjeloživotni: uvrede, neuspjesi, prijetnje, bolesti, smrt bližnjih, osama, starost, siromaštvo. kognitivni; neznanje, krivo znanje, devijacije, relativizam, sumnje, ideologije, laži, prijevare; aksiološki: nemoral, poroci, prepuštenost zlu, interpersonalni: svađe, mržnje, klevete, prijevare, ratovi, nepovjerenje, nepraštanje, manjak kajanja. religiozni: ateizam, formalizam, nevjera, strah od filozofski: nepoštivanje transcendentala, razaranje forme tijela odnosno duhovne duše, manjak spoznaje, Boga i božanstava, grižnja savjesti. filozofski: suprotstavljanje transcendentalima, razaranje forme, manjak spozna, odluke i djelovanja; organski: dostojanstvo pogaženo, ranjena savjet, ugrožen život, laž, nevjera, bez karaktera, ovisnost, ateizam, lijenost, taština, karijerizam, tjeskobe, besmisao, muka, uzaludna patnja, nepravde, poniženje, …; fenomenološki: svaka negativna misao, riječ, odluka, spoznaja, vjera, sumnja, nemoć;

28 2 KONKRETNIJE: grijesi, poroci, uvrede, patnja, oštećen karakter, slaba volja itd.

29 3. PNEUMATOLOŠKA DIJAGNOZA
a. organski put dijagnoze b. fenomenološki

30 4. PUTOVI U PNEUMATOLOŠKO ZDRAVLJE
1. TEMELJNI PUT: SPOZNAJA SLOBODNA ODLUKA DJELOVANJE 2. VRSTE PUTOVA U PNEUMATOLOŠKO ZDRAVLJE egzistencijalni put bazični put cjeloživotni put filozofski put organski put Osoba Život Savjest Intelekt Srce Slobodna volja Karakter Religioznost Memorija Smisao Interpersonalnost Moralnost Spolnost Transcendencija Prirodnost itd.

31 f) Fenomenološki put u pneumatološko zdravlje: čovjeka od žalosti okrenuti u radost, od oholosti u poniznost, od zla k dobru, od nemira u mir, od nemoći u moć, od ropstva u slobodu, od neuspješnosti u uspjeh, od straha u hrabrost, od nemara u marljivost, od tjeskobe u smisao, od površnog u temeljitog, od nevjernog u vjernog itd.

32 3. Specifikacija putova u pneumatološko zdravlje
Put mudrosti – via sapientiae Put morala – via moralis Put transcendiranja – via transcendentiae Teološki put – via theologiae a)Put bezuvjetne ljubavi – agape – via caritatis b) Put povjerenja – pistis – via fiduciae c) Put pomirenja – eirene – via reconciliationis d) Put odluke i oslobođenja – dynamis –via deliberationis e) Put milosti – via gratiae

33 4. Kako posredovati pneumatološko zdravlje 5. Kontraindikacije
6. Praktična provedba putova u pneumatološko zdravlje 7. Formacija za rad u hagioterapiji a) Kandidatski stupanj, novicijat: pravila ZMiR, povijest ZMiR, povijest duhovnosti, KKC, povijest Crkve b) Izvanredni članovi c) Redoviti članovi Mentori i magistri Hagioasistenti i hagiopacijenti


Herunterladen ppt "HAGIOTERAPIJA MEĐUNARODNI STUDIJ Teorija i praksa"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen