Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Tvorba prezenta u njemačkome jeziku © Dalibor Joler, 2013. www.joler.eu.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Tvorba prezenta u njemačkome jeziku © Dalibor Joler, 2013. www.joler.eu."—  Präsentation transkript:

1 tvorba prezenta u njemačkome jeziku © Dalibor Joler, 2013. www.joler.eu

2 Pravilo tvorbe: ●prezent se tvori od: ○prezentske osnove i ○prezentskih nastavaka ●prezentska osnova dobiva se odbacivanjem nastavka -en od infinitiva glagola ○kaufen >>> kauf- ○machen >>> mach- ●prezentski nastavci po licima: 1. (ich) -e 2. (du) -st 3. (er, sie, es) -t 1. (wir) -en 2. (ihr) -t 3. (sie, Sie) -en 1. (ich) -e 2. (du) -st 3. (er, sie, es) -t 1. (wir) -en 2. (ihr) -t 3. (sie, Sie) -en

3 kaufen 1. ich kaufe 2. du kaufst 3. er, sie, es kauft 1. wir kaufen 2. ihr kauft 3. sie, Sie kaufen machen 1. ich mache 2. du machst 3. er, sie, es macht 1. wir machen 2. ihr macht 3. sie, Sie machen -e -st -t -en -t -en

4 Nepravilni glagoli tvore prezent dodavanjem nastavaka na prezentsku osnovu, isto kao i pravilni glagoli. Njihova je posebnost u tome što u 2. i 3. licu jednine mijenjaju osnovni samoglasnik. Jedna skupina tih glagola dobiva prijeglas ( ich fahre, du fährst ), a druga skupina mijenja samoglasnik “e” u “i/ie” ( ich lese, du liest ). a ä e i / ie a ä e i / ie

5 I) Glagoli s prijeglasom (a >>> ä) Ovi glagoli u 2. i 3. licu jednine dobivaju prijeglas na osnovnome samoglasniku. Neki od najčešćih glagola ove vrste su: anfangen, fahren, fallen, laufen, tragen, waschen fahren 1. ich fahre 2. du fährst 3. er fährt 1. wir fahren 2. ihr fahrt 3. sie fahren tragen 1. ich trage 2. du trägst 3. er trägt 1. wir tragen 2. ihr tragt 3. sie tragen

6 II) Glagoli s promjenom e u i Ovi glagoli u 2. i 3. licu jednine mijenjaju osnovni samoglasnik “e” u “i” (u izgovoru kratki i) ili “ie” (u izgovoru dugi i). Neki od najčešćih glagola ove vrste su: e >>> i: essen, geben, helfen, nehmen, sprechen, treffen, werfen e >>> ie: lesen, sehen

7 Mnogi njemački glagoli imaju predmetke (prefikse), odvojive ili neodvojive. Kod glagola koji imaju odvojive prefikse, prefiks se u glavnoj rečenici uvijek odvaja i stavlja na zadnje mjesto u rečenici. abschreiben: Der Schüler schreibt die Hausaufgabe ab. ankommen: Der Zug kommt um 15 Uhr an. aufstehen: Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. zurückgeben: Wann gibst du mir mein Buch zurück? Napomena: neodvojivi prefiksi, kako im i ime govori, nikada se ne odvajaju od glagola! Najčešći neodvojivi prefiksi su: be-, emp-, ent- er-, ge-, miss-, ver-, zer-. Česti odvojivi prefiksi: ab- an- auf- aus- ein- mit- vor- zu- zurück- Česti odvojivi prefiksi: ab- an- auf- aus- ein- mit- vor- zu- zurück-

8 Pomoćni glagoli haben, sein i werden imaju posve nepravilne prezentske oblike pa ih treba naučiti napamet.

9 Donji link odvest će te na kraću online provjeru poznavanja prezenta. Kada riješiš test, automatski ćeš dobiti i podatak o postotku točnih rješenja. Sretno! Test: Präsens © Dalibor Joler, 2013. www.joler.eu


Herunterladen ppt "Tvorba prezenta u njemačkome jeziku © Dalibor Joler, 2013. www.joler.eu."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen