Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

gegen durch für ohne um bis (kolem 15 h., proti nám, proti tvém bratrovi) (za 50 Euro, platím za ni, ona se učí do školy) (parkem, nějakým domem, nevidíme.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "gegen durch für ohne um bis (kolem 15 h., proti nám, proti tvém bratrovi) (za 50 Euro, platím za ni, ona se učí do školy) (parkem, nějakým domem, nevidíme."—  Präsentation transkript:

1

2 gegen durch für ohne um bis (kolem 15 h., proti nám, proti tvém bratrovi) (za 50 Euro, platím za ni, ona se učí do školy) (parkem, nějakým domem, nevidíme skrz ně) (bez tebe, bez vašeho auta, bez peněz) (v 16 h., okolo nás, okolo toho parku) (do 4 h., od pondělí do středy, do dneška)

3 aus(z) bei(u, při) mit(s, v) nach(po, podle, po) von(od, z) zu(k) gegenüber (naproti) seit(už, od)

4 (z) Z ní Z jednoho okna On jde ze dveří. Vezmu tu láhev z tašky. (aus ihr) (aus einem Fenster) (Er geht aus der Tür.) (Ich nehme die Flasche aus der Tasche.)

5 (u,při) u nás u doktora Oni bydlí u rodičů. Zůstaň u mne! (bei uns) (bei dem Arzt) (Sie wohnen bei Eltern.) (Bleib bei mir!) bei + dem => beim

6 (s,v) se mnou s jejím autem Hrajeme si s tím psem. Ve 20 letech se chce oženit. (mit mir) (mit ihrem Auto) (Wir spielen mit dem Hund.) (Mit 20 Jahren möchte er heitraten.)

7 (do, podle, po) po nás domů Jedeme vlakem do Prahy. Cestují do Německa. (nach uns) (nach Hause) (Wir fahren mit dem Zug nach Prag.) (Sie reisen nach Deutschland.)

8 (z, od) od něj od jednoho prodavače Jdeme ze školy. Jedeš už z krámu? (von ihm) (von einem Verkäufer) (Wir gehen von der Schule.) (Fährst du schon vom Geschäft?) von+ dem => vom

9 (k) k vám k nádraží Žáci chodí do školy. Jeď k naší tetě! (zu euch) (zu dem Bahnhof) (Schüler gehen zur Schule.) (Fahr zu unserer Tante!) zu + dem => zum, zu + der =>zur

10 (naproti) Naproti škole !naproti ní! Stojí naproti té pekárně. Bydlí naproti supermarketu. (gegenüber der Schule) (ihr gegenüber) (Er steht gegenüber der Bäckerei.) (Sie wohnt gegenüber dem Supermarkt.) !S os. zájmenem se otáčí slovosled!

11 (od - minulosti, už) Od pondělí Už 10 minut Studuji už 3 roky. Už dvě hodiny čekáme. (seit Montag) (seit zehn Minuten) (Ich studiere seit drei Jahren.) (Seit zwei Stunden warten wir.)


Herunterladen ppt "gegen durch für ohne um bis (kolem 15 h., proti nám, proti tvém bratrovi) (za 50 Euro, platím za ni, ona se učí do školy) (parkem, nějakým domem, nevidíme."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen