Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20091 Novec 1230 f. Photovoltaické aplikácie.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20091 Novec 1230 f. Photovoltaické aplikácie."—  Präsentation transkript:

1 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20091 Novec 1230 f. Photovoltaické aplikácie

2 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm Keď len to najlepšie bude spravené Kidde je najväčší nezávislý dodávateľ požiarnych a bezpečnostných produktov na svete Úplná spôsobilosť Medzinárodná sieť distribútorov továrne vyškolených v návrhu, inštalácie a uvedenia do prevádzky

3 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20093 Možné dôvody prečo inštalovať hasiace systémy  To je životná skúsenosť, že v každom okamihu vypuknutia požiaru je potrebné vziať do úvahy: Okolnosť, že v mnohých budovách celé desaťročia nevznikol žiaden požiar, neposkytuje dôkaz, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo, ale je to vlastne len šťastie pre dotknuté osoby. Koniec šťastia je potrebné vziať do úvahy, kedykoľvek!  Higher Administrative Court Münster 10 A 363/86, 11.12.1987

4 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20094  Horenie z chemického hľadiska je oxidačná reakcia s plameňom Horenie  Horiace organické látky uhľovodíky sú transformované do CO2 a vody

5 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20095 Korózia - Požiar - Výbuch  Všetky procesy vznikajú vďaka reakcii s kyslíkom Čo majú tieto procesy spoločné?  Všetky procesy vykazujú rôznu rýchlosť

6 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20096 Požiarny trojuholník Horľavina Oxidant/ Kyslík Zdroj zapálenia/ uvedenie energie

7 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20097 Ako zahasiť oheň? Pre uhasenie požiaru, spaľovanie musí byť zbavené aspoň jednej z týchto zložiek  Horľavina  Kyslík  Energia

8 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20098 Odstránenie energie Chemické činitele ako napríklad Kidde NOVEC 1230  Energia bude odstránená z reťazovej reakcie „spaľovania“  „ chladenie“ materiálu pod teplotu vznietenia  c hemické činitele

9 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20099  Bezpečie:  n ie je nebezpečný pre ľudí  Použitie  o chrana miestností KD-1230 hasiace systémy  ž iaden potrebný prebytok poplašných zariadení  Pozoruhodnosti žž iadne emisie skleníkových plynov, žiadny ODP (potenciál poškodenia ozónu)

10 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm Životné prostredie

11 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm Nulový potenciál poškodenia ozónu Veľmi nízky potenciál globálneho otepľovania Krátky atmosferický čas života Nízka toxicita Efektívne pre úplné zatopenie Bezpečný pre citlivý a hodnotný majetok “Nová generácia” nahradzovanie halónu Stretnutie priemyslu, obavy o bezpečnosť, výkon a životné prostredie

12 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm Dlhodobé, trvalo udržateľné riešenie

13 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.200913  E N  I SO  V dS  Verband der Schadenversicherer Nariadenia  International Organization for Standardization  European Norm  C EA  Comité Européen des Assurances  D IN  Deutsche Industrie Norm  N FPA  National Fire Protection Assoziation  F M  Factory Mutual

14 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm Hlavné Informácie

15 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm Chemické Vlastnosti Novec™ Fluórované Ketóny FK-5-1-12 Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, alebo pre vymenovanie z druhého konca, 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-trifluoromethyl-pentan-3-one CF 3 CF 2 C(O)CF(CF 3 ) 2 Molekulová Hmotnosť 316.04 grams/mole Bod varu [1 Atm]: 49 o C Bod mrazu: -108 o C Tlak Pary 0.4 bar at 25 o C Hustota Kvapaliny - 1.60 g/ml @ 25°C

16 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm Činiteľ je kvapalina pri izbovej teplote a tlaku Je čerpaný do oceľových zváraných fliaš ako kvapalina Fľaša je potom super-pretlakovaná dusíkom na prevádzkový tlak [42bar] Ako je Novec™ 1230 uložený?

17 Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm Súpravy počítačov, EDP zariadenia a telekomunikačný hardvér Velíny: Železničná signalizácia a centrá riadenia letovej prevádzky Galérie umenia a múzeá Zdravotnícke a laboratórne zariadenia KD-1230 hasiace systémy


Herunterladen ppt "Kidde Brand- und ExplosionsschutzUFS Bild einfügen Höhe: 3,45 cm (Größe) Position vertikal: 2,4 cm 19.10.20091 Novec 1230 f. Photovoltaické aplikácie."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen