Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Verben Slovesá. Mgr. Klokočová Lívia, SOU strojárske Vranovská 4, BA.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Verben Slovesá. Mgr. Klokočová Lívia, SOU strojárske Vranovská 4, BA."—  Präsentation transkript:

1 Verben Slovesá. Mgr. Klokočová Lívia, SOU strojárske Vranovská 4, BA

2 VerbenSlovesá Hilfsverben - ( haben, sein) Rägelmäsige Verben - (machen) Unrägelmäsige Verben - (fahren) Modalverben- (wissen) Schwache Verben- (spielen) Starke Verben- (gehen)

3 Časovanie slovies SingularPlural Koncovky SG: -e, -st, -t Koncovky PL: -en, -t, -en 1. wir -en 2. ihr -t sie sie Sie Sie 1. ich -e 2. du -st er er 3. sie es es -en -en 3. -t -t

4 Hilfsverben 1. ich habe 2. du hast er er 3. sie hat es es 1. wir haben 2. ihr habt sie sie Sie Siehaben 3. Pomocné sloveso Pomocné sloveso haben - mať haben - mať Pomocou slovesa haben sa tvorí zložený minulý čas - perfektum SingularPlural

5 Hilfsverben Pomocné sloveso Pomocné sloveso sein – byť, existovať sein – byť, existovať 1. ich bin 2. du bist er er 3. sie ist es es sind 1. wir sind 2. ihr seid sie sie Sie Sie3. Pomocou slovesa sein sa tvorí zložený minulý čas - perfektum SingularPlural

6 Rägelmäsige Verben 1. ich mache 2. du machst er er 3. sie macht es es 1. wir machen 2. ihr macht sie sie Sie Sie machen 3. Pravidelné slovesá Pravidelné slovesá,ktoré v 2. a 3. osobe Sg nemenia kmeňovú samohlásku spielen, machen, malen, lernen, gehen, kommen.... Koncovky SG: -e, -st, -t Koncovky PL: -en, -t, -en

7 Rägelmäsige Verben 1. ich antworte 2. du antwort st er er 3. sie antwort t es es 1. wir antworten 2. ihr antwort t sie sie Sie Sie antworten 3. Pravidelné slovesá Pravidelné slovesá,ktoré v 2. a 3. osobe Sg nemenia kmeňovú samohlásku, ale vkladá sa e pre výslovnosť ale vkladá sa e pre výslovnosť arbeiten, antworten, warten, reden, baden, öffnen.. Koncovky SG: -e, -est, -et Koncovky PL: -en, -et, -en e e e

8 Unrägelmäsige Verben 1. ich spreche 2. du spr chst er er 3. sie spr cht es es 1. wir sprechen 2. ihr sprecht sie sie Sie Sie sprechen 3. Nepravidelné slovesá Nepravidelné slovesá,ktoré v 2. osobe Sg a 3. osobe Sg menia kmeňovú samohlásku sprechen, fahren, sehen, nehmen, geben, lesen, lassen, essen Koncovky SG: -e, -st, -t Koncovky PL: -en, -t, -en i i

9 Unägelmäsige Verben Nepravidelné slovesá Nepravidelné slovesá,ktoré v 2. osobe Sg a 3. osobe Sg menia kmeňovú samohlásku e – i : sprechen, essen, geben, nehmen e – ie : lesen, sehen a – ä : fahren, laufen, lassen, waschen ei – i : verzeihen

10 Modalverben Modálne slovesá Modálne slovesá dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen smieť, môcť, mať rád, musieť, mať povinnosť, chcieť, vedieť vedieť viem to spraviť rozumovo, vedomostne napr.: ich kann das machen viem to spraviť viem to spraviť napr.: wissen sie es ? viete to ? viete to ? Majú nepravidelné časovanie, tak ako nepravidelné slovesá, takže menia kmeňovú samohlásku ü – a, ö – a, ü – u, o = o, o – i, i - ei

11 Modal Verben dürfen - smiet dürfen - smiet,ktoré v 2. osobe Sg a 3. osobe Sg menia kmeňovú samohlásku Koncovky SG: -Ø, -t, -Ø Koncovky PL: -en, -t, -en 1. Ich darf 2. du darfst er er 3. sie darf es es 1. wir dürfen 2. ihr dürft sie sie Sie Sie dürfen 3. ü – a

12 Modal Verben können – vediet können – vediet,ktoré v 2. osobe Sg a 3. osobe Sg menia kmeňovú samohlásku Koncovky SG: -Ø, -t, -Ø Koncovky PL: -en, -t, -en 1. Ich kann 2. du kannst er er 3. sie kann es es 1. wir können 2. ihr könnt sie sie Sie Sie können 3. ö – a

13 Modal Verben 1. Ich mag 2. du magst er er 3. sie mag es es 1. wir mögen 2. ihr mögt sie sie Sie Sie mögen 3. mögen – mat rad mögen – mat rad,ktoré v 2. osobe Sg a 3. osobe Sg menia kmeňovú samohlásku Koncovky SG: -Ø, -t, -Ø Koncovky PL: -en, -t, -en ö – a

14 Modal Verben müssen - musiet müssen - musiet,ktoré v 2. osobe Sg a 3. osobe Sg menia kmeňovú samohlásku Koncovky SG: -Ø, -t, -Ø Koncovky PL: -en, -t, -en 1. wir müssen 2. ihr müsst sie sie Sie Sie 1. Ich muss 2. du musst er er 3. sie muss es es müssen 3. ü – u

15 Modal Verben sollen - smiet sollen - smiet,ktoré v 2. osobe Sg a 3. osobe Sg menia kmeňovú samohlásku Koncovky SG: -Ø, -t, -Ø Koncovky PL: -en, -t, -en 1. Ich soll 2. du sollst er er 3. sie soll es es 1. wir sollen 2. ihr sollt sie sie Sie Sie sollen 3. o = oo = oo = oo = o

16 Modal Verben wollen - chciet wollen - chciet,ktoré v 2. osobe Sg a 3. osobe Sg menia kmeňovú samohlásku Koncovky SG: -Ø, -t, -Ø Koncovky PL: -en, -t, -en 1. Ich will 2. du willst er er 3. sie will es es 1. wir wollen 2. ihr wollt sie sie Sie Sie wollen 3. o – i

17 Modal Verben wollen - chciet wollen - chciet,ktoré v 2. osobe Sg a 3. osobe Sg menia kmeňovú samohlásku Koncovky SG: -Ø, -t, -Ø Koncovky PL: -en, -t, -en 1. Ich weiss 2. du weisst er er 3. sie weiss es es 1. wir wissen 2. ihr wisst sie sie Sie Sie wissen 3. i - ei

18 Ich muss heute nachmittag ins Geschäft mit Mutter gehen. Modálne sloveso vždy v príslušnej osobe Významové sloveso vždy v neurčitku medzitým povieme všetko čo chceme povedať Slovosled vo vete pri modálnych slovesách Slovosled vo vete pri modálnych slovesách


Herunterladen ppt "Verben Slovesá. Mgr. Klokočová Lívia, SOU strojárske Vranovská 4, BA."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen