Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

MARKETING Lekt. Dr. Mihai Draganovici 5. Projekt-Arbeitstreffen/Valorisierungskonferenz Bukarest, 28.09. – 02.10.2011 EU-Projekt MIG-KOMM Romania.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "MARKETING Lekt. Dr. Mihai Draganovici 5. Projekt-Arbeitstreffen/Valorisierungskonferenz Bukarest, 28.09. – 02.10.2011 EU-Projekt MIG-KOMM Romania."—  Präsentation transkript:

1 MARKETING Lekt. Dr. Mihai Draganovici 5. Projekt-Arbeitstreffen/Valorisierungskonferenz Bukarest, 28.09. – 02.10.2011 EU-Projekt MIG-KOMM Romania

2 ÜBUNGEN PRÄSENZPHASE Apariţia şi evoluţia marketingului (Entstehung und Entwicklung des Marketings) Apariţia şi evoluţia marketingului (Entstehung und Entwicklung des Marketings) Istoria publicităţii (Geschichte der Werbung) Istoria publicităţii (Geschichte der Werbung) Publicitate (Werbung) Publicitate (Werbung) Marketingul turismului (Tourismusmarketing) Marketingul turismului (Tourismusmarketing)

3 ÜBUNGEN PRÄSENZPHASE 3. Informare cu ajutorul mijloacelor media. Pornind de la prima frază a textului: 3. Informare cu ajutorul mijloacelor media. Pornind de la prima frază a textului: „Turismul este un sector important al economiei naţionale – unele state se bazează în principal pe veniturile realizate din turism, în special cel internaţional.”, informaţi-va cu ajutorul mijloacelor media despre statele care conduc lista celor care au venituri importante în turism, clasificându- le pe continente.

4 ÜBUNGEN PRÄSENZPHASE 6. Exerciţiu de vorbire: Discutaţi în grupuri care sunt punctele tari şi cele slabe ale României în domeniul turismului. 6. Exerciţiu de vorbire: Discutaţi în grupuri care sunt punctele tari şi cele slabe ale României în domeniul turismului.

5 ÜBUNGEN PRÄSENZPHASE 9. Exerciţiu de informare şi vorbire: Discutaţi în grupuri şi faceţi o paralelă între strategia de marketing a Bulgariei şi cea a României în ceea ce priveşte turismul la Marea Neagră. Prezentaţi rezultatele în plen. 9. Exerciţiu de informare şi vorbire: Discutaţi în grupuri şi faceţi o paralelă între strategia de marketing a Bulgariei şi cea a României în ceea ce priveşte turismul la Marea Neagră. Prezentaţi rezultatele în plen.

6 PROGRAMMIERTE ÜBUNGEN Apariţia şi evoluţia marketingului (Entstehung und Entwicklung des Marketing) Apariţia şi evoluţia marketingului (Entstehung und Entwicklung des Marketing) Obiectivele publicităţii (Ziele der Werbung) Obiectivele publicităţii (Ziele der Werbung) Marketingul turismului (Tourismusmarketing) Marketingul turismului (Tourismusmarketing) Profil SIEMENS Romania Profil SIEMENS Romania

7 PROGRAMMIERTE ÜBUNGEN Ap. şi. ev. Marketingului – ex. 2 Ap. şi. ev. Marketingului – ex. 2 Înlocuirea cuvintelor subliniate cu sinonimele din chenar, la forma potrivită Înlocuirea cuvintelor subliniate cu sinonimele din chenar, la forma potrivită Ersetzen der unterstrichenen Wörter mit den Synonymen im Rechteck, in der richtigen Form Ersetzen der unterstrichenen Wörter mit den Synonymen im Rechteck, in der richtigen Form http://migkommro.comeze.com/mkt/02Marketing.htm http://migkommro.comeze.com/mkt/02Marketing.htm

8 PROGRAMMIERTE ÜBUNGEN Ap. şi. ev. Marketingului – ex. 5 Ap. şi. ev. Marketingului – ex. 5 Înţelegerea unui text şi aranjarea fragmentelor în ordinea lor logică Înţelegerea unui text şi aranjarea fragmentelor în ordinea lor logică Textverstehen und richtige Reihenfolge der Textabschnitte Textverstehen und richtige Reihenfolge der Textabschnitte http://migkommro.comeze.com/mkt/05Marketing.htm http://migkommro.comeze.com/mkt/05Marketing.htm

9 PROGRAMMIERTE ÜBUNGEN Obiectivele publicităţii – ex. 9 Obiectivele publicităţii – ex. 9 Găsirea descrierii potrivite fiecărui tip de publicitate Găsirea descrierii potrivite fiecărui tip de publicitate Die richtige Beschreibung des jeweiligen Werbungstyps identifizieren Die richtige Beschreibung des jeweiligen Werbungstyps identifizieren http://migkommro.comeze.com/mkt/pub/09PUB.htm http://migkommro.comeze.com/mkt/pub/09PUB.htm

10 ECL TEST MARKETING 1. Înţelegerea unui discurs scris. Completarea părţilor lipsă din text cu una din variantele din josul textului. 1. Înţelegerea unui discurs scris. Completarea părţilor lipsă din text cu una din variantele din josul textului. 1. Verstehen eines schriftlichen Textes. Ergänzen der fehlenden Textteile mit einer der unten angegebenen Varianten. 1. Verstehen eines schriftlichen Textes. Ergänzen der fehlenden Textteile mit einer der unten angegebenen Varianten. http://migkommro.comeze.com/ECL/ECLMk1.htm http://migkommro.comeze.com/ECL/ECLMk1.htm

11 ECL TEST MARKETING 2. Înţelegerea unui discurs oral. 10 afirmaţii adevărate sau false 2. Înţelegerea unui discurs oral. 10 afirmaţii adevărate sau false 2. Verstehen eines gesprochenen Textes. 10 richtige oder falsche Aussagen 2. Verstehen eines gesprochenen Textes. 10 richtige oder falsche Aussagen http://migkomm-ro.jimdo.com/teste-ecl/ecl-test- marketing/ http://migkomm-ro.jimdo.com/teste-ecl/ecl-test- marketing/

12 ECL TEST MARKETING 3. Exprimare în scris. Comentarea a două imagini publicitare – comparaţie 3. Exprimare în scris. Comentarea a două imagini publicitare – comparaţie 3. Schriftlicher Ausdruck. Beschreiben von zwei Werbebildern – Vergleich 3. Schriftlicher Ausdruck. Beschreiben von zwei Werbebildern – Vergleich http://migkomm-ro.jimdo.com/teste-ecl/ecl-test- marketing/ http://migkomm-ro.jimdo.com/teste-ecl/ecl-test- marketing/

13 Mulţumesc pentru atenţie … şi mult succes în toate! Danke für Ihre Aufmerksamkeit … und viel Erfolg in Allem!


Herunterladen ppt "MARKETING Lekt. Dr. Mihai Draganovici 5. Projekt-Arbeitstreffen/Valorisierungskonferenz Bukarest, 28.09. – 02.10.2011 EU-Projekt MIG-KOMM Romania."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen