Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Česky English Deutsch. Laserové svařování s optickým naváděním nejnovější a nejefektivnější řešení pro Vaše náročné aplikace -teplo přechází do materiálu.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Česky English Deutsch. Laserové svařování s optickým naváděním nejnovější a nejefektivnější řešení pro Vaše náročné aplikace -teplo přechází do materiálu."—  Präsentation transkript:

1 Česky English Deutsch

2 Laserové svařování s optickým naváděním nejnovější a nejefektivnější řešení pro Vaše náročné aplikace -teplo přechází do materiálu ve velmi krátkém čase -vysoká rychlost a přesnost sváření -velmi malá tepelně ovlivněná oblast, minimální deformace svařence -možnost svařování obtížně svařitelných materiálů -jakost svarů odpovídající požadavkům evropských norem -vysoká pohledová jakost svarů, odpadá následné mechanické dokončování -možnost svařování v těžce dostupných místech

3 LASER BEAM WELDING With digital camera positioning is the most effective and up to date solution for your challenging applications -Heat invasion in very short time interval -High speed and high welding accuracy -Very small heat-affected zone -Possible welding of difficult-to-weld materials -Weld seam quality complying to EN standards requirements -High visual quality of surface, following mechanical finishing is not necessary -Welding possible also in very poor accessible limited space areas

4 LASERSCHWEIßEN Mit digitaler Lenkung – die effizienteste und modernste Lösung für Ihre anspruchsvolle Anwendungen. -Wärmeeintragung erfolgt in sehr kurzer Zeit -Hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit des Schweißprozesses -Sehr kleine wärmebeeinflußte Zone -Schweißen auch von bedingt und schwer schweißbaren Materialen -Schweißqualität entspricht den EN-Standard Anforderungen. -Hohe visuelle Oberflächenqualität, keine nachträgliche mechanische Bearbeitung -Schweißen auch in sehr schwer zugänglichen Stellen ohne Kontakt mit dem Material möglich

5 Princip procesu Tavná lázeň je vytvářena koncentrovaným světelným paprskem, který je možno podle potřeby zaostřit do malého prostoru až 0,5mm. Svařování probíhá bez přídavného materiálu, taví se pouze základní materiál. Svar je možno chránit inertním plynem. Paprsek je přiváděn optickým kabelem, což umožňuje libovolnou polohu svařovací hlavy a svařování až ze vzdálenosti 0,2 m bez dotyku s materiálem. Svařovat je možno materiály od tloušťky v desetinách milimetru až po 6mm. Nejvhodnější jsou austenitické a nízkolegované oceli, lze svařovat i neželezné a barevné kovy a jejich slitiny. Příklad průvaru

6 Process description Melted bath is created by concentrated light beam, which can be focused to very small space up to 0,5 mm. Welding process is performed without filler, only by melting of base materials. The weld seam can be protected by shielding gas. Laser beam is generated in central solid-state source and transmitted by optical cables which allows positioning of welding head to any position and welding from distance of 0,2 m without contact with material. There is possible to weld materials with wall thicknesses starting from tenth of millimeters up to 6mm. The process is most effective by welding of austenitic low-alloyed steels but welding of other steels, aluminium, non-ferrous materials and alloys is possible too. Weld seam – full penetration Laser beam Welding direction Heat affected zone Combined parts Fusion by surface tensioning of welding bath Key holeMelted metal bath

7 Prozessbeschreibung Schmelzbad ist von konzentriertem Lichtstrahlbündel erzeugt, welches bis zu sehr kleinem (0,5mm) Raum fokussiert sein kann. Leistung des Lasers ist zwischen 80W÷4kW regulierbar. Schweißen erfolgt ohne Zusatzwerkstoff nur durch Verschmelzung der Grundwerkstoffen. Schweißnaht kann mit Inertgas geschützt sein. Laserstrahlung ist generiert in einer zentralen Festkörperquelle und führt über flexibel Laserlichtkabel zu dem Bearbeitungsort. Das gestattet beliebige Schweißkopfpositionierung und das Schweißen vom Abstand bis 0,2 m von dem Schweißort ohne Kontakt mit dem Material. Man kann schweißen Materialstärke von 0,2mm bis zum 6mm. Das Prozess ist effizientestes beim Schweißen von austenitischen und niedrig-legierten Materialen, man kann jedoch auch Aluminium, Kupfer und weitere NE-Metalle und Legierungen schweißen. Schweißnaht : volle Durchschweißung. Laser strahlbündel Schweißrichtung Wärmebeeinflußte Zone Grundmaterial Das Verschmelzen erfolgt nur durch Haftspannung ohne Zusatzwekstoff Key hole Schmelzbad

8 Parametry pracoviště Výkon zdroje: 4kW ( zdroj TruDisk 4002, pevnolátkový ) Navádění do stopy:optické, kamerové Počet pracovišť:2 otočné stoly s robotickým manipulátorem 2 přídavné vývody pro jednoúčelová pracoviště Rozměry výrobku:2000 x 1600 x 800 mm Tloušťka materiálu:0,5 ÷ 6mm Hmotnost výrobku:max. 1000kg

9 Working place parameters Laser power: 4kW ( TruDisc 4002, solid-state laser ) Tracing, path correction:optical, digital camera Welding spots No.:2x revolving H-tables with robotic arm 2x additional outputs for special applications Work piece dimensions:2000 x 1600 x 800 mm Base material thickness:0,5 ÷ 6mm Work piece weight:max. 1000kg

10 Arbeitsplatz: technische Daten Laserleistung: 4kW ( TruDisk 4002, Festkörperlaser) Lenkung, Positionoerung:optische – digitale Kamera Anzahl der Schweißstelen:2x drehbarer H-Tisch mit einem Roboterarm 2x Zusatzausgabe für Sonderanwendungen Werkstückabmessungen:2000 x 1600 x 800 mm Grundwerkstoffdicke:0,5 ÷ 6mm Grundwerkstoffgewicht:max. 1000kg

11 Příklady aplikací

12 Seams examples

13 Anwendungsbeispiele

14 Příklady aplikací

15 Seams examples

16 Anwendungsbeispiele

17 Příklady aplikací

18 Seams examples

19 Anwendungsbeispiele


Herunterladen ppt "Česky English Deutsch. Laserové svařování s optickým naváděním nejnovější a nejefektivnější řešení pro Vaše náročné aplikace -teplo přechází do materiálu."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen