Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Incoterms® 2010 – ce este nou? Măsură informativă

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Incoterms® 2010 – ce este nou? Măsură informativă"—  Präsentation transkript:

1 Incoterms® 2010 – ce este nou? Măsură informativă
Foto: ICC Begrüßung / Vorstellung 5 Minuten 09:00 h – 09:05 h Incoterms® 2010 – ce este nou? Măsură informativă 1 1

2 Structurare Istoria Incoterms®/ -lui De ce Incoterms®
Aplicabilitatea Incoterms® Reglementările de interpretare Privire de ansamblu asupra reglementărilor noi Clauza -E Clauze -F Clauze -C Clauze -D Programm vorstellen 5 Minuten 09: :10 h Foto: ICC 2 2 2

3 Istoria – Incoterms® Incoterms® – International Commercial Terms, International Regulations for the Interpretation of Trade Terms, Règles Internationales pour l'Interpretation des Termes Commerciaux – au fost propuse pentru prima dată în anul 1936 de către Camera Internaţională de Comerţ (CC/CCI) din Paris, ca posibilitate de simplificare a repartizării tuturor riscurilor ce ţin de transportarea mărfurilor în contextul transfrontalier. De atunci, această colecţie de norme a fost refăcută de mai multe ori (în1953, 1967, 1976, 1980,1990, 2000 und 2010 – valabilitatea din 1 ianuarie 2011). Scopul versiunii noi este de a ţine cont cât mai rapid de schimbările ce sau produs în sistemul internaţional de transportare. O importanţă din ce în ce mai mare este atribuită actualmente aspectelor de siguranţă şi bineînţeles se face referinţă la comunicarea în format electronic în comerţul internaţional, care este în creştere. În aşa fel, deja a cincea revizuire (Incoterms® 1990) a ţinut seama de domeniul documentar, folosirea intensă a EDI (Electronic Data Interchange/schimbul reciproc de date electronice), care este momentan în creştere. Versiunea, care este actualmente valabilă, deci cea de-a şaptea revizuire (2010) a Incoterms® -ului reprezintă o formă cunoscută la nivel internaţional, este o formă cunoscută, apreciată şi acceptată, ce reglementează într-o format standardizat condiţiile exacte de livrare şi de primire/recepţionare între vânzător şi cumpărător. Historie der Incoterms Grundidee der Vereinfachung; Rolle der ICC; sieben Revisionen Entwicklung zum Standard; 5 Minuten 09:10 – 09:15 h

4 Abrevierile - Incoterms®
EXW FOB CIF DAP DAP COD Documents agains payment/documente contra plată DDP F.O.B. Cash on delivery/numerar la livrare FOB Free on board /franco la bord (U.S. Definiţiile comerţului străin) Andere Abkürzungen / Standards Documents against Payment Cash on delivery Free on Board nach US. foreign trade definitions FOB – Location Code (IATA) für den Flughafen von Fort Bragg, California (USA) CIF – Código de Indentificación Fiscal – früher, z.T. auch noch heute verwendete Kurzform für die Steuernummer (heute meist NIF) 5 Minuten 09: :20 h CIF Código de Identificación Fisca/ Cod fiscal de identificarel IATA-Cod pentru Fort Bragg, Kalifornien

5 Incoterms® – set de norme
Prin utilizarea Incoterms®- –lui în cadrul unui contract cu privire la vânzarea şi livrarea mărfii vor fi întreprinse următoarele stipulări fundamentale: când figurează marfa ca livrată? cine aranjează şi achită transportarea şi prestaţiile secundare? cine suportă riscul, dacă vre-un pas in parte nu a putut fi întreprins? cine suportă riscul transportării (pierderii sau pagubei)? Consecinţele ce reiesă din violările unui contract vor fi reglementate excluziv prin contractul de cumpărare, prin urmare, prin intermediul dreptului ce urmează a fi aplicat în contract. Incoterms® nu conţin careva stipulări referitoare la consecinţele ce reiesă dintr-un comportament neregulat (anormal). Incoterms®, de asemenea, nu defineşte sancţiuni pentru careva cazuri în parte. Regelbereich der Incoterms 5 Minuten 09:20 – 09:25 h

6 Incoterms® – funcţiile de bază şi funcţiile secundare
Funcţiile de bază ale Incoterms® -lui se referă la Determinarea trecerii cheltuielilor Determinarea trecerii riscurilor Prin funcţiile secundare ale Incoterms® -lui se va ţine cont de următoarele aspecte: Obligaţia pentru împachetare şi inspecţie Obligaţia pentru achiziţionarea încăperii pentru bagaje Obligaţiile de informare (spre exemplu, despre încăperea rezervată pentru bagaje) În cazul dat acoperirea unei asigurări de transportare Obligaţia formalităţilor de expediere la export şi la import şi prin aceasta, de asemenea riscul posibilităţii de realizare şi suportul cheltuielilor în legătură cu de acesta Obligaţia pentru achiziţionarea documentelor În cazul dat deblocarea necesară a siguranţei Haupt- und Nebenfunktionen 5 Minuten 9:25 – 09:30 h

7 Incoterms® – acordul obligatoriu
Cu toate că Incoterms® a evoluat până la un standard foarte larg acceptat la nivel internaţional, devenind un standard pentru o divizare simplă şi clară a sarcinilor referitoare la desfăşurarea unei livrări, aceste standarde nu au valoare de lege. Incoterms® reglementează numai drepturile şi obligaţiile, care reiesă nemijlocit din contractul de cumpărare între vânzător şi cumpărător. Faţă de o terţă persoană nu reiesă totuşi, în urma aplicării Incoterms® -lui, careva drepturi sau obligaţii nemijlocit eficiente. Obligaţiile din contractul de cumpărare derivative din clauzele individuale (spre exemplu, încheierea contractului de transportare şi/sau de asigurare) – trebuie să fie motivate prin raporturi contractuale de sine stătătoare. Incoterms® devine parte componentă a contractului numai după încheierea unui acord clar: Exemplu: „The seller undertakes to deliver the contract products DAT Container-Terminal, Gatehouse III, Bremerhaven, according Incoterms® 2010“ (“Vânzătorul se angajeaza sa livreze produsul stipulat în contractul la terminalul de containere DAT, Gatehouse III, Bremerhaven, potrivit standardelor Inconterms ® 2010”) Semnificaţia completă a Incoterms® -lui sună în felul următor: Incoterms® 2010 rules by the International Chamber of Commerce (CCI) Regulile Incoterms® 2010 ale Camerei Internaţionale de Comerţ (CCI) Verbindliche Vereinbarung der Incoterms als Vertragsklausel 5 Minuten 09: :35 h

8 Incoterms® – reguli de interpretare
Când se convine asupra standardelor Incoterms®, atunci, în lipsa acordurilor deosebite, se aplică, de asemenea reglementările de interpretare ale Incoterms®. Cele 10 titluri asemănătoare pentru toate clauzele vor confrunta drepturile şi obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului. Valoarea regulilor de interpretare se justifică ca obicei stabilit prin trimiteri asupra Incoterms® -lui (corespunzător Art. 9 I CISG) sau ca obicei obişnuit (corespunzător Art. 9 II CISG). La utilizarea Incoterms® ar trebui să se pună o valoare mare pe aceea că, clauza să se potrivească de asemenea şi mijlocului de transport. FAS, FOB, CFR şi CIF sunt interpretate numai pentru transporturile maritime şi fluviale şi clar nu sunt potrivite pentru transportul cu containere. Celelalte 7 clauze EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP şi DDP se potrivesc nelimitat pentru toate categoriile de transport şi mijloace de transmisiune. Incoterms® se utilizează întotdeauna împreună cu o adresă (pe cât posibil de exactă). La utilizarea clauzelor - E, -F şi -D aceasta este locul de livrare (este concomitent şi locul de recepţionare). La utilizarea clauzelor- C urmează întotdeauna a se indica locul de recepţionare (care nu este identic cu locul de livrare). Important: numai ediţia textuală în limba engleză a Incoterms-lui este obligatorie din punct de vedere juridic. Auslegungsregeln Mit der Vereinbarung zur Anwendung der Incoterms werden auch deren Auslegungsregeln zum Vertragsgegenstand. Die Zulässigkeit der Incoterms begründet sich dadurch, dass sie als vereinbarter bzw. üblicher Handelsbrauch gelten und eine entsprechende Vereinbarung auch nach CISG zulässig ist. 5 Minuten 09:35 – 09:40 h

9 Incoterms® – reguli de interpretare dispozitive
Utilizarea regulilor de interpretare pentru Incoterms® pot fi schimbate. Ele sunt întotdeauna dispozitive atunci când păţile contractuale convin asupra acestui fapt prin acorduri corespunzătoare sau reiesă reglementări deosebite din Condiţiile Generale de Afaceri. În afacerile internaţionale, Condiţiile Generale de Afaceri (AGBn) trebuie făcute, în principiu, ca obiect contractual decisiv– conform legislaţiei germane ar fi suficientă o trimitere recunoscută la Condiţiile Generale de Afaceri (AGBn) (în cazul de faţă posibilitatea de inspectare/verificare). Referitor la severitatea regulilor, următoarea succesiune este, în principiu, valabilă : Contractul AGBn (Condiţiile Generale de Afaceri ) Incoterms (şi regulile de interpretare) dreptul aplicabil Dispositive Auslegungsregeln Eine Abänderung der Auslegungsregeln ist bei entsprechender Vereinbarung zulässig – sie sind damit dispositiv. Exkurs ins Kaufvertragsrecht: Regelstrenge einzelner Komponenten 10 Minuten 09:40 – 09:50 h Severitatea în creştere a regulilor

10 Incoterms® 2010 Odată cu versiunea nouă, Incoterms® -ul se ajustează evoluţiilor din practică comerţului internaţional. Factorii de influenţă sunt în special: creşterea pronunţată şi dezvoltările avansate în domeniul mijloacelor de transport cu containere şi în general a a tehnicilor de transportare Necesitatea, în creştere continuă, pentru documentaţia în format electronic Cerinţele de securitate în creştere continuă Necesitatea în creştere, de a folosi Incoterms® -ul, de asemenea, şi la livrările naţionale Utilizarea Incoterms® 2010 a fost propusă de către ICC (Camera Internaţională de Comerţ) din Paris, începând cu 1 ianuarie 2011. Folosirea versiunilor „mai vechi“ este posibilă. Important este totuşi, că să fie încheiat un acord clar despre aceea care versiune va trebui să fie aplicată. Dacă într-un contract din iulie 2010 s-a convenit asupra utilizării versiunii „Incoterms® 2000“, dar livrarea are loc abia în anul 2011, atunci vor fi valabile reglementările din Incoterms® 2000. Warum wurde eine Neufassung notwendig? Übergangszeitraum 5 Minuten 09:50 – 09:55 h

11 Incoterms® 2010 – sistematica
Incoterms® 2010 conţine 11 clauze (anterior 13 clauze), care se subdivizează în 2 grupe diferite de transportare - toate genurile de transportare - transportarea maritimă sau fluvială 4 grupe diferite de sistem - Clauza - E (clauza de preluare, cumpărătorul suportă practic toate costurile) - Clauza - F (clauzele de expediere, cumpărătorul suportă costurile pentru transportul de bază) - Clauza – C (clauze de expediere, vânzătorul suportă costurile pentru transportul de bază) - Clauza - D (clauze de destinaţie, vânzătorul suportă şi cheltuielile la sosire) Systematik nach Transport- und Systemgruppen 5 Minuten 09:55 – 10:00 h

12 Incoterms® 2010 – grupe de transportare
Grupe pentru toate categoriile de transportare: EXW - Ex works (Franco uzină) FCA - Free carrier (Franco cărăuş) CPT - Carriage paid to (Fraht plătit până la) CIP - Carriage and insurance paid to (Fraht şi asigurare plătită până la) DAT - Delivered at terminal (Livrat la terminal) DAP - Delivered at place (Livrat la destinaţie) DDP - Delivered duty paid (Livrat, taxe vamale plătite) Clauze pentru transportarea navală şi maritimă: FAS - Free alongside ship (Franco de-a lungul vasului) FOB - Free on board (Franco la bord) CFR - Cost and freight (Cost şi navlu) CIF - Cost, insurance and freight (Cost, asigurare plătită până la ) Zuordnung der 11 Terms zu den für sie vorgesehenen Transportarten 5 Minuten 10:00 – 10:05 h

13 Incoterms® 2010 – grupe de sistem
Descriere EXW Ex works / Franco uzină FCA Free carrier / Franco cărăuş FAS Free alongside ship/ Franco de-a lungul vasului FOB Free on board / Franco la bord CPT Carriage paid to / Fraht plătit până la CIP Carriage and insurance paid to/ Fraht şi asigurare plătită până la CFR Cost and freight / Cost şi navlu CIF Cost, insurance and freight / Cost, asigurare şi navlu DDP Delivery duty paid / Livrat, taxe vamale plătite DAT Delivered at terminal / Livrat la terminal DAP Delivered at place /Livrat la destinaţie DAF Delivered at frontier / Livrat la frontieră DES Delivered ex ship / Livrat pe navă DEQ Delivered ex quay / Livrat pe chei DDU Delivered duty unpaid / Livrat, taxe vamale neplătite Gegenüberstellung der Systemgruppen und Terms der Fassungen 2000 und 2010 5 Minuten 10:00 – 10:05 h

14 Incoterms® 2010 – Clauze cu un punct şi clauze cu două puncte
Berlin Bremen Houston Dallas Clauza -E Clauze -F Clauze -C Clauze- D Incoterms® se divizează în clauze cu un punct şi cu două puncte. În cazul clauzelor cu un punct ( Clauzele-E, -F şi -D) locul de livrare şi cel de recepţionare sunt identice. În acest loc are loc trecerea riscurilor de la vânzător la cumpărător. În cazul clauzelor cu doua puncte (clauze tip C) locul de livrare şi cel de recepţionare nu sunt identice. Trecerea riscurilor are loc întotdeauna la locul de livrare. Corespunzător acestui fapt, cumpărătorul suportă întotdeauna, în cazul tuturor clauzelor din două punte, riscul pentru transportarea de bază propriu-zisă. Systemgruppen / Ein- und Zweipunkt-Klauseln 5 Minuten 10:05 – 10:10 h

15 Clauzele Institutului Cargo - însemnătatea
Clauzele Institutului Cargo (Institute Cargo Clauses /ICC) sunt editate ca condiţii de asigurare a transportării, forme de poliţă şi clauze din partea Asociaţiei internaţionale Underwriting din London (IUA). Ele se referă la asigurarea anumitor riscuri în comerţul exterior, în special pentru transportarea maritimă, de asemenea şi pentru riscurile transportării pe uscat. ICC/A oferă cea mai mare protecţie prin asigurare (All-Risk / toate riscurile) ICC/B oferă acoperirea pentru riscurile clar enumerate (Named-Peril-Prinzip / principiul enumerării riscurilor) (riscurile 1-11 conform listei Camerei Internaţionale de Comerţ – următoarea folie) ICC/C oferă o protecţie prin asigurarea minimă contra accidentelor cu daune clar enumerate, pentru accidente cu daune, cum ar fi spre exemplu avarii mari, incendii, aruncarea la ţărm, accidente ale mijloacelor de transport, cutremurul marin s.a.m.d. (Named- Peril-Prinzip/ principiul enumerării riscurilor) (riscurile 1-7 conform listei Camerei Internaţionale de Comerţ – următoarea folie). Protecţia prin asigurarea minimă a transportării pe care trebuie s-o suporte vânzătorul, conform standardelor Incoterms CIF şi CIP, se referă la Clauzele –C ale Institutului Cargo – cea mai slabă din toate trei clauze. În legătură cu scrisorile de acreditare, Art. 34 f ERA face referinţă indirect la ICC/C (suma minimă, după care trebuie să se orienteze suma de acoperire a asigurării indicată în documentul de asigurare). ICC vor fi utilizate ca standarde la nivel internaţional de către bănci şi agenţii de asigurare. Institute Cargo Clauses Drei Folien als Exkurs zum Thema Versicherung zusammen 5 Minuten 10:10 – 10:15 h

16 Institute Cargo Clauses – lista riscurilor
Lista riscurilor din partea Clauzelor Institutului Cargo (Institute Cargo Clauses ) Incendiul şi explozia Aruncarea la ţărm, scufundarea, răsturnarea Răsturnarea şi deraierea mijloacelor de transport pe uscat Coliziunea sau atingerea mijloacelor de transport cu alte obiecte, cu excepţia apei Descărcarea bunurilor într-un port de refugiu Renunţarea (sacrificarea) şi aruncarea în mare în cazul unei avarii (defecţiuni) Contribuţiile în cazurile avariilor mari şi contribuirea la salvare cuprind spre exemplu aruncarea peste bord, cutremurul de pământ, erupţia a unui vulcan, lovitură de trăsnit, precum şi pătrunderea cu forţă a apei fluviale sau maritime în interiorul mijlocului de transport, containerului sau depozitului. ICC/A Toate riscurile ICC/B Riscurile din lista desluşită (Named Peril-Prinzip/ principiul enumerării riscurilor ) ICC/C Riscurile din lista desluşită (Named Peril-Prinzip principiul enumerării riscurilor) Institute Cargo Clauses Drei Folien als Exkurs zum Thema Versicherung zusammen 5 Minuten 10:10 – 10:15 h

17 Alte clauze vechi ale Institutului
În afară de riscurile acoperite de Clauzele Institutului Cargo (Institute Cargo Clauses), mai pot fi acoperite şi alte riscuri de următoarele clauze: Clauzele Institutului în caz de război (Institute War Clauses): în zona cargo, ca asigurare suplimentară împotriva riscurilor de război Clauzele Institutului în caz de grevă (Institute Strike Clauses): în zona cargo, ca asigurare suplimentară împotriva riscurilor care pot apărea din cauza grevelor Clauzele în caz de daune intenţionate (Malicious Damage Clauses): ca asigurare împotriva daunelor în urma deteriorării sau distrugerii intenţionate Clauzele Institutului pentru comerţul de larg consum (Institute Commodity Trade Clauses): condiţiile de asigurare a transportării mărfii, care sunt prevăzute pentru anumite tipuri de expediere sau bunuri comerciale, cum ar fi spre exemplu transportarea frigorifică, aeriană sau navală, transportarea petrolului, lemnului, uraniului s.a.m.d. Institute Cargo Clauses Drei Folien als Exkurs zum Thema Versicherung zusammen 5 Minuten 10:10 – 10:15 h

18 Incoterms® 2010 – trimiteri la interpretare
A1/B1 (2000): Livrarea mărfii conform contractului / achitarea preţului de cumpărare (2010): Obligaţiile generale ale vânzătorului / cumpărătorului A2/B2 (2000): Licenţe, autorizaţii şi formalităţi (2010): Licenţe, autorizaţii, deblocări ale asigurărilor şi alte formalităţi A3/B3 (2000): Contracte de protecţie şi de asigurare (2010): Contracte de protecţie şi de asigurare A4/B4 (2000): Livrare / preluare (2010): Livrare / recepţionare A5/B5 (2000): Trecerea riscurilor (2010): Trecerea riscurilor Gegenüberstellung der Überschriften der Auslegungsregeln vereinfacht das Auffinden von Änderungen 5 Minuten für diese und die Folgefolie 10:15 – 10:20 h

19 Incoterms® 2010 – trimiteri la interpretare
A6/B6 (2000): Separarea costurilor (2010): Distribuirea costurilor A7/B7 (2000): Informarea cumpărătorului / vânzătorului (2010): Comunicările făcute cumpărătorului / vânzătorului A8/B8 (2000): Confirmarea livrării, documente de transportare sau comunicări corespunzătoare în format electronic (2010): Document de transportare / confirmarea livrării A9/B9 (2000): Verificare - împachetare - marcaj / verificarea mărfii (2010): Verificare - împachetare - marcaj / verificarea mărfii A10/B10 (2000): Alte obligaţii (import, export, tranzit) (2010): Suport informaţional şi toate cheltuielile ce ţin de aceasta (import şi export, transportarea şi asigurarea) Gegenüberstellung der Überschriften der Auslegungsregeln vereinfacht das Auffinden von Änderungen 5 Minuten für diese und die vorherige Folie 10:15 – 10:20 h

20 Incoterms® 2010 – ce este nou?
Patru clauze au fost excluse din versiunea 2000: DAF – Delivered at frontier / Livrat la frontieră DES – Delivered ex ship / Livrat pe navă DEQ – Delivered ex quay / Livrat pe chei DDU – Delivered duty unpaid / Livrat, taxe vamale plătite Două clauze au fost adăugate în versiunea Incoterms® 2010 : DAP – Delivered at place / Livrat la destinaţie DAT – Delivered at terminal/ Livrat la terminal Neuregelungen der Incoterms 2010 Reduktion von 13 auf 11 Terms Einführung zweier neuer Terms (DAP und DAT) 5 Minuten 10:20 – 10:25h

21 Incoterms® 2010 – ce este nou?
Reducerea la 11 clauze (faţă de cele 13 clauze anterior) Clauzele DAP (Delivered at place/ Livrat la destinaţie) şi DAT (Delivered at terminal/ Livrat la terminal) sunt noi. clauzele DAF, DES, DEQ şi DDU au fost excluse. Incoterms® conţine recomandarea clară, că locul încărcării, prin urmare adresa urmează a fi indicate cu cea mai exactă precizie posibilă (în locul datelor despre localitate, care erau indicate cu aproximaţie). Fiecare clauză este interpretată de o „guidance note / notă explicativă“. Regulile de interpretare sunt prelucrate lingvistic şi au fost formulate mai clar („take delivery/ ridicarea livrării“ în B4). Pentru clauzele FOB, CFR şi CIF, din punct de vedere al practicabilităţi, trecerea „balustradei navei“ nu mai este valabilă ca punct de livrare (locul livrării); bunul se consideră ca livrat, odată ce se găseşte „an Bord/ la bord“. Incoterms® 2010 au fost pentru prima dată clar declarate ca fiind aplicabile, de asemenea, şi în contractele de cumpărare naţionale (până în prezent se referea numai la aplicabilitatea asupra contractelor de cumpărare tranfrontaliere). Neuregelungen Incoterms 2010 10 Minuten 10:25 – 10:35h

22 Incoterms® 2010 – ce este nou?
Egalizarea comunicării în format electronic faţă de comunicarea în format de hârtie, printr-o formulare omonimă în A1/B1 din regulile de interpretare pentru toate clauzele (nu mai este definit, care documente pot fi înlocuite prin comunicarea în format electronic). Incoterms® 2010 ţine cont de modificările ratificate în Institute Cargo Clauses / Clauzele Institutul Cargo (obligaţiile informaţionale despre contractele de asigurare şi de transportare nu vor mai fi acum în A10/B10, ci detaliat explicate în A3/B3. O stipulare clară visavis de, cine este responsabil pentru deblocarea securităţii (security clearance) şi prezentarea informaţiilor necesare aici este stipulată în A2/B2. Explicaţia clară a obligaţiilor generale de informare se găseşte în A10/B10. Stipularea clară cu privire la distribuirea costurilor de transbordare şi de derulare a mărfurilor pentru clauzele CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP şi DDP. „Obţinerea mărfurilor expediate“ se egalizează cu obligaţia, de a expedia realmente marfa (afaceri în lanţ/“string sales“ cu marfă „transportată pe apă“ la utilizarea clauzelor prevăzute pentru acesta - FAS, FOB, CFR şi CIF). Regulile de interpretare sunt actualmente specificate sub noţiunea de „document de transportare“ în A8; fiecare indiciu potrivit pentru livrare este exprimat (sub opţiunile EXW, FCA, FAS şi FOB la capitolul „document de transportare “ poate fi vorba exclusiv despre o constatare de recepţionare). Neuregelungen Incoterms 2010 10 Minuten 10:35 – 10:45h

23 Incoterms® 2010 – ce este nou?
În cazul standardului „DDP“ vânzătorul este obligat la obligaţii/costuri, care rezultă din „pre-shipment inspections/ inspecţii pre-expediere“ (până acum erau pe seama cumpărătorului). Clauzele -C şi - D conţin referitor la contractele de asigurare din A3/B3 obligaţii clar extinse pentru obţinerea informaţiilor şi a transmiterii acesteia. La clauza „EXW“ mijlocul de transport probabil utilizat nu mai este decisiv pentru genul de împachetare; hotărâtor este, care cerinţe specifice împachetării au fost comunicate vânzătorului de către cumpărător până la încheierea contractului , atâta timp cât acestea au rămas necontestate (A9/B9). „EXW“ nu mai prevede în versiunea nouă, ca livrarea, din cauza lipsei unui acord cu privire la vre-un timp fixat, să fie, „pusă la dispoziţie în timpul obişnuit pentru livrare”. De asemenea Incoterms® 2010 nu conţin careva stipulări cu privire la responsabilităţile părţilor contractuale pentru stivarea (stivuirea) mărfurilor în interiorul containerelor. Reglementări corespunzătoare trebuie să fie stipulate în contractul de cumpărare! Neuregelungen Incoterms 2010 10 Minuten 10:45– 10:55h

24 Solicitarea ofertelor
Pentru a putea uşor compara mai multe oferte, la solicitare trebuie întotdeauna indicată aceiaşi clauză de livrare. Recomandare: vânzătorul şi cumpărătorul trebuie să repartizeze pe cât se poate de clar afacerea ce ţine de transportare. La livrarea cu opţiunile „DAT“, „DAP“ sau „CIF“ vânzătorul are grijă ca marfa să părăsească ţara sa fără piedici şi el organizează transportarea de bază; cumpărătorul este atunci pregătit să preia celelalte responsabilităţi din punctul “graniţa ţării de destinaţie ”- în special responsabilitatea pentru procedura de vămuire la intrare. Acest mod de procedare poate fi clar pentru ambele părţi, pentru că cumpărătorul şi vânzătorul trebuie să se preocupe numai de reglementările ţării lor proprii. Indiciu: Să se ţină cont întotdeauna şi de personalul propriu implicat în procesul de coordonare a prestărilor ce ţin de transportare. Ţine minte: Indiferent ce clauză de livrare este aplicată: cumpărătorul suportă întotdeauna, în final, costurile pentru transportare şi asigurare! Incoterm bei der Einholung von Angeboten vogeben um Vergleichbarkeit zu erreichen. 5 Minuten 10: :00 h Danach: Pause ca. 15 Min.

25 Incoterms® 2010 – Privire de ansamblu
Obligaţia pentru împachetarea necesară pentru transport şi marcajul mărfii Sediul vânzătorului Sediul cumpărătorului Exercitarea / Genul acţiunii de livrare particularităţi Eliberarea exportului Transportul de bază Eliberarea importului Cheltuieli Cauza/modul Riscul Tranzit EXW V K FCA 2 variante pentru livrare FAS K / navă FOB CPT CIP Asigurare minimală CFR V / navă CIF DAP DAT Vânzătorul descarcă DDP Nach der Pause (11:05 h) Incoterms 2010 im Überblick – Liefer- und Abnahmeort, Gefahrübergang 5 Minuten 11: :20 h Locul de livrare Locul de primire Predarea mărfii Punerea la dispoziţie a mărfii

26 Distribuirea obligaţiilor (I)
Verladung auf Transportmittel Export- Zollanmeldung Transport zum Abgangshafen Entladen im Abgangshafen Ladegebühren im Abgangshafen Transport zum Zielhafen EXW  Käufer FCA  Verkäufer FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAP DAT DDP Diese und die Folgefolie nur im Aufbau erläutern – nicht vertiefen zusammen 5 Minuten 11.20 – 11:25h

27 Distribuirea obligaţiilor (II)
Entlade- gebühren im Zielhafen Verladen auf Transportmittel im Zielhafen Transport zum Zielort Versicherungs- pflicht (-interesse) Einfuhr- Verzollung Einfuhr- Versteuerung EXW  Käufer  (Käufer) FCA (Käufer) FAS FOB CFR CIF  Verkäufer CPT CIP Verkäufer DAP Käufer DAT DDP  (Verkäufer) Nur im Aufbau erläutern; Fortsetzung der vorherigen Folie – nicht vertiefen zusammen 5 Minuten 11.20 – 11:25h

28 Incoterms® 2010 – EXW / Franco uzină
Locul de livrare / trecerea riscului Vânzătorul Cumpărătorul Să se pună la dispoziţie cumpărătorului gata de încărcare Locul de primire EXW – Ex works / fraco uzină (de la uzină- locul de preluare indicat) Vânzătorul trebuie să pună la dispoziţie marfa împachetată conform contractului, la locul numit (uzină, depozit etc.), fără eliberarea exportului şi marfa ne fiind încărcată. Transportul: orice tip de transport, de asemenea multimodal; competent este cumpărătorul Asigurarea: nici o obligaţie din partea vânzătorului de a asigura marfa Livrarea: punerea la dispoziţie la locul indicat, împachetat conform transportului În-/descărcarea : cumpărătorul trebuie să încarce singur marfa (altfel e FCA/ franco cărăuş) Particularităţi: vânzătorul trebuie să împacheteze şi să marcheze în modul potrivit pentru mijlocul de transport, dacă nu este cazul, că cumpărătorul să fi numit cerinţe speciale până la încheierea contractului. Trecerea riscurilor are loc odată ce marfa a fost pusă la dispoziţie! EXW - Ex-works Hinweis auf das Problem der Mitwirkung des Verkäufers beim Verladen / Problematik der Ladungssicherung 10 Minuten 11:25 – 11:35h

29 Incoterms® 2010 – FCA / Franco cărăuş
Locul de livrare / trecerea riscului Vânzătorul Cumpărătorul În cazul vânzătorului să se transmită încărcat Să se pună la dispoziţie gata de descărcare în cazul conducătorului unui transport Locul de preluare FCA – Free carrier/ franco cărăuş (franco cărăuş – locul de preluare indicat) Vânzătorul trebuie să elibereze conducătorului de transport marfa, în dependenţă de locul de transmitere şi conform stipulărilor contractuale şi s-o transmită încărcată sau s-o pună la dispoziţie. Din acest moment, cumpărătorul se obligă pentru celelalte obligaţii şi costuri. Transportul: orice tip de transport, de asemenea multimodal; competent este cumpărătorul Asigurarea : nici o obligaţiune din partea vânzătorului de a asigura marfa Livrarea: în dependenţă de locul transmiterii urmează transmiterea sau punerea la dispoziţie În-/Descărcarea: vânzătorul încarcă şi transmite, prin urmare pune la dispoziţie Particularităţi: descrierii exacte a locului de preluare în cazul FCA îi revine o însemnătate specială. Aşa cum cumpărătorul suportă din acest moment toate riscurile, el ar trebuie să se asigure corespunzător. FCA - Free carrier 5 Minuten 11:35 – 11:40h

30 Incoterms® 2010 – FAS / Franco de-a lungul vasului
Locul de livrare/trecerea riscurilor Vânzătorul Cumpărătorul A pune la dispoziţie de-a lungul bordului Locul de preluare FAS – Free alongside ship (Franco de-a lungul vasului – portul de încărcare numit) Vânzătorul pune la dispoziţie marfa conform contractului, liberă pentru export, pe riscurile şi costurile lui de-a lungul vasului. Transportul: numai transport fluvial sau maritim (nepotrivit pentru containere , mai bine FCA); cumpărătorul trebuie să facă rost de transport Asigurarea: nici o obligaţie din partea vânzătorului de a asigura marfa Livrarea: vânzătorul trebuie să pună marfa la dispoziţie de-a lungul vasului În-/descărcarea: de regulă marfa se încarcă direct de mijlocul de transport, pe costurile cumpărătorului, la bordul navei (nici o regulă clară) Particularităţi: „a procura“ marfa procurată este echivalentă („string sales“/şirului de vânzări) Free alongside ship 5 Minuten 11:40 – 11:45h

31 Incoterms® 2010 – FOB/ franco la bord
Locul de livrare / trecerea riscurilor Vânzătorul Cumpărătorul Transmisă la bord Locul de preluare FOB – Free on board (franco la bord – portul de încărcare indicat) Vânzătorul trebuie să transmită marfa la bordul navei, conform stipulărilor din contract şi liberă pentru export, pe riscurile şi costurile sale. Transportul: numai transport maritim şi naval (nepotrivit pentru containere, mai bine FCA); cumpărătorul trebuie să facă rost de transport Asigurarea: nici o obligaţie din partea vânzătorului de a asigura marfa Livrarea: vânzătorul trebuie să transmită marfa la bordul navei; În-/descărcarea: încărcarea - la bord( „on-board“)- este pe seama vânzătorului Particularităţi: trecerea riscurilor nu mai este „traversarea balustradei“; „a procura“ marfa procurată este echivalentă („string sales“/şirului de vânzări) FOB – Free on board 5 Minuten 11:45 – 11:50h

32 Incoterms® 2010 – CPT/ Fraht plătit până la
Locul de livrare / trecerea riscurilor Costurile de descărcare, se distribuie în funcţie de contractul de transport Vânzătorul Cumpărătorul Să se transmită conducătorului de transport Locul de preluare CPT – Carriage paid to (Fracht pătit până la - locul de preluare indicat) Vânzătorul trebuie să transmită marfa conducătorului transportului, conform stipulărilor contractuale, pregătită pentru export, precum şi să încheie contractul de transport până la locul de recepţionare. Transportul: orice tip de transport, de asemenea şi transportul multimodal (la fel şi containerele maritime), competent este vânzătorul Asigurarea: nici o obligaţie din partea vânzătorului de a asigura marfa Livrarea: transmiterea se face către conducătorul transportului În-/descărcarea: costurile pentru încărcarea mărfii sunt suportate de către vânzător (în cazul de faţă la fel şi costurile pentru descărcare) Particularităţi: Clauză cu două puncte; locul de livrare şi preluare se indică cu maximală precizie. Cumpărătorul trebuie să se asigure pentru riscul transportului,aşa cum această asigurare este sarcina lui! CPT – Carriage paid to 10 Minuten 11:50 – 12:00h

33 Incoterms®2010– CIP/ Fraht şi asigurare plătită până la
Locul de livrare / trecerea riscurilor Vânzătorul Costurile pentru descărcare se distribuie în funcţie de contractul de transport Cumpărătorul Se transmite conducătorului de transport; asigurare minimă Locul de preluare CIP – Carriage and insurance paid to (Fraht şi asigurare plătită până la - locul preluare indicat) Vânzătorul trebuie să transmită marfa către conducătorul transportului, conform stipulărilor contractuale şi liberă pentru export, precum şi să încheie contractul de transportare şi de asigurare până la locul de preluare. Transportul : orice tip de transport, de asemenea şi transportul multimodal (la fel şi containerele maritime), competent este vânzătorul Asigurarea: vânzătorul trebuie să asigure transportarea (acoperire minimală) Livrarea: transmitere către conducătorul transportului În-/descărcarea: costurile pentru încărcare sunt în sarcina vânzătorului (în cazul dat şi costurile pentru descărcare) Particularităţi: Clauză cu două puncte; locul de livrare şi preluare se indică cu maximă precizie; asigurarea se face în favoarea cumpărătorului! 12:05 h

34 Incoterms® 2010 – CFR / cost şi navlu
Locul de livrare/ trecerea riscurilor Vânzătorul Cumpărătorul Costurile de descărcare se repartizează în funcţie contractul de transport Transmitere la bord Locul preluare Port de destinaţie CFR – Cost and freight (Cost şi navlu – portul de destinaţie indicat) Văzătorul trebuie să transmită marfa la bordul navei în portul de pornire, conform stipulărilor contractuale, liberă pentru export (sau să facă rost de acestea pentru cumpărător) şi are grijă de contractul de transportare până la portul de destinaţie/locul de recepţionare. Transport: numai transportul maritim sau naval (nepotrivit pentru containere!) Asigurare: nici o obligaţiune din partea vânzătorului de a asigura marfa Livrare: transmiterea la bordul navei în portul de pornire În-/descărcare: costurile pentru încărcare ţin de sarcina vânzătorului (în cazul dat şi costurile pentru descărcare) Particularităţi: trecerea riscului nu mai este „trecerea balustradei“; clauză cu două puncte numai transport maritim; locul de livrare şi de primire să se indice cu posibilă exactitate; pentru transportarea în containere sa se aleagă mai bine opţiuneaCPT. CFR – Cost and freight 10 Minuten 12:00 – 12:10h

35 Incoterms® 2010 – CIF / Cost, asigurare şi navlu
Locul de livrare/trecerea riscurilor Vânzătorul Cumpărătorul Costurile de descărcare se distribuie în funcţie de contractul de transportare Se transmită la bord; asigurare minimă Locul de primire Portul de destinaţie CIF – Cost, insurance and freight (cost, asigurare şi navlu – portul de destinaţie) Vânzătorul trebuie să transmită marfa la bordul navei în portul de pornire conform stipulărilor contractuale şi să aibă grijă de contractele de transportare şi de asigurare până la portul de destinaţie. Transportul: numai transportul maritim şi fluvial (nepotrivit pentru containere!) Asigurarea: vânzătorul trebuie să asigure transportul naval (acoperire minimă) Livrarea: transmiterea la bordul navei în portul de primire În-/descărcarea: costurile pentru încărcare sunt în sarcina vânzătorului (în cazul dat şi costurile pentru descărcare) Particularităţi: trecerea riscului nu mai este „trecerea balustradei“; clauză cu două puncte numai tran-sportarea navală (pentru containere să se aleagă mai bine standardul CIP); locul de livrare şi de primire să se indice cu posibilă exactitate; „a procura “ are aceiaşi valoare; asigurarea este în favoarea cumpărătorului! CIF – Cost, insurance and freight 10 Minuten 12:10 – 12:20h

36 Incoterms® 2010 – DAP/ livrat la destinaţie
Locul de livrare/trecerea riscului Vânzătorul Cumpărătorul Se pune la dispoziţie cumpărătorului gata de descărcare Locul de primire DDP – Delivered at plase (Livrat la destinaţie– locul de primire indicat) Vânzătorul pune la dispoziţie marfa liberă pentru export, pe riscul şi contul său propriu, conform contractului şi marfa pregătită pentru descărcare la locul de recepţionare. Transportul: orice gen de transport, de asemenea multimodal (la fel şi containerele navale), competent pentru acesta este vânzătorul Asigurarea: nici o obligaţie din partea vânzătorului de a asigura marfa Livrarea: vânzătorul trebuie să pună la dispoziţie marfa la locul de recepţionare În-/descărcarea: descărcarea la locul de recepţionare îl obligă pe cumpărător Particularităţi: DAP/ livrat la destinaţie nu prevede vre-o careva obligaţie din partea vânzătorului pentru eliberarea importului mărfii (în comparaţie cu opţiunea DDP). DAP – Delivered at place 10 Minuten 12:20 – 12:30h

37 Incoterms® 2010 – DAT / livrat la terminal
Locul de livrare/ trecerea riscurilor Vânzătorul Cumpărătorul Se pune la dispoziţie cumpărătorului marfa descărcat Locul de primire DAT – Delivered at terminal (Livrat la terminal – locul de primire indicat) Vânzătorul trebuie să pună la dispoziţie marfa, conform stipulărilor din contract, şi liberă pentru export s-o descarce la locul de preluare convenit, şi până acolo să încheie contractul de transportare. Transportul: orice gen de transport, de asemenea multimodal (la fel şi containerele navale), competent pentru acesta este vânzătorul Asigurarea: nici o obligaţie din partea vânzătorului de a asigura marfa Livrarea: vânzătorul trebuie să pună la dispoziţie marfa la locul de recepţionare În-/descărcarea: vânzătorul trebuie să descarce marfa la locul de recepţionare Particularităţi: DAT / livrat la terminal se potriveşte, în special, pentru transportul cu containere. Cumpărătorul ar trebui să pună o valoare mare pe transportarea ulterioară corespunzătoare! DAT – Delivered at terminal 10 Minuten 12:30 – 12:40h 37

38 Incoterms® 2010 – DDP/ livrat, taxe vamale plătite
Locul de livrare/trecerea riscului Vânzătorul Cumpărătorul Se pune la dispoziţie cumpărătorului gata de descărcare Locul de primire DDP – Delivered duty paid (Livrat, taxe vamale plătite– locul de primire indicat) Vânzătorul pune la dispoziţie marfa, conform contractului pregătită pentru ex-/import, pe riscul şi contul său propriu, şi marfa pregătită pentru descărcare la locul de recepţionare. Transportul: orice gen de transport, de asemenea multimodal (la fel şi containerele navale), competent pentru acesta este vânzătorul Asigurarea: nici o obligaţie din partea vânzătorului de a asigura marfa Livrarea: vânzătorul trebuie să pună la dispoziţie marfa pregătită pentru ex-/import la locul de recepţionare În-/descărcarea: descărcarea la locul de recepţionare îl obligă pe cumpărător Particularităţi: DDP/ livrat, taxe vamale plătite reprezintă o asigurare maximă din partea vânzătorului. Vămuirea în ţara de destinaţie poate fi problematica pentru vânzător! DAP – Delivered at place 10 Minuten 12:20 – 12:30h 38

39 Incoterms® 2010 - publicaţii
  engleză-germană ICC numărul publicaţiei 715 ED ISBN  37,34 EUR 3,60 EUR Porto/per ambalaj 2,87 EUR (7% TVA) 43,81 EUR preţ final sau Publikationshinweise zusammen 5 Minuten 12:45 – 12:50h

40 Incoterms® 2010 - publicaţii
Incoterms® 2010 Comentariu pentru practică , inclusiv setul oficial de norme   germană (set de norme german-englez) ICC numărul publicaţiei 715/1D ISBN  45,79 EUR 3,60 EUR Porto/per ambalaj 3,46 EUR (7% TVA) 52,85 EUR preţ final sau Publikationshinweise zusammen 5 Minuten 12:45 – 12:50h Anschließend Q & A – 10 Minuten Ende der Veranstaltung ca. 13:00h

41 Mulţumesc mult pentru atenţia Dumneavoastră!
Dipl.-Ing. Christian Treichel Berlin Partner GmbH Str. Ludwig Erhard Haus – Fasanen Berlin - Germany fon mob fax mail web 41 41


Herunterladen ppt "Incoterms® 2010 – ce este nou? Măsură informativă"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen