Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

(Višegrad, 4–6. listopada 2012)

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "(Višegrad, 4–6. listopada 2012)"—  Präsentation transkript:

1 (Višegrad, 4–6. listopada 2012)
Frančeska Liebmann Institut za slavistiku Sveučilišta „ Karl Franz” u Grazu Kontrastivna lingvostilistička analiza njemačkog prijevoda Andrićevog romana „Na Drini ćuprija“ 5. Simpozij  „Na Drini ćuprija“ (Višegrad, 4–6. listopada 2012)

2 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Sadržaj • značajke Andrićevog stila • turcizmi • pasiv • refleksiv • frazemi • usmena književnost • nejednakosti prijevoda i originala Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

3 Značajke Andrićevog stila
• turcizmi • stilske figure • usmena književnost • Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Prokleta avlija, Nemirna godina, Ljubav u kasabi, Mara milosnica, Žena na kamenu, Zatvorena vrata, Porodična slika, Kuća na osami... Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

4 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (1) • konotatori petstoljetne turske vladavine • stilemi • stilske vrednote turcizama nisu dobile svoj adekvat u njemačkom prijevodu romana Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

5 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (2) Na desnoj obali reke, počinjući od samog mosta, nalazi se glavnina kasabe sa čaršijom, delom u ravnici a delom na obroncima bregova. (str. 30) Am rechten Ufer des Flusses, gleich hinter der Brücke, liegt der Hauptteil der Stadt mit dem Marktplatz, teils in der Ebene und teils auf den Abhängen der Hügel am Ufer. (str. 8) kasaba – gradić, varošica palanačke orijentalne fizionomije; pejor. neugodno, zaostalo mjestance; ← tur. ← arap. qasaba čaršija – dio mjesta (obično ulica ili trg) u kojem se odvija glavni trgovački i društveni život; ← tur. çari ← perz. čarsu: četverostran Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

6 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (3) Na toj terasi smešten je kafedžija sa svojim džezvama, fildžanima, uvek raspaljenom mangalom, i dečakom koji prenosi kafe preko puta, gostima na sofi. (str. 31) Auf dieser Tarrasse hat sich der Kaffeeverkäufer mit seinen Töpfen und Kaffeeschälchen, dem immer glühenden Kohlenbecken und dem Jungen nieder- gelassen, der den Gästen auf dem Sofa gegenüber den Kaffee bringt. (str. 9) džezva – bakrena posuda posebnog oblika (gore uža, dolje šira, s kljunićem i drškom) za kuhanje crne kave; ← tur. cezve ← arap. gädvä. baklja fildžan – šalica bez uške, orijentalno ukrašena, za crnu kavu, čaj ili salep: ← tur. fincan ← arap. fingan ← perz. pingan: plitka zdjela mangala – metalna posuda u koju se stavlja žar; žeravnik; ← tur. ← arap. mängal Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

7 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (3) Vidiš ti, što je vezirska sila i pamet, gdje okom pogleda tu je hair i berićet. (str. 84) Siehst du, das ist die Kraft und der Geist eines Wesirs: wohin er mit seinen Augen schaut, da sprießen Wohltat und Fortschritt. (str. 75) hair – dobro, dobrota; sreća, korist; dobro djelo, zadužbina ← tur. hayir ← arap. hayr berićet – dobar urod; izobilje; korist ← tur. bereket ← arap. bäräkä Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

8 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (4) Dva dana imate još života, kunem vam se vjerom i ćitabom. (str. 56) Zwei Tage habt ihr noch zu leben, das schwöre ich euch bei meinem Glauben und beim Koran. (str. 41) ćitab (kitab) – knjiga; knjiga koja sadržava vjersku objavu i propise (Kur’an ili Biblija); ← tur. kitap ← arap. kitab Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

9 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (5) Sikter, vlaše! Zar ti toliki delija da carsko rušiš a ovamo bogoradiš k´o žena! Biće kako je naređeno i kako si zaslužio. (str. 67) Marsch, Christenhund! So ein Held bist du also, daß du das Eigentum des Sultans zerstörst und hier wie ein Weib jammerst. Es geschieht alles, wie es befohlen ist und wie du es verdient hast. (str. 54) sikter – odlazi!, gubi se!, marš! ← tur. siktir delija – pripadnik posebne osmanske konjice s kraja 15. i početka 16. st.; tjelesna straža vezira, valije ili paše; junak; kršan, jedar, razvijen momak; pripadnik navijačke skupine “Crvena zvezda”; ← tur. deli: jak, silovit Vlah – stočar iz unutrašnjosti Balkana u srednjem vijeku; pejor. pravoslavac (za katolike i muslimane); došljak (u Istri); Vlaj – stanovnik zaleđa (u Dalmaciji); stanovnik zaleđa i obale (za stanovnike otoka) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

10 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (6) – Svakako, svakako je ovaj bolji – odgovarao je Tosun-efendija ne dižući pogled oborenih očiju i uvijajući se još čvršće u svoj mintan. (str. 79) „Sicher, sicher, dieser ist besser“, antwortete Tosun Effendi, ohne den Blick seiner gesenkten Augen zu heben, und wickelte sich noch fester in seinem Mantel. (str. 70) Sl. 1: Mintan mintan – haljetak do pasa od čohe s uskim rukavima i preklopom na prsima; ← tur. ← perz. mīnten čoha – domaće ili tvorničko debelo sukno od valjane vune; ← tur. çuha, çuka ← perz. čūha Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

11 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (7) Osećali su kako im znoj curi ispod novih svečanih anterija i kako se u svakoj od njih brzo i neodoljivo useljavaju strah i briga. (str. 46) Sie fühlten, wie ihnen der Schweiß unter den neuen Festgewänden herunterrann und wie Furcht und Sorge schnell und unwiderstehlich von jedem von ihnen Besitz ergriffen. (str. 28) Sl. 2: Anterija anterija – vrsta gornje haljine, muške i ženske; ← tur. entari ← arap. antäri Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

12 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (8) Janjičarski aga, sa oružanom pratnjom, vraćao se za Carigrad, pošto je po selima istočne Bosne pokupio određen broj hrišćanske dece za adžami-oglan. (str.41) Der Janitscharen-Aga mit seiner bewaffneten Begleitung kehrte nach Konstantinopel zurück, nachdem er in den Dörfern Ostbosniens die festgesetzte christlicher Kinder für den Blutzoll, den Adschami-Oglan, eingesammelt hatte. (str. 22) adžami-oglan – kršćanski mladić uzet iz osvojene zemlje u odgoj za budućeg janjičara; džamoglan; ← tur. acami oglan ← acami: adžamija + oglan: dječak Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

13 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (9) Znao sam ja da ta budala neće ni žive ni mrtve s mirom pustiti. Alah selamet olsun!¹ Ich habe es gewußt, daß dieser Narr weder Lebende noch Tote unbehelligt lassen wird. Gott sei uns gnädig! ¹ Neka nam je bog u pomoći! selamet – izbavljenje od nevolje, opasnosti, bolesti; spas; pravi put (izvesti djecu na ~) ← tur. selam ← arap. sälamä olsun – neka bude; ← tur. olsun Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

14 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Turcizmi (10) nišan (str. 35) – Grabstein (str. 15) turbet (str. 35) – Mausoleum (str. 15) sabahzorski salep (str. 35) – morgendliche Trank (str. 15) ćeif (str. 37) – Lust (str. 17) pita (str. 41) – Fleischkuchen (str. 22) taze poturčenjak (str. 48) – neugebackener Türke (str. 31) kadiluk (str. 49) – Gerichtbezirk (str. 32) tabut (str. 82) – Sarg (str. 74) nišan – nadgrobni kamen postavljen prema islamskim propisima; ← tur. nian ← perz. nišan turbet (turbe) – isl. nadgrobni spomenik, mauzolej u kojem je kenotaf, a pod njim u zemlji lijes s tijelom pokojnika, obično uz džamiju ili na groblju, ← tur. türbe ← turba sabah – zora, rano jutro; islamska jutarnja molitva, prva od pet dnevnih; ← tur. ← arap. sabah salep – toplo, zaslađeno piće; dobiva se ukuhavanjem korijena istoimene biljke; ← arap. sahlab ćeif – volja, prohtjev; dobro raspoloženje; zadovoljstvo, ugoda; ← tur. keyif ← arap. kayf taze – koji je svjež, pečen, vruć; koji je vrlo mlad; ← tur. ← perz. taze kadiluk – sudsko i upravno područje u Osmanskom Carstvu; zvanje kadije; ← tur. kadı ← arap. qati(n) ← qdy: suditi tabut – isl. otvoreni lijes za donošenje do groba; ← tur. tābūt Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

15 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Pasiv (1) • za izricanje glagolskih radnji više se koristi aktivni oblik glagola, a ne pasivni • vršitelj radnje potisnut u drugi plan • osobito vrijedan sintaktostilem Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

16 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Pasiv (2) – Ilija! Ilija! Ilija! – vikala je druga žena, tražeći očajno pogledom poznatu, dragu glavu, i ponavljala je to nepre- stano kao da bi htela da detetu useče u pamet to ime koje će mu već kroz koji dan zauvek biti oduzeto. (str. 42) „Ilija! Ilija! Ilija!“ rief eine andere Frau, verzweifelt mit ihrem Blick den bekannten, lieben Kopf suchend, und wiederholte das unaufhörlich, als wollte sie dem Kind diesen Namen fest einprägen, den man ihm doch schon in einigen Tagen für immer abnehmen würde. (str. 23) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

17 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Pasiv (3) Kako se sukob u Srbiji širio, sve je više traženo od bosanskih Turaka da daju ljude za vojsku i da doprinose za njeno opremanje i snadbevanje. (str. 102) Je mehr sich der Aufstand in Serbien ausbreitete, desto mehr forderte man von den bosnischen Türken, Männer für das Heer zu stellen und zu seiner Ausrüstung und Versorgung beizusteuern. (str. 99) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

18 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Pasiv (4) To je donosilo sa sobom i troškove i nezgode i opasnosti i po Turke, a naročito po Srbe, koji su sumnjičeni, gonjeni i globljavani tih godina više nego ikad ranije. (str. 102) Das brachte Unkosten, Unbequemlichkeiten und Gefahren für die Türken, besonders aber für die Serben, die in diesen Jahren mehr denn je zuvor verdächtigt, verfolgt und ausgepreßt wurden. (str. 99) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

19 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Pasiv (5) [...] oči u kojima je prvi put ugledala bezizlaznost svoje sudbine, onog dana kada joj je rečeno da je obećana u Hamziće i da treba da se spremi za mesec dana. (str. 131) [...] diese Augen, in denen sie die Ausweglosigkeit ihres Geschickes zum ersten Male an jenem Tag erschaute, als ihr gesagt wurde, daß sie den Hamsitsch versprochen sei und sich in einem Monat die Aussteuer vorbereiten solle. (str. 133) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

20 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Refleksiv (1) • prijelazna forma prema pasivu • vršitelj radnje , ili više njih , nepoznati su ili izostavljeni • semantična neodređenost zamjenice se služi za isticanje anonimnosti, zakonitosti i normativnosti, stvarajući dojam nekog fatalnog mehanizma i sudbine koju je nemoguće promijeniti Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

21 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Refleksiv (2) Na izvesnom odstojanju od poslednjih konja u ovom neobičnom karavnu, išli su, raštrkani i zadihani, mnogi roditelji ili rođaci ove dece, koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, poturčena i da, zaboravivši svoju veru, svoj kraj i svoje poreklo, provedu život u janjičarskim odama ili u nekoj drugoj, višoj službi Carstva. (str. 41) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

22 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Refleksiv (3) In einigem Abstand von den letzten Pferden gingen in dieser ungewöhnlichen Karawane, zerstreut und atemlos keuchend, viele Eltern oder Anverwandte dieser Jungen, die man für immer fortführte, damit sie in einem fremden Welt beschnitten, zu Türken gemacht würden und, nachdem sie ihre Glaube und ihre Herkunft vergessen, ihr Leben in den Janitscharen- abteilungen oder in irgendeinem anderen hohen Dienst im Türkischen Reich verbringen. (str. 22) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

23 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Refleksiv (4) O ovom Abidagi već se unapred pričalo kao o čoveku bezobzirnom, nemilosrdnom i strogom preko mere. (str. 45) Von diesem Abidaga sprach man schon im Voraus als von einem rücksichtlosen, unbarmherzigen und über alle Maßen strengen Manne. (str. 27) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

24 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Refleksiv (5) Svašta se verovalo i šaputalo, ali strah je bio jači od svega. I posao na mostu se nastavljao brzo i glatko, bez prekida i poremećaja. (str. 78) Alles mögliche wurde geflüstert und geglaubt, aber die Furcht war stärker denn alles. Und die Arbeit an der Brücke ging schnell und glatt, ohne Unterbrechung und Störung weiter. (str. 68) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

25 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Frazemi (1) [...] „okamenjeni” skupovi riječi kod kojih semantička monolitnost prevladava nad strukturnom razdjelivošću njihovih sastavnih elemenata. (Stojan Vrljić. Jezik naš hrvatski. Split: Logos, 2000, str. 39) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

26 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Frazemi (2) Takvi su svi: tvrdice i tutumarci, a puni para kao šipak. (str. 38) Die sind alle Knicker und Duckmäuser, stecken aber voll Geld wie der Granatapfel voller Kerne. (str. 18) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

27 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Frazemi (3) Pod mojom lipom zaista nema hlada. (str. 45) Bei mir gibt es kein Herumlungern. (str. 27) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

28 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Frazemi (4) [...] da će radovi trajati pet, šest godina, ali će vezirova volja biti izvršena na dlaku verno i u minut tačno. (str. 46) [...] daß die Arbeiten fünf, vielleicht auch sechs Jahre dauern würden, daß aber der Wille des Wesirs bis auf i-Tüpfelchen und auf die Minute pünktlich erfüllt werden müsse. (str. 27) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

29 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Frazemi (5) Cele zime kasablije su čuvale građu i pazile radove kao oko u glavi. (str. 47) Den ganzen Winter bewachten die Städter das Bauholz und hüteten die Arbeiten wie ihren Augapfel. (str. 29) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

30 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Frazemi (6) Još teže od skupoće i oskudice padaju domaćem svetu nemir, nered i nesigurnost, koji sada nasrću na kasabu kao posledica gomilanja tolikog radnog ljudstva iz bela sveta. (str. 48) Noch schwerer als Teurung und Mangel drückten das ansässige Volk Unruhe, Unordnung und Unsicherheit, die jetzt, als Folge der Anhäufung so zahlreicher Arbeiterschaft aus aller Welt, über die Stadt hereinbrachen. (str. 30) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

31 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Frazemi (7) [...] ali ovo što se sada dešava ne liči ni na što. (str. 48) [...] aber was jetzt vor sich geht, hat weder Sinn noch Verstand. (str. 31) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

32 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Frazemi (8) I svaki je ispod oka merio pokojnika koji se drži uspravno kao da stupa pred četom. (str. 72) Und jeder warf dem Verstorbenen, der sich eufrecht hielt, als schreite er einer Abteilung voran, einen verstohlenen Blick zu. (str. 61) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

33 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Frazemi (9) Počelo je da se šapuće kako je osuđeni seljak bio nevin i kako ga je Plevljak uzeo na dušu. (str. 77) Man begann zu flüstern, daß der verurteilte Bauer unschuldig gewesen sei und daß ich dieser Plewljak auf dem Gewissen habe. (str. 68) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

34 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Frazemi (10) Višegradski Turci su opet počeli da sležu ramenima i odmahuju rukom kad govore o mostu. (str. 81) Die Wischegrader Türken begannen wieder, die Achseln zu zucken und mit der Hand abzuwinken, wenn sie von der Brücke sprachen. (str. 72) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

35 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Usmena književnost (1) Pije vino srpski car Stevane U Prizrenu, mjestu pitomome, Do njega su starci patrijari: Četiri su starca patrijara, I do njih je do devet vladika, I dvadeset učtugli vezira, I po redu srpski gospodari. Vino služi provizur Mijajlo, A svijetli sestra Kandosija Sa njedara dragijem kamenjem ... (str. 51) Wein trinkt Stefan, Zar der Serben, In Prizren, der edlen Stadt, Neben ihm die alten Patriarchen: Vier sind es der alten Patriarchen, Ihm zur Seite neun Bischöfe stehen, Und noch zwanzig der hohen Wesire, Und in langer Reih der Serben Adel, Wein schenkt ein der Kämmerer Mijajlo, Und die Schwester Kandosia leuchtet mit dem Glanze ihrer Edelsteine … (str. 32) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

36 Usmena književnost (2) Mudra li si, lijepa li si, Lijepa Fato Avdagina! (str. 126) Wie klug bist du, wie schön bist du, Awdagas schöne Fata! (str. 128) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

37 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Usmena književnost (3) Dabogda ti Hajrudin perčin raščešljao! Na kapiji te majka poznala. (str. 114) Gebe Gott, daß dir der Heiruddin den Schopf kämmte! Auf der Kapija hätte dich die Mutter wiedergefunden. (str. 113) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

38 Nejednakosti prijevoda i originala (1)
Samo, za srpsku decu to su tragovi Šarčevih kopita, ostali još od onda kad je Kraljević Marko tamnovao gore u Starom gradu pa pobegao iz njega, spustio se niz brdo i preskočio Drinu, na kojoj tada nije bilo ćuprije. (str. 34) Nur sind es für die christlichen Kinder die Hufspuren des „Schrecken“, die geblieben sind seit der Zeit, als Kraljewitsch Marko, der oben in der alten Burg am Turm schmachtete, entfloh, den Hügel hinabritt und über die Drina sprang, über die es damals keine Brücke gab. (str. 13) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

39 Nejednakosti prijevoda i originala (2)
[…] i tako zauvek i sigurno vezao Bosnu sa Istokom, mesto svoga porekla sa mestima svog života. (str. 44) […] und so für immer und sicher Bosnien mit dem Osten, den Ort seiner Herkunft mit den Orten seines Lebens veband. (str. 25) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

40 Nejednakosti prijevoda i originala (3)
Pakao se napravio od njihove varoši, jedno vrzino kolo od nerazumljivih poslova, od dima, prašine, vike i meteža. (str. 48) Eine Hölle hatte man aus ihrer Stadt gemacht, einen Hexenreigen aus unverständlichen Arbeiten, aus Rauch, Staub, Geschrei und Gewühl. (str. 31) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

41 Nejednakosti prijevoda i originala (4)
Muslimaski ženski svet mora da krije lice i kad na avliju iziđe [...] (str. 48) Die mohammedanischen Frauen mußten das Gesicht verhüllen, selbst wenn sie nur auf ihren eigenen Hof gingen [...] (str. 30) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

42 Nejednakosti prijevoda i originala (5)
So svajtimi upokoj, Hriste, dušu raba tvojego. (str. 76) Mit den Heiligen nimm Du, Chrisus, die Seele Deines Dieners auf. (str. 66) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

43 Nejednakosti prijevoda i originala (6)
O slavama i Božićima ili u ramazanskim noćima, sedi, otežali i brižni domaćini živnuli bi i postali razgovorni [...] (str. 95) Bei Feierlichkeiten, zu Weihnachten oder in den Ramadan Nächten, pflegten die ergrauten, schwerfälligen und besorgten Hausväter – die Christen und mohammedaner – aufzutauen und gesprächig zu werden [...] (str. 89) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

44 Nejednakosti prijevoda i originala (7)
[...] i, ljuljajući se tako kao živa lesa, puštaju svoje grubo i otegnuto ojkanje, kao da su sami na svetu: Oj, đee-vooooj-kooo! Ooooj! (str. 197) [...] und schwankend wie ein lebendes Geflecht begannen sie ihr unbeholfenes und gedehntes Lied, als seien sie allein auf der Welt. „Ooh, du Määääädcheeen, oooooh!“ (str. 215) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

45 Nejednakosti prijevoda i originala (8)
Rade Neimar (str. 32) – Rade, der Baumeister (str. 10) Starina Novak (str. 37) – Graue Nowak (str. 18) Dijete Grujica (str. 37) – Jung-Grujitza (str. 18) Arapin (str. 47) – Mohr (str. 29) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

46 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Zaključak Prijevod – most između različitih kulturno- povijesnih baština Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

47 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Literatura (1) Andrić, Ivo. Na Drini ćuprija. Sarajevo: IRO „Veselin Masleša”, OO Izdavačka djelatnost, 1982. Andrić, Ivo. Die Brücke über die Drina (übersetzt von Ernst E. Jonas). Nördlingen: Suhrkamp Taschenbuch, 2008. Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

48 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Literatura (2) Anić, Vladimir; Goldstein, Ivo. Rječnik stranih riječi. Zagreb: Novi liber, Pranjić, Krunoslav. Jezik i književno djelo. Zagreb: Školska knjiga, 1968. Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

49 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Literatura (3) Solar, Milivoj. Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga, Vrljić, Stojan. Jezik naš hrvatski. Split: Logos, Škreb Zdenko; Stamać, Ante. Uvod u književnost. Zagreb: Globus, 1986. Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

50 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Ilustracije (1) Ilustracija br. 1: Mintan – (stanje: ) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

51 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Ilustracije (2) Ilustracija br. 2: Anterija – (stanje: ) Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza

52 Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza
Hvala na pozornosti! Frančeska Liebmann. Kontrastivna lingvostilistička analiza


Herunterladen ppt "(Višegrad, 4–6. listopada 2012)"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen