Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Izvršilni postopek I – dovolitev izvršbe

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Izvršilni postopek I – dovolitev izvršbe"—  Präsentation transkript:

1 Izvršilni postopek I – dovolitev izvršbe
dr. Andrej Ekart 7. december 2009

2 Pravni viri Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
Subsidiarno ZPP (15. člen ZIZ) Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka

3 Faze izvršbe dovolitev izvršbe: vložitev predloga za izvršbo in izdaja sklepa o izvršbi ( člen ZIZ) oprava izvršbe (rubež in prodaja stvari, razdelitev izkupička): Izterjava terjatev ( g člen ZIZ) Zavarovanje terjatev ( člen ZIZ) Ustavitev izvršbe (76 ZIZ) ali sklep o poplačilu / obračun terjatve pri izvršitelju, 97 ZIZ

4 Vrste izvršbe Civilna – izvršilno sodišče
Upravna – upravni organ, razen ko gre za izvršbo na nepremičnino ali delež družbenika Davčna – davčni organ, razen ko gre za izvršbo na nepremičnino ali delež družbenika – 178.a ZPP Realna in personalna izvršba (uklonilni zapor kot procesna sankcija, 33 čl. ZIZ) Denarna in (ne)posredna naturalna izvršba Izvršilni naslov in verodostojna listina

5 Razlike med izvršbo in stečajem (specialna in generalna izvršba)
Predmet: specialnost vs univerzalnost Položaj upnikov: prioriteta vs pariteta (par conditio creditorum) Namen: poplačilo upnikov vs najugodnejše unovčenje dolžnikovega premoženja

6 Procesni subjekti Okrajno sodišče (sodnik, strokovni sodelavec, referent) Krajevna pristojnost po sredstvu izvršbe in atrakcija pristojnosti pri nepremičninski izvršbi (34. in 35. člen ZIZ); COVL Izvršitelj: rubež in prodaja premičnin, odvzem premičnin in vrednostnih papirjev, izpraznitev stanovanja ipd. upnik, dolžnik, dolžnikov dolžnik ostali (ugovor tretjega, hipotekarni upniki)

7 Temeljni pojmi Sredstva izvršbe (30. člen ZIZ, izvršilna dejanja)
predmet izvršbe (32. člen ZIZ) Oprostitve in omejitve izvršbe (79., 80., člen ZIZ) Teritorialno učinkovanje sklepa o izvršbi

8 Začetek izvršbe Primernost predloga za izvršbo (40/1. člen ZIZ)
Določna označitev verodostojne listine ( 41. člen ZIZ) oziroma izvršilnega naslova in potrdila o izvršljivosti (42. člen ZIZ) Možnost izdaje avtomatiziranega sklepa o izvršbi Pravno nasledstvo (24. in 25. člen ZIZ) se uveljavlja z javno ali po zakonu overjeno listino; subsidiarno z ugotovitveno tožbo Pogojne in vzajemne terjatve – dokazovanje z javno ali po zakonu overjeno listino

9 Sklep o izvršbi 1. na podlagi izvršilnega naslova - takojšnja oprava neposrednih izvršilnih dejanj! 2. na podlagi verodostojne listine – oprava izvršilnih dejanj po pravnomočnosti sklepa Vročitev sklepa o izvršbi strankam

10 Pravna sredstva – ni obnove postopka in revizije (10 ZIZ)
Remonstrativen, nesuspenziven in dvostranski ugovor proti sklepu o izvršbi (53, 61 ZIZ) v 8 dneh Pritožba zoper sklep o ugovoru (nesuspenzivna, v 8 dneh), 9. člen ZIZ Tožba zaradi nedopustnosti izvršbe v 30 dneh od pravnomočnosti (59 ZIZ) - Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe (52 ZIZ) Predlog za odlog izvršbe (71 ZIZ) Ugovor tretjega (64 ZIZ) in nasprotna izvršba (67 ZIZ)

11 Razlogi za ugovor, 55 ZIZ (eksemplifikativno našteti)
Predpostavke izvršbe: nepristojnost, neobstoj izvršilnega naslova ali njegova neizvršljivost, omejitve izvršbe Opozicijski razlogi: prenehanje ali zastaranje terjatve, odlog plačila, pobot? Impugnacijski razlogi: nepravočasnost, neobstoj p. nasledstva, pactum de non petendo

12 Primer 1 – n. formalne legalitete
Dolžnik A po pravnomočnosti dajatvene sodbe poravna, še pred njeno izvršljivostjo izpolni terjatev iz sodbe. Upnik B kljub temu predlaga izvršbo. A vloži ugovor proti sklepu o izvršbi, da sodba ni izvršljiva. Bo uspel?

13 Primer 2: razveljavitev potrdila o izvršljivosti
Dolžniku A je dajatvena sodba nepravilno vročena, zaradi česar ne postane pravnomočna. Pravdno sodišče na sodbo kljub temu odtisne potrdilo o izvršljivosti. Upnik B nato predlaga izvršbo. A vloži ugovor proti sklepu o izvršbi, da sodba ni izvršljiva. Bo uspel?

14 Tožba na ugotovitev nedopustnosti izvršbe
Opozicijski ali tudi impugnacijski razlogi Pravna narava? Primer 3: A še pred zaključkom glavne obravnave plača terjatev, a tega tam ne navaja kot novoto. B predlaga izvršbo, izvršilno sodišče pa njegova ugovor in pritožbo zavrneta kot neutemeljena. Isto stori pravdno sodišče v pravdi za ugotovitev nedopustnosti izvršbe. Zakaj?

15 Odlog izvršbe (71. člen ZIZ)
Na predlog dolžnika ali tretjega - varščina na zahtevo upnika Na predlog upnika

16 Ustavitev izvršbe če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti (76/1 ZIZ) Ugoditev ugovoru dolžnika ali tretjega, ugotovitev nedopustnosti izvršbe v pravdi (58 in 65 ZIZ) Ustavitve v fazi oprave izvršbe Razveljavitev opravljenih izvršilnih dejanj (76/2 ZIZ)

17 Verfahrensgrundsätze II
Untersuchungsgrundsatz gilt grundsätzlich im Exekutionsverfahren (gem § 55 Abs 2 und 3) bisweilen Nachweispflicht; zB für bGl bzgl Bewilligung (vgl § 55 Abs 2) Forderungsanmeldung bei Meistbots-verteilung (§ 210)

18 Verfahrensgrundsätze III
Mündlichkeit – Schriftlichkeit grds Schriftlichkeit (§ 55 Abs 1) bisweilen mündliche Verhandlung, zB vor Einstellung (§ 45 Abs 3) Versteigerungstagsatzung bei Zwangs-versteigerungen Verteilungstagsatzungen Unmittelbarkeit (sinngemäß wie im Prozess)

19 Verfahrensgrundsätze IV
Öffentlichkeit Volksöffentlichkeit grds nicht vorgesehen Ausnahme zB bei Versteigerungen Parteiöffentlichkeit gegeben; zB bei mündlichen Verhandlungen Vollzugsakten („Intervention“)

20 Verfahrensgrundsätze V
rechtliches Gehör grds auch im Exekutionsverfahren teils nachträglich (zB Bekämpfung der Bewilligung) teils auf Prozesse verlagert Gehör auch für Dritte; zB Rekurs des Drittschuldners Vollstreckungsbeschwerde Dritter

21 Verfahrensgrundsätze VI
Spezialitätsprinzip (vgl § 54 Abs 1 Z 3) einzelne Exekutionsmittel Zugriff auf einzelne Objekte Häufung möglich (§ 14 Abs 1) Prioritätsprinzip einheitliches Verwertungsverfahren = weitere bGl treten Exekution bei

22 Schuldnerschutz I Beachtliche Schuldnerinteressen Existenzerhaltung
Vermeidung von Wertvernichtung öffentliche Interessen Vermeidung von „Fürsorgefällen“ keine Beeinträchtigung der Wahr-nehmung öffentlicher Aufgaben

23 Schuldnerschutz II Schutzmittel I Pfändungsbeschränkungen; zB
bei existenzwichtigen Fahrnissen „Existenzminimum“ bei Gehaltsexekution Deckungsprinzip (§ 14 Abs 1, § 27 Abs 1, § 41 Abs 2) Verschleuderungsschutz Erfordernis des geringsten Gebots Kostendeckungsprinzip (§ 39 Abs 1 Z 8)

24 Schuldnerschutz III Schutzmittel II Fristen, Innehaltungen; zB
bei Fahrnisverwertung (§ 264b) bei Räumung (§§ 34, 35 MRG) Schutz öffentlichen Gutes bei Gemeinde, öffentlicher Anstalt (§ 15) bei Verkehrsanstalten (§ 28)

25 Schuldnerschutz IV nicht vorgesehene Schutzmittel
„gradus executionis“ (= Reihung der Exekutionsmittel); vgl aber Fahrnis-/Gehaltsexekution (§§ 14, 264a) Zwangsversteigerung/-verwaltung (§ 201) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (= generelle Kosten-Nutzen-Abwägung) generelle Härteklausel

26 Verfahrensbausteine I - Exekutionskosten I
Kostenarten Gerichtskosten Pauschalgebühr Sachverständigengebühren Vollzugskosten Parteienkosten

27 Verfahrensbausteine II - Exekutionskosten II
Kostenersatz für bGl erhält zweckentsprechende Kosten Kostenbeschluss sofort vollstreckbar Entfall bei dem bGl anzulastender erfolgloser Exekution Kostenersatz für Vpfl, Dritte bei Zwischenstreit bei gesetzlicher Anordnung (zB § 292h)

28 Verfahrensbausteine III
Verfahrenshilfe für Zivilprozess gilt auch für Exekution Regelungen sinngemäß wie im Prozess Schriftsätze insb Exekutionsanträge, Rekurse

29 Verfahrensbausteine IV
Zustellung nach §§ 87 bis 121 ZPO, ZustG Eigenhandzustellung bei bücherlichen Eintragungen (Art XIII EGEO) Zahlungsverbot an DS (§ 294 Abs 2) öffentliche Bekanntmachung in Ediktsdatei ( zB Versteigerungsedikte (§§ 170 ff), Tagsatzung zur Meistbotsverteilung (§ 209)

30 Verfahrensbausteine V
Fristen sinngemäß wie im Prozess Versäumung keine Wiedereinsetzung (§ 58 Abs 2) kein Ruhen bei Äußerungsauftrag Annahme der Zustimmung (§ 56 Abs 2 und 3)

31 Exekutions- voraussetzungen I
allgemeine wie im Prozess besondere Voraussetzungen besondere Zuständigkeitsregeln Exekutionstitel Vollstreckbarkeitsbestätigung notwendiger Inhalt des Exekutionsantrags Vollstreckungsunterworfenheit Vollstreckungsinteresse (str) Kostendeckung

32 Exekutions- voraussetzungen II
Exekutionshindernisse Unwirksamerklärung des Titels Exekutionsverzicht Exekutionsstundung Sperrfristen (zB §§ 45a, 252f) Exekutionssperre (§ 10 KO, § 10 AO)

33 Exekutions- voraussetzungen III
Wahrnehmung amtswegige Prüfung Mangel Nichtigkeitsgrund – Rekurs gg Bewilligung im Vollzugsstadium Einstellungsgrund grds keine Heilung bis Rechtskraft

34 Exekutionshandlungen
Gericht „ideelle Handlungen“ = Verhandlung, Entscheidungen „reale Handlungen“ des Gerichts- vollziehers Parteien, Beteiligte → Details s Bewilligung, Vollzug

35 Exekutionstitel Arten (§ 1)
gerichtliche; zB Leistungsurteile, Leistungsbeschlüsse Zahlungsbefehle, Räumungsaufträge gerichtliche Vergleiche Auszug aus Anmeldungsverzeichnis verwaltungsbehördliche nichtbehördliche Schiedssprüche, Schiedsvergleiche vollstreckbare Notariatsakte

36 Exekutionstitel Inhalt (§ 7)
Berechtigter Verpflichteter Leistung oder Unterlassung nach Gegenstand Art Umfang Zeit Bestimmbarkeit genügt (zB Bruttolohn, Fremdwährungsforderung)

37 Vollstreckbarkeits-bestätigung
Titelgericht beurkundet Vollstreckbarkeit Exekutionsvoraussetzung (außer Vergleich, Notariatsakt, Kostenbeschluss - § 54 Abs 2) Mangel Verbesserungsauftrag (§ 54 Abs 3) Antragszurückweisung Exekutionseinstellung (§ 39 Abs 1 Z 10) Aufhebung bei unrichtiger Erteilung (§ 7 Abs 3 bis 5) Exekutionseinstellung (§ 39 Abs 1 Z 9)

38 Exekutionsantrag I notwendiger Inhalt (§ 54 Abs 1)
bGl, Vpfl, Gericht vollstreckbarer Anspruch, Zinsen, Kosten Exekutionsmittel Exekutionsobjekt Vollzugsort ratsamer Inhalt (zB Interventionswunsch) uU Behauptungen (zB Verstoß gg Titel bei Unterlassungsexekution - § 355) keine Beweise (insb bzgl Nichtleistung)

39 Exekutionsantrag II Beilage von Exekutionstitel + Vollstreck-barkeitsbestätigung (§ 54 Abs 3; nicht bei vereinfachtem Bewilligungsverfahren!) Einbringung Formblatt (§ 54 a) elektronischer Rechtsverkehr Mängel Verbesserung (§ 54 Abs 3) Zurückweisung

40 Bewilligungsverfahren I
einseitiges Aktenverfahren Zulässigkeitsprüfung Prüfung der Exekutionserfordernisse Entscheidung mit Beschluss Bewilligung von Zwangsmaßnahmen ev weitere Anordnungen (zB Überweisung einer Forderung zur Einziehung) Zustellung Rekurs

41 Bewilligungsverfahren II
Besonderheiten bei bedingter, befristeter Leistung (§ 7 Abs 2) Zug-um-Zug-Leistung (§ 8 Abs 1) Wertsicherungsklauseln (§ 8 Abs 2 und 3) variablen Zinsen (§ 8a) Wahlschuldverhältnissen (§ 12) Exekution gg Gemeinde bzw öffentliche, gemeinnützige Anstalt (§ 15)

42 Vereinfachtes Bewilligungsverfahren I
Anwendungsbereich (§ 54b Abs 1) Exekution wegen Geldforderung auf bewegliches Vermögen Forderung bis € keine Urkundenvorlage erforderlich inländischer bzw vollstreckbar erklärter Titel keine Exekutionsvereitelung bescheinigt Exekutionsantrag (§ 54b Abs 2) Angaben zu Titel, Vollstreckbarkeitserklärung keine Titelbeilage

43 Vereinfachtes Bewilligungsverfahren II
Verfahrensbesonderheiten Beschlusszustellung (§ 249 Abs 3) Wartefristen (§ 249 Abs 3, § 303a) Einspruch (§§ 54c ff) Mangel von Titel, Vollstreckbarkeitsbestät. Frist: 14 Tage ab Zustellung Titelvorlage durch bGl binnen fünf Tagen Exekutionseinstellung Schadenersatz, Mutwillensstrafe (§§ 54f f)

44 Titelergänzungsklage
Anwendungsbereich (§ 10) Unbestimmtheit des Titels urkundlich nicht nachgewiesene Fälligkeit, Vollstreckbarkeit Wertsicherungsklausel Rechtsnachfolge Klagsart str (hRsp Feststellungsklage) Klagebegehren (lt Rsp): „Der (bGl) zuste-hende Anspruch ist (gg Vpfl) vollstreckbar.“

45 Ausländische Exekutionstitel I
Erfordernis der Vollstreckbarerklärung geregelt in §§ 79 ff + Völker-/Gemeinschaftsrecht verleiht Vollstreckungswirkung im Inland nicht erforderlich für Europ. Vollstreckungstitel unterscheide Anerkenntnis Wirkungserstreckung ipso iure Zwischenantrag auf Feststellung (§ 236 Abs 3 ZPO) Voraussetzungen I vollstreckbarer Exekutionstitel Gegenseitigkeit (Völker-/Gemeinschaftsrecht, VO) Voraussetzungen / keine Hindernisse

46 Ausländische Exekutionstitel II
Voraussetzungen II EuGVVO - Hindernisse (Art 34, 35) Widerspruch zum ordre public keine rechtzeitige Zustellung des verfahrensein-leitenden Schriftstücks Unvereinbarkeit mit (früherer) Entscheidung nur ausnahmsweise internationale Unzuständigkeit EO-Regelung (§§ 80, 81) internationale Zuständigkeit Einräumung rechtlichen Gehörs keine unerlaubte bzw unerzwingbare Leistung kein Verstoß gegen ordre public

47 Ausländische Exekutionstitel III
Verfahren BG am Wohnsitz des V oder Exekutionsgericht Entscheidung nach Aktenlage mit Beschluss zweiseitiges Rekursverfahren; Besonderheiten Frist ein /zwei Monate Zweiseitigkeit Neuerungserlaubnis Eventualmaxime Revisionsrekurs bei Bestätigung zugleich Exekutionsantrag möglich; vorerst keine Verwertung

48 Ausländische Exekutionstitel IV
Europäischer Vollstreckungstitel (EVT) VO EG 805/2004; in Kraft seit 21.1., gilt ab für unbestrittene und vollstreckbare Geldforderungen in Zivil- und Handelssachen (vgl Art 1 EuGVVO) bedarf keiner Vollstreckbarerklärung statt dessen Bestätigungserklärung des Ursprung-staats über Vorliegen eines EVT dabei Prüfung von Voraussetzungen (Art 6), Zustellung (Art 13 ff), Mindestrechtsschutz (Art 19) dagegen kein Rechtsbehelf, nur Berichtigung/Widerruf nur ausnahmsweise Verweigerung der Vollstreckung (Art 21) ExAussetzung/ExBeschränkung bei EVT-Bekämpfung

49 Ablauf des Vollzugs Geldexekution Naturalexekution Ende des Vollzugs
Pfändung - (Verwahrung) - Verwertung - Verteilung Naturalexekution direkte Exekution - indirekte Exekution - Fiktion gem § 367 EO Ende des Vollzugs Befriedigung - Einstellung Besonderheiten Aufschiebung - Innehaltung - Stillstand - Einstellung

50 Vollzug – Besonderheiten I
Aufschiebung (insb gem §§ 42 ff) erfolgt auf Antrag des Vpfl mit Beschluss Aufschiebungsgrund Aufschiebungsinteresse - Vollzugsinteresse Erfolgsaussichten der Exekutionsbekämpfung ev Sicherheitsleistung Innehaltung = Untätigkeit seitens des Gerichtsvollziehers Gründe (zB §§ 46, 264b EO, § 34a MRG) bGl wehrt sich mit Vollzugsbeschwerde

51 Vollzug – Besonderheiten II
Stillstand bei tatsächlichen Hindernissen bei Sperrfristen (zB § 200 Z 3, § 282 Abs 1 EO) Einstellung (insb §§ 39 ff, 44) auf Vpfl-Antrag oder amtswegig mit Beschluss Einstellungsgrund zuvor Anhörung der Parteien Rückabwicklung der Vollzugsmaßnahmen uU Teileinstellung = Einschränkung (§ 41)

52 Rechtsmittel, -behelfe I
(Revisions-)Rekurs (§§ 65 ff, §§ 514 ff ZPO) Statthaftigkeit erweitert (s § 65 Abs 2) auch Dritte legitimiert (zB Drittschuldner) Frist 14 Tage grds Neuerungsverbot, Gründe - vgl Prozess Revisionsrekurs - vgl Prozess Widerspruch nicht aufsteigender Rechtsbehelf vor Beschlussfassung (gg Zuschlag, bei [Meistbots-]Verteilung) nach Beschlussfassung (s EV-Recht)

53 Rechtsmittel, -behelfe II
Vorstellung (§ 12 RPflG) wenn kein Rekurs gg RPfl-Beschluss statthaft Frist 14 Tage Entscheidung durch Richter Vollzugsbeschwerde (§ 68) gg faktische Vollzugsmaßnahmen, insb des GV unbefristet, formfrei Erledigung mit Beschluss, Weisungen an GV Einwendungen (§§ 114, 144, 337) Erinnerungen (zB §§ 114, 116, 315, 337)

54 Vermögensverzeichnis
dient Offenlegung des Vpfl-Vermögens Anwendungsfälle (§ 47) herauszugebende Sachen nicht vorgefunden FahrnisEx, Ex gem § 294a ergebnislos verwaltungs-/finanzbehördl. Exekution ergebnislos Verfahren (§ 48) amtswegig, bGl kann verzichten Aufnahme durch GV oder RPfl mit Formblatt Erzwingung durch Beugehaft Wirkungen Einsichtsmöglichkeit (auch elektronisch - s § 73a) nach Abgabe Sperrfrist (§ 49) Falschangaben sind strafbar (292a StGB)

55 Oppositionsklage (§ 35) bei Fehlen des vollstreckbaren Anspruchs
Klagsart Rechtsgestaltung (Einzel-/Gesamtwirkung) Feststellung hRsp: Kombinationstheorie Gründe: materiellrechtliche, nova producta Verfahren Zuständigkeit: Bewilligungsgericht - ASG - Behörde Eventualmaxime bei Stattgebung erfolgt Exekutionseinstellung Oppositionsgesuch (§ 40 Abs 1)

56 Impugnationsklage (§ 36) I
bei Fehlen des Vollstreckungsanspruchs Klagsart Rechtsgestaltung - Einzelwirkung (hRsp) Feststellung Gründe keine Fälligkeit oder Vollstreckbarkeit iSd § 7 Abs 2 (zB kein Verstoß gg Unterlassungstitel - s § 355) keine Rechtsnachfolge keine Wertsicherungsklausel Exekutionsverzicht, Exekutionsstundung Notariatsakt hat keine Exekutionskraft (Art XVII EGEO)

57 Impugnationsklage (§ 36) II
Verfahren Zuständigkeit: Bewilligungsgericht - ASG Eventualmaxime bei Stattgebung erfolgt Exekutionseinstellung Verhältnis zum Rekurs laut Gesetz primär Rekurs zu wählen hM: auch nach Ablauf der Rekursfrist steht Impugnationsklage offen; ev Kostenfolgen Impugnationsgesuch (§ 40 Abs 1)

58 Exszindierungsklage (§ 37) I
Rechtsbehelf Dritter, in deren Rechte eine „abgeirrte Exekution“ eingreift Klagsart Rechtsgestaltung (hRsp) Feststellung Gründe: alle Rechte, die eine Exekution unzu-lässig machen; zB Eigentum Wohnungseigentum (s § 13 Abs 3 WEG 2002) Sicherungseigentum, Sicherungszession obligatorische Ansprüche (zB Vpfl hat Sache nur gemietet, geliehen)

59 Exszindierungsklage (§ 37) II
Beklagter jedenfalls der bGl fakultativ Vpfl Verfahren Zuständigkeit: Bewilligungs-/Exekutionsgericht keine Eventualmaxime genau vorzubringen ist Titel - Modus - Erwerbszeit bei Stattgebung erfolgt Exekutionseinstellung vor Klage ist bGl zur Exekutionseinstellung aufzufordern (andernfalls droht Klagsanerkenntnis mit Kostenfolge des § 45 ZPO!)

60 Liegenschaftsexekution
zwangsweise Pfandrechtsbegründung - Zwangsverwaltung - Zwangsversteigerung nicht bei Veräußerungs-, Belastungsverbot Pfand-/Befriedigungsrecht Begründung Einverleibung bei zw. Pfandrechtsbegründung sonst mit Anmerkung der bewilligten Exekution Besonderheiten des Befriedigungsrechts öffentlichrechtlich (hM) erlischt bei Verfahrensende unübertragbar

61 Zwangsweise Pfandrechtsbegründung
geregelt in den §§ 87 bis 96 Zweck: Rangsicherung (zB bei Raten-vereinbarung) kein Vertrauensschutz des Grundbuchs bGl erhält Pfand- und Befriedigungsrecht Verfahren Einverleibung eines neuen Pfandrechts bzw Anmerkung der Vollstreckbarkeit Einstellung bis Befriedigung möglich

62 Zwangsverwaltung I geregelt in den §§ 97 bis 132
Zweck: Befriedigung des bGl aus Nutzun-gen und Erträgnissen Anmerkung - Wirkungen Befriedigungsrecht für bGl wirkt auch Erwerbern gegenüber (§ 98 Abs 2) Rechtsstellung des Vpfl Verfügungs-, Bewirtschaftungsverbot (§ 99) behält unentbehrliche Wohnräume (§ 105)

63 Zwangsverwaltung II Zwangsverwalter (§§ 106 ff)
fachkundige Person aus Verwalterliste bei Bewilligung zu ernennen gesetzlicher Vertreter der Zwangsverwalt- tungsmasse („Organtheorie“) nimmt alle erforderlichen Maßnahmen vor, außerordentliche mit gerichtl. Genehmigung Weisungsrecht des überwachenden ExGer Pflicht zur Rechnungslegung erhält Belohnung

64 Zwangsverwaltung III Verwaltungserträgnisse
laufende Auslagen bezahlt Verwalter (§ 120) Ertragsüberschüsse werden verteilt (§§ 122 ff - Näheres vgl bei der Zwangsversteigerung) Einstellung der Zwangsverwaltung (§ 129) bei Tilgung sämtlicher Forderungen bei Fehlen (kostendeckender) Erträgnisse bei Antrag des bGl nach Einstellung ist Vpfl wieder voll verfü-gungsbefugt

65 Zwangsversteigerung I - Allgemeines
geregelt in den §§ 133 bis 239 Zweck: Befriedigung aus Verwertungs-erlös gilt auch für Superädifikate (§ 133 Abs 1) komplexes Verfahren, denn es betrifft VPfl (daher zB Subsidiarität - § 201, Maßnahmen, um möglichst hohen Erlös zu erzielen) andere Gläubiger (daher zB Widerspruchsrechte, Regelungen für Lastenübernahme) Ersteher (daher weitgehend lastenfreier Erwerb)

66 Zwangsversteigerung II - Verfahrensüberblick
Einleitung (Bewilligung, Anmerkung) Schätzung (SVBestellung, Schätzungsgutachten) Versteigerung (ev Änderung der Versteigerungs-bedingungen, Versteigerungsedikt, Versteigerungs-tagsatzung mit Zuschlag, Meistbotsberichtigung) Meistbotsverteilung (Anberaumung einer Tag-satzung, Forderungsanmeldung, Verhandlung, ev Widerspruch[sprozess], Verteilungsbeschluss) Grundbuchsbereinigung

67 Zwangsversteigerung III - Einleitung
Exekutionsantrag (mit Exekutionstitel und „Interessentenverzeichnis“ der Berechtigten) Bewilligung Anmerkung im Grundbuch Wirkungen Befriedigungsrecht für bGl wirkt auch Erwerbern gegenüber (§ 138 Abs 1) ao Maßnahmen des Vpfl sind unwirksam, zB Vermietungen (§ 138 Abs 2) Verständigung von bGl, Vpfl, Wieder-kaufsberechtigten (§ 136)

68 Zwangsversteigerung IV - Schätzung I
früh. drei Wochen nach Bewilligung (§ 140) Schätzwert maßgeblich für Vadium geringstes Gebot Versteigerungsstufen Überbot Kostenvorschuss des bGl (§ 136 Abs 2) Schätzung durch Sachverständigen ermittelt den Wert der Liegenschaft samt Zubehör und der darauf ruhenden Lasten

69 Zwangsversteigerung V - Schätzung II
Bewertung lt LiegenschaftsbewertungsG Vergleichswertverfahren (im Zweifel maßgeblich) Ertragswertverfahren Sachwertverfahren SV legt Gutachten samt Informationen für Ediktsdatei vor kein Beschluss darüber SV haftet persönlich allen Beteiligten gem § 1299 ABGB (§ 141 Abs 5)

70 Zwangsversteigerung VI - Versteigerungsbedingungen I
Allgemeines (§ 146) regeln Inhalt des „Zwangsverkaufsvertrags“ gesetzlich festgelegt, teilw. Änderungen mgl Vadium (§§ 147 ff) „Bieterkaution“ des Erstehers = Sicherheitsleistung, haftet als gesetzliches Pfand für Erfüllung der Ersteherverpflichtungen vor Zuschlagserteilung zu entrichten Höhe beträgt 10 % des Schätzwerts Erlag durch Sparurkunde Nichterlag → Ordnungsstrafe bis €

71 Zwangsversteigerung VII - Versteigerungsbedingungen II
Lastenübernahme (§ 150) öffentlichrechtliche Lasten bleiben im Grundbuch Dienstbarkeiten, Reallasten, Ausgedinge mit Vorrang vor bGl bzw Pfandgl sind ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen = bleiben im Grundbuch alle anderen Lasten sind nur bei Deckung im Meist-bot zu übernehmen (andernfalls Löschung) Wiederkaufsrechte werden gelöscht verbücherte Bestandrechte werden wie Dienstbar- keit behandelt, Kündigungsschutz aufrecht geringstes Gebot = halber Schätzwert (§ 151)

72 Zwangsversteigerung VIII - Versteigerungsbedingungen III
Meistbotsberichtigung (§152) binnen zwei Monaten ab rk Zuschlag bzw grundver- kehrsbehördlicher Genehmigung Meistbotsverzinsung beträgt 4 % Wiederversteigerung (§154 f) bei Verzug mit Meistbotsberichtigung Abwendung durch Zahlung in Rekursfrist säumiger Ersteher haftet für Ausfall Superädifikat: Nutzungsr. an Ersteher (§153a) Liegenschaftsübergang mit Zuschlag (§ 156)

73 Zwangsversteigerung IX - Versteigerungsedikt
= öffentliche Versteigerungsankündigung ein bis zwei Monate im Voraus, frühestens drei Monate nach Bewilligung (§ 169 Abs 2) Inhalt (§§ 170 f) Angaben zu Liegenschaft und Versteigerungs- bedingungen Aufforderungen (zB eigene Rechte oder öffent- liche Abgaben geltend zu machen) Bekanntmachung in Ediktsdatei (§ 170b) Zustellung an Vpfl, bGl usw (s §§ 171 ff) Besichtigung (§ 176)

74 Zwangsversteigerung X - Versteigerung I
öffentliche Tagsatzung des ExGer (§§ 177 ff) Einleitung: Informationen des ExGer Abgabe von Geboten der Bietberechtigten Schluss der Versteigerung Widerspruchsmöglichkeit (§§ 184 ff) legitimiert: Verständigte und Bieter Gründe: zB Verfahrensfehler, Abweichen von Ver- steigerungsbedingungen (taxativ geregelt in § 184) bei Begründung erfolgt kein Zuschlag danach ev neue Versteigerung(stagsatzung)

75 Zwangsversteigerung XI - Versteigerung II
Zuschlag mit Beschluss, wird öffentlich bekannt gemacht bei grundverkehrsbehördlicher Genehmigung nur unter Vorbehalt (§ 183 Abs 1) bewirkt außerbücherlichen Eigentumsübergang bei gutem Glauben Erwerb vom Nichteigentümer fällt weg bei Zuschlagsversagung (zB infolge Rekurses), Überbot, Wiederversteigerung Rekurs (§ 187) ev einstweilige Verwaltung (§ 158) Übergabe an Ersteher (nach Erfüllung der Verstei-gerungsbedingungen: § 156 Abs 2)

76 Zwangsversteigerung XII - Versteigerung III
Überbotsantrag (§§ 195 ff) binnen 14 Tagen ab Bekanntmachung des Zuschlags Meistbot beträgt maximal 3/4 des Schätzwerts Überbot beträgt mindestens 1/4 mehr als Meistbot 1/4 als Sicherheit, Bieterberechtigung Ersteher kann Meistbot auf gleichen Betrag erhöhen Aufschiebung (vgl insb §§ 45a, 200a, 200b) besondere Einstellungsgründe (§ 200) Einlösung der vollstreckbaren Forderung Abstehen des bGl (Sperrfrist von 6 Monaten!) Zahlungsanbieten des Vpfl

77 Zwangsversteigerung XIII - Meistbotsverteilung I
Anberaumung einer Tagsatzung (§ 209) öffentliche Bekanntmachung vier Wochen im Voraus Ladung von Vpfl, bGl, dinglich Berechtigten Anmeldung von Forderungen (§ 210 f) bis 14 Tage vor Tagsatzung bei Säumnis Berücksichtigung nur der bücherlich Berechtigten verspätete Anmeldung → Kostenfolgen Verhandlung über Aufteilung der Vertei-lungsmasse (§ 212 ff)

78 Zwangsversteigerung XIV - Meistbotsverteilung II
ev Widerspruch (§§ 213, 231 ff) legitimiert sind „Ausfallsbeteiligte“ Bestreitung auch titulierter Forderungen (außer Vpfl) Rechtsfragen → Erledigung im Verteilungsbeschluss str Tatumstände → Verweisung auf Prozessweg str Forderung ist im Beschluss zu berücksichtigen „Rechtfertigungsfrist“ von einem Monat Feststellungsklage, mehrere Widersprechende → notwendige einheitliche Streitpartei bei Prozesserfolg ist VerteilungsB zu korrigieren gilt sinngemäß für öffentlichrechtliche Forderungen

79 Zwangsversteigerung XV - Meistbotsverteilung III
Verteilungsrangordnung (§§ 216 ff) Verwaltungs(!)kosten öffentliche Abgaben aus den letzten drei Jahren Rückstände gem § 27 WEG 2002 (5 J.), § 42a MRG „Buchforderungen“ (samt Kosten + Zinsen udgl aus den letzten drei Jahren) „Nachzügler“ (= ältere Abgaben, Zinsen usw) „Hyperocha“ = Rest der Verteilungsmasse an Vpfl Verteilungsbeschluss (§§ 229 ff) Ausführung + Grundbuchsbereinigung (§ 237) ev Nachtragsverteilung (bei unbekanntem Gl; § 230)

80 Fahrnisexekution I - Allgemeines
geregelt in den §§ 249 bis 289 Zweck: Befriedigung aus Erlös verwer- teter beweglicher, körperlicher Sachen Abwicklung im Wesentlichen durch verselbstständigten Gerichtsvollzieher Massenverfahren (gemeinsam mit der Forderungsexekution) recht gute Befriedigungserfolge, insb aber effizienter Zahlungsdruck

81 Fahrnisexekution II - Exekutionsobjekte I
Zuweisung zu anderen ExArten Zubehör → Zwangsversteigerung (§ 252) Wertpapiere → Forderungsexekution (vgl § 296) Pfändungsbeschränkungen (§§ 250 ff) zur Lebensführung notwendige Gegenstände für persönliche Berufsausübung notwendige Ge-genstände (auch bei Kleingewerbetreibenden usw) Haustiere bis zum Wert von 750 € (teilweise) Bargeld iSd Existenzminimums höchstpersönliche, religiöse Gegenstände geringwertige, nicht kostendeckende Sachen

82 Fahrnisexekution III - Exekutionsobjekte II
Austauschpfändung (§ 251a) GV pfändet unpfändbare, wertvolle Sache verständigt bGl, gibt Ersatzbetrag bekannt Pfändung erlischt, wenn bGl keinen Ersatz beschaffen will bzw die ihm dafür eingeräumte Frist verstreichen lässt Ex auf unpfändbare Sachen Einstellungsantrag des Vpfl (§ 39 Abs 1 Z 2) Einschränkung, wenn nur einzelne Fahrnisse betroffen sind

83 Fahrnisexekution IV - Einleitung, Vollzugsbeginn
Exekutionsantrag Bewilligung Vollzugsauftrag an den Gerichtsvollzieher Auffindungs-, Zugriffsverfahren (§§ 252a ff) Allgemeines → s Tätigkeit des GV (Folie 22) GV legt Vollzugszeit fest Vollzugsversuche: zumindest drei und solange, wie sie Erfolg versprechen Bericht an ExGer und bGl über (Miss-)Erfolg späte-stens nach vier bis sechs Monaten 6 Monate Sperrfrist bei Misserfolg, außer neue Voll-zugsorte bzw ExObjekte werden bekannt gegeben

84 Fahrnisexekution V - Pfändung I
Gewahrsame als Pfändungsvoraussetzung = (Mit-)Innehabung von Vpfl, bGl (§ 253) bei Drittgewahrsame Zustimmung nötig (§ sonst Überweisung des Herausgabeanspruchs) Pfändungsvornahme (§§ 253, 254 ff) durch pfandweise Beschreibung in Protokoll vorauss. Erlös ist anzugeben („Bleistiftwert“) Pfändung durch Marke ersichtlich zu machen angebliche Rechte Dritter sind anzumerken Eintragung in Pfändungsregister

85 Fahrnisexekution VI - Pfändung II
Besonderheiten gleichzeitige Pfändung für mehrere bGl bewirkt Ranggleichheit (§ 256 Abs 3) Nachpfändung = spätere Pfändung für andere bGl durch Anmerkung am Pfändungsprotokoll (§ 257) Anschlusspfändung = zusätzliche Pfändung Vorrechte Dritter → Pfandvorrechtsklage beim ExGer + Antrag auf Erlöshinterlegung (§ 258) Pfändungswirkungen (§ 256) Befriedigungsrecht für bGl erlischt mangels gehöriger Fortsetzung des Verkaufsverfahrens nach zwei Jahren

86 Fahrnisexekution VII - Verwahrung
amtswegige Verwahrung Bargeld bei Gläubigermehrheit (§ 261) Objekt zum Gerichtserlag geeignet (§ 259 Abs 1) Verkaufsverwahrung (§ 274 f) Verwahrung auf Antrag des bGl (§§ 259 f) kann schon im ExAntrag gestellt werden bGl hat für Transport zu sorgen, trägt Kosten Verwahrung bei Gericht, Verwahrer, Auktions- halle oder bGl GV bestellt den Verwahrer

87 Fahrnisexekution VIII - Verwertung I
erfolgt durch Verkauf Freihandverkauf bei Börsenpreis (§ 268) öffentliche Versteigerung (§§ 270, 272 ff) Übernahmsantrag (§ 271) Antrag bis 14 Tage vor Versteigerung Anbot 5/4 des Schätzwerts, 1/4 als Sicherheit Zustimmung von bGl, Pfandberechtigten Genehmigung durch ExGer Verwertung in anderer Weise (§ 271a) neuerliche Verwertung unversteigerbarer Sachen (§ 280)

88 Fahrnisexekution IX - Verwertung II
öffentliche Versteigerung (§§ 270, 272 ff) 3 Wo Sperrfrist ab Pfändung Ort: Versteigerungshaus, Auktionshalle, Pfänd.ort Termin mit Edikt bekannt zu machen Überstellung vor Versteigerung Schätzung (geringstes Gebot = halber Schätzwert) Besichtigung Versteigerungsdurchführung mit Zuschlag Barzahlung/ Zahlungsfrist - Wiederversteigerung Ausfolgung und Abtransport Gutglaubenserwerb mgl, keine Gewährleistung Unauffindbarkeit - Angabepflicht des Vpfl

89 Fahrnisexekution X - Verteilung
ein bGl: Erlös wird ausbezahlt mehrere bGl: Verteilungsverfahren (§§ 285 ff) führt der Rechtspfleger durch sinngemäß gelten Regeln f. Meistbotsverteilung Anmeldung der Forderungen Verteilungstagsatzung Verhandlung mit Widerspruchsmöglichkeit Verteilungsrangordnung - Kosten von GV und Verwertung haben Vorrang Verteilungsbeschluss nach Rechtskraft erfolgt Überweisung

90 Forderungsexekution I - Allgemeines
geregelt in den §§ 290 bis 324 Zweck: Befriedigung aus dem Erlös beweglicher, unkörperlicher Sachen Abwicklung im Wesentlichen durch bGl und Drittschuldner (= DS) Massenverfahren (gemeinsam mit der Fahrnisexekution) gute Befriedigungserfolge schuldnerschonende Exekution

91 Forderungsexekution II - Exekutionsobjekte
Papierforderungen (§ 296) betrifft indossable bzw Inhaberpapiere Pfändung wie bei Fahrnisexekution Verwertung wie bei Forderungsexekution Sparurkunde (§ 319a): Einziehung durch GV, Klage aber nur durch bGl nach Überweisung Buchforderungen (§§ 320 ff) sonstige Geldforderungen auch bedingte, künftige Ex geht bei Zession ins Leere (§ 300a Abs 1)

92 Forderungsexekution III - Pfändungsschutz I
Zweck ist Existenzsicherung unpfändbare Forderungen (§ 290) zB Aufwandsersatz, gesetzliche Beihilfen udgl uU doch Pfändung mgl (s § 290 Abs 2 und 3) beschränkt pfändbare Ford. (§§ 290a ff) zB Arbeits-, Pensionsbezüge, Versehrtenren-ten, Arbeitslosengeld, Unterhaltsleistungen auch Sonderzahlungen (13./14. Bezug) auch einmalige Leistungen Zusammenrechnung bei mehreren Bezügen Vpfl muss Existenzminimum bleiben

93 Forderungsexekution IV - Pfändungsschutz II
Existenzminimum (§§ 291 ff) Berechnungsgrundlage ≈ Nettobezug Höchstberechnungsgrundlage = 4x Ausgleichs-zulagenrichtsatz (§ 293 ASVG); Vpfl bleiben mtl allgemeiner Grundbetrag (bis AZRichtsatz) + 1/6, wenn er keine Sonderzahlungen bezieht Unterhaltsgrundbetrag (20 %; max für 5 Pers.) allgemeiner Steigerungsbetrag (30 % des Mehrbetrags) Unterhaltssteigerungsbetrag (10%; max 5 x)

94 Forderungsexekution V - Pfändungsschutz III
Existenzminimum - Besonderheiten Kürzung bei Unterhaltsansprüchen (§ 291b) „Vorratspfändung“ bei wiederkehrenden Leistungen iSd § 406 ZPO (§ 291c) Erhöhung in Härtefällen (§§ 292a) Herabsetzung (§ 292b) „Lohnschiebung“ unbeachtlich (§ 292d) verschleiertes Entgelt beachtlich (§ 292e) Kontenschutz im Ausmaß des ExMin (292i)

95 Forderungsexekution VI - Pfändungsschutz IV
Verfahrensrechtliches ExMin hat grds der DS zu berechnen Berechnungsregelung für DS (s § 292j) Hilfe durch Tabellen auf BMJ-Homepage DS erhält Kostenersatz (§ 292h) teilweise entscheidet ExGer ( s § 292k) Pfändungsbeschränkungen sind zwingend: keine abweichenden Vereinbarungen, Verfü- gungen, grds keine Aufrechnung (§ 293) Einstellungsgrund (§ 39 Abs 1 Z 2)

96 Forderungsexekution VII - Exekutionsantrag
Exekutionsantrag enthält im Normalfall ua genaue Bezeichnung des DS Rechtsgrund der Forderung des Vpfl gg DS Antrag bei unbekanntem DS (§ 294a) zulässig bei Forderungen gem § 290a keine näheren Angaben zu DS und Forderung Geburtsdatum des Vpfl ist anzugeben (gibt Meldebehörde bei Titelvorlage bekannt) nach Bewilligung Anfrage des ExGer beim Hauptverband der SozVersTräger bei DS-Bekanntgabe → Normalverfahren

97 Forderungsexekution VIII - Bewilligung, Pfändung
umfasst Pfändung und Überweisung (vgl § 303) BewB wird sofort zugestellt vereinf. BewVerf: 4 Wo Wartefrist (§ 303a) Pfändung - Doppelverbot (§ 294) Zahlungsverbot Eigenhandzustellung bewirkt Pfandrang Zahlung ist nicht schuldbefreiend Verfügungsverbot Verfügungen sind unwirksam Vpfl muss DS Unterhaltspflichten bekannt geben

98 Forderungsexekution IX - Pfändung - Besonderheiten
öffentlichrechtliche Forderung (s § 295) Pfandrecht bei Gehaltsforderung (§§ 299 f) erfasst alle künftigen Bezüge vom DS (insb auch Erhöhungen, Ruhestandsbezüge) Unterbrechung bis 6 Monate unmaßgeblich Unpfändbarkeit bis 3 Jahre unmaßgeblich erfasst Bezugsansprüche gg Dritte Pfandrang (§ 300) Verpfändete Forderung (s § 300a Abs 2) bGl erwirbt nachrangiges Pfandrecht bei Gehaltsex erhält bGl vorläufige Zahlung

99 Forderungsexekution X - Drittschuldneräußerung
Allgemeines (§ 301) DS muss sich äußern, außer bGl verzichtet umfasst wesentliche Informationen bzgl Ford binnen 4 Wo an ExGer und bGl schuldhafte Pflichtverletzung: DS trägt Pro-zesskosten, Schadenersatzpflicht DS hat bGl vom Vertragsende zu informieren Kosten (§ 302) 25 € bei wiederkehrenden Ford., sonst 15 € bGl trägt Kosten Einbehaltungsrecht des DS

100 Forderungsexekution XI - Verwertung
Verwertungsarten (§§ 303 ff) Praxis: Überweisung zur Einziehung (§§ 308 ff) Überweisung an Zahlungsstatt (§ 316) Verkauf, Versteigerung usw (§§ 317 ff) Überweisung zur Einziehung erfolgt bei Bewilligung mit Beschluss bGl erhält Einziehungsrechte des Vpfl Mitwirkungspflichten des Vpfl Nichtleistung des DS - Drittschuldnerklage Klagerecht des Vpfl (§ 308a) Schadenersatzpflicht des bGl (§ 310 Abs 3)

101 Forderungsexekution XII - Verteilung
mehrere bGl - teilbare Forderung grds Verteilung unnötig, weil bGl die ihnen zustehenden Beträge einziehen (vgl § 303 Abs 1) Verteilung zB bei Hinterlegung (vgl § 307) mehrere bGl - unteilbare Forderung Einziehung durch bGl / Kurator (§§ 304, 314 f) Verteilung nach Erlag beim ExGer (§ 315 Abs 2) Verteilungsregelungen wie bei der Fahr-nisexekution (§ 307 Abs 2, § 315 Abs 2)

102 Anspruchsexekution geregelt in den §§ 325 bis 329
Zweck: Verwertung von dinglichen / obli- gatorischen Ansprüchen des Vpfl auf Herausgabe / Leistung körperl. Sachen Pfändung durch Doppelverbot Verwertung Überweisung zur Einziehung an bGl Fahrnisse: Herausgabe an GV zum Verkauf Liegenschaften: Herausgabe an Verwalter, dann Zwangsverwaltung / -versteigerung

103 Exekution auf andere Vermögensrechte I
geregelt in den §§ 330 bis 345 Zweck: Befriedigung aus allen sonstigen geldwerten Exekutionsobjekten Exekutionsobjekte sind zB Unternehmen (nicht Kleinunternehmen: § 341) Patent-, Markenrechte udgl (nicht Urheberrechte) Gesellschaftsrechte Miteigentum an beweglichen Sachen Miet- und Pachtrechte

104 Exekution auf andere Vermögensrechte II
Pfändung (§ 331 Abs 1) Verfügungsverbot, bei DS auch Leistungsverbot Verbücherung, Registereintragung udgl ev pfandweise Beschreibung Verwertungsart bestimmt ExGer (§ 331 Abs 2) Ermächtigung zur Rechtsausübung (§ 333) Zwangsverwaltung (§ 334 ff) Zwangsverpachtung (§ 340) subsidiär Versteigerung (§ 332)

105 Naturalexekution I - Herausgabeexekution
geregelt in den §§ 346 bis 348 Zweck: Abnahme beweglicher Sachen Vpfl-Gewahrsame → Abnahme durch GV + Übergabe an bGl Drittgewahrsame freiwillige Übergabe an GV sonst Überweisung des Herausgabeanspruchs an bGl + Durchsetzung mit Klage und Exekution Sache abwesend → Vermögensverzeichnis

106 Naturalexekution II - Räumungsexekution
geregelt in § 349 Zweck: Räumung unbeweglicher Sachen Vollzug Anberaumung des Räumungstermins bGl muss Arbeitskräfte usw bereitstellen Vpfl samt Fahrnissen + Dritte mit abgeleiteten Wohnrechten werden entfernt (vgl § 568 ZPO) unbewegliche Sache wird bGl übergeben Fahrnisse: Übergabe an Vpfl bzw Hinterlegung auf seine Kosten (notfalls Verwertung zwecks Kostendeckung)

107 Naturalexekution III - Rechtseinräumung/-aufhebung
geregelt in § 350 Zweck: Einräumung, Übertragung, Be-schränkung oder Aufhebung bücherlicher Rechte Vollzug durch Eintragung im Grundbuch Vpfl-Erklärungen werden durch Ausspruch des Bewilligungsgerichts ersetzt auch Grundbuchsantrag möglich

108 Naturalexekution IV - Teilungsexekution I
geregelt in den §§ 351 bis 352c Zweck: Teilung gemeinsamen Vermögens auch Bk kann Titel nützen (iudicium duplex) Kosten: Barauslagenersatz nach Anteilen Naturalteilung (§ 351) entweder Umsetzung der Titelvorgaben oder Teilungsregelung mit Beschluss nach Anteilen (notfalls kann eingeschränkt Wert-ausgleich zugesprochen werden)

109 Naturalexekution V - Teilungsexekution II
Zivilteilung von Liegenschaften (§§ 352 ff) grds nach Regeln für Zwangsversteigerung keine Einbeziehung dinglich Berechtigter dingliche Rechte bleiben unberührt geringstes Gebot = Schätzwert Vpfl kann mitbieten Meistbot ist nach Einvernehmen der Parteien aufzuteilen sonst verhandelt ExGer darüber nach BG- Regeln und entscheidet mit Urteil

110 Naturalexekution VI - vertretbare Handlungen
geregelt in § 353 Zweck: Durchsetzung von Handlungen, die auch Dritte vornehmen können Vollzug durch „Ersatzvornahme“ ExGer ermächtigt bGl, Handlung auf Kosten des Vpfl durch Dritten vornehmen zu lassen bGl wählt Dritten aus, beauftragt und bezahlt ihn Widerstand des Vpfl → Beiziehung des GV Kostenbestimmung durch ExGer + Einbringung bGl kann bei Bewilligung auch Kostenvorschuss erwirken (Kostenvoranschlag nötig)

111 Naturalexekution VII - unvertretbare Handlungen
geregelt in den §§ 354, 359 bis 366 Zweck: Durchsetzung von Handlungen, die allein der Vpfl vornehmen kann Vollzug durch Beugestrafen zuerst Frist für Handlung + Strafandrohung nach Fristablauf auf Antrag des bGl Strafver-hängung, neue Frist + Strafandrohung usw Strafen Geldstrafe: = erste Strafe, je Antrag, bis max €, keine Obergrenze, Geld geht an Bund Haftstrafen: bis zwei Monate, max sechs Monate

112 Naturalexekution VIII - Duldungen, Unterlassungen I
geregelt in den § 355 bis 366 Zweck: Unterbinden störender Handlungen des Vpfl; daneben Wiederherstellung Vollzug durch Beugestrafen Ex bei Verstoß nach Vollstreckbarkeit möglich bGl muss Verstoß schlüssig behaupten ExGer verhängt bei Bewilligung Geldstrafe mit Beschluss (auch wenn kein Verstoß mehr möglich) weitere Verstöße → weitere Strafanträge kein Verstoß → Impugnationsklage des Vpfl

113 Naturalexekution IX - Duldungen, Unterlassungen II
Strafen ExGer bemisst sie nach Schwere des Verstoßes und wirtschaftl. Leistungsfähigkeit des Vpfl Geldstrafen: = erste Strafe, je Antrag, bis max €, keine Obergrenze, Geld geht an Bund Haftstrafen: bis zwei Monate, max ein Jahr Wiederherstellung (§ 356) zur Beseitigung vom Vpfl bewirkter Änderungen Ersatzvornahme auf Kosten des Vpfl Sicherheitsleistung (§ 355 Abs 2)

114 Naturalexekution X - Willenserklärung, Interesse, Kosten
Abgabe einer Willenserklärung (§ 367) muss im ExTitel genau beschrieben sein gilt bei Rk /Vollstreckbarkeit als abgegeben ersetzt grds auch Formvorschriften wirkt bei Titelvorlage auch Dritten gegenüber Interesse(nklage) (§ 368) ExFührung beeinträchtigt Ersatzansprüche nicht Wahlzuständigkeit des ExGer Kosten der Naturalexekution (§ 369) können gleich beantragt und bewilligt werden

115 Einstweiliger Rechtsschutz
Zweck: Verhinderung der Vereitelung bzw Ineffizienz gerichtlichen Rechtsschutzes Formen einstweiligen Rechtsschutzes vorläufige Entscheidungen (zB § 89 Abs 2 ASGG) vorläufige Wirksamkeit bekämpfter Entschei- dungen (zB § 61 ASGG, § 44 AußStrG) Sicherung im Hauptverfahren (zB §§ 73, 78 KO) selbstständige Sicherungsverfahren Sicherungsexekution (§§ 370 ff) einstweilige Verfügungen (§§ 378 ff)

116 Sicherstellungsexekution I
geregelt in den § 370 bis 377 (subs. in §§ 1 ff) Zweck: Verhinderung der Vereitelung / Erschwerung einer Exekution wegen Geldforderungen Voraussetzungen Geldforderung nicht vollstreckbare Entscheidung (außer § 372) grds Gefährdung, außer ExTitel gem § 371: kein Gefährdungsnachweis ExTitel gem § 371a: Gef. oder Sicherheitsleistung Unterhaltstitel (§ 372): kein Gefährdungsnachweis

117 Sicherstellungsexekution II
Gefährdung (§ 370) konkrete, objektive Gefährdung Exekutionsvereitelung, -erschwerung Auslandsexekution (außer EuGVÜ-, LGVÜ-Staat) Sicherungsmittel (§ 374) Pfändung Zwangsverwaltung Einziehung bei sonstigem Forderungsuntergang hM: Verwahrung von Fahrnissen hM: Notverkauf von Fahrnissen

118 Sicherstellungsexekution III
Verfahren (§§ 375 ff) zuständig ist Titel- bzw ExGericht ExTitel ist vorzulegen (s § 375 Abs 1) Bewilligung der Mittel + ev Sicherheitsleistung Vollzug Ende Überleitung in Befriedigungsexekution Aufhebung (§ 376 Abs 1) ev verschuldensunabhängige Schadenersatz-pflicht des bGl (§ 376 Abs 2)

119 Einstweilige Verfügungen I - Allgemeines I
geregelt in den § 378 bis 402 (subs. in §§ 1 ff) Zweck: Verhinderung der Vereitelung bzw Ineffizienz gerichtlichen Rechtsschutzes Unterschiede zur Sicherungsexekution kein Titel erforderlich für alle Arten von Verfahren und Ansprüchen vor / nach / uU sogar ohne Hauptverfahren beschränkte Mittel (keine Pfändung!) Verfahren besteht aus summarischem Erkenntnisverfahren + Vollzug

120 Einstweilige Verfügungen II - Allgemeines II
Beteiligte Personen gefährdete Partei Gegner der gefährdeten Partei uU Drittschuldner, Zwangsverwalter usw Arten von einstweiligen Verfügungen Sicherung von Geldforderungen (§§ 379 f) Sicherung anderer Ansprüche (§§ 381 f, 383 ff) Unterhaltsverfügungen (§ 382 Z 8 lit a, § 382a) Gebrauchsvermögenssicherung (§ 382 Z 8 lit c) Schutz vor Gewalt in der Familie (§§ 382b ff) Sicherung der Ehewohnung (§ 382 e) Einstweiliger Mietzins (§ 382f)

121 Einstweilige Verfügungen III - Allgemeines III
Begriffe und Einteilungen Sicherungsverfügungen Verfügungen zur Sicherung von Rechten bzw Rechtsverhältnissen Regelungsverfügungen anspruchsgebundene - nicht anspruchsge-bundene Verfügungen Leistungs-, Befriedigungsverfügungen, vor-greifende Verfügungen (nicht) rückführbare Verfügungen

122 Einstweilige Verfügungen IV - für Geldforderungen
Voraussetzungen Anspruch = Geldforderung Gefährdung konkrete, subjektive Gefährdung Exekutionsvereitelung, -erschwerung Auslandsexekution (außer EuGVÜ-, LGVÜ-Staat) Sicherungsmittel (taxative Regelung) Verwahrung, Verwaltung, Veräußerungsverbot bzgl Fahrnissen Drittverbot bzgl Forderungen Verwaltung, Veräußerungs- und Belastungs- verbot bzgl Liegenschaften

123 Einstweilige Verfügungen V - für andere Ansprüche I
Voraussetzungen Anspruch sonstige Leistungsansprüche Rechtsgestaltungsansprüche nicht reine Feststellungsansprüche Gefährdung konkrete, objektive Gefährdung Vereitelung / -erschwerung von Erkenntnis- oder Exekutionsverfahren Auslandsexekution (außer EuGVÜ-, LGVÜ-Staat) drohende Gewalt unwiederbringlicher Schaden

124 Einstweilige Verfügungen VI - für andere Ansprüche II
Sicherungsmittel (demonstrative Regelung Hinterlegung von Fahrnissen Verwaltung von Sachen Ermächtigung zur Zurückhaltung von Sachen Gebote an den Gegner Verbote an den Gegner Veräußerungs- und Belastungsverbot bzgl Liegenschaften Drittverbot bzgl Forderungen „Personalarrest“ (§ 386)

125 Einstweilige Verfügungen VII - für Unterhalt, Ehesachen
Unterhaltsverfügungen bei Unterhaltsverfahren (insb von mj Kindern) und Scheidungsverfahren (auch für Kinder) Nachweis von Unterhaltsverletzung Sicherung ehelicher Aufteilungsverfahren auch schon bei Scheidungsverfahren Sicherungs-, Regelungsmaßnahmen Sicherung des Ehegattenwohnbedürfnisses bei Verfahren gem § 97 ABGB Scheidungsverfahren: kein Gefahrennachweis auch Veräußerungs- /Belastungsverbot

126 Einstweilige Verfügungen VIII - Schutz vor Gewalt in der Familie
Voraussetzungen naher Angehöriger dringendes Wohnbedürfnis physische / psychische Gewalt Unzumutbarkeit des Zusammenlebens Maßnahmen Wohnung: Verlassen + Rückkehrverbot Verbot des Aufenthalts bzw Zusammentreffens max drei Monate / Scheidungsverf. udgl Vollzug auch durch Sicherheitssorgane

127 Einstweilige Verfügungen IX - Sonderregelungen
einstweiliger Mietzins MRG-Hauptmietvertrag Kündigungs-/Räumungsverfahren Gericht setzt Mietzins fest Besitzstörungsverfahren einstweilige Vorkehrung (§ 458 ZPO) einstweilige Verfügung (§§ 378 ff) Wettbewerbsverfahren (§ 24 UWG) Urheberrechtsverfahren (§ 81 UrhG) Sozialrechtssachen (§ 74 ASGG) GmbH-Streitigkeiten (§§ 16, 42 GmbHG)

128 Einstweilige Verfügungen X - Verfahren I
internationale Zuständigkeit örtliche Zuständigkeit + Vollzugsmöglichkeit str: örtliche Zust., aber kein Auslandsvollzug Zuständigkeit (§ 387) Gericht des Hauptverfahrens BG vor Hauptverfahren (Ausnahmen s Abs 3) Antrag (§ 389) Anspruch + Gefährung + Bescheinigungsmittel begehrtes Sicherungsmittel Sicherungszeitraum

129 Einstweilige Verfügungen XI - Verfahren II
Tatsachenermittlung Bescheinigungsverfahren mit / ohne Beiziehung des Gegners einstweilige Verfügung (§§ 390 ff) gesicherten Anspruch Sicherungsmittel Verfügungsfrist Befolgungsfrist Rechtfertigungsfrist ev Befreiungsbetrag für den Gegner ev Sicherheitsleistung der gefP

130 Einstweilige Verfügungen XII - Verfahren III
Bekämpfung Rekurs (§ 402) Frist beträgt 14 Tage teilweise Zweiseitigkeit RevRekurs auch bei Bestätigung durch RekursG Widerspruch (§§ 397 f) gegen einseitig erlassene EV (auch) Neuerungen mündliche Verhandlung Abänderung / Aufhebung der EV

131 Einstweilige Verfügungen XIII - Verfahren IV
Vollzug (§ 396) grds amtswegig hM: Ex bei Geboten, Verboten, Unterhalt Aufhebung (§ 399) „Übersicherung“ Wegfall der EV-Voraussetzungen Erlag eines Befreiungsbetrags Berichtigung / Aberkennung des Anspruchs Ablauf der Rechtfertigungsfrist (§ 391 Abs 2) Zeitablauf (hM)

132 Einstweilige Verfügungen XIV - Verfahren V
Kosten (§ 393) gefP trägt Kosten vorläufig selbst; Ersatz über das Hauptverfahren Gegner erhält bei Sieg Kostenersatz Schadenersatz (§ 394) Haftungsfälle Anspruch rk abgewiesen EV-Antrag erweist sich als ungerechtfertigt Versäumung der Rechtfertigungsfrist Ersatz ist verschuldensunabhängig EV-Gericht setzt Ersatz gem § 273 ZPO fest


Herunterladen ppt "Izvršilni postopek I – dovolitev izvršbe"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen