Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"—  Präsentation transkript:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Wasservögel Ptaki wodne

3 Mandarinenten bewohnen in Ostasien vor allem die Flüsse und Bergbäche
Mandarinenten bewohnen in Ostasien vor allem die Flüsse und Bergbäche. Einige tausend Brutpaare haben sich auch in den Beneluxländern und in den mitteleuropäischen Parkanlagen angesiedelt. Mandarinenten bauen ihre Nester in ausgehöhlten Eichen, oft in einer Höhe von bis zu 15 m. Mandarynki zamieszkują Azję Wschodnią, przede wszystkim rzeki i górskie strumienie. Tysiące par osiadło w krajach Beneluksu oraz w parkach Europy Środkowej. Mandarynki gnieżdżą się w pustych dębach, przeważnie na wysokości do 15 m. Die Enten sind gewandte Flieger und sie können ohne Probleme zwischen den Bäumen hindurchfliegen. Kaczki są zwinnymi lotnikami i potrafią bez problemów latać między drzewami.

4 Der Blaufußtölpel erreicht eine Körperlänge von 76 bis 92 cm
Der Blaufußtölpel erreicht eine Körperlänge von 76 bis 92 cm. Der Kopf ist zimtbraun mit weißen Flecken. Der Rücken braun mit weißer Zeichnung. Der lange spitze Schnabel ist blaugrau, die Augen gelb. Die Heimat ist die Westküste des tropischen Amerikas. Głuptak niebieskonogi osiąga długość ciała cm. Głowa jest cynamonowo brązowa z białymi plamami. Ramiona są brązowe z białym wzorem. Długi spiczasty dziób ma barwę niebieskoszarą a oczy żółtą. Mieszka na wybrzeżu wschodnim Ameryki tropikalnej. Seine Füße sind leuchtend blau und besitzen Schwimm- häute. Jego nogi są jasno niebieskie i posiadają błony.

5 In Südamerika bewohnen Schwarzhalsschwäne die Falklandinseln, Argentinien, Chile, Uruguay und Brasilien. Sie versammeln sich zur Winterzeit in großen Schwärmen in den Fjorden Feuerlands und der südchilenischen Inseln. W Ameryce Południowej łabędzie czarnoszyje zamieszkują Falklandy, Argentynę, Chile, Urugwaj oraz Brazylię. W okresie zimowym gromadzą się w dużych stadach na fiordach Ziemi Ognistej oraz na wyspach w południowych Chile. Die Küken verbringen die ersten Tage des Lebens im tiefen Versteck unter den Flügeln der Eltern. Pisklęta spędzają pierwsze dni życia głęboko ukryte pod skrzydłami rodziców.

6 Ein natürliches Verbreitungsgebiet der Brautente ist Nordamerika
Ein natürliches Verbreitungsgebiet der Brautente ist Nordamerika. Sie lebt an Seen und ist an ein Leben in Waldgebieten angepasst. Sie brütet in verlassenen von Spechten Nesthöhlen. Die Küken springen nach dem Schlupf auf den Erdboden hinab, um dem weiblichen Elternvogel zum Gewässer zu folgen. Naturalnym miejscem występowania kaczki karolinki jest Ameryka Północna. Mieszka nad jeziorami i jest dostosowana do życia w obszarach leśnych. Wysiaduje jaja w opuszczonych dziuplach dzięciołów. Pisklęta po wykluciu skaczą na ziemię aby podążyć za samicą do wody.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
vor allem - przede wszystkim die Bergbäche - strumienie górskie die Mandarinente - mandarynka das Nest - gniazdo in ausgehöhlten Eichen - w pustych dębach in einer Höhe - na wysokości gewandte Flieger - zwinni lotnicy der Blaufußtölpel - głuptak niebieskonogi die Schwarzhalsschwäne - łabędzie czarnoszyje die Küken - pisklęta sie versammeln sich - oni gromadzą się

8 Die rosaroten Beine, der lange Hals, das sind die Merkmale der Rosaflamingos. Sie leben in Südeuropa, in Nordafrika und im Nahen Osten. Man findet sie an großen, flachen und salzhaltigen Seen oder in Flussdeltas. Sie ernähren sich von Krebsen, Schnecken und Algen. Różowo - czerwone nogi, długa szyja, to cechy flamingów różowych. Zamieszkują Europę południową, północną Afrykę i Bliski Wschód. Spotyka się je przy dużych, płytkich i słonych jeziorach lub w deltach rzek. Żywią się krabami, mięczakami i algami. Aus den Algen erhalten sie Carotinoide als Farbstoffe, die die Rosafärbung im Gefieder erzeugen. Dzięki algom otrzymują karotenoidy jako barwniki, które powodują różowy kolor upierzenia.

9 Männchen der Bergente sind im Brust, Kopf und im Hinterteil schwarz gefärbt, der Kopf glänzt grünlich. Der Mittelteil erscheint silbergrau-weiß. Das bräunlich gefärbte Weibchen trägt an der Schnabelbasis einen weißen Streifen. Męskie osobniki ogorzałki są na piersiach, głowie i w tylnej części ubarwione na czarno, głowa ich lśni zielonkawo. Środkowa część prezentuje się w bieli srebrzysto - szarej. Ubarwiona na brązowo samica ma u nasady dzioba białe paski. Die Bergente sucht ihre Nahrung am Grund des Gewässers, sie kann fünf bis sechs Meter tief tauchen. Ogorzałka szuka pożywienia na dnie zbiornika wodnego, może nurkować nawet do głębokości metrów.

10 Der Krauskopfpelikan ist einer der größten flugfähigen Vögel
Der Krauskopfpelikan ist einer der größten flugfähigen Vögel. Die krausen Federn auf dem Kopf verleihen ihm seinen Namen. Er besitzt einen mächtigen Schnabel mit einem dehnbaren Kehlsack. Dieser fasst bis zu 13 Liter Wasser und eignet sich, Fische aus dem Wasser zu "schöpfen". Pelikan kędzierzawy jest jednym z największych latających ptaków. Kędzierzawym piórom na głowie zawdzięcza on swoją nazwę. Posiada potężny dziób z elastyczną torebką podgardla. Może pomieścić ona do 13 litrów wody i nadaje się aby "wybierać" ryby z wody.

11 Die helle Brust der Kanadagans wird vom schwarzen Hals abgegrenzt
Die helle Brust der Kanadagans wird vom schwarzen Hals abgegrenzt. Männchen und Weibchen unterscheiden sich äußerlich kaum, beide haben einen weißen Kehlfleck. Kanadagänse wurden schon im XVII Jahrhundert aus Nordamerika nach Europa eingebürgert. Die Eier werden für 24 bis 30 Tagen von dem Weibchen bebrütet, während das Männchen bewacht das Nest. Jasna pierś gęsi kanadyjskiej mocno odznacza się od czarnej szyi. Samiec i samica nie różnią się od siebie zewnętrznie, oboje mają białe podgardle. Gęsi kanadyjskie już w XVII w. przeniosły się z Ameryki Północnej do Europy. Jaja wysiaduje samica przez dni podczas gdy samiec strzeże gniazda.

12 Das Männchen der Löffelente hat einen grün schimmernden Kopf und eine rostrote Farbe des Bauches, die an der Brust in ein helles Weiß übergeht. Charakteristisch für diese Enten ist der riesige Löffelschnabel. Löffelenten durchschnattern mit ihrem Schnabel die Wasseroberfläche. Samiec płaskonosa ma głowę mieniącą się zielono i rdzawo-czerwoną barwę brzucha, która na piersiach przechodzi w jasną biel. Charakterystyczną cechą tych kaczek jest wielki, płaski dziób. Płaskonosy przecedzają swoim dziobem powierzchnię wody. Sie filtrieren Algen, Schnecken, Krebse und Insektenlarven aus dem Wasser. Wyławiają z wody glony, ślimaki, kraby oraz larwy owadów.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
im tiefen Versteck - w głębokim ukryciu die ersten Tage des Lebens - pierwsze dni życia unter den Flügeln - pod skrzydłami die Brautente - kaczka karolinka sie bevorzugt - ona woli die verlassenen Nisthöhlen - opuszczone dziuple nach dem Schlupf - po wykluciu die rosaroten Beine - róźowo-czerwone die salzhaltigen Seen - słone jeziora die Rosafärbung - różowe ubarwienie die Bergente - ogorzałka

14 Eiderenten sind die größten Tauchenten
Eiderenten sind die größten Tauchenten. Ihr Körper hat bis 60 cm der Länge und wiegt bis 3 kg. Ihr Schnabel setzt hoch an der flachen Stirn an. Das Weibchen ist dunkelbraun mit schwarzer Streifung. Das Männchen ist schwarzweiß. Miękkopióry (edredony) są największymi nurkującymi kaczkami. Ich ciało mierzy do 60 cm i waży do 3 kg. Ich dziób dochodzi aż do płaskiego czoła. Samica jest ciemnobrązowa z czarnymi pasami. Samiec jest czarnobiały. Ihren Kopf halten sie im Flug niedrig und ihre Flügelschläge sind kräftiger als bei anderen Entenarten. W locie opuszczają głowę nisko a ich skrzydła uderzają szybciej niż u innych rodzajów kaczek.

15 Blässgänse wohnen in den arktischen Gebieten Europas, Asiens, Nordamerikas und in Grönland. Es gibt sie in mehreren Rassen. Man kann sie leicht an den unregelmäßigen schwarzen Streifen und Flecken auf der Unterseite erkennen. Junge Gänse sind aber fast nie ohne Altvögel anzutreffen. Gęsi białoczelne zamieszkują arktyczne obszary Europy, Azji, Ameryki Północnej i Grenlandii. Występują w wielu odmianach. Można je łatwo rozpoznać po czarnych pasach na dolnej stronie. Młodych gęsi nie spotyka się prawie nigdy bez starszych ptaków.

16 Der Basstölpel hat die langen, schwarzen Flügelspitzen
Der Basstölpel hat die langen, schwarzen Flügelspitzen. Sein Kopf ist cremegelb. In Schottland leben bis zu Brutpaare dieser Art in einer Kolonie. Die Jungtiere haben ein graubraunes Federkleid, das sich im Lauf von vier Jahren zu dem weißen Gefieder entwickelt. Głuptak ma długie, czarne końcówki skrzydeł. Jego głowa jest kremowo - żółta. W Szkocji mieszka w koloni ok. 5 tys. par lęgowych tego gatunku. Młode osobniki mają szarobrązowe pióra, które zmieniają się w przeciągu czterech lat na białe upierzenie. Die Basstölpel wärmen die Eier indem sie auf ihnen stehen. Głuptaki ogrzewają jaja stojąc na nich.

17 Die Stockente kann sich an fast jeden Lebensraum im Wasser anpassen
Die Stockente kann sich an fast jeden Lebensraum im Wasser anpassen. Der Kopf und der Hals des Männchens sind glänzend dunkelgrün. Der Schnabel ist grün- gelb. Das Weibchen hat eine braun-grau Färbung. Kaczka krzyżówka potrafi się dostosować do każdego środowiska wodnego. Głowa i szyja samca połyskują ciemno zieloną barwą. Dziób jest żółto - zielony. Samica ma ubarwienie brązowo - szare. Die Brut erfolgt am Boden in der Nähe von Gewässern und in verlassenen Nestern auf Bäumen. Jaja wysiadują na ziemi w pobliżu zbiorników wodnych oraz w opuszczonych gniazdach na drzewach.

18 Der Haubentaucher hat die schlanke Gestalt, die schwarze Haube und den langen, rosa- roten Schnabel. Er ist exzellente Fischjäger. Er jagt kleine Stichlinge, aber auch Aale von bis zu 20 cm Länge. Auf der Suche nach Nahrung unternimmt er bis 500 Tauchgänge pro Tag. Perkoz dwuczuby ma smukłą postać, czarny czub i długi różowoczerwony dziób. Jest doskonałym łowcą ryb. Poluje na małe cierniki ale także na węgorze mierzące do 20 cm. W poszukiwaniu pożywienia nurkuje od 300 do 500 razy dziennie.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Krauskopfpelikan - pelikan kędzierzawy der flugfähige Vogel - ptak latający der mächtige Schnabel - potężny dziób die Kanadagans - gęś kanadyjska die Löffelente - płaskonos die rostrote Farbe - kolor rdzawo czerwony die Schnecken - ślimaki die Insektenlarven - larwy owadów die Eiderente - miękkopiór im Flug - w locie die Blässgans - gęś białoczelna

20 Der Papageitaucher erreicht eine Gesamtlänge von 28 bis 37 cm, eine Flügelspannweite von bis zu 50 cm und ein Gewicht von etwa 500 g. Der Rücken und die Rückseite vom Kopf ist schwarz. Die Seiten des Kopfes und Halses sind hellgrau und die Federn auf der Brust und am Bauch weiß. Maskonur zwyczajny osiąga długość cm, rozpiętość skrzydeł do 50 cm i wagę 500 g. Plecy i tylnia część głowy są czarne. Boki głowy i gardło są jasnoszare a pióra na piersi i brzuchu białe. Der Papageitaucher hat einen starken, bunten und zusammengedrückten Schnabel. Maskonur posiada silny, kolorowy i po bokach spłaszczony dziób.

21 Das Teichhuhn kommt in den gemäßigten, subtropischen und tropischen Zonen Eurasiens, Nord- und Südamerikas sowie Afrikas vor. Die Stirnlappe ist rot gefärbt, die Schnabelspitze gelb. Das schwarze Gefieder kontrastiert zu den weißen Unterschwanzdecken und den grünen Beinen. Kurka wodna występuje w strefach umiarkowanych, subtropikalnych i tropikalnych Euroazji, Północnej i Południowej Ameryki jak również Afryki. Płat czołowy jest zabarwiony na czerwono a czubek dzioba na żółto. Czarne pióra kontrastują z białą pokrywą ogonową i zielonymi nogami.

22 Die Zwergschwäne brüten in der arktischen Zone oder in der Tundra
Die Zwergschwäne brüten in der arktischen Zone oder in der Tundra. Sie kommen nur im Winter als Zugvögel nach Europa. Während dieses Aufenthalts ernähren sie sich von Wurzeln und Wurzelhaaren auf dem Lande oder im Wasser. Łabędzie czarnodziobe gnieżdżą się w strefie arktycznej lub w tundrze. Do Europy przylatują tylko w zimie jako ptaki wędrowne. Podczas tego pobytu żywią się korzeniami i włośnikami na lądzie lub w wodzie. Sie fressen aber auch gerne die junge Saat, sowie Gras und Klee. Chętnie jedzą też młody materiał siewny jak również trawę i koniczynę.

23 Königspinguine erreichen eine Körperhöhe von 90 bis 110 cm und ein Gewicht von etwa 15 bis maximal 21 kg. Weibchen sind ein wenig kleiner. Der Schnabel ist lang, schmal und leicht abwärts gebogen. Der Rücken, Nacken und Kopf sind schwarz und die Bauchseite bis zur Kehle weiß. Pingwiny królewskie osiągają wysokość od 90 do 110 cm i wagę kg. Samice są nieco mniejsze. Ich dziób jest długi, wąski i lekko zakrzywiony w dół. Ramiona, kark i głowa są czarne a brzuch aż do podgardla biały. Von der Halsseite bis zum Ohr zieht sich auf jeder Seite ein orangefarbiger Fleck. Od strony szyi aż do ucha ciągnie się z każdej strony pomarańczowa plamka.

24 Das Männchen des Zwergsägers ist durch seine schwarz-weiße Zeichnung unverwechselbar. Das Weibchen ist am Kopf kastanienbraun gefärbt. Die Zwergsäger findet man in den Taigalandschaften Nordeuropas. Zur Überwinterung gehen sie an die Nord- oder Ostseeküste. Samce tracza bielaczka wyróżniają się czarno - białym wzorem. Głowa samicy jest ubarwiona na kasztanowy brąz. Tracze bielaczki spotyka się w tajgach północnej Europy. Na zimę przylatują nad Morze Północne i Bałtyk.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Basstölpel - głuptak ein graubraunes Federkleid - szarobrązowe pióra die Stockente - kaczka krzyżówka in verlassenen Nestern - w opuszczonych gniazdach der Haubentaucher - perkoz dwuczuby kleine Stichlinge - małe cierniki auf der Suche nach - w poszukiwaniu der Papageitaucher - maskonur zwyczajny das Teichhuhn - kurka wodna die Zwergschwäne - łabędzie czarnodziobe die Wurzelhaare - włośniki


Herunterladen ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen