Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"—  Präsentation transkript:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

3 Die Possessivpronomen.
Lekcja 32 Die Possessivpronomen. Zaimki dzierżawcze.

4 Zaimek dzierżawczy w zdaniu zastępuje rodzajnik i pełni rolę przydawki.
Ich habe den Mantel.- Das ist mein Mantel. Du hast die Bluse.- Das ist deine Bluse. Er hat das Buch. - Das ist sein Buch. Wir haben das Haus.- Das ist unser Haus. Ihr habt die Schule.- Das ist eure Schule. Sie haben den Brief.- Das ist ihr Brief.

5 W pierwszym przypadku rodzaj męski i rodzaj nijaki , i rodzaj żeński i liczba mnoga są takie same.
ich- mein (mój), meine (moja) du- dein (twój), deine (twoja) er/es- sein (jego), seine (jego) sie/Sie- ihr (jej), ihre (jej) wir- unser (nasz), unsere (nasza) ihr- euer (wasz), eure (wasza)

6 Unser Schwimmbad soll man sauber machen. Nasz basen należy oczyścić.
Unsere Mutter muss nach England fahren. Jego mama musi wyjechać do Anglii. Unser Schwimmbad soll man sauber machen. Nasz basen należy oczyścić. Eure Kinder sind so intelligent und euer Haus ist so gastfreundlich. Wasze dzieci są takie inteligentne a wasz dom taki gościnny. Seine Katze ist so klein und so lieb. Jego kot jest taki mały i taki kochany. Sind deine Schuhe nicht zu groß für dich? Czy twoje buty nie są za duże dla ciebie?

7 Liczba mnoga 1. N. -e 2. G. -er 3. D. -en 4. A. -e
Odmiana zaimków dzierżawczych. Dodajemy następujące końcówki: Rodzaj męski 1. N. – G. -es D. -em 4. A. -en Rodzaj żeński 1. N. -e 2. G. -er 3. D. -er 4. A. -e Rodzaj nijaki 1. N G. -es D. -em 4. A. - Liczba mnoga 1. N. -e 2. G. -er D. -en 4. A. -e

8 Mein Kind mag die Musik. Moje dziecko lubi muzykę.
1. N. mein Vater 2. G. meines Vaters 3. D. meinem Vater 4. A. meinen Vater 1. N. meine Mutter 2. G. meiner Mutter 3. D. meiner Mutter 4. A. meine Mutter 1. N. mein Kind 2. G. meines Kindes 3. D. meinem Kind 4. A. mein Kind Ich verbringe meine Freizeit im Einkaufszentrum. Ja spędzam swój wolny czas w centrum handlowym. Ich habe meinen Koffer verloren. Zgubiłem moją walizkę. Mein Kopf tut weh. Boli mnie głowa. Mein Kind mag die Musik. Moje dziecko lubi muzykę.

9 Ich habe Appetit auf deine Nachspeise.Mam apetyt na twój deser.
1. N. dein Vater 2. G. deines Vaters 3. D. deinem Vater 4. A. deinen Vater 1. N. deine Mutter 2. G. deiner Mutter 3. D. deiner Mutter 4. A. deine Mutter 1. N. dein Kind 2. G. deines Kindes 3. D. deinem Kind 4. A. dein Kind Gib mir deinen Pullover, ich wasche ihn. Daj mi twój sweter, wypiorę go. Warum arbeitest du in deiner Kaffeepause? Dlaczego pracujesz podczas swojej przerwy na kawę. Hilf deinem Vater. Pomóż swojemu ojcu. Ich habe Appetit auf deine Nachspeise.Mam apetyt na twój deser.

10 1. N. sein Vater 2. G. seines Vaters 3. D. seinem Vater 4. A
1. N. sein Vater 2. G. seines Vaters 3. D. seinem Vater 4. A. seinen Vater 1. N. seine Mutter 2. G. seiner Mutter 3. D. seiner Mutter 4. A. deine Mutter 1. N. sein Kind 2. G. seines Kindes 3. D. seinem Kind 4. A. sein Kind Sein Beruf des Tierarztes ist sehr interessant. Jego zawód weterynarza jest bardzo interesujący. Der Junge begleitet heute seine Mutter und seinen Vater. Chłopiec towarzyszy dzisiaj swojej mamie i swojemu ojcu. Er sitzt gern in seinem Garten. On chętnie przesiaduje w swoim ogrodzie.

11 1. N. ihr/Ihr Kind 2. G. ihres Kindes 3. D. ihrem Kind 4. A. ihr Kind
1. N. ihr/Ihr Vater 2. G. ihres Vaters 3. D. ihrem Vater 4. A. seinen Vater 1. N. ihre /Ihre Mutter 2. G. ihrer Mutter 3. D. ihrer Mutter 4. A. ihre Mutter Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Przeczytałam pańskie ogłoszenie w gazecie. Ich würde mich auf Ihrer Stelle nicht so aufregen. Na pańskim miejscu nie denerwowałbym się tak. Ihre Putzfrau ist fleißig wie eine Biene.Jej sprzątaczka jest pracowita jak pszczoła. Ihr Auto ist kaputt. Jej samochód jest zepsuty.

12 Unser Urlaub war gelungen. Nasz urlop był udany.
1. N. unser Vater 2. G. unseres Vaters 3. D. unserem Vater 4. A. unseren Vater 1. N. unsere Mutter 2. G. unserer Mutter 3. D. unserer Mutter 4. A. unsere Mutter 1. N. unser Kind 2. G. unseres Kindes 3. D. unserem Kind 4. A. unser Kind Warum bist du gestern auf unsere Party nicht gekommen? Dlaczego nie przyszedłeś wczoraj na naszą imprezę? Unsere Lehrerin hilft gern den Schülern. Nasza nauczycielka chętnie pomaga uczniom. Unser Urlaub war gelungen. Nasz urlop był udany.

13 Euer Braten ist schon fertig. Wasza pieczeń jest już gotowa.
1. N. euer Vater 2. G. eures Vaters 3. D. eurem Vater 4. A. euren Vater 1. N. eure Mutter 2. G. eurer Mutter 3. D. eurer Mutter 4. A. eure Mutter 1. N. euer Kind 2. G. eures Kindes 3. D. eurem Kind 4. A. euer Kind Kommt eure Familie zum Weihnachten ? Czy przyjedzie wasza rodzina na święta Bożego Narodzenia? Ich habe eurer Schwester das Geld verliehen. Pożyczyłam waszej siostrze pieniądze. Ich möchte gern euren Wagen sehen. Chciałabym zobaczyć wasz samochód. Euer Braten ist schon fertig. Wasza pieczeń jest już gotowa.

14 Meine Schuhe sind zu gross. Moje buty są za duże.
Liczba mnoga 1. N. meine Väter, Mütter, Kinder 2. G. meiner Väter, Mütter, Kinder 3. D. meinen Vätern, Mütter, Kindern 4. A. meine Väter, Mütter, Kinder  Das sind meine Bücher auf dem Regal. To są moje książki na regale. Ich gebe meinen Gästen etwas zu essen. Dam moim gościom coś do jedzenia. Darf ich meine Brüder vorstellen? Czy mogę przedstawić moich braci? Meine Schuhe sind zu gross. Moje buty są za duże.

15 Was hast du in deinen Händen? Co masz w swoich rękach?
Liczba mnoga 1. N. deine Väter, Mütter, Kinder 2. G. deiner Väter, Mütter, Kinder 3. D. deinen Vätern, Mütter, Kindern 4. A. deine Väter, Mütter, Kinder Stellst du uns deine Freunde vor? Czy przedstawisz nam swoich przyjaciół? Leben deine Cousinen noch in der Schweiz? Czy twoje kuzynki mieszkają jeszcze w Szwajcarii? Was hast du in deinen Taschen? Co masz w swoich torbach? Was hast du in deinen Händen? Co masz w swoich rękach?

16 Seine Plätzchen werden lecker. Jego ciastka będą pyszne.
Liczba mnoga 1. N. seine Väter, Mütter, Kinder 2. G. seiner Väter, Mütter, Kinder 3. D. seinen Vätern, Mütter, Kindern 4. A. seine Väter, Mütter, Kinder Seine Socken sind noch in dem Koffer. Jego skarpetki są jeszcze w walizce. Er hat seinen Schwestern sehr geholfen. On dużo pomógł swoim siostrom. Seine Hunde laufen noch draußen. Jego psy biegają jeszcze na zewnątrz. Seine Plätzchen werden lecker. Jego ciastka będą pyszne.

17 Ihre Fische sind schon im Aquarium. Pańskie ryby są już w akwarium.
Liczba mnoga 1. N. ihre /Ihre Väter, Mütter, Kinder 2. G. ihrer Väter, Mütter, Kinder 3. D. ihren Vätern, Mütter, Kindern 4. A. ihre Väter, Mütter, Kinder Ihre Zähne sind tadellos. Pańskie zęby są bez zarzutu. Ihre Häuser sind zerstört worden. Ich domy zostały zburzone. Ich zeige die Stadt Ihren Bekannten. Pokażę miasto pańskim znajomym. Ihre Fische sind schon im Aquarium. Pańskie ryby są już w akwarium.

18 Unsere Wege sind verschieden. Nasze drogi są różne.
Liczba mnoga 1. N. unsere Väter, Mütter, Kinder 2. G. unserer Väter, Mütter, Kinder 3. D. unseren Vätern, Mütter, Kindern 4. A. unsere Väter, Mütter, Kinder Geben wir unseren Kindern die Hoffnung. Dajmy naszym dzieciom nadzieję. Unsere Träume gehen manchmal zur Erfüllung. Nasze marzenia spełniają się czasami. Unsere Wege sind verschieden. Nasze drogi są różne.

19 Euer Weihnachtsbaum ist schön. Wasza choinka jest piękna
Liczba mnoga 1. N. eure Väter, Mütter, Kinder 2. G. eurer Väter, Mütter, Kinder 3. D. euren Vätern, Mütter, Kindern 4. A. eure Väter, Mütter, Kinder Habt ihr zwei Häuser? Sind das eure Häuser? Czy macie dwa domy? Czy to są wasze domy? Hans und Peter wann bringt ihr eure Autos zur Reparatur? Hans i Peter kiedy dostarczycie wasze samochody do naprawy? Euer Weihnachtsbaum ist schön. Wasza choinka jest piękna

20 Die Sekretärin geht zu ihrem Chef. Sekretarka idzie do swojego szefa.
Du telefonierst zu viel! Deine Rechnungen sind bestimmt sehr hoch. Twoje rachunki są na pewno duże. Der Vater kauft seinen Kindern die Bonbons. Ojciec kupuje swoim dzieciom cukierki. Meine Stimmung ist heute nachdenklich. Mój nastrój jest dzisiaj refleksyjny.

21 Frau Krause, fahren Sie morgen mit Ihrem Auto nach Berlin
Frau Krause, fahren Sie morgen mit Ihrem Auto nach Berlin? Pani Krause, czy pojedzie pani jutro swoim samochodem do Berlina? Wo hast du deinen Regenschirm gelassen? Gdzie zostawiłaś swój parasol? Wir müssen uns von unseren Freunden verabschieden. Musimy się pożegnać z naszymi przyjaciółmi. Ihr Freund ist immer in der Nähe. Jej przyjaciel jest zawsze w pobliżu.

22 Bist du mit deiner Arbeit zufrieden
Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? Czy jesteś zadowolona ze swojej pracy? Seine Familie wohnt auf dem Dorf. Jego rodzina mieszka na wsi. Darf ich mit meiner Schwester zu dir kommen? Czy mogę przyjść do ciebie z moją siostrą? Unsere Pflaumen sind schon fast reif. Nasze śliwki są już prawie dojrzałe. Ist euer Garten groß? Czy wasz ogród jest duży?


Herunterladen ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen