Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Časování slabých sloves PŘÍTOMNÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Časování slabých sloves PŘÍTOMNÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR."—  Präsentation transkript:

1 Časování slabých sloves PŘÍTOMNÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

2 Slabá ( pravidelná ) slovesa – časují se pravidelně, tzn. nemění slovesný kmen. Přítomný čas - vyjadřuje děj, který právě probíhá a často také děj, který teprve nastane. vyjadřuje děj, který právě probíhá a často také děj, který teprve nastane.

3 Přítomný čas se tvoří odtržením infinitivní koncovky - en/n. Zbude kmen, k němuž se přidávají koncovky jiné. Při časování se užívá osobních zájmen i v případě, kdy čeština podmět nevyjadřuje. machen (mach – en) machen (mach – en) ich mache ich mache du machst du machst er/sie/es macht er/sie/es macht wir machen wir machen ihr macht ihr macht sie/Sie machen sie/Sie machen Časuj: kochen wohnen reparieren malen schreiben sagen

4 Procvičuj: gehen du er/sie/es ich Sie/Sie ihr wir

5 Končí-li kmen sloves na -t, -d, a někdy na –n, vkládáme mezi něj a koncovku,a to ve 2. a 3. osobě č.j. a ve 2. osobě č.mn. arbeiten ( arbeit – en ) arbeiten ( arbeit – en ) rechnen (rech – en) baden (bad – en) ich arbeite ich rechne ich bade ich arbeite ich rechne ich bade du arbeitest du rechnest du badest du arbeitest du rechnest du badest er/sie/es arbeitet er/sie/es rechnet er/sie/es badet er/sie/es arbeitet er/sie/es rechnet er/sie/es badet wir arbeiten wir rechnen wir baden wir arbeiten wir rechnen wir baden ihr arbeitet ihr rechnet ihr badet ihr arbeitet ihr rechnet ihr badet sie/Sie arbeiten sie/Sie rechnen sie/Sie baden sie/Sie arbeiten sie/Sie rechnen sie/Sie baden e

6 U sloves,jejichž kmen končí na –s, -ss, -ß,-z, - tz, atd., odpadá ve 2. os. č. j. – s – 2. a 3. osoba č. j. = stejná koncovka ( t ) heißen (heiß – en) tanzen (tanz –en) heißen (heiß – en) tanzen (tanz –en) ich heiße ich tanze ich heiße ich tanze du heißt du tanzt du heißt du tanzt er/sie/es heißt er/sie/es tanzt er/sie/es heißt er/sie/es tanzt wir heißen wir tanzen wir heißen wir tanzen ihr heißt ihr tanzt ihr heißt ihr tanzt sie/Sie heißen sie/Sie tanzen sie/Sie heißen sie/Sie tanzen

7 Doplňte koncovku: a) du spiel…., b) wir koch….., c) er bitt…., d) es geh…, a) du spiel…., b) wir koch….., c) er bitt…., d) es geh…, e) sie rechn…, f) ich mal…, g) du heiß…, h) er reis…, e) sie rechn…, f) ich mal…, g) du heiß…, h) er reis…, ch) ihr arbeit…, i) sie wart…, ch) ihr arbeit…, i) sie wart…, Doplň osobní zájmeno: Doplň osobní zájmeno: 1)….wohnen, 2) …..arbeitest, 3)….tanze, 4)…..lebt 1)….wohnen, 2) …..arbeitest, 3)….tanze, 4)…..lebt 5) ….kochen, 6) ….trinkt, 7) …machst. 5) ….kochen, 6) ….trinkt, 7) …machst.

8 Vyber správnou variantu: wir a) kocht b)kochst c)kochen er a)badet b) badt c)badst ich a)hörst b)hören c)höre sie a)kommst b)komme c)kommen du a)heißest b)heißt c)heißst ihr a)arbeitet b)arbeit c)arbeitt sie a)wohnt b)wohnst c)wohnet

9 Tvoř věty 1, ich – kochen – Gulasch. 2, er – reisen – nach Deutschland 3, ihr – arbeiten – in Prag 4,du – heißen – Jan 5, Das Mädchen – lernen – Deutsch 6, Jana und Eva – wohnen – in Berlin

10 S H R N U T Í - Víme, co jsou slabá slovesa - Víme, co jsou slabá slovesa - Poznali jsme různé typy časování - Poznali jsme různé typy časování v přítomném čase v přítomném čase - Dokážu vyjádřit děj nebo stav v různých osobách - Dokážu vyjádřit děj nebo stav v různých osobách


Herunterladen ppt "Časování slabých sloves PŘÍTOMNÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen