Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Časování slabých sloves PŘÍTOMNÝ ČAS

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Časování slabých sloves PŘÍTOMNÝ ČAS"—  Präsentation transkript:

1 Časování slabých sloves PŘÍTOMNÝ ČAS
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Časování slabých sloves PŘÍTOMNÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila

2 Slabá ( pravidelná ) slovesa – časují se pravidelně , tzn
Slabá ( pravidelná ) slovesa – časují se pravidelně , tzn. nemění slovesný kmen. Přítomný čas - vyjadřuje děj, který právě probíhá a často také děj, který teprve nastane.

3 ich mache du machst er/sie/es macht wir machen ihr macht
Přítomný čas se tvoří odtržením infinitivní koncovky - en/n. Zbude kmen, k němuž se přidávají koncovky jiné. Při časování se užívá osobních zájmen i v případě, kdy čeština podmět nevyjadřuje. machen (mach – en) ich mache du machst er/sie/es macht wir machen ihr macht sie/Sie machen Časuj: kochen wohnen reparieren malen schreiben sagen

4 Procvičuj: wir ich gehen du ihr Sie/Sie er/sie/es

5 Končí-li kmen sloves na -t, -d, a někdy na –n, vkládáme mezi něj a koncovku ,a to ve 2. a 3. osobě č.j. a ve 2. osobě č.mn. e arbeiten ( arbeit – en ) rechnen (rech – en) baden (bad – en) ich arbeite ich rechne ich bade du arbeitest du rechnest du badest er/sie/es arbeitet er/sie/es rechnet er/sie/es badet wir arbeiten wir rechnen wir baden ihr arbeitet ihr rechnet ihr badet sie/Sie arbeiten sie/Sie rechnen sie/Sie baden

6 heißen (heiß – en) tanzen (tanz –en) ich heiße ich tanze
U sloves,jejichž kmen končí na –s, -ss, -ß,-z, - tz, atd., odpadá ve 2. os. č. j. – s – 2. a 3. osoba č. j. = stejná koncovka ( t ) heißen (heiß – en) tanzen (tanz –en) ich heiße ich tanze du heißt du tanzt er/sie/es heißt er/sie/es tanzt wir heißen wir tanzen ihr heißt ihr tanzt sie/Sie heißen sie/Sie tanzen

7 Doplňte koncovku: a) du spiel…., b) wir koch….., c) er bitt…., d) es geh…, e) sie rechn…, f) ich mal…, g) du heiß…, h) er reis…, ch) ihr arbeit…, i) sie wart…, Doplň osobní zájmeno: 1)….wohnen, 2) …..arbeitest, 3)….tanze, 4)…..lebt 5) ….kochen, 6) ….trinkt, 7) …machst.

8 Vyber správnou variantu:
wir a) kocht b)kochst c)kochen er a)badet b) badt c)badst ich a)hörst b)hören c)höre sie a)kommst b)komme c)kommen du a)heißest b)heißt c)heißst ihr a)arbeitet b)arbeit c)arbeitt sie a)wohnt b)wohnst c)wohnet

9 Tvoř věty 1, ich – kochen – Gulasch. 2, er – reisen – nach Deutschland
3, ihr – arbeiten – in Prag 4,du – heißen – Jan 5, Das Mädchen – lernen – Deutsch 6, Jana und Eva – wohnen – in Berlin

10 S H R N U T Í - Víme, co jsou slabá slovesa
- Poznali jsme různé typy časování v přítomném čase - Dokážu vyjádřit děj nebo stav v různých osobách


Herunterladen ppt "Časování slabých sloves PŘÍTOMNÝ ČAS"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen