Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Předložky se 3. nebo 4. pádem

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Předložky se 3. nebo 4. pádem"—  Präsentation transkript:

1 Předložky se 3. nebo 4. pádem
Vypracovala: Málková Jarmila

2 Po těchto předložkách následuje:
an – na , k , u auf – na hinter – za /místně/ in – v, do neben – vedle über – nad, přes unter – pod, mezi vor – před zwischen -mezi Po těchto předložkách následuje: na otázku KDE? (WO?) pád podst.jména nebo zájmena na otázku KAM? (WOHIN?) pád podst. jména nebo

3 Rozlišuj: AN – pro svislé plochy na AUF – pro vodorovné plochy
Er schreibt an die Tafel. AUF – pro vodorovné plochy Das Buch ist auf dem Tisch. na

4 zwischen dvěma osobami či předměty
Es ist zwischen mir und dir. MEZI unter více než dvěma osobami nebo předměty unter uns gesagt unter vier Augen

5 WO? der Tisch - auf dem Tisch die Wand - an der Wand das Bad - im Bad ich und du - zwischen mir und dir das Haus - vor dem Haus die Couch - neben dem Couch die Schule - hinter der Schule die Küche - in der Küche der Stuhl - unter dem Stuhl die Bücher - über den Büchern

6 WOHIN der Tisch - auf den Tisch die Wand - an die Wand das Bad - ins Bad ich und du - zwischen mich und dich das Haus – vor das Haus die Couch - neben die Couch die Schule - hinter die Schule die Küche - in die Küche der Stuhl - unter den Stuhl die Bücher - über die Bücher

7 Rozlišujte předložky a příslovce místa
Das Auto ist hinter dem Haus. Auto je za domem. Die Oma wohnt unter uns. Babi bydlí pod námi. Der Hund liegt vor der Tür. Pes leží před dveřmi. Das Bild hängt über dem Bett. Obraz visí nad postelí. Warum sitzt du hinten? Proč sedíš vzadu? Die Oma ist unten. Babička je dole. Der Hund liegt da vorn(e). Pes leží tady vpředu. Ich wohne ganz oben. Já bydlím úplně nahoře.

8 Rozlišujte in x zu IN – ve smyslu DOVNITŘ - Ich gehe in die Schule.
Jdu do školy. AUS aus – aus der Schule , zevnitř ven IN

9 Rozlišujte in x zu ZU - ve smyslu SMĚREM k budově,popřípadě místu.
Ich gehe zur Schule. - Jedu do školy. (tzn. směrem ke škole) ZU VON ze školy – von der Schule, směrem od školy

10 Procvičuj: hinter das Haus vor mich unter uns zur Arbeit auf den Tisch
an die Wand unter das Bett über das Fenster hinter dem Haus vor mir unter uns in der Arbeit auf dem Tisch an der Wand unter dem Bett über dem Fenster za dům za domem přede mne přede mnou mezi nás mezi námi do práce v práci na stůl na stole na zeď na zdi pod postel pod postelí nad okno nad oknem


Herunterladen ppt "Předložky se 3. nebo 4. pádem"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen