Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Další typy vedlejších vět Nepřímé otázky Vztažné věty Časové věty.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Další typy vedlejších vět Nepřímé otázky Vztažné věty Časové věty."—  Präsentation transkript:

1 Další typy vedlejších vět Nepřímé otázky Vztažné věty Časové věty

2 Nepřímá otázka nepřímé otázky se vyskytují ve formě vedlejších vět a bývají uvozeny buď spojkou OB = zjišťovací nepřímá otázka nebo tázacím slovem (tázacími příslovci - wann, wie, wo…, tázacími zájmeny – welches…, tázacími zájmennými příslovci – womit, worauf… nebo předložkou a zájmenem) = doplňovací nepřímá otázka nepřímé otázky se vyskytují ve formě vedlejších vět a bývají uvozeny buď spojkou OB = zjišťovací nepřímá otázka nebo tázacím slovem (tázacími příslovci - wann, wie, wo…, tázacími zájmeny – welches…, tázacími zájmennými příslovci – womit, worauf… nebo předložkou a zájmenem) = doplňovací nepřímá otázka

3 Příklady Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie spät es ist. wann du aus Paris kommst. was es heute im Kino gibt. Weiß du schon, ob wir morgen nach München fahren. Weiß du schon, ob wir morgen nach München fahren. Sag mir, worauf sie wartet. Sag mir, worauf sie wartet. welches Tier du am liebsten hast. mit wem du arbeitest.

4 Přímá x nepřímá otázka PŘÍMÁ OTÁZKA Wo wohnst du heute? Wo wohnst du heute? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Was gab es heute zum Frühstück? Was gab es heute zum Frühstück? NEPŘÍMÁ OTÁZKA Ich weiß nicht, wo du heute wohnst. wo du heute wohnst. wie es dir geht. wie es dir geht. wann du Geburtstag wann du Geburtstag hast. hast. was es heute zum was es heute zum Frühstück gab. Frühstück gab.

5 Vztažné věty vztažné věty jsou vedlejší věty, které závisejí na větném členu vyjádřeném nejčastěji podstatným jménem nebo zájmenem a dále ho popisují vztažné věty jsou vedlejší věty, které závisejí na větném členu vyjádřeném nejčastěji podstatným jménem nebo zájmenem a dále ho popisují vztažné věty bývají uvozeny nejčastěji vztažnými zájmeny (der, die, das, welcher, welche…) vztažné věty bývají uvozeny nejčastěji vztažnými zájmeny (der, die, das, welcher, welche…) vztažné věty se zpravidla připojují bezprostředně za podstatné jméno či zájmeno, k němuž se vztahují: Das ist der Student, der zu uns kommt. vztažné věty se zpravidla připojují bezprostředně za podstatné jméno či zájmeno, k němuž se vztahují: Das ist der Student, der zu uns kommt. mezi podstatné jméno a vztažnou větu mohou být vložena slovesa, příslovce apod.: Ich muss noch das Buch lesen, das du mir gegeben hast. mezi podstatné jméno a vztažnou větu mohou být vložena slovesa, příslovce apod.: Ich muss noch das Buch lesen, das du mir gegeben hast.

6 Vztažná zájmena jednotné číslo množné číslo jednotné číslo množné číslo der diedasdie der diedasdie dessen derendessenderen dessen derendessenderen dem derdemdenen dem derdemdenen den diedasdie den diedasdie

7 Například Das ist der Mann, den ich heute suche. Das ist der Mann, den ich heute suche. Das ist die Freundin, auf die Helga wartet. Das ist die Freundin, auf die Helga wartet. Das ist das Haus, in dem ich mit ihm wohne. Das ist das Haus, in dem ich mit ihm wohne. Das ist das Mädchem, mit dem er im Kino war. Das ist das Mädchem, mit dem er im Kino war. Der Mann, dessen Tochter in Prag studiert, arbeitet als Arzt. Der Mann, dessen Tochter in Prag studiert, arbeitet als Arzt. Die Kinder, um die du dich gekümmert hast, waren ganz glücklich. Die Kinder, um die du dich gekümmert hast, waren ganz glücklich.

8 Časové spojky wenn – když wenn – když als – když (jednorázový děj minulý) als – když (jednorázový děj minulý) bis – až, než, dokud ne bis – až, než, dokud ne seitdem – do té doby, co seitdem – do té doby, co sobald – jakmile sobald – jakmile solange – pokud, dokud solange – pokud, dokud während – během während – během bevor – dříve než bevor – dříve než nachdem – potom co, když nachdem – potom co, když kaum - sotva kaum - sotva

9 wenn x bis Ich warte, bis er mich anruft. Ich warte, bis er mich anruft. Počkám, dokud mi nezavolá. Lerne, bis du alles auswendig kannst. Lerne, bis du alles auswendig kannst. Uč se, až budeš umět vše zpaměti. Er kann es dir geben, wenn er etwas Besseres kriegt. Er kann es dir geben, wenn er etwas Besseres kriegt. Může ti to dát, když dostane něco lepšího. Wenn du Zeit haben wirst, ruf mich an! Wenn du Zeit haben wirst, ruf mich an! Když budeš mít čas, zavolej mi!

10 wenn x als Wenn das Wetter morgen schön ist, machen wir einen Ausflug. Wenn das Wetter morgen schön ist, machen wir einen Ausflug. Immer wenn er nach Berlin fuhr, besuchte er sie. Immer wenn er nach Berlin fuhr, besuchte er sie. Als es im September noch warm war, konnten wir baden. Als es im September noch warm war, konnten wir baden. Sie bekam Angst, als es dunkel wurde. Sie bekam Angst, als es dunkel wurde.

11 Například Solange die Sonne scheint, bleiben wir am Fluss. Solange die Sonne scheint, bleiben wir am Fluss. Seitdem sie gesund isst, fühlt sie sich viel besser. Seitdem sie gesund isst, fühlt sie sich viel besser. Während wir gegessen haben, sind die Kinder im Garten gelaufen. Während wir gegessen haben, sind die Kinder im Garten gelaufen. Sobald ich seine Telefonnummer bekomme, rufe ich dich an. Sobald ich seine Telefonnummer bekomme, rufe ich dich an.

12 Předminulý čas Nachdem die Gäste abgereist waren, begann man aufzuräumen. Nachdem die Gäste abgereist waren, begann man aufzuräumen. Když odjeli poslední hosté, začalo se uklízet. Bevor er sich entschied, hatte er sich alles gründlich überlegt. Bevor er sich entschied, hatte er sich alles gründlich überlegt. Než se rozhodl, všechno si důkladně rozmyslel. Kaum dass wir nach Hause gekommen waren, begann es zu regnen. Kaum dass wir nach Hause gekommen waren, begann es zu regnen. Sotvaže jsme přišli domů, začalo pršet.

13


Herunterladen ppt "Další typy vedlejších vět Nepřímé otázky Vztažné věty Časové věty."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen