Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

- song MIER VIERA LÁSKA NÁDEJ ADVENT 2015 Advent, es ist Advent, die Tage sind ganz klein, Advent, to je advent, dni sú veľmi krátke, Advent, advent,

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "- song MIER VIERA LÁSKA NÁDEJ ADVENT 2015 Advent, es ist Advent, die Tage sind ganz klein, Advent, to je advent, dni sú veľmi krátke, Advent, advent,"—  Präsentation transkript:

1

2 - song MIER VIERA LÁSKA NÁDEJ ADVENT 2015

3 Advent, es ist Advent, die Tage sind ganz klein, Advent, to je advent, dni sú veľmi krátke, Advent, advent, štyri sviece, každá z nich sa zatrbliece, ke ď prvá, druhá, tretia zhorí, prinesieme strom č ek z hory, a ke ď štvrtá splanie stíška, tešíme sa na Ježiška.

4 und Nächte rau und lang, stimmen uns auf Weihnacht ein. a noci drsné a dlhé nás pripravujú na Vianoce.

5 Advent, es ist Advent, die gnadenvolle Zeit, Advent, to je advent, milostiplný čas,

6 und Sonntags ist es dann soweit a sviatky sú pritom tak ďaleko

7 Da zünden wir kleine Feuer an, das Licht der Kerzen, wärmt unsere Herzen. Zapálime malý plamienok, svetlo sviečky hreje naše srdce.

8 Und im Kalender sind vierundzwanzig Fenster, mit kleinen Gaben an stillen Tagen. A v kalendári je 24 okien, s malými darčekmi prežijeme dni.

9 Advent, es ist Advent, und Hirten künden an, Advent, to je advent, a pastier zvestoval nám,

10 dass der Erlöser kommt, der uns Menschen retten kann. že vysloboditeľ príde, nás ľudí zachrániť môže.

11 Advent, es ist Advent, da sehnen wir uns sehr, dass immer Glück und Liebe wär. Advent, to je advent, tu my veľmi túžime, že vždy šťastie a láska bude.

12 Da zünden wir kleine Feuer an, das Licht der Kerzen, wärmt unsere Herzen. Zapálime malý plamienok, svetlo sviečky hreje naše srdce.

13 Und im Kalender sind vierundzwanzig Fenster, mit kleinen Gaben an stillen Tagen. A v kalendári je 24 okien, s malými darčekmi prežijeme dni.

14 Und wenn es draußen leise schneit, sind Wald und Flur in weißen Kleid A keď vonku ticho sneží, je les a pole v bielych šatách

15 und schimmert über Berg der Mond, dann weiß ich wo der Friede wohnt. a trblieta sa nad horou Mesiac, potom viem, kde pokoj býva.

16 Advent, es ist Advent, und Hirten künden an, Advent, to je advent, a pastier zvestoval nám,

17 dass der Erlöser kommt, der uns Menschen retten kann. že vysloboditeľ príde, nás ľudí zachrániť môže. Mikuláš na Hlav. námestí v Prešove

18 Advent, es ist Advent, da sehnen wir uns sehr, dass immer Glück und Liebe wär. Advent, to je advent a my veľmi túžime, že v zdraví, šťastí a v láske žiť budeme. To Vám úprimne želá Váš priateľ Jozef M. Šťastie je okamih naplnenia našej duše láskou, tu a teraz!

19 dass immer Glück und Liebe wär. Zdravie, šťastie a lásku Vám želám. Vianočné trhy v Prešove potrvajú od 25. 11. do 23. 12. 2015


Herunterladen ppt "- song MIER VIERA LÁSKA NÁDEJ ADVENT 2015 Advent, es ist Advent, die Tage sind ganz klein, Advent, to je advent, dni sú veľmi krátke, Advent, advent,"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen