Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Domul din Kőln – Germania Kőlner Dom - Deutchland Bucureşti, 18-03-2011 Realizat de: Valentin

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Domul din Kőln – Germania Kőlner Dom - Deutchland Bucureşti, 18-03-2011 Realizat de: Valentin"—  Präsentation transkript:

1 Domul din Kőln – Germania Kőlner Dom - Deutchland Bucureşti, 18-03-2011 Realizat de: Valentin (valentin_onu@yahoo.com)

2 Köln (cunoscut ca i Colonia) este un ora în landul Renania de Nord-Westfalia (Nordrhein-Westfalen) din Germania, fiind pe locul patru ca mărime după Berlin, Hamburg i München, cu o populaţie de aproximativ 990.000 de locuitori. Köln este cel mai vechi dintre marile orae ale Germaniei. Numele derivă din denumirea avută în timpul romanilor, "Colonia Claudia Ara Agrippinensium". A fost ridicat de la rangul de colonie romană "Agrippina Agrippinensis" în anul 50 d.Hr., la rangul de ora. În timpul prezenei romane, oraul era capitala provinciei romane Germania Inferior. În Evul Mediu, Kőln devine cel mai mare şi mai bogat oraş al Germaniei, fiind şi al treilea ca mărime din Europa, după Paris şi Constantinopol. Începând din sec. al XII-lea oraul Köln, primete alături de Ierusalim, Roma i Constantinopol - denumirea de "Sancta" ("Sfânt"): "Sancta Colonia Dei Gratia Romanae Ecclesiae Fidelis Filia" ("Sfântul ora Kőln prin graia lui Dumnezeu, fiu credincios al Bisericii Romane"). În anul 1248 se începe construcia unei impunătoare catedrale (Domul din Köln) în stil gotic, cu două turle înalte, pentru a adăposti sfintele relicvie ale celor Trei Magi (Dreikőnigsschrei), care se aflaseră în vechea catedrală din anul 1164. Domul din Köln (numele oficial „Hohe Domkirche St. Peter und Maria”) este biserică romano-catolică. Patronul protector al domului este Sf. Petru i Sf. Fecioară Maria, Maica Domnului. Scurt istoric În anul 1322 a fost terminat corul catedralei, iar opt ani mai târziu a început construirea turnurilor. În anul 1560, lucrările au încetat, iar catedrala a rămas neterminată. În anul 1842, regele prusac Friedrich Wilhelm al IV-lea a pus bazele reluării lucrărilor, iar până în anul 1880 catedrala a fost terminată. Domul din Köln are o înălime de 157,38 m, lungimea fiind de 144 m, iar suprafaţa totală de 6166 de m 2. După Münsterul din Ulm, este a doua biserică ca înălime din Germania i a treia după Bazilica Notre-Dame de la Paix, din Coasta de Fildeş. Construcia impozantă a domului a fost clădită în stil gotic asemănător catedralelor din Sevilla si Milano. Faada gigantică de vest flancată de cele două turnuri are o suprafaă de peste 7100 m 2. În interiorul unuia din cele două turnuri de pe faţada vestică este o scară în spirală, cu 509 trepte ce duce spre o platformă aflată la 95 de m, unde efortul de a ajunge acolo va fi răsplătit de amploarea panoramică a priveliştii. Între anii 1880 i 1884 domul a fost cea mai înaltă clădire din lume. Domul din Köln este declarat din anul 1996 ca patrimoniu mondial UNESCO. În anul 2001 au vizitat domul 6 milioane de turişti din lumea întreagă.

3 Kurze Geschichte Köln (auch als Colonia bekannt) befindet sich in Nordrhein-Westfalen in Deutschland, und ist die viertgrößte Stadt nach Berlin, Hamburg und München, mit einer Bevölkerung von ca. 990.000 Einwohnern. Köln ist die älteste der wichtigsten Städte Deutschlands. Der Name kommt aus dem römischen Namen "Colonia Claudia Ara Agrippinensium“. Der Status der römischen Kolonie "Agrippinensis Agrippina" wurde im Jahre 50 n.Chr. zum Status einer Stadt. Während der römischen Anwesenheit war die ernannte Stadt die Hauptstadt der römischen Provinz Süd Deutschland. Im Mittelalter ist Köln die größte und reichste Stadt Deutschlands, wobei auch die drittgrößte in Europa nach Paris und Konstantinopel. Das Jahr 1248 ist mit dem Baubeginn einer beeindruckenden Kathedrale (Kölner Dom) im gotischen Stil mit zwei hohen Türmen vermerkt, in der die heiligen Reliquien der Heiligen Drei Könige (Dreikőnigsschrei) untergebracht sind. Der Kölner Dom (offizieller Name "Hohe Domkirche St. Peter und Maria) ist eine katholische Kirche. Die Beschützer des Doms sind der Heilige Peter und die Heilige Maria, Mutter Gottes. Im Jahre 1322 wurde der Chor vollendet, und acht Jahre später begann der Bau des Turmes. Im Jahre 1560 endete der Arbeit und der Dom blieb unvollendet. Im Jahre 1842 startete der preußischen König Friedrich Wilhelm IV die Wiederaufnahme der Arbeit, und bis 1880 wurde der Dom vollendet. Der Kölner Dom hat eine Höhe von 157,38 m, Länge 144 m und Fläche von 6166 m ². Nach dem Ulmer Münster ist diese die zweite Kirche der Höhe nach aus Deutschland und die dritte nach der Basilika Notre-Dame de la Paix, Côte d'Ivoire. Der Bau ist im gleichen Stil wie die imposanten gotischen Kathedralen in Sevilla und Mailand errichtet worden. Die grosse Westfassade, von zwei Türmen flankiert, breitet sich über einer Fläche von über 7100 m ² aus. In einer der beiden Türme an der Westfassade befindet sich eine Wendeltreppe mit 509 Stufen die zu einer Plattform auf 95 m entfernt führt, wobei die Bemühungen um dorthin zu gelangen durch eine besondere Panoramaansicht der ganzen Stadt belohnt werden. Zwischen 1880 und 1884 war dieses das höchste Gebäude der Welt. Der Kölner Dom ist seit 1996 Weltkulturerbe der UNESCO. Im Jahr 2001 besuchten 6.000.000 Touristen aus aller Welt den Dom.

4 În urma bombardamentelor aliate, 90% din oraş a fost totalmente distrus. Domul aflat în imediata apropiere a gării centrale şi a podului peste Rin, a scăpat miraculos, aproape neatins. Doar o singură bombă a căzut peste el, dar din fericire acesta nu a explodat, clădirea suferind distrugeri nu foarte grave datorită exploziilor din imediata ei apropiere. Nach den alliierten Bombenangriffe wurde 90% der Stadt völlig zerstört. Der Dom der sich in der Nähe des Hauptbahnhofs und der Brücke über den Rhein befindet, entkam fast unversehrt. Das Gebäude wurde nur vor einer Bombe erwischt, die aber nicht explodierte und die Schaden, die dem Dom von den Explosionen in der Umgebung hinzugefügt worden sind, waren nicht gross. Fotografie aeriană deasupra oraşului Kőln, în mai 1945, după terminarea celui de-al doilea război mondial Das ist eine Luftaufnahme von Köln, die in Mai 1945 gemacht wurde, nach dem Ende des II-ten Weltkrieges!

5 Fotografii din anul 1945, după terminarea războiului; în stânga sus, e gara centrală Fotos von 1945, nach dem Krieg; die linke obere ist die Hauptbanhof

6 Fotografii din anul 1946 Fotos von 1946 La sfâritul războiului, în anul 1945, populaia oraului scăzuse de la 800.000 de locuitori la 40.000, iar din oraşul iniţial rămâsese atât de puţin încât aliaţii, au propus că ar fi mai uşor de reconstruit Kőln-ul în altă parte. Doar catedrala se mai înălţa semeaţă deasupra ruinelor. Propunerea a fost respinsă, iar oraşul a fost reconstruit pe vechiul amplasament de dinainte de război, exact unde-l găsim şi astăzi. Beim Kriegsende war die Bevölkerung der Stadt von 800.000 auf 40.000 gesunken und da aus der Stadt so wenig übriggeblieben ist, machten die Alliierten den Vorschlag die Stadt anderswo wiederaufzubauen. Der Vorschlag wurde abgelehnt, und die Stadt wurde auf dem alten Platz aufgebaut, genau dort, wo diese heute zu finden ist.

7 În planul apropiat se poate vedea Rinul cu Podul Hohenzollern şi gara centrală, aflată în imediata apropiere a Catedralei. În stânga podului, este Muzeul de Artă Ludwig, iar în dreapta domul muzical. În planul îndepărtat e turnul de radio şi televiziune. Im Vordergrund sieht man den Rhein mit der Hohenzollernbrücke und den Hauptbahnhof in der Nähe der Kathedrale. In der linken Seite der Brücke ist das Ludwig Museums und der rechten Seite befindet sich der Musikdom. Panorama asupra oraşului în prezent; Panorama der Stadt jetzt

8 Panoramă asupra oraşului, seara; Panorama der Stadt bei Nacht

9 În stânga imaginii se află Biserica Sf. Martin, care până la terminarea Catedralei în anul 1880, era cea mai înaltă clădire din Kőln, având o înălţime de 76 m. Im linken Bild ist die Kirche St. Martin, die bis am Ende der Bauarbeiten für den Kölner Dom im Jahre 1880 das höchste Gebäude in Köln mit einer Höhe von 76 m war. Panoramă la apusul soarelui; Panorama Sonnenuntergang

10 Fotografie aeriană asupra Domului, în care apare foarte clar forma de cruce a acestuia. De asemenea, în Domplatte este târgul organizat cu ocazia Carnavalului de la Kőln, ce are loc în fiecare an începând cu data de 11 noiembrie, la ora 11:11. În spatele Domului se poate vedea gara centrală (Hauptbanhof). Luftaufnahme des Doms, die eindeutig seine Kreuzform zeigt. Hinter dem Dom kann man den Hauptbahnhof sehen.

11 Domul şi podul Hohenzollern cu una din cele patru statui ecvestre, ce reprezintă câte un membru de seamă al dinastiei Hohenzollern. Statuile se află dispuse pe fiecare parte a capătului podului. Podul a fost construit între anii 1907-1911 având o lungime de 409 m. A fost distrus la sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi apoi reconstruit, odată cu oraşul. Der Dom und die Hohenzollernbrücke mit einer von vier Reiterstandbilder, die jeweils ein führendes Mitglied der Hohenzollern- Dynastie zeigt. Die Statuen befinden sich auf beiden Seiten der Brücke Ende angeordnet.Die Brücke wurde zwischen 1907-1911 mit einer Länge von 409 m erbaut. Diese wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört und wieder aufgebaut

12 Imagine cu faţada sudică a Domului. În faţă există Domplatte, un spaţiu larg- deschis ca loc de promenadă şi relaxare. Tot aici cântăreţi ambulanţi şi artişti îşi desfăşoară activitatea în faţa măreţei catedrale. Aici are loc şi târgul de Crăciun. În partea dreaptă a fotografiei, se poate vedea o parte din clădirea Muzeului Imperiului Romano-Germanic (Rőmisch- Germanisches Museum). Bild von der Südfassade des Doms. Die Domplatte ist ein weit offenes Raum als Ort für Spaziergänge und Erholung. Hier beweisen Straßenkünstlern und Künstler ihre Fähigkeiten und hier findet auch die Weihnachtsmesse statt. Auf der rechten Seite des Fotos erscheint ein Teil des Gebäudes des Germanischen Museums (Römisch-Germanisches Museum).

13 Vedere a Domului cu faţada vestică şi cele două turnuri Vedere de pe faţada estică Blick auf Dom von der Westfassade und zwei Türme Blick von der Ostfassade

14 sus: portalul cu uşile de la intrarea principală în catedrală, aflată pe aripa vestică; oben: Das Tor und die Türen vor dem Haupteingang des Doms, der sich in den Westflügel des Gebäudes befindet jos: portalul şi uşa celor Trei Magi, situată în partea stângă a intrării principale; unten: Das Tor und die Tür der drei Könige an der linken Seite des Haupteingangs jos: portalul şi uşa Sf. Petru, situată în partea dreaptă a intrării principale; unten: Das Tor und die Sankt Peter Tür befindet sich an der rechten Seite des Haupteingangs

15 Statuii de la portalul din partea de sud a Catedralei Statuen am Südportal des Doms Accesul în Catedrală se face prin 12 uşi, care împreună cu portalele lor au dimensiuni impresionante. Există câte 4 uşi pe fiecare latură (vest, sud şi nord). Dimensiunile portalelor sunt de 9,3 m lăţime şi 28 de m înălţime. În interiorul acestor portale sunt aşezate statuete înfăţişând personaje biblice. Der Eingang zur Kathedrale erfolgt über 12 Türen mit ihren beeindruckenden Portalen. Es gibt vier Türen auf jeder Seite (Westen, Süden und Norden). Eine Tür ist etwa 9,3 Meter breit und 28 Meter hoch. Innerhalb dieser Portale befinden sich Statuen biblischer Gestalten.

16

17 stânga şi dreapta sus: Turnul central a fost avariat în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost reconstruit, lucrările terminându-se în anul 1965. Links und rechts: der zentrale Turm wurde während des Zweiten Weltkrieges zerstört, und umgebaut, die Arbeiten wurden im Jahr 1965 beendet.

18

19 Imagini din interiorul Domului; Bilder in Dom

20

21

22

23

24

25 Imagini din interiorul Catedralei cu altarul si orga; Bilder aus dem Inneren der Kathedrale mit dem Altar und Orgel

26

27 Sfântul Cristofor ne apare ca un bărbat de rând, care îl duce în spate pe Hristos transformat într-un copil, peste o apă. Se ştie că această sarcină, de a trece oamenii peste apă, dintr-o parte în alta, o făcea deoarece avea o înălţime mai mare decât a celorlalţi. El este sfântul patron al călătorilor. În Evul Mediu se spunea că dacă priveai imaginea lui odată pe zi, erai protejat de o moarte accidentală. În Dom, satuia Sf. Cristofor a fost realizată în anul 1470 şi are 3,73m înălţime.

28

29 Mormântul celor Trei Magi, realizat în anul 1225, este cel mai mare sarcofag de aur din lumea vestică. Are 1,53m înălţime, 1,1m lăţime şi 2,2m lungime. Sarcofagul este construit din lemn îmbrăcat într-o sculptură din aur şi argint, decorată cu circa 1000 de pietre preţioase şi perle, precum şi alte 300 de cristale. Das Dreikőnigsschrein, im Jahr 1225 erschaffen, ist der größte Gold-Sarkophag in der westlichen Welt. Beträgt eine Höhe 1,53 m, 1,1 m Breite und 2,2 m Länge. Der Sarkophag ist aus Holz geschnitzt und aus Gold und Silber geschmiedet, und mit rund 1.000 Perlen und Edelsteinen und anderen 300 Kristallen verziert.

30

31

32 foto stânga şi mijloc: Crucea lui Gero; dreapta: Madona Milaneză foto links und mitte: Gero's Cross, rechts: Madonna Milanese Crucea lui Gero – dată din anul 970, este cel mai vechi crucifix sculptat în lemn din nordul Alpilor. A fost donată catedralei de către Arhiepiscopul Kőlnului, Gero, ce a fost consilier şi diplomat al Împăratului Otto I. Crucea are o înălţime de 1,87 metri, întinderea braţelor fiind de 1,65 metri. Este sculpatat în lemn de stejar aurit, fiind aşezată pe un altar baroc, altar ce a fost construit în anul 1683. Madona Milaneză - datează din anul 1290, este o sculptură în lemn ce o înfăţişează pe Fecioara Maria şi pe pruncul Iisus. Das Kreuz von Gero - aus dem Jahre 970, ist das älteste geschnitzte Holzkreuz aus den Nordalpen. Es war von dem Kölner Erzbischof Gero, der Berater und Diplomat des Kaisers Otto der I. war, dem Dom gespendet. Das Kreuz hat eine Höhe von1,87 Meter, und seine Breite war 1,65 Meter. Es war aus Eichenholz geschnitzt und mit Gold bedeckt. Es ist auf einem Barockaltar gestellt, der im Jahre 1683 gebaut wurde. Die Mailander Madonna - aus dem Jahre 1290, ist eine Schnitzarbeit, die die Heilige Maria und das Jesu Kind darstellt.

33

34

35

36

37

38 Cripta. Aici sunt înmormântaţi toţi cardinalii oraşului Kőln. Krypta der Dom. Hier finden Sie alle begraben Köln Cardinals.

39 O scară în spirală, cu 509 trepte, duce spre o platformă aflată la o înălţime de 95 de metri, în turnul sudic, unde efortul de a ajunge acolo vă va fi răsplătit de amploarea panoramică a priveliştii (foto). La o înălţime de 53 de metri se află clopotniţa. Catedrala are 12 clopote, cel mai vechi datând din anul 1418. În imagine se poate vedea clopotul Sf. Petru, care o lungă perioadă de timp a fost cel mai mare clopot de biserică din lume. Are o greutate de 24000 de Kg. diametrul de 3,22 metri, iar limba clopotului are 160 de Kg. Astăzi clopotul poate fi auzit doar la anumite sărbători, cum ar fi Paştele sau Crăciunul. Eine Wendeltreppe mit 509 Stufen führt zu einer Platform in einer Höhe von 95 Metern im Südturm, wo der Aufwand dorthin zu gelangen mit einer Panoramaansicht belohnt wird. Der Turm beträgt eine Höhe von 53 Metern. Im Bild sieht man die Glocke von St. Peter, die für lange Zeit die größte Kirchenglocke der Welt war und eine Masse von 24000 Kg und ein Durchmesser von 3,22 Meter hat. Heute ist die Glocke nur an bestimmten Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten zu hören.

40 Bradul şi târgul de Crăciun în Domplatte Messe und Weihnachtsbaum in Domplatte

41 Sfârşit Sfârşit Ende Ende Dacă sunteţi în Kőln, nu rataţi Domul! Wenn Sie in Kőln sind, verpassen Sie nicht Dome!

42


Herunterladen ppt "Domul din Kőln – Germania Kőlner Dom - Deutchland Bucureşti, 18-03-2011 Realizat de: Valentin"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen