Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."—  Präsentation transkript:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

3 Lekcja 32 Die Possessivpronomen. Zaimki dzierżawcze.

4 Ich habe den Mantel.- Das ist mein Mantel. Du hast die Bluse.- Das ist deine Bluse. Er hat das Buch. - Das ist sein Buch. Wir haben das Haus.- Das ist unser Haus. Ihr habt die Schule.- Das ist eure Schule. Sie haben den Brief.- Das ist ihr Brief. Zaimek dzierżawczy w zdaniu zastępuje rodzajnik i pełni rolę przydawki.

5 W pierwszym przypadku rodzaj męski i rodzaj nijaki, i rodzaj żeński i liczba mnoga są takie same. ich- mein (mój), meine (moja) du- dein (twój), deine (twoja ) er/es- sein (jego), seine (jego) sie/Sie- ihr (jej), ihre (jej) wir- unser (nasz), unsere (nasza) ihr- euer (wasz), eure (wasza)

6 Seine Katze ist so klein und so lieb. Jego kot jest taki mały i taki kochany. Eure Kinder sind so intelligent und euer Haus ist so gastfreundlich. Wasze dzieci są takie inteligentne a wasz dom taki gościnny. Unsere Mutter muss nach England fahren. Jego mama musi wyjechać do Anglii. Unser Schwimmbad soll man sauber machen. Nasz basen należy oczyścić Unser Schwimmbad soll man sauber machen. Nasz basen należy oczyścić. Sind deine Schuhe nicht zu groß für dich? Czy twoje buty nie są za duże dla ciebie? Sind deine Schuhe nicht zu groß für dich? Czy twoje buty nie są za duże dla ciebie?

7 Odmiana zaimków dzierżawczych. Dodajemy następujące końcówki: Rodzaj męski 1. N. – 2. G. - es 3. D. - em 4. A. - en Rodzaj żeński 1. N. - e 2. G. - er 3. D. - er 4. A. - e Rodzaj nijaki 1. N. - 2. G. - es 3. D. - em 4. A. - Liczba mnoga 1. N. -e 2. G. -er 3. D. -en 4. A. -e

8 1. N. mein Vater 2. G. meines Vaters 3. D. meinem Vater 4. A. meinen Vater 1. N. meine Mutter 2. G. meiner Mutter 3. D. meiner Mutter 4. A. meine Mutter 1. N. mein Kind 2. G. meines Kindes 3. D. meinem Kind 4. A. mein Kind Mein Kind mag die Musik. Moje dziecko lubi muzykę. Ich verbringe meine Freizeit im Einkaufszentrum. Ja spędzam swój wolny czas w centrum handlowym. Mein Kopf tut weh. Boli mnie głowa. Ich habe meinen Koffer verloren. Zgubiłem moją walizkę Ich habe meinen Koffer verloren. Zgubiłem moją walizkę.

9 1. N. dein Vater 2. G. deines Vaters 3. D. deinem Vater 4. A. deinen Vater 1. N. deine Mutter 2. G. deiner Mutter 3. D. deiner Mutter 4. A. deine Mutter 1. N. dein Kind 2. G. deines Kindes 3. D. deinem Kind 4. A. dein Kind Ich habe Appetit auf deine Nachspeise.Mam apetyt na twój deser Ich habe Appetit auf deine Nachspeise.Mam apetyt na twój deser. Gib mir deinen Pullover, ich wasche ihn. Daj mi twój sweter, wypiorę go. Warum arbeitest du in deiner Kaffeepause? Dlaczego pracujesz podczas swojej przerwy na kawę. Hilf deinem Vater. Pomóż swojemu ojcu.

10 1. N. sein Vater 2. G. seines Vaters 3. D. seinem Vater 4. A. seinen Vater 1. N. seine Mutter 2. G. seiner Mutter 3. D. seiner Mutter 4. A. deine Mutter 1. N. sein Kind 2. G. seines Kindes 3. D. seinem Kind 4. A. sein Kind Er sitzt gern in seinem Garten. On chętnie przesiaduje w swoim ogrodzie. Sein Beruf des Tierarztes ist sehr interessant. Jego zawód weterynarza jest bardzo interesujący. Der Junge begleitet heute seine Mutter und seinen Vater. Chłopiec towarzyszy dzisiaj swojej mamie i swojemu ojcu.

11 1. N. ihr/Ihr Vater 2. G. ihres Vaters 3. D. ihrem Vater 4. A. seinen Vater 1. N. ihre /Ihre Mutter 2. G. ihrer Mutter 3. D. ihrer Mutter 4. A. ihre Mutter 1. N. ihr/Ihr Kind 2. G. ihres Kindes 3. D. ihrem Kind 4. A. ihr Kind Ihre Putzfrau ist fleißig wie eine Biene.Jej sprzątaczka jest pracowita jak pszczoła. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Przeczytałam pańskie ogłoszenie w gazecie. Ich würde mich auf Ihrer Stelle nicht so aufregen. Na pańskim miejscu nie denerwowałbym się tak. Ihr Auto ist kaputt. Jej samochód jest zepsuty.

12 1. N. unser Vater 2. G. unseres Vaters 3. D. unserem Vater 4. A. unseren Vater 1. N. unsere Mutter 2. G. unserer Mutter 3. D. unserer Mutter 4. A. unsere Mutter 1. N. unser Kind 2. G. unseres Kindes 3. D. unserem Kind 4. A. unser Kind Unser Urlaub war gelungen. Nasz urlop był udany. Warum bist du gestern auf unsere Party nicht gekommen? Dlaczego nie przyszedłeś wczoraj na naszą imprezę? Unsere Lehrerin hilft gern den Schülern. Nasza nauczycielka chętnie pomaga uczniom.

13 1. N. euer Vater 2. G. eures Vaters 3. D. eurem Vater 4. A. euren Vater 1. N. eure Mutter 2. G. eurer Mutter 3. D. eurer Mutter 4. A. eure Mutter 1. N. euer Kind 2. G. eures Kindes 3. D. eurem Kind 4. A. euer Kind Euer Braten ist schon fertig. Wasza pieczeń jest już gotowa. Kommt eure Familie zum ? Czy przyjedzie wasza rodzina na święta Bożego Narodzenia? Kommt eure Familie zum Weihnachten ? Czy przyjedzie wasza rodzina na święta Bożego Narodzenia? Ich habe eurer Schwester das Geld verliehen. Pożyczyłam waszej siostrze pieniądze. Ich möchte gern euren Wagen sehen. Chciałabym zobaczyć wasz samochód.

14 Liczba mnoga 1. N. meine Väter, Mütter, Kinder 2. G. meiner Väter, Mütter, Kinder 3. D. meinen Vätern, Mütter, Kindern 4. A. meine Väter, Mütter, Kinder Meine Schuhe sind zu gross. Moje buty są za duże. Das sind meine Bücher auf dem Regal. To są moje książki na regale. Das sind meine Bücher auf dem Regal. To są moje książki na regale. Ich gebe meinen Gästen etwas zu essen. Dam moim gościom coś do jedzenia. Darf ich meine Brüder vorstellen? Czy mogę przedstawić moich braci?

15 Liczba mnoga 1. N. deine Väter, Mütter, Kinder 2. G. deiner Väter, Mütter, Kinder 3. D. deinen Vätern, Mütter, Kindern 4. A. deine Väter, Mütter, Kinder Was hast du in deinen Händen? Co masz w swoich rękach? Stellst du uns deine Freunde vor? Czy przedstawisz nam swoich przyjaciół? Leben deine Cousinen noch in der Schweiz? Czy twoje kuzynki mieszkają jeszcze w Szwajcarii? Was hast du in deinen Taschen? Co masz w swoich torbach?

16 Liczba mnoga 1. N. seine Väter, Mütter, Kinder 2. G. seiner Väter, Mütter, Kinder 3. D. seinen Vätern, Mütter, Kindern 4. A. seine Väter, Mütter, Kinder Seine Plätzchen werden lecker. Jego ciastka będą pyszne. Seine Socken sind noch in dem Koffer. Jego skarpetki są jeszcze w walizce. Er hat seinen Schwestern sehr geholfen. On dużo pomógł swoim siostrom. Seine Hunde laufen noch draußen. Jego psy biegają jeszcze na zewnątrz.

17 Liczba mnoga Liczba mnoga 1. N. ihre /Ihre Väter, Mütter, Kinder 2. G. ihrer Väter, Mütter, Kinder 3. D. ihren Vätern, Mütter, Kindern 4. A. ihre Väter, Mütter, Kinder Ihre Fische sind schon im Aquarium. Pańskie ryby są już w akwarium. Ich zeige die Stadt Ihren Bekannten. Pokażę miasto pańskim znajomym. Ihre Häuser sind zerstört worden. Ich domy zostały zburzone Ihre Häuser sind zerstört worden. Ich domy zostały zburzone. Ihre Zähne sind tadellos. Pańskie zęby są bez zarzutu.

18 1. N. unsere Väter, Mütter, Kinder 2. G. unserer Väter, Mütter, Kinder 3. D. unseren Vätern, Mütter, Kindern 4. A. unsere Väter, Mütter, Kinder Liczba mnoga Liczba mnoga Unsere Wege sind verschieden. Nasze drogi są różne. Unsere Träume gehen manchmal zur Erfüllung. Nasze marzenia spełniają się czasami. Geben wir unseren Kindern die Hoffnung. Dajmy naszym dzieciom nadzieję.

19 Liczba mnoga Liczba mnoga 1. N. eure Väter, Mütter, Kinder 2. G. eurer Väter, Mütter, Kinder 3. D. euren Vätern, Mütter, Kindern 4. A. eure Väter, Mütter, Kinder Habt ihr zwei Häuser? Sind das eure Häuser? Czy macie dwa domy? Czy to są wasze domy? Hans und Peter wann bringt ihr eure Autos zur Reparatur? Hans i Peter kiedy dostarczycie wasze samochody do naprawy? Euer Weihnachtsbaum ist schön. Wasza choinka jest piękna

20 Die Sekretärin geht zu ihrem Chef. Sekretarka idzie do swojego szefa. Du telefonierst zu viel! Deine Rechnungen sind bestimmt sehr hoch. Twoje rachunki są na pewno duże. Der Vater kauft seinen Kindern die Bonbons. Ojciec kupuje swoim dzieciom cukierki. Meine Stimmung ist heute nachdenklich. Mój nastrój jest dzisiaj refleksyjny.

21 Ihr Freund ist immer in der Nähe. Jej przyjaciel jest zawsze w pobliżu. Frau Krause, fahren Sie morgen mit Ihrem Auto nach Berlin? Pani Krause, czy pojedzie pani jutro swoim samochodem do Berlina? Wo hast du deinen Regenschirm gelassen? Gdzie zostawiłaś swój parasol? Wir müssen uns von unseren Freunden verabschieden. Musimy się pożegnać z naszymi przyjaciółmi.

22 Unsere Pflaumen sind schon fast reif. Nasze śliwki są już prawie dojrzałe. Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? Czy jesteś zadowolona ze swojej pracy? Seine Familie wohnt auf dem Dorf. Jego rodzina mieszka na wsi. Darf ich mit meiner Schwester zu dir kommen? Czy mogę przyjść do ciebie z moją siostrą? Ist euer Garten groß? Czy wasz ogród jest duży?


Herunterladen ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen