Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Schlaganfall: und jetzt?

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Schlaganfall: und jetzt?"—  Präsentation transkript:

1 Schlaganfall: und jetzt?
Kognition und Begleiterscheinungen Neuropsychologie Untersuchung Kognitive Rehabilitation Rolle der Angehörigen Helfen… … und sich helfen lassen éischt Stonn Presentatiounen, dono Diskussiounsméiglechkeeten Puer Onbekannte Begrëffer: Äntwerten op Froën, mä zäitlech begrenzt Schlaganfall: und jetzt? Santos Patricia Hoffmann Sophie

2 Kognition und Begleiterscheinungen
Denkprozesser Nom AVC kënne méi vun deenen genannten elementer net méi wéi virdrunn funktionéieren Gediechtnis KZ a LZ Exekutiv wéi sech un nei Sit° upassen: plangen, ëmdenken, Info verschaffen, Automatismen Hemi: een Deel vum Siichtfeld gëtt net méi beuecht, abezunn

3 Kognition und Begleiterscheinungen
Orientierung Sprache Gedächtnis Hemineglect Praxien Exekutive Funktionen Logisches Denken Aufmerksamkeit Konzentration Verlangsamung usw. Oft siichtbar am Alldag, dofir wichteg Info Familljememberen Wann onsiichtbar, immens tückeg: Schold dem Patient ginn, keng Motivatioun, mä heiansdo ass et en Defit^zit unsichtbar ? sichtbar oder durch die Situation hervorgehoben ?

4 Kognition und Begleiterscheinungen
Orientierung Sprache Gedächtnis Hemineglect Praxien Exekutive Funktionen Logisches Denken Aufmerksamkeit Konzentration Verlangsamung usw. Zusammenhang mit der betroffenen Hirnregion

5 Psychische Beschwerden und Verhaltensstörungen
Anzeichen Müdigkeit Motivationsminderung Risikoverhalten Enthemmung Reizbarkeit Nichtakzeptanz Konsequenzen Frustration Schuldgefühle Angststörungen Depressionen  möglicher Einfluss auf die kognitiven Beschwerden Verhalenspb kënnen opdauchen Middegkeet postAVC, hëllt keng Initiativen & Apathie, risikofreedeg, Enthemmg (Verhalen net ugepasst u sit), liicht reizbar (emot°al Labilitéit), Trauerveraarbechtung Verlust- a Scholdgefiller (Gefill ofhängeg, Laascht ze sinn) Wat geschitt wann d’Persoun sech bewosst gëtt: Dépression secondaire oder wann et bis do ass Angschtgefiller Dédramatiséieren: wichteg as et se ze erkennen an se leissst sech behandeln

6 Belastung der Angehörigen
Risiken akut Schock Zukunftsängste « schlimmster Verlauf » Überforderung bei Entscheidungen geringes Wissen über Schlaganfall Schuldgefühle Hoffen auf volle Wiederherstellung  Komplementare Hilfen Risiken langfristig Erschöpfung Veränderung der Rolle bei Paaren Verlust von Freizeitaktivitäten Ermüdbarkeit Gereiztheit, Impulsivität, Apathie, Distanzlosigkeit Pereséinlechkeetsverännerungen

7 Neuropsychologische Untersuchung
Feststellen von: Veränderungen der kognitiven Funktionen des Verhaltens Bewahrten Fähigkeiten Therapeutische Schritte vorschlagen einleiten rééduc pluri, soutien social et psy, accompagnement neuropsy Liens zw Aufgab an Defizit a Liens zw Defizit a Gehirläsioun, Changements comportementaux, affectifs et émotionnels récents Bsp: Persoun, déi net méi telefonéiere kann Kog a funktional Approche erméiglecht festzestellen, ob en d’Zifferen nët gelies kritt (Siicht, Agnosie), sech net méi un d’Nr erënnert (sos kannt oder nei Nr), Numm vergiess, wou d’Telbuch ass, Telefonslëscht net logesch opgebaut, Pb Aussprooch oder Verständnis, Apraxie, Héminég, etc.

8 Kognitive Revalidierung
Wann? Spontane Erholung Kognition = permanent Wie? Training Kompensierung Anpassung der Umgebung Die Lebensqualität und nicht die Tests verbessern Gemeinsames Therapieprojekt Spontan Remissioun Zäitfënster Restitutioun, Kompensatioun, Anpassung Bsp: Un den Dësch fuere mam Stull: visuel, kognitiv Fähegkeeten musse stëmmen (erënneren a plangen fir Bou ze man), Gewunnechten a Routinen Approche cog: structuréiert Approche éco: wat as mir wichteg? Horaire bus resp iPhone app mobilitéit D’ensemble: therapeutes et proches (carnet)

9 Was tun als Angehöriger?
Selbstständigkeit unterstützen Hilfe leisten bei Aufmerksamkeits- und Exekutivstörungen Ruhiger Ort Pausen in Teilprojekte einteilen Gewohnheiten Die Umwelt strukturieren Organisationsstrategien Listen Schemen Multitasking vermeiden Kurze und einfache Sätze Roueg, ouni Oflenkung; sech méi Zäit huelen & eng Ufanks- an Endzäit setzen je no Konzentratioun; ëmmer e bëssen; Struktur zB Pëllen beim Iessdësch; eent nom aneren Aktiv a Lien mat eps bekanntenem; net ze komplex Info; Idië verknäppen, Knuet an d‘Nueschnapp)

10 Was tun als Angehöriger?
Hilfe leisten bei Gedächtnisproblemen Aktives Lernen Aufschreiben Wiederholen Bildliche Vorstellung Gedächtnisstrategien Reime Eselsbrücken Kompensierung Hinweise Listen Tabellen Tagebuch, Agenda Erinnerungen Roueg, ouni Oflenkung; sech méi Zäit huelen & eng Ufanks- an Endzäit setzen je no Konzentratioun; ëmmer e bëssen; Struktur zB Pëllen beim Iessdësch; eent nom aneren Aktiv a Lien mat eps bekanntenem; net ze komplex Info; Idië verknäppen, Knuet an d‘Nueschnapp)

11 Il est important de veiller à avoir des objectifs réalistes congruents avec les ressources du patient pour ainsi éviter la surcharge mentale qui peut conduire à aggraver les troubles cognitifs du patient Éviter la surcharge mentale. Ce n’est qu’en favorisant un maximum d’autonomie que le patient pourra enfin de compte sortir d’un cadre qui peut s’avéré limité d’un point de vue cognitivo-psycho- comportemental. Il s’agit par ailleurs d’adapter les activités selon les besoins et plaisirs de ce dernier dans l’optique de stimuler de façon humaine, individualisée et au final non invasive. Tout en respectant les points sus-cités, il importe de noter que la valorisation soit mise à l’avant-plan, notammement en attirant l’attention sur les progrès réalisés et les activités initiées de manière spontanée par le patient lui-même. Puisque face à l’échec, le patient peut se retrouver en surcharge mentale et dans un état psycho-cognitif instable, l’évitement de celui-ci est à recommander fortement. Wei fillt der iech? Wéi kann een déi Onmass un Info vereinfachen? Fördern ja! Aber… Fördern ja! Aber… Fördern ja! Aber… Fördern ja! Aber… Fördern ja! Aber…

12 Il est important de veiller à avoir des objectifs réalistes congruents avec les ressources du patient pour ainsi éviter la surcharge mentale qui peut conduire à aggraver les troubles cognitifs du patient Éviter la surcharge mentale. Ce n’est qu’en favorisant un maximum d’autonomie que le patient pourra enfin de compte sortir d’un cadre qui peut s’avéré limité d’un point de vue cognitivo-psycho- comportemental. Il s’agit par ailleurs d’adapter les activités selon les besoins et plaisirs de ce dernier dans l’optique de stimuler de façon humaine, individualisée et au final non invasive. Tout en respectant les points sus-cités, il importe de noter que la valorisation soit mise à l’avant-plan, notammement en attirant l’attention sur les progrès réalisés et les activités initiées de manière spontanée par le patient lui-même. Puisque face à l’échec, le patient peut se retrouver en surcharge mentale et dans un état psycho-cognitif instable, l’évitement de celui-ci est à recommander fortement. Onnéideg Info rausfilteren Fördern ja! Aber…

13 Fördern ja! Aber… Il est important de veiller à avoir des objectifs réalistes congruents avec les ressources du patient pour ainsi éviter la surcharge mentale qui peut conduire à aggraver les troubles cognitifs du patient Éviter la surcharge mentale. Ce n’est qu’en favorisant un maximum d’autonomie que le patient pourra enfin de compte sortir d’un cadre qui peut s’avéré limité d’un point de vue cognitivo-psycho- comportemental. Il s’agit par ailleurs d’adapter les activités selon les besoins et plaisirs de ce dernier dans l’optique de stimuler de façon humaine, individualisée et au final non invasive. Tout en respectant les points sus-cités, il importe de noter que la valorisation soit mise à l’avant-plan, notammement en attirant l’attention sur les progrès réalisés et les activités initiées de manière spontanée par le patient lui-même. Puisque face à l’échec, le patient peut se retrouver en surcharge mentale et dans un état psycho-cognitif instable, l’évitement de celui-ci est à recommander fortement. An eng Struktur setzen, organiséieren, kucke wat ass wichteg

14 Fördern ja! Aber… Realistische Ziele Mentale Überbelastung vermeiden
Maximale Autonomie fördern Tätigkeiten, die Spass machen, Interesse bereiten Nicht auf Fehler beharren Fortschritte valorisieren Op sengem Niveau erausfuerdern mais net iwwerfuerderen Bsp Text liesen

15 Wichtige Ressourcen Kognition Gefühle
Erhaltene Funktionen Gefühle Emotionnelle Aspekte berücksichtigen Emotionskapital bewahrt Zwischen Trauer (normal) und Depression (pathologisch) Verständnis der eigenen Möglichkeiten und Grenzen Lösungen finden Positivere Stimmung Emotionell Aspekter permanent berücksichtegen Agenda: vision as gutt da kann ee zB mat Biller schaffen Alles wat klappt emsetzen op aaner Domainer Deuil Aborder émotions: mir mengen vlait et wier tabou Realistesch denken u sech as eng ressource Et as noraml am ufank nom avc ze hoffen dass de patient sou gett ewei virdrun mee an di hoffnung as emmer do mee et sin sachen passéiert dei ee net reckgaeng maachen kann Wat as realistesch? Besserung as realistech! et geet elo drems dei ressourcen muss ee fir d’éischt erkennen oder erschaffen

16 Unterstützung der Angehörigen
Tsouna-Hadijs et al., 2000 ; Daviet et al., 2006 Die Patienten, die am meisten unterstützt werden  Bessere funktionnelle Fortschritte Aber… 24/7 ? Risiken Erschöpfung Depression  Komplementare Hilfen Déi Patienten déi am beschten vun hirem familiärem Emfeld ënnerstëtzt ginn, weise méi grouss Fortschrëtter op Contrairement aux facteurs sexe et âge qui n’ont au final que peu de poids Wéivill kann ech? Limite kennen Réseaux


Herunterladen ppt "Schlaganfall: und jetzt?"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen