Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

SLOVESÁ V NEMČINE Sloveso stojí v oznamovacej vete stále na 2.mieste

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "SLOVESÁ V NEMČINE Sloveso stojí v oznamovacej vete stále na 2.mieste"—  Präsentation transkript:

1 SLOVESÁ V NEMČINE Sloveso stojí v oznamovacej vete stále na 2.mieste
Neurčitok končí na -en Časujú sa pravidelne nepravidelne Nepravidelné a modálne slovesá En z neurčitku sa odtrhne a k základu sa pridávajú prípony Ich(ja) – e, du(ty) – st, er(on), sie (ona), es(ono) – t wir(my) – en, ihr(vy) –t, sie(oni) - en Pomocné slovesá (haben, sein, werden) musíme sa naučiť naspamäť haben (mať) ich habe wir haben du hast ihr habt er sie hat sie haben es sein (byť) ich bin wir sind du bist ihr seid er sie ist sie sind es

2 KOCHEN, HEIßEN, WOHNEN, KOMMEN, BRAUCHEN,
SPRECHEN,SPIELEN,KAUFEN keď odtrhneme priponu EN ostane nám slovotvorný základ,ku ktorému pridávame prípony, príslušné pre každú osobu. ich-e, du-st,er,sie,es –t, wir-en,ihr-t,sie,Sie-en koch + e (varím) ich( ja) heiße,wohne,komme,brauche,spreche,spiele,kaufe du(ty) koch + st (varíš) heißt,wohnst,kommst,brauchst, spielst,kaufst er(on) sie(ona) es(ono) koch –t varí heißt,wohnt,kommt,braucht, spielt,kauft wir(my) koch + en (varíme) heißen,wohnen,kommen,brauchen, sprechen,spielen,kaufen ihr(vy) koch + t (varíte) heißt,wohnt,kommt,braucht,sprecht, spielt,kauft sie(oni), Sie(VY) koch + en (varia,varíte) heißen,wohnen,kommen,brauchen, sprechen,spielen,kaufen

3 Dôležité zapamätať si k časovaniu!!!!!
Vykanie v nemčine. V nemčine sa nevyká ale oniká. V slovenčine vyjadrujeme zdvorilostnú formu 2.osobou množného čísla napr. Vy varíte, v nemčine je táto zdvorilostná forma vyjadrená 3.osobou množného čísla oni varia(Sie kochen). Tak ako v slovenčine aj v nemčine sa osobné zámeno Sie píše veľkým písmenom , čo ale do slovenčiny preložíme ako Vy varíte. Vy bývate ....preložíme ako Sie wohnen, alebo Vy potrebujete – Sie brauchen Môže dôjsť k nedorozumeniu a preto naďalej budeme označovať: sie kocht – ona varí .. budeme označovať ako j.č. čiže jednotné číslo sie kochen – oni varia budeme označovať ako mn.č. čiže množné Sie kochen – Vy varíte označíme ako vyk. čo znamená vykanie V slovesách, ktorých slovotvorný základ končí na t,d,n,l – ,baden vkladáme kvôli lepšej výslovnosti v 2. a 3.os. j.č a v 2. osobe mn.čísla –e- medzi základ a príponu. du arbeit –e-st, er arbeit-e-t, ihr arbeit-e-t

4 kommen............................................pochádzať,prichádzať
Slovná zásoba: slovesá : sein byť haben mať kochen variť heißen volaťsa wohnen bývať kommen pochádzať,prichádzať spielen hrať sa(v nemčine bez prdložky) kaufen kupovať brauchen potrebovať podstatné mená (učíme sa ich spolu s členom-der, die,das, píšeme veľkým písmenom)-vysvetlenie neskôr das Auto auto die Kamera fotoaparát der Teddy(bär) macko,medvedík der Hund pes die Katze mačka das Deutsch, deutsch nemčina,nemecky die Hand ruka das Englisch,englisch angličtina,anglicky das Russisch, rusky ruština,rusky das Englisch, anglicky angličtina das Slowakisch slovenčina der Student, en študent , študenti

5 Deutsch – nemčina deutsch -nemecky KOCHEN - variť SPRECHEN - hovoriť HEISSEN – volať sa Englisch – angličtina englisch - anglicky WOHNEN - bývať SPIELEN – hrať sa Russisch- ruština russisch -rusky KOMMEN – pochádzať,prichádzať KAUFEN - kupovať BRAUCHEN - potrebovať der Beruf – povolanie von Beruf - povolaním

6 Sie kochen die Suppe.(polievku)
Oni varia polievku Er heisst Professor Sauer.(Kyslý) On sa volá profesor Sauer. Sie kommt aus Deutschland. Ona pochádza z Nemecka Du brauchst Hilfe. Ty potrebuješ pomoc. Sie sprechen schon lange. Oni hovoria už dlho Das Kind spielt Computer. Dieťa hrá počítač.

7 Wir ................... aus Deutschland.(kommen)
DOPLŇTE vyčasované sloveso Sie die Suppe.(kochen) Er Computer.(spielen) Du Hilfe.(brauchen) Wir aus Deutschland.(kommen) Ich Martin.(heissen) Ihr in Paris.(wohnen) Ich Deutsch und Russisch.(sprechen) Sie das Auto.(kaufen) Preložte On býva v Paríži – Ja hovorím anglicky- My varíme polievku – Vy potrebujete pomoc – My sa voláme Adamsovci - Oni sa volajú Simsonovci – Ona kupuje auto – Ty pochádzaš z Nemecka – My sa hráme na počítači – Kúpim si medvedíka – Vy bývate v Košiciach(vykanie) -

8 Ich komme aus der Slowakei. Ich bin……………von Beruf.
Keď už vieme časovať slovesá a poznáme slovíčka vieme o sebe povedať základné informácie. Skúste to. Stellen Sie sich bitte vor.(Predstavte sa.) Ich heiße ………………….. . Ich wohne in ……………………. . Ich komme aus der Slowakei. Ich bin……………von Beruf. Ich spreche slowakisch, englisch, russisch. Ich gern, Ich spiele Computer gern.

9 Porozprávajte o osobách na obrázku, na základe
údajov pod ním. Sie Heidi Klum. Sie aus Deutschland Sie in Los Angeles. Sie Kinder. Sie Modell von Beruf. Angela Merkel, Deutschland, Berlin, Politikerin Er heisst Roger Federer. Er kommt aus der Schweiz. Er wohnt in der Schweiz. Er spielt Tennis. Er hat zwei Kinder. Arnold Schwarzneger, Osterreich, Los Angeles, Schauspieler, Politiker

10 Lucie Bíla 51,Otvovice geschieden Sängerin /speváčka/ erfolgreich /úspešná/ Peter Sagan 27, Žilina, verheiratet Sportler fleißig Adela Banášová 37, Bratislava, Deutsch, Englisch verlobt /zasnúbená/ Moderatorin witzig - vtipný Karel Gott 77,Prag Deutsch verheitatet Sänger beliebt/obľúbený


Herunterladen ppt "SLOVESÁ V NEMČINE Sloveso stojí v oznamovacej vete stále na 2.mieste"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen