Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

OSOBNÍ ZÁJMENA 1. pád 3. pád 4. pád. OSOBNÍ ZÁJMENA osobní zájmeno je při časování sloves vždy součástí slovesného tvaru osobní zájmeno je při časování

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "OSOBNÍ ZÁJMENA 1. pád 3. pád 4. pád. OSOBNÍ ZÁJMENA osobní zájmeno je při časování sloves vždy součástí slovesného tvaru osobní zájmeno je při časování"—  Präsentation transkript:

1 OSOBNÍ ZÁJMENA 1. pád 3. pád 4. pád

2 OSOBNÍ ZÁJMENA osobní zájmeno je při časování sloves vždy součástí slovesného tvaru osobní zájmeno je při časování sloves vždy součástí slovesného tvaru některé tvary jsou pro různé pády téhož zájmena, event. pro různá zájmena shodné (sie – ona, ji, oni, je) některé tvary jsou pro různé pády téhož zájmena, event. pro různá zájmena shodné (sie – ona, ji, oni, je) osobní zájmena ve 2. pádě se používají jen výjimečně osobní zájmena ve 2. pádě se používají jen výjimečně pro vykání užíváme zájmeno 3. osoby množného čísla psané vždy s velkým písmenem (Sie, Ihnen…) pro vykání užíváme zájmeno 3. osoby množného čísla psané vždy s velkým písmenem (Sie, Ihnen…)

3 Osobní zájmena v 1. pádě ich – já ich – já du – ty du – ty er – on er – on sie – ona sie – ona ono - es ono - es wir – my wir – my ihr – vy (tykání) ihr – vy (tykání) sie – oni sie – oni Sie – Vy (vykání) Sie – Vy (vykání)

4 Kde umíme os. zájmena použít? MACHEN ich mache ich mache du machst du machst er macht er macht wir machen wir machen ihr macht ihr macht sie machen sie machen

5 JEDNOTNÉ ČÍSLO 1. ich 1. ich 3. mir 3. mir 4. mich 4. mich du du dir dir dich dich er er ihm ihm ihn ihn sie sie ihr ihr sie sie es es ihm ihm es es

6 PŘÍKLADY se mnou – mit mir se mnou – mit mir bez ní- ohne sie bez ní- ohne sie k němu – zu ihm k němu – zu ihm proti tobě – gegen dich proti tobě – gegen dich u ní – bei ihr u ní – bei ihr

7 MNOŽNÉ ČÍSLO wir wir uns uns ihr ihr euch euch sie sie ihnen ihnen sie sie Sie Sie Ihnen Ihnen Sie Sie

8 PŘÍKLADY k nám – zu uns k nám – zu uns proti nám – gegen uns proti nám – gegen uns s vámi – mit euch s vámi – mit euch s Vámi – mit Ihnen s Vámi – mit Ihnen u nich – bei ihnen u nich – bei ihnen

9 Náhrada podstných jmen osobními zájmeny Wir schenken Veronika einen Pulli. Wir schenken Veronika einen Pulli. Wir schenken ihn ihr. Du zeigst mir die Kassette? Du zeigst mir die Kassette? Du zeigst sie mir? Heute gehe ich zum Arzt. Heute gehe ich zum Arzt. Heute gehe ich zu ihm. Wir schenken dem Jungen das Fahrrad. Wir schenken dem Jungen das Fahrrad. Wir schenken es ihm.

10 OSOBNÍ x PŘIVLASTŇOVACÍ s tebou – mit dir s s tvým otcem – mit deinem Vater u u ní – bei ihr u její sestry – bei ihrer Schwester p proti němu – proti jeho otci – gegen ihn gegen seinen Vater ro nás – für uns ro našeho syna – für unseren Sohn

11 Příklady ve větách Sagen Sie es ihr? Řeknete jí to? Wir kaufen ihn ihr. Koupíme jí ho. Besorgt ihr ihr das Buch? Obstaráte jí tu knihu? Zeigen Sie sie dem Jungen? Ukážete ji tomu chlapci?

12


Herunterladen ppt "OSOBNÍ ZÁJMENA 1. pád 3. pád 4. pád. OSOBNÍ ZÁJMENA osobní zájmeno je při časování sloves vždy součástí slovesného tvaru osobní zájmeno je při časování"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen