Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Impressionen von der Oder-Akademie Eine Fotoausstellung zum Projekt: „Oder-Odra – das gemeinsame Erbe“ Sommerakademie auf und an dem Fluss Głogów – Frankfurt.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Impressionen von der Oder-Akademie Eine Fotoausstellung zum Projekt: „Oder-Odra – das gemeinsame Erbe“ Sommerakademie auf und an dem Fluss Głogów – Frankfurt."—  Präsentation transkript:

1 Impressionen von der Oder-Akademie Eine Fotoausstellung zum Projekt: „Oder-Odra – das gemeinsame Erbe“ Sommerakademie auf und an dem Fluss Głogów – Frankfurt (Oder) 2008 Impresje z Akademii Odrzańskiej Wystawa fotograficzna w ramach projektu: „Odra-Oder – wspólne dziedzictwo” Letnia akademia na rzece Głogów-Frankfurt 2008

2 Akademia Odrzańska odbyła się w dniach 30.04 - 3.05.2008.
Akademia Odrzańska to inicjatywa, która zrodziła się w ramach projektu Oder Odra, który realizowany był przy Katedrze Historii Europy Wschodniej pod kierunkiem prof. Karla Schlögela. Pierwszy rejs pod tymi auspicjami odbył się w kwietniu 2006 roku. Tegoroczna podróż statkiem - z Głogowa do Frankfurtu – zorganizowana została we współpracy z wykładowcami i studentami Politechniki Wrocławskiej. W czasie Akademii miały miejsce seminaria tematyczne, a także spotkania (zarówno na statku jak i w miastach: Głogowie, Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim) z samorządowcami, regionalistami i przedstawicielami inicjatyw społecznych oraz mediów. W centrum zainteresowania tegorocznej Akademii znalazły się kwestie polsko-niemieckiej historii regionu, inicjatywy podejmowanie w związku w ochroną dóbr kultury, w tym zabytków architektury przemysłowej i technicznej, a także problematyka znaczenia rzeki dla życia mieszkańców Nadodrza. Akademia Odrzańska odbyła się w dniach Naszymi sponsorami byli: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Muzeum Śląskie w Görlitz, Starostwo Powiatowe Nowa Sól. Kierownik projektu: Dr. Beata Halicka Europa Universität Viadrina Professur für Geschichte Osteuropas Frankfurt (Oder) Fon: +49 (0)

3 Die Oder-Akademie fand vom 30.04.2008 bis zum 03.05.2008 statt.
Die Oder-Akademie ist eine Initiative, die aus dem Oder-Odra Projekt am Lehrstuhl für Geschichte Osteuropas unter Leitung von Prof. Karl Schlögel hervorgegangen ist. Die erste Schifffahrt auf der Oder im Rahmen des Projektes fand im April 2006 statt. Dieses Jahr ging die Reise von Głogów (Glogau) nach Frankfurt und wurde gemeinsam von den Dozenten und Studenten der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und der Technischen Universität in Wrocław organisiert. Es wurden Seminare sowohl auf dem Schiff als auch in den Oderstädten (Głogów, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie) gehalten sowie Begegnungen mit Vertretern der Stadtverwaltungen und Medien, mit Regionalisten und engagierten Bürgern veranstaltet. Durch die Beschäftigung mit dem Kulturerbe der Oderstädte sowie mit den Technik- und Industriedenkmälern im Oderraum konnten sich die Teilnehmer des Projektes mit der Geschichte der Region sowie mit der Bedeutung des Flusses für das Leben deren Bewohner auseinandersetzen. Die Oder-Akademie fand vom bis zum statt. Dieses Projekt wurde gefördert durch: Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien über Kulturreferenten für Schlesien und Kreisamt in Nowa Sól. Projektleitung: Dr. Beata Halicka Europa Universität Viadrina Professur für Geschichte Osteuropas Frankfurt (Oder) Fon: +49 (0)

4 Początek podróży: z Kasią przez Głogów / Beginn der Reise: Mit Katharina K. durch Glogau Foto: Béatrice Paul

5 Z gruzów roku 1945 do nowej świetności – “cukierkowe domy” w Głogowie Aus dem Schutt von 1945 zu neuem Glanz in „Bonbonfarben“ – Glogau /Głogów Foto: Johanna Erler

6 Mówimy o polsko-niemieckiej historii Głogowa / Wir sprechen über die deutsch-polnische Geschichte von Glogau Foto: Béatrice Paul

7 Kapitan wita i opowiada historię “Kuny” – „najstarszego lodołamacza świata” Die Begrüßung des Kapitäns und die Geschichte von „Kuna“ - „des ältesten Eisbrechers der Welt“ Foto: Béatrice Paul

8 Pas startowy „Odra“ / Startbahn „Oder“ Foto: Piotr Robakowski

9 „Kuna“odświętnie przybrana na 3-go maja / Die „Kuna“ feierlich geschmückt zum polnischen Nationalfeiertag Foto: Piotr Robakowski

10 W małym miasteczku nad Odrą czas zdaje się płynąć wolniej
W małym miasteczku nad Odrą czas zdaje się płynąć wolniej. Mieszkańcy Bytomia Odrzańskiego In einer Kleinstadt scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Die Bewohner von Beuthen an der Oder / Foto: Susanne Albani

11 Fotografia zbiorowa w Bytomiu Odrzańskim Rynek miejski: to perła śląskiego renesansu / Gruppenfoto in Beuthen an der Oder Der Stadtmarkt: ein Juwel der schlesischen Renaissance Foto: Elzbieta Szumanska

12 Prezentacja książki o Odrze w ratuszu w Bytomiu Odrzańskim Vorstellung des Oder-Buches im Rathaus von Beuthen an der Oder Foto: Béatrice Paul

13 „Kuna“ tu była (już sto lat temu) / Die „Kuna“ war hier (schon vor 100 Jahren) Foto: Maciej Wąs

14 Prawie jak w powieści Jochena Kleppera: „Statek ludzi radosnych”/ Fast wie im Buch von Jochen Klepper: „Der Kahn der fröhlichen Leute“ Foto: Béatrice Paul

15 Radosny kapitan Jerzy Hopfer / Der fröhliche Kapitän Jerzy Hopfer Foto: Steffi Vogel

16 Dynamiczny team filmowy „TV Viadrina“ Das dynamische Filmteam „TV Viadrina“ Foto: Béatrice Paul

17 Nocna przejażdżka po internacie w Nowej Soli Deutsch-polnischer Bi-rad-lon im Internat von Neu Salz Foto: Steffi Vogel

18 Polski sport narodowy: wędkarstwo. Polnischer Nationalfeiertag: Angeln
Polski sport narodowy: wędkarstwo?! Polnischer Nationalfeiertag: Angeln?! Foto: Piotr Robakowski

19 Rzeka z polskiej perspektywy Der Fluss aus polnischer Perspektive Foto: Susanne Albani

20 Krosno Odrzańskie: romantycznie Romantisches Crossen an der Oder Foto: Susanne Albani

21 Krosno Odrzańskie – miasto z tysiącletnią historią, o której przypomina odbudowywany obecnie zamek Crossen an der Oder - eine Stadt mit tausendjähriger Geschichte, der zur Zeit wiederaufbaute Schloss erinnert daran / Foto: Béatrice Paul

22 Uwe Rada pokazuje miejsce, gdzie Nysa wpada do Odry Uwe Rada zeigt den Ort, wo die Neiße in die Oder mündet Foto: Béatrice Paul

23 Nie zapomnij spuścić wody! / Spühlspaß Foto: Johanna Erler

24 Z powrotem we Frankfurcie nad Odrą Zurück in Frankfurt (Oder) Foto: Béatrice Paul

25 Organizator Akademii Odrzańskiej Beata Halicka przed naszym statkiem Die Organisatorin der Oder-Akademie Beata Halicka vor unserem Schiff Foto: Maciej Janaś


Herunterladen ppt "Impressionen von der Oder-Akademie Eine Fotoausstellung zum Projekt: „Oder-Odra – das gemeinsame Erbe“ Sommerakademie auf und an dem Fluss Głogów – Frankfurt."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen