Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

minulé časy – pomocná slovesa pomocná slovesa pomocná slovesa jsou: haben (mít, vlastnit) sein (být) werden (stát se, stávat se) jejich postavení ve.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "minulé časy – pomocná slovesa pomocná slovesa pomocná slovesa jsou: haben (mít, vlastnit) sein (být) werden (stát se, stávat se) jejich postavení ve."—  Präsentation transkript:

1

2 minulé časy – pomocná slovesa

3 pomocná slovesa pomocná slovesa jsou: haben (mít, vlastnit) sein (být) werden (stát se, stávat se) jejich postavení ve větě je velmi významné tím, že jsou to nejčastěji užívaná slova jazyce to je dáno tím že mají význam sami o sobě pomáhají tvořit mluvnické tvary (minulý, budoucí čas, trpný rod....) tvoří jako všechna ostatní slovesa PT, PF, PQP první a třetí osoba JČ jsou stejné první nemá koncovku - e třetí nemá koncovku - t

4 haben – minulé čas přít. čas ich habe du hast er, sie, es hat wir haben ihr habt sie haben Sie haben preteritunperfektum (PQP) ich hatteich habe (hatte) gehabt du hattestdu hast (hattest) gehabt er, sie, es hatteer, sie, es hat (hatte) gehabt wir hattenwir haben (hatten) gehabt ihr hattetihr habt (hattet) gehabt sie hattensie haben (hatten) gehabt Sie hattenSie haben (hatten) gehabt sloveso haben pomáhá samo sobě

5 sein – minulé časy přít. čas ich bin du bist er, sie, es ist wir sind ihr seid sie sind Sie sind preteritumperfektum (PQP) ich warich bin (war) gewesen du warstdu bist (warst) gewesen er, sie, es warer, sie, es ist (war) gewesen wir warenwir sind (waren) gewesen ihr wartihr seid, (wart) gewesen sie warensie sind (waren) gewesen Sie warenSie sind (waren) gewesen sloveso sein rovněž pomáhá samo sobě

6 werden – minulé časy přít. čas ich werde du wirst er, sie, es wird wir werden ihr werdet sie werden Sie werden preteritumperfektum (PQP) ich wurdeich bin (war) geworden du wurdestdu bist (warst) geworden er, sie, es wurdeer, sie, es ist (war) geworden wir wurdenwir sind (waren) geworden ihr wurdetihr seid (wart) geworden sie wurdensie sind (waren) geworden Sie wurden Sie sind (waren) geworden

7 pomocná slovesa - příklady haben PTEr hatte keine Zeit. PFEr hat keine Zeit gehabt. PQPEr hatte keine Zeit gehabt. sein PTSie war sehr lange krank. PFSie ist sehr lange krank gewesen. PQPSie war sehr lange krank gewesen.

8 pomocná slovesa - příklady werden PTEr wurde Arzt. PFEr ist Arzt geworden. PQPEr war Arzt geworden.

9 doplň, procvič Wir haben viele Hausaufgaben. PT Wir hatten viele Hausaufgaben. Er fährt nach Hause. PF Er ist nach Hause gefahren. Wir werden stärker. PQP Wir waren stärker geworden.


Herunterladen ppt "minulé časy – pomocná slovesa pomocná slovesa pomocná slovesa jsou: haben (mít, vlastnit) sein (být) werden (stát se, stávat se) jejich postavení ve."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen