Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

minulé časy – pomocná slovesa

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "minulé časy – pomocná slovesa"—  Präsentation transkript:

1 minulé časy – pomocná slovesa
NJ - gramatika minulé časy – pomocná slovesa

2 pomocná slovesa haben (mít, vlastnit) sein (být)
pomocná slovesa jsou: haben (mít, vlastnit) sein (být) werden (stát se, stávat se) jejich postavení ve větě je velmi významné tím, že jsou to nejčastěji užívaná slova jazyce to je dáno tím že mají význam sami o sobě pomáhají tvořit mluvnické tvary (minulý, budoucí čas, trpný rod ....) tvoří jako všechna ostatní slovesa PT, PF, PQP první a třetí osoba JČ jsou stejné první nemá koncovku -e třetí nemá koncovku -t

3 haben – minulé čas přít. čas preteritun perfektum (PQP) ich habe
du hast er, sie, es hat wir haben ihr habt sie haben Sie haben preteritun perfektum (PQP) ich hatte ich habe (hatte) gehabt du hattest du hast (hattest) gehabt er, sie, es hatte er, sie, es hat (hatte) gehabt wir hatten wir haben (hatten) gehabt ihr hattet ihr habt (hattet) gehabt sie hatten sie haben (hatten) gehabt Sie hatten Sie haben (hatten) gehabt sloveso haben „pomáhá samo sobě“

4 sein – minulé časy přít. čas preteritum perfektum (PQP) ich bin
du bist er, sie, es ist wir sind ihr seid sie sind Sie sind preteritum perfektum (PQP) ich war ich bin (war) gewesen du warst du bist (warst) gewesen er, sie, es war er, sie, es ist (war) gewesen wir waren wir sind (waren) gewesen ihr wart ihr seid, (wart) gewesen sie waren sie sind (waren) gewesen Sie waren Sie sind (waren) gewesen sloveso sein rovněž „pomáhá samo sobě“

5 werden – minulé časy přít. čas preteritum perfektum (PQP) ich werde
du wirst er, sie, es wird wir werden ihr werdet sie werden Sie werden preteritum perfektum (PQP) ich wurde ich bin (war) geworden du wurdest du bist (warst) geworden er, sie, es wurde er, sie, es ist (war) geworden wir wurden wir sind (waren) geworden ihr wurdet ihr seid (wart) geworden sie wurden sie sind (waren) geworden Sie wurden Sie sind (waren) geworden

6 pomocná slovesa - příklady
haben PT Er hatte keine Zeit. PF Er hat keine Zeit gehabt. PQP Er hatte keine Zeit gehabt. sein PT Sie war sehr lange krank. PF Sie ist sehr lange krank gewesen. PQP Sie war sehr lange krank gewesen.

7 pomocná slovesa - příklady
werden PT Er wurde Arzt. PF Er ist Arzt geworden. PQP Er war Arzt geworden.

8 doplň, procvič Wir haben viele Hausaufgaben. Er fährt nach Hause.
PT Wir hatten viele Hausaufgaben. Er fährt nach Hause. PF Er ist nach Hause gefahren. Wir werden stärker. PQP Wir waren stärker geworden.


Herunterladen ppt "minulé časy – pomocná slovesa"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen