Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Pohanstvo a kresťanstvo u Slovanov

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Pohanstvo a kresťanstvo u Slovanov"—  Präsentation transkript:

1 Pohanstvo a kresťanstvo u Slovanov
© Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre 2013

2 Kamenný idol Svantovíta Zbruč
Zdroj: PROFANTOVÁ, Naďa – PROFANT, Martin. Encyklopédia slovankých bohů a mýtů. Praha 2000, s. 244.

3 Kamenný reliéf Svantovíta zamurovaný v kostole v Altenkirchene
Zdroj: HERRMANN, Joachim. Kultur und Kunst der Slawen in Deutschland vom 7. bis 13. Jahrhundert. Berlin 1985, s. 72.

4 Drevená figárka Svantovíta z Wolinu
Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um Katalog. Stuttgart 2000 , s. 138.

5 Pozlátené plakety z Bojnej

6 Bronzový zvon z Bojnej

7 Prehľad pôdorysov jednotlivých sakrálnych stavieb z obdobia Veľkej Moravy a niektorých ranorománskych objektov Zdroj: BAŠO, Mikuláš. Architektúra Veľkej Moravy a románskeho Slovenska. Bratislava 1991, obr. 2.

8 Pôdorysy kostolov 1 - 2, 4 - 8 v lokalite Valy pri Mikulčiciach
Zdroj: POULÍK, Josef. Velkomoravské mocenské centrum v Mikulčicích. In : Monumentorum tutela/Ochrana pamiatok 8. Bratislava, 1972, s. 23.

9 Pôdorysy veľkomoravských sakrálnych stavieb v aglomerácii Staré Město – Uherské Hradiště
Zdroj: HRUBÝ, Vilém. Staré Město. Velkomoravský Velehrad. Praha 1965, obr. 64.

10 Pôdorys cirkevného areálu v Uherskom Hradišti – Sadoch
Zdroj: GALUŠKA, Luděk. Uherské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. Brno 1996, s. 28.

11 Rekonštrukcia cirkevného areálu. Uherské Hradiště – Sady
Zdroj: GALUŠKA, Luděk. Slované doteky předků. O životě na Moravě 6. – 10. století. Brno 2004, s. 81.

12 Hypotetická rekonštrukcia baziliky na bratislavskom hrade
Zdroj: FIALA, Andrej - SEMANKO, Andrej. Zaniknuté opevnenia južnej časti bratislavského hradu. In: Pamiatky a múzeá 1993, č. 2, s. 37.

13 Kopčany – Kostol sv. Margity – pohľad zo severovýchodu
Zdroj: BOTEK, Andrej. Cyrilo-metodská misia a veľkomoravská architektúra. In: Konštantínove listy, 2009, roč. 2, s. 53.

14 Kopčany – Kostol sv. Margity – pohľad na západné priečelie
Zdroj: BOTEK, Andrej. Cyrilo-metodská misia a veľkomoravská architektúra. In: Konštantínove listy, 2009, roč. 2, s. 54.

15 Zadná strana nákončia – kresba biskupa Mikulčice
Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um Katalog. Stuttgart 2000, s. 232.

16 Strieborný krížik Mikulčice
Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um Katalog. Stuttgart 2000 , s. 230.

17 Olovený krížik s gréckym nápisom na zadnej strane Uherské Hradiště - - Sady
Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um Katalog. Stuttgart 2000 , s. 228.

18 Bronzová kaptorga z Veľkej Mače
Zdroj: DEKAN, Ján. Veľká Morava. Doba a umenie. Bratislava 1976., obr. 127.


Herunterladen ppt "Pohanstvo a kresťanstvo u Slovanov"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen