Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo DUM 18 Předmět Německý jazyk Tematický okruh Slovní zásoba a gramatika pro 3., 4. ročník Název materiálu Substantive und Adjektive mit Präpositionen Autor Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby listopad 2013Ročník 4. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování podstatných a přídavných jmen, které se pojí s konkrétními předložkami. Metodický pokyn Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Substantive und Adjektive mit Präpositionen 25. Lektion

3 Vazby Nejen slovesa, ale i některá podstatná a přídavná jména vyžadují užívání předložky nebo zájmenného příslovce.

4 1. Vazby podstatných jmen! Ergänzen Sie die richtige Präposition und übersetzen Sie das Substantiv ! SubstantivPräpositionTschechisch der Abschied das Angebot die Angst die Antwort die Arbeit das Beispiel die Bitte der Dank die Einladung

5 Die Lösung! SubstantivPräpositionÜbersetzung der Abschiedvonrozloučení s kým das Angebotannabídka čeho die Angstvorstrach z die Antwortaufodpověď na die Arbeitanpráce na das Beispielfürpříklad na co die Bitteumprosba o der Dankfürdík za co die Einladungzupozvání na

6 Ergänzen Sie die richtigen Präpositionen und übersetzen Sie das Substantiv! SubstantivPräpositionÜbersetzung die Frage die Information das Interesse die Lust der Mangel die Rücksicht das Recht die Rede der Schutz der Spaß die Suche der Traum Der Zweifel

7 Die Lösung! SubstantivPräpositionÜbersetzung die Fragenachdotaz na die Informationüberinformace o čem das Interesseanzájem o co die Lustaufchuť na co der Mangelannedostatek něčeho die Rücksichtaufohled na co das Rechtaufprávo na die Redevonřeč o čem der Schutzvorochrana před čím der Spaßanradost z čeho die Suchenachhledání čeho der Traumvonsen o něčem Der Zweifelanpochybnost o čem

8 2. Vazby přídaných jmen! Ergänzen Sie die richtigen Präpositionen zu den Adjektiven und übersetzen Sie das Adjektiv! AdjektivPräpositionTschechisch abhängig berühmt dankbar einverstanden entfernt fertig freundlich schuld stolz traurig

9 Die Lösung! AdjektivPräpositionÜbersetzung abhängigvonzávislý na čem berühmtfürslavný v čem dankbarfürvděčný za einverstandenmitsrozuměn s entferntvonvzdálen od fertigmithotový s čím freundlichzupřátelský ke komu schuldanvinen čím stolzaufhrdý na co traurigübersmutný z čeho

10 Ergänzen Sie die richtige Präposition! Vazby podstatných jmen. 1. Die Rede ist diesmal nicht ______ dir. 2. Ich habe auch Recht _______ mein Glück. 3. Silke hat einen Traum _______ einer Weltreise. 4. Wir wollen Spaß _______ Leben. 5. Du solltest mehr Rücksicht _____ mich nehmen. 6. Viele Menschen haben Mangel _____ Freude. 7. Wir haben Angst ________ Armut und Krankheit. 8. Wir alle haben Interesse ____ dem Projekt. 9. Der Abschied ____ dir fällt mir immer schwer. 10. Die Suche ________ dem Schlüssel ist schon zu Ende.

11 Die Lösung! 1. Die Rede ist diesmal nicht von dir. 2. Ich habe auch Recht auf mein Glück. 3. Silke hat einen Traum von einer Weltreise. 4. Wir wollen Spaß am Leben. 5. Du solltest mehr Rücksicht auf mich nehmen. 6. Viele Menschen haben Mangel an Freude. 7. Wir haben Angst vor Armut und Krankheit. 8. Wir alle haben Interesse an dem Projekt. 9. Der Abschied von dir fällt mir immer schwer. 10. Die Suche nach dem Schlüssel ist schon zu Ende.

12 Ergänzen Sie die richtige Präposition! Vazby přídavných jmen. 1. Er ist schon _____ der Arbeit fertig. 2. Bist du _____ mir einverstanden? 3. Warum bist du traurig _______ das Fest? 4. Er ist immer noch abhängig _____ Alkohol. 5. Helmut ist überhaupt nicht freundlich _____ Silke. 6. Ich bin dir sehr dankbar ______ dein Verständnis. 7. Ich bin nicht weit entfernt _______ dir. 8. Ich bin sehr stolz ________ meinen Sohn. 9. Sie ist berühmt ____ ihre Rolle in dem neuen Film. 10. Wer ist schuld ____ dem Unfall?

13 Die Lösung! 1. Er ist schon mit der Arbeit fertig. 2. Bist du mit mir einverstanden? 3. Warum bist du traurig über das Fest? 4. Er ist immer noch abhängig vom Alkohol. 5. Helmut ist überhaupt nicht freundlich zu Silke. 6. Ich bin dir sehr dankbar für dein Verständnis. 7. Ich bin nicht weit entfernt von dir. 8. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. 9. Sie ist berühmt für ihre Rolle in dem neuen Film. 10. Wer ist schuld an dem Unfall?

14 Zdroje Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 3 Němčina pro střední školy. Praha, 2008. ISBN 978-80-86906-93-5. S. 73, 74.


Herunterladen ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen