Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C2 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Leden.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C2 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Leden."—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C2 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Leden 2014 Ročník/věková kategorie 2. - 4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Německý jazyk Perfektum silných sloves. Perfektum, silná slovesa. Partizip II. Anotace Materiál je určen pro 2. - 4. ročník. Jde o výklad, procvičování a opakování gramatického jevu s praktickým užitím ve větách.

2 Perfektum silných sloves Minulý čas – Vergangenheit Užití: Dialog Minulost má vztah k přítomnosti, je pro mne ještě „živá“ Krátké zprávy Heute gefällt mir dieses Lied sehr, noch gestern hat es mir nicht so gefallen, vor einem Jahr gefiel es mir gar nicht.

3 Silná slovesa Která slovesa jsou nepravidelná - tzv. silná? 1.Slovesa se změnou kmene v přítomném i minulém čase (fahren, sprechen) 2.Slovesa se změnou kmene pouze v obou časech minulých (gehen, kommen, bleiben)

4 Ad 1. Slovesa se změnou kmene v přítomném čase A----------Ä AU--------ÄU ich fahre, du fährst, er fährt ich laufe, du läufst, er läuft

5 E----------I E----------IE ich spreche, du sprichst, er spricht ich lese, du liest, er liest

6 Ad 2. Slovesa se změnou kmene až v minulém čase gehen ich gehe, ich ging, ich bin gegangen kommen ich komme, ich kam, ich bin gekommen bleiben ich bleibe, ich blieb, ich bin geblieben

7 MERK DIR! PAMATUJ! Většina sloves je pravidelných!!! Cca 200 sloves je nepravidelných, cca 100 z nich se používá často. Tvary nepravidelných sloves se učíme zpaměti!

8 Tvoření perfekta silných sloves Pomocné slovesoPříčestí minulé haben / seinge – kmen - en změna v kmeni možná

9 Příklady /Beispiele lesensehen Ich lese.Ich sehe. Ich habe gelesen.Ich habe gesehen.

10 gebenschlafen Ich gebe.Ich schlafe. Ich habe gegeben.Ich habe geschlafen. fahrenkommen Ich fahre.Ich komme. Ich bin gafahren.Ich bin gekommen.

11 Bilde Sätze im Perfekt mit folgenden Verben lesen, sehen, geben, schlafen, fahren, kommen Benutze nicht 1. Person Sg. (Ich) Sätze beginne mit „Gestern,“ z.B. : Gestern haben sie bis 8 Uhr geschlafen.

12 Slovesa s předponami 1. Neodlučitelné vergessen Ich vergesse. Ich habe vergessen. _______________________________ Příčestí bez předpony GE !!! __________________________________

13 2. Odlučitelné anrufen Ich rufe an. Ich habe anGErufen. _______________________________ GE - mezi předponou a kmenem !!! _______________________________

14 Další slovesa - kmen infinitivu – kmen příčestí vergessenEr hat vergessen essengegessen fangengefangen anfangenangefangen lassengelassen fallenist gefallen hängengehangen haltengehalten gefallen

15 einschlafen ist eingeschlafen ratengeraten bratengebraten waschengewaschen backengebacken ladengeladen tragengetragen wachsenist gewachsen

16 heiβengeheiβen rufengerufen anrufenangerufen laufenist gelaufen

17 Slovesa se změnou kmene singengesungen trinkengetrunken findengefunden fliegenist geflogen schlieβengeschlossen verlierenverloren anziehenangezogen

18 bleiben ist geblieben leihengeliehen scheinengeschienen schreibengeschrieben steigenist gestiegen treibenhat / ist getrieben entscheidenentschieden

19 leidengelitten reitenhat /ist geritten schneidengeschnitten empfehlenempfohlen geltengegolten helfengeholfen nehmengenommen sprechengesprochen

20 sterbenist gestorben treffengetroffen beginnenbegonnen schwimmenhat / ist geschwommen gewinnengewonnen

21 tungetan gehenist gegangen stehenhat gestanden Pomocná slovesa: seinist gewesen werdenist geworden

22 Zdroje: Příklady z vlastní databáze.

23 Děkuji za pozornost Danke fϋr Ihre Aufmerksamkeit D.Richterová


Herunterladen ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C2 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Leden."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen