Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Viel spaß Door lukas  Parfumhaus 4711  Sint-Andreaskirch  Zoo  Pilsener  Schokoladenmuseum  Stadtplan.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Viel spaß Door lukas  Parfumhaus 4711  Sint-Andreaskirch  Zoo  Pilsener  Schokoladenmuseum  Stadtplan."—  Präsentation transkript:

1

2 Viel spaß Door lukas

3  Parfumhaus 4711  Sint-Andreaskirch  Zoo  Pilsener  Schokoladenmuseum  Stadtplan

4 Parfumhaus 4711 die berühmte Duft, der 4711 es ist schon mehr als zwei Jahrhunderte alt 4711 war die Hausnummer des Gebäudes, in dem das Unternehmen seit 1794 etabliert Eu de cologne wie kent het niet. de beroemde geur, 4711. 4711 was het huisnummer waar het gemaakt werdt. eu de cologne, der nicht weiß,das. parfumhaus Het is meer dan twee eeuwen oud

5 Sint-Andreaskirche  St.-Andreas-Kirche ist eine der zwölf großen romanischen Kirchen in der deutschen Stadt Köln  De Sint-Andreaskerk is een van de twaalf grote romaanse kerken in de Duitse stad Keulen  Die heutige Kirche stammt aus dem spätromanische, dreischiffige aus dem 12. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert wurde die Kirche mit einem gotischen Chor und gotische Kapellen erweitert.  De huidige kerk voert terug op een laatromaanse, drieschepige uit de 12e eeuw. In de 14e eeuw werd de kerk vergroot met een gotisch koor en gotische kapellen.

6 Zoo Köln ist sehr schön. Es ist für jung und alt. Es gibt 7000 Tiere, darunter 700 Arten. De dierentuin van keulen is heel leuk. Het is voor jong en oud. er zijn 7000 dieren waaronder 700 soorten.

7 pilsener  Köln verfügt über 20 Brauereien Kölsch Bier (Pils). Diese Biere überall in Köln unter seinem eigenen Namen  Keulen kent 20 brouwerijen voor Kölsch bier (pilsener). Deze bieren worden onder eigen naam overal in Keulen geschonken. Diese haben alle ihre eigenen Brauereien Brauhaus. es ist eine Art Grand Café Deze brouwerijen hebben allen een eigen Brauhaus. het is dus een soort grand café

8  im Jahr 1993 das Schokoladenmuseum geopend.Het Museum zieht etwa 500.000 pro Jahr und verursacht einen süßen fast alle Geheimnisse hintin lecker Schokolade  1993 werd het chocolademuseum geopend.Het museum trekt ongeveer 500.000 zoetekauwen per jaar en verraadt bijna alle geheimen achter lekkere chocola.

9 stadtplan

10 ende


Herunterladen ppt "Viel spaß Door lukas  Parfumhaus 4711  Sint-Andreaskirch  Zoo  Pilsener  Schokoladenmuseum  Stadtplan."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen