Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo DUM 19 Předmět Německý jazyk Tematický okruh Slovní zásoba a gramatika pro 3., 4. ročník Název materiálu Deutschland und die Deutschen Autor Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby listopad 2013Ročník 4. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování slovní zásoby 26. lekce učebnice DIREKT 3. Metodický pokyn Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Deutschland und die Deutschen 26. Lektion

3 Übersetzen Sie den Wortschatz! der Abgeordnete akzeptabel - poslanec- přijatelný der Anspruchaufgeschlossen - nárok- otevřený der Ausdruckausreichend - výraz- dostačující sich auszeichnendie Begründung - vyznačovat se - zdůvodnění beherrschenbeibringen - ovládnout- naučit sich bemühenberuhen - snažit se o co- spočívat v čem

4 Übersetzen Sie den Wortschatz! bescheidenbestehen auf - skromný- trvat na die Bevölkerungsich beziehen - obyvatelstvo- vztahovat se k čemu bietenbinden - nabízet- uvázat christlichauf Dauer - křesťanský- natrvalo die Eheder Eintritt - manželství- vstup flexibeldie Freiheit - pružný- volnost, svoboda

5 Übersetzen Sie den Wortschatz im Gegensatz zudie Gesellschaft - narozdíl od- společnost die Gewissheitdie Gleichberechtigung - jistota- rovnoprávnost gründlichdie Gründlichkeit - pořádný, důkladný- důkladnost der Haltsich handeln um - opora- jednat se o den Halt gebenhöflich - poskytnout oporu- zdvořilý kontaktarmdie Küste - nespolečenský- pobřeží

6 Übersetzen Sie den Wortschatz! die Lebenslustleisten - radost ze života- vykonat liefernmächtig - dodat- mohutný die Mehrheitmühsam - většina- namáhavý der Nachbarder Nachteil - soused- nevýhoda oberflächlichdie Öffentlichkeit - povrchní- veřejnost sich opfernder Papst - obětovat se- papež

7 Übersetzen Sie den Wortschatz! die Regelder Riesenerfolg - pravidlo- obrovský úspěch der Schattenim Schatten stehen - stín- stát ve stínu der Schriftstellerdie Spitze - spisovatel- v čele der Streit, Streitigkeitender Südländer - hádka- jižan die Sündetätig - hřích- činný verfügen überdas Verständnis - disponovat- porozumění

8 Übersetzen Sie den Wortschatz! verlaufender Verzicht auf - probíhat- rezignace na co das Volkder Vorteil - národ- výhoda das Vorurteildie Wahl - předsudek- volba die Wahrheitdas Wahrzeichen - pravda- znak, symbol zustimmender Wohlstand - souhlasit- blahobyt

9 Ergänzen Sie das Substantiv und übersetzen Sie es! VerbSubstantivTschechisch ansprechen ausdrücken begründen auszeichnen sich bemühen binden sich opfern leisten sünden verlaufen verzichten

10 Die Lösung! VerbSubstantivTschechisch ansprechender Anspruchnárok ausdrückender Ausdruckvýraz begründendie Begründungodůvodnění auszeichnendie Auszeichnungvyznamenání sich bemühendie Bemühungsnaha, snažení bindendie Bindungvazba sich opferndas Opferoběť leistendie Leistungvýkon sündendie Sündehřích verlaufender Verlaufprůběh verzichtender Verzichtzřeknutí

11 Ergänzen Sie das richtige Substantiv und übersetzen Sie die Adjektive und Substantive! AdjektivTshechischSubstantivTschechisch anspruchsvoll bescheiden gründlich höflich oberflächlich mächtig öffentlich tätig

12 Die Lösung! AdjektivTschechischSubstantivTschechisch anspruchsvollnáročnýder Anspruchnárok bescheidenskromnýdie Bescheidenheit skromnost gründlichdůkladnýdie Gründlichkeitdůkladnost höflichzdvořilýdie Höflichkeitzdvořilost oberflächlichpovrchnídie Oberflächepovrch mächtigmohutnýdie Machtmoc öffentlichveřejnýdie Öffentlichkeitveřejnost tätigčinnýdie Tätigkeitčinnost

13 Ergänzen Sie das richtige Wort! 1. Silke hat hohe ________ an Männer. 2. Warum stehst du im _________? 3. Was ist das __________ von Louny? 4. In der Show zu gewinnen war ein ____________. 5. Ich mag Männer mit großer _____________. 6. Er kann sich nicht einmal für dich ___________. 7. Ich stehe nicht gern in der _____________. 8. Er __________ sich seine Ziele zu erreichen. 9. __________ Männer sind nicht für eine Ehe geeignet. 10. Du wirst das auf ________ nicht aushalten. a) Wahrzeichen b) opfern c) Dauer d) Ansprüche e) Oberflächliche f) Öffentlichkeit g) Schatten h) Riesenerfolg i) Lebenslust j) bemüht

14 Die Lösung! 1 d) 2 g) 3 a) 4 h) 5 i) 6 b) 7 f) 8 j) 9 e) 10 c)

15 Die Lösung! 1. Silke hat hohe Ansprüche an Männer. 2. Warum stehst du im Schatten? 3. Was ist das Wahrzeichen von Louny? 4. In der Show zu gewinnen war ein Riesenerfolg. 5. Ich mag Männer mit großer Lebenslust. 6. Er kann sich nicht einmal für dich opfern. 7. Ich stehe nicht gern in der Öffentlichkeit. 8. Er bemüht sich seine Ziele zu erreichen. 9. Oberflächliche Männer sind nicht für eine Ehe geeignet. 10. Du wirst das auf Dauer nicht aushalten.

16 Übersetzen Sie die Sätze! 1. Die Bevölkerung in Deutschland ist velfältig. Obyvatelstvo Německa je rozmanité. 2. Meine Schwester hat mir das Tanzen beigebracht. Moje sestra mě naučila tancovat. 3. Wir alle wollen Gleichberechtigung und Freiheit. My všichni chceme rovnoprávnost a svobodu. 4. Sein Gesichtsausdruck drückt Trauer aus. Jeho výraz obličeje vyjadřuje smutek. 5. Silke braucht Gewissheit in einer Beziehung. Silke potřebuje ve vztahu jistotu. 6. Sag mit bitte die Wahrheit. Řekni mi prosím pravdu.

17 Zdroje Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 3 Němčina pro střední školy. Praha, 2008. ISBN 978-80-86906-93-5. S. 235, 236, 237.


Herunterladen ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen