Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  22 Číslo DUM  16 Předmět  Německý jazyk Tematický okruh  Slovní zásoba pro 3., 4. ročník Název materiálu  Passiv Autor  Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby  září 2013 Ročník 4. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování trpného rodu. Metodický pokyn Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Passiv

3 Trpný rod – pasivum - Passiv
Slovesa se vyskytují ve dvou rodech – činném a trpném. Trpný rod se tvoří pomocí slovesa werden (ve správném tvaru) a příčestí minulého. Rod činný: Diese Leute übersetzen das Buch. Rod trpný: Das Buch wird von den Leuten übersetzt. Pořádek slov: PODMĚT + werden + ostatní větné členy + příčestí min.

4 Verben, die den Passiv bilden
Verben, die den Passiv bilden. Übersetzen Sie und bilden Sie das Partizip! Verb Tschechisch Partizip feiern trinken vorstellen buchen übersetzen besuchen verkaufen überraschen drehen fotografieren prüfen gründen lösen

5 Die Lösung! Řešení! Verb Tschechisch Partizip feiern slavit gefeiert
trinken pít getrunken vorstellen představit vorgestellt buchen rezervovat gebucht übersetzen přeložit übersetzt besuchen navštívit besucht verkaufen prodat verkauft überraschen překvapit überrascht drehen točit gedreht fotografieren fotografovat fotografiert prüfen zkoušet geprüft gründen založit gegründet lösen řešit gelöst

6 Verben, die den Passiv bilden
Verben, die den Passiv bilden. Übersetzen Sie und bilden Sie das Partizip! Verb Tschechisch Partizip sprechen tanzen frühstücken rauchen sich langweilen organisieren präsentieren singen informieren stattfinden schreiben erfinden absagen

7 Die Lösung! Řešení! Verb Tschechisch Partizip sprechen mluvit
gesprochen tanzen tancovat getanzt frühstücken snídat gefrühstückt rauchen kouřit geraucht sich langweilen nudit se gelangweilt organisieren organizovat organisiert präsentieren prezentovat präsentiert singen zpívat gesungen informieren informovat informiert stattfinden konat se stattgefunden schreiben psát geschrieben erfinden vynalézt erfunden absagen zrušit abgesagt

8 Trpný rod v časech 1. Trpný rod v přítomném čase:
PO + werden + …příčestí minulé. Př.: Das Buch wird übersetzt. 2. Trpný rod v minulém čase – v perfektu: PO + sein + ostatní větné členy + příč. minulé + worden. Př.: Das Buch ist übersetzt worden. 3. Trpný rod v minulém čase – v préteritu: PO + wurden + ostatní větné členy + příčestí minulé. Př.: Das Buch wurde übersetzt.

9 Předložky V trpném rodě se původce děje vyjadřuje předložkovým pádem s von (+ 3. pád) nebo durch (+ 4. pád), v češtině bývá prostý 7. pád: Př.: Činný rod: Felix malt das Bild. Trpný rod: Das Bild wird von Felix gemalt.

10 Ergänzen Sie! Passiv im Präsens!
1. Auf der Vernissage __________ neue Bilder ________ (ausstellen) 2. Warum _________ das Geschäft nur am Montag ________? (öffnen) 3. Das Buch ________ noch dieses Jahr _________. (übersetzen) 4. Ich ________ von ihm ständig __________. (langweilen) 5. Der Weihnachtsbaum ______ in den Weihnachten festlich _________. (schmücken) 6. Er ________ von mir zum Geburtstag __________. (überraschen)

11 Die Lösung! Řešení! 1. Auf der Vernissage werden neue Bilder ausgestellt. 2. Warum wird das Geschäft nur am Montag geöffnet? 3. Das Buch wird noch dieses Jahr übersetzt. 4. Ich werde von ihm ständig gelangweilt. 5. Der Weihnachtsbaum wird in den Weihnachten festlich geschmückt. 6. Er wird von mir zum Geburtstag überrascht.

12 Passiv im Präteritum! 1. Die Verwandlung ________ von F. Kafka _________. (schreiben) 2. Die Schüler _________ letztes Jahr nicht in Mathe _______. (prüfen) 3. Die Karlsuniversität _______ im Jahr 1348 _________. (gründen) 4. Das Problem _______ noch nicht __________. (lösen) 5. Die Leckereien _________ nicht schnell _________. (verkaufen)

13 Die Lösung! Řešení! 1. Die Verwandlung wurde von F. Kafka geschrieben.
2. Die Schüler wurden letztes Jahr nicht in Mathe geprüft. 3. Die Karlsuniversität wurde im Jahr 1348 gegründet. 4. Das Problem wurde noch nicht gelöst. 5. Die Leckereien wurden nicht schnell verkauft.

14 Passiv im Perfekt! 1. Das Oktoberfest _____ letztes Jahr viel von den Touristen _________ ___________. (besuchen) 2. Ich _______ von ihm _________ _______. (überraschen) 3. Der Schriftsteller ________ in seiner Zeit nicht _______ ___________. (ehren) 4. Du ________ von ihm auch ________ ________. (langweilen) 5. Die Bücher ______ auf der Buchmesse ________ __________. (vorstellen) 6. Die Filme _______ von den Produzenten _______ ______ (zeigen)

15 Die Lösung! Řešení! 1. Das Oktoberfest ist letztes Jahr viel von den Touristen besucht worden. 2. Ich bin von ihm überrascht worden. 3. Der Schriftsteller ist in seiner Zeit nicht geehrt worden. 4. Du bist von ihm auch gelangweilt worden. 5. Die Bücher sind auf der Buchmesse vorgestellt worden. 6. Die Filme sind von den Produzenten gezeigt worden.

16 Setzen Sie ins Passiv ein!
1. Felix wird mich hoffentlich zum Geburtstag überraschen. ____________________________________ 2. Vielen Leute besuchen die Berlinale. 3. Die Jury wählten den besten Schauspieler aus. 4. Er hat mich ständig gelangweilt.

17 Die Lösung! Řešení! 1. Felix wird mich hoffentlich zum Geburtstag überraschen. → Ich werde hoffentlich (von Felix) zum Geburtstag überrascht. 2. Viele Leute besuchen die Berlinale. → Die Berlinale wird von vielen Leuten besucht. 3. Die Jury wählte den besten Schauspieler aus. (Prät.) → Die besten Schauspieler wurden von der Jury ausgewählt. 4. Er hat mich ständig gelangweilt. (Perf.) → Ich bin von ihm ständig gelangweilt worden.

18 Všeobecný podmět man, v trpném rodě es
Ve větách s trpným rodem zůstává často průvodce děje nevyjádřen. Při přeměně slovesa do činného rodu je však nutno průvodce děje vyjádřit v podmětu Slouží k tomu všeobecný podmět man Př.: Man tanzt Flamenco in Spanien. In Spanien wird Flamenco getanzt. Pokud podmět trpné věty nestojí na začátku věty, musí první místo v takové větě zaujmout zájmeno es nebo zdůrazněný větný člen: Př.: Es wird in Spanien Flamenco getanzt.

19 Schreiben Sie diese Sätze im Passiv!
1. Man isst hier sehr schnell. → Es wird hier sehr schnell gegessen. 2. Man frühstückt hier um 8 Uhr. → Es wird hier um 8 Uhr gefrühstückt. 3. In Spanien isst man paella. → Es wird in Spanien paella gegessen. 4. Man spricht nicht Deutsch in Tschechien. → Es wird in Tschechien nicht Deutsch gesprochen. 5. Man arbeitet hier 8 Stunden am Tag. → Es wird hier 8 Stunden am Tag gearbeitet. 6. In Russland trinkt man Vodka. → Es wird in Russland Vodka getrunken.

20 Passiv mit Modalverben!
Pořádek slov trpného rodu se způsobovými slovesy: Činný rod: Man mus in der Schule viel lernen. Trpný rod: Es muss in der Schule viel gelernt werden. Pořádek slov: PODMĚT + ZPŮS. SLOV + ostatní větné členy + příčestí min. + werden. (neměnné)

21 Ergänzen Sie Passiv mit Modalverben!
1. Das Treffen _______ noch heute ________ ________ . (absagen, müssen) 2. Das ________ schon morgen ________ _________. (schaffen, müssen) 3. Darüber _______ bald _______ _________. (sprechen, sollen) 4. Die Schüler _________ noch heute ________ __________. (prüfen, sollen) 5. Der Weihnachtsbaum _________ noch nicht _________ __________. ( schmücken, dürfen) 6. Die Kinder ________ in den Weihnachten ________ _________. (überraschen, sollen)

22 Die Lösung! 1. Das Treffen muss noch heute abgesagt werden.
(absagen, müssen) 2. Das muss schon morgen geschafft werden. (schaffen, müssen) 3. Darüber muss bald gesprochen werden. (sprechen, müssen) 4. Die Schüler sollen noch heute geprüft werden. (prüfen, sollen) 5. Der Weihnachtsbaum darf noch nicht geschmückt werden. (schmücken, dürfen) 6. Die Kinder sollen zu Weihnachten überrascht werden. (überraschen, sollen)

23 Zdroje Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 3 Němčina pro střední školy. Praha, ISBN S. 39.


Herunterladen ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen