Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Fovizam i EKSpresionizam

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Fovizam i EKSpresionizam"—  Präsentation transkript:

1 Fovizam i EKSpresionizam

2 UMETNOST XX VEKA Brze promene, razvoj nauke, kriza vrednosti, traganje za novim oblicima izražavanja ... Nastaju dva suprotna shvatanja : RACIONALAN - uslovio industrijski razvoj, novi materijali u arhitekturi i skulpturi ( čelik, staklo, plastika) IRACIONANALAN – odbacicavnje naučnih metoda, kritikovanje društva, traženje smisla života ( Frojd i Jung)

3 FOVIZAM Pariz – “ grad svetlosti” – 1905.g. - izložba – na njoj savremena umetnost i jedna renesansna skulptura Fovizam – zanči – “divlje zveri” Karakteristike: Eksplozija boja – čiste boje Nezavisna boja od predmeta Ivičenje boje Figurativno slikarstvo sa deformitetima

4 Slikari: 1. ANRI MATIS – “ritmičko raspoređivanje boje i linije na površini” , dao je linearne i dekorativne osobine slici ( slika i na keramici, grafika, scenograf, tapiserije, skulptor) 2. ŽORŽ RUO – koloristički efekti , slika ljudsku pokvarenost i glupost

5 Crvena harmonija

6 Ples

7 Odaliska

8 2.

9 Ruo i Šagal

10 EKSPRESIONIZAM Pojavio u Nemočkoj 1905.godine.
Osnovni cilj Expresionizma je izneti unutarnašnje stanje autora,odnosno one emocije koje obuzimaju samo njega i tako oblikuju njegovo videnje sveta. Začetnikom ekspresionističkog slikarstva smatra se EDVARD MUNK, norveški slikar emocionalne ekspresije - iskrivljene forme i napadne boje Slikaju: otuđenje, prostituciju, bolest alkoholozam siromaštvo Po stilu slikari nisu jedinstveni, već samo po temi

11 Most (Die Brücke) -Drezden Plavi jahač (Der Blaue Reiter) - Minhen
1905.godine su osnovane tri umetničko-expresionističke grupe. A to su : Most (Die Brücke) -Drezden Plavi jahač (Der Blaue Reiter) - Minhen Nova stvarnost (Neue Sachlichkeit)

12 Most (Die Brücke): - Je nemačka grupa umetnika ekspresionizma
Most (Die Brücke): - Je nemačka grupa umetnika ekspresionizma. - Most su Cilj im je bio da prevaziđu tradicionalno slikarstvo. - Ideje i uzor od francuskih fovista, kao i Paula Gauguina,Vincenta van Gogha,Henrija de Toulouse -Lautreca i Edvarda Muncha. - Teme umetnika ove grupe bile su pejzaži i čovek, pri čemu je osim onog što je lepo želelo da se prikaže ono što je ružno i tabuizirano.

13 Plavi Jahač (Der Blaue Reiter) - Je takođe Nemačko udruženje umetnika ekspresionizma . - Grupa je nastala iz novog udruženja umetnika . - Osnovali su ga Vasilij Kandinski i Franc Mark u Minhenu Make i Mark su smatrali da ljudski spoljni i unutrašnji svetovi treba da se susretnu kroz umetnost . - Po izbijanju Prvog svetskog rata grupa je raspuštena. Njihove ideje su i dalje vršile uticaj kroz obrazovnu delatnost .

14 Nova stvarnost Obeležava umetnički pravac u slikarstvu, literaturi, filmskoj umetnosti i arhitekturi koji je bio važan za Nemačku u 20.- tim godinama 20. veka Termin je stvorio kritičar Gustav Fridrih Hartlaub posle retrospektivne izložbe u Manhajmu godine. - Nova stvarnost se nalazi između ekspresionizma iz kojeg se razvila i dadaizma i surealizma . Imala je veliki uticaj na socijalistički realizam Njen razvoj je bio prekinut nastupanjem nacizma *

15 Postoje tri faze expresionizma
Predratni expresionizam - U kojem se unutrašnja ekspresija projicira prema nečemu nebeskom i tako se čovek pokušava izjednačiti sa prirodnim kosmosom. Rešenje problema vidi se i traži upravo u toj domeni. Ratni ekspresionizam - obežen je živim i preterano grotesknim slikama unutarašnjeg užasa proizašlog iz žrtava Prvog svetskog rata. SLIKE koje se javljaju najčešće su GROZNE, ponekad i MORBIDNE ili BOLESNE, a njihova temeljna svrha je ilustriranje unutarnje emocije koja se protivi besmislenosti rata. Posleratni ekspresionizam - U njemu se tematika usmerana prema čoveku, socijalnom aspektu i kritici otuđenog savremenog društva, a glavni "likovi" najčešće su mali ljudi čijim se sudbinama autori i bave.

16 Emil Nolde Boja deluje na čoveja kao živo biće Boja ima dušu
“umetničko delo, treba da dođe iz unutrašnjosti čoveka” Boja čista kao kod fovista

17

18 Ples

19 Najpoznatije slike expresionizma (Strah i krik)
Nastaje 1894.godine naslikao ju je Eduard Much. Eduard je bio norveški slikar koji je u svojim delima prvi počeo primenjivati elemente ekspresionizma. Strah i Krik su prvi primeri pesimistične ekspresije unutrašnjeg stanja koja će obilježiti ekspresionizam. Krik Ovo najpoznatija je slika norveškog ekspresioniste Edvarda Muncha ,koja prikazuje užasnutu, pomalo demonsku figuru kako stoji na mostu nasuprot krvavocrvenog neba. Slika bi trebala simbolizirati ljudsku vrstu nadjačanu osjećajem egzistencijalnog straha i tegobe godine Eduard je naslikao crno-bielu verziju Krika.Pravo značenje krika može preneti samo bezbojnost.

20 EKSPRESIONIZAM U SRBIJI
JOVAN BIJELIĆ MILAN KONJOVIĆ Slika prizore iz Bosne, portrete Boja fovistička, a deformacija ekspresionistička

21 Ženski akt

22 Motiv iz Bosne

23 Mala devojčica

24 Konjović

25 Pajzaž

26 Pejzaž

27 Suncokreti

28 Hvala na pažnji 


Herunterladen ppt "Fovizam i EKSpresionizam"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen