Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

tvorba prezenta u njemačkome jeziku

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "tvorba prezenta u njemačkome jeziku"—  Präsentation transkript:

1 tvorba prezenta u njemačkome jeziku
Das Präsens tvorba prezenta u njemačkome jeziku © Dalibor Joler, 2013.

2 Tvorba prezenta njemačkih glagola
Pravilo tvorbe: prezent se tvori od: prezentske osnove i prezentskih nastavaka prezentska osnova dobiva se odbacivanjem nastavka -en od infinitiva glagola kaufen >>> kauf- machen >>> mach- prezentski nastavci po licima: 1. (ich) e 2. (du) st 3. (er, sie, es) -t 1. (wir) en 2. (ihr) t 3. (sie, Sie) en

3 Primjeri prezenta pravilnih glagola
kaufen 1. ich kaufe 2. du kaufst 3. er, sie, es kauft 1. wir kaufen 2. ihr kauft 3. sie, Sie kaufen machen 1. ich mache 2. du machst 3. er, sie, es macht 1. wir machen 2. ihr macht 3. sie, Sie machen e st t en

4 Prezent nepravilnih glagola (I)
Nepravilni glagoli tvore prezent dodavanjem nastavaka na prezentsku osnovu, isto kao i pravilni glagoli. Njihova je posebnost u tome što u 2. i 3. licu jednine mijenjaju osnovni samoglasnik. Jedna skupina tih glagola dobiva prijeglas (ich fahre, du fährst), a druga skupina mijenja samoglasnik “e” u “i/ie” (ich lese, du liest). a ä e i / ie

5 Prezent nepravilnih glagola (II)
I) Glagoli s prijeglasom (a >>> ä) Ovi glagoli u 2. i 3. licu jednine dobivaju prijeglas na osnovnome samoglasniku. Neki od najčešćih glagola ove vrste su: anfangen, fahren, fallen, laufen, tragen, waschen fahren 1. ich fahre 2. du fährst 3. er fährt 1. wir fahren 2. ihr fahrt 3. sie fahren tragen 1. ich trage 2. du trägst 3. er trägt 1. wir tragen 2. ihr tragt 3. sie tragen

6 Prezent nepravilnih glagola (III)
II) Glagoli s promjenom e u i Ovi glagoli u 2. i 3. licu jednine mijenjaju osnovni samoglasnik “e” u “i” (u izgovoru kratki i) ili “ie” (u izgovoru dugi i). Neki od najčešćih glagola ove vrste su: e >>> i: essen, geben, helfen, nehmen, sprechen, treffen, werfen e >>> ie: lesen, sehen sehen 1. ich sehe 2. du siehst 3. er sieht 1. wir sehen 2. ihr seht 3. sie sehen essen 1. ich esse 2. du isst 3. er isst 1. wir essen 2. ihr esst 3. sie essen geben 1. ich gebe 2. du gibst 3. er gibt 1. wir geben 2. ihr gebt 3. sie geben

7 Prezent glagola s odvojivim prefiksom
Mnogi njemački glagoli imaju predmetke (prefikse), odvojive ili neodvojive. Kod glagola koji imaju odvojive prefikse, prefiks se u glavnoj rečenici uvijek odvaja i stavlja na zadnje mjesto u rečenici. abschreiben: Der Schüler schreibt die Hausaufgabe ab. ankommen: Der Zug kommt um 15 Uhr an. aufstehen: Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. zurückgeben: Wann gibst du mir mein Buch zurück? Česti odvojivi prefiksi: ab- an- auf- aus- ein- mit- vor- zu- zurück- Napomena: neodvojivi prefiksi, kako im i ime govori, nikada se ne odvajaju od glagola! Najčešći neodvojivi prefiksi su: be-, emp-, ent- er-, ge-, miss-, ver-, zer-.

8 Prezent pomoćnih glagola haben, sein, werden
Pomoćni glagoli haben, sein i werden imaju posve nepravilne prezentske oblike pa ih treba naučiti napamet. haben sein werden ich habe du hast er, sie, es hat wir haben ihr habt sie, Sie haben ich bin du bist er, sie, es ist wir sind ihr seid sie, Sie sind ich werde du wirst er, sie, es wird wir werden ihr werdet sie, Sie werden

9 Provjeri svoje znanje! Test: Präsens
Donji link odvest će te na kraću online provjeru poznavanja prezenta. Kada riješiš test, automatski ćeš dobiti i podatak o postotku točnih rješenja. Sretno! Test: Präsens © Dalibor Joler, 2013.


Herunterladen ppt "tvorba prezenta u njemačkome jeziku"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen