Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

SLOVOSLED VE VEDLEJŠÍCH VĚTÁCH. Podmět patří ve VV 1. na poslední místo 2. před spojku 3. hned za spojku.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "SLOVOSLED VE VEDLEJŠÍCH VĚTÁCH. Podmět patří ve VV 1. na poslední místo 2. před spojku 3. hned za spojku."—  Präsentation transkript:

1 SLOVOSLED VE VEDLEJŠÍCH VĚTÁCH

2 Podmět patří ve VV 1. na poslední místo 2. před spojku 3. hned za spojku

3 Infinitiv najdeme ve VV … 1. před určitým slovesným tvarem 2. za určitým slovesným tvarem 3. hned za spojkou

4 Ve VV stojí určitý tvar slovesa na … 1. prvním místě 2. posledním místě 3. hned za spojkou

5 Mezi podřadící spojky nepatří 1. als 2. wenn 3. dass 4. ob 5. trotzdem 6. obwohl

6 když (jednorázový děj minulý) 1. w eil 2. w enn 3. a ls 4. d ass

7 zda 1. ob 2. obwohl 3. sonst 4. sondern

8 Říká, že dnes nemá čas. 1. Er sagt, dass er heute keine Zeit hat. 2. Er sagt, dass heute er keine Zeit hat. 3. Er sagt, dass er hat heute keine Zeit. 4. Er sagt, dass hat er heute keine Zeit.

9 Er sagt, dass… 1. dass er uns nicht abholen kann. 2. dass er uns nicht kann abholen. 3. dass er kann uns nicht abholen.

10 Er sagt, 1. dass er noch einkauft. 2. dass er kauft noch ein. 3. dass er einkauft noch.

11 Er sagt, 1. dass er noch heute einkaufen muss. 2. dass er muss noch heute einkaufen 3. dass er noch heute muss einkauft.

12 Když chceš, můžeme navštívit naše přátele. 1. W enn du willst, wir können unsere Freunde besuchen. 2. W enn willst du, können wir unsere Freunde besuchen. 3. W enn du willst, können wir unsere Freunde besuchen.

13 Er sagt, 1. dass er im Krankenhaus hat gearbeitet. 2. dass er hat im Krankenhaus gearbeitet. 3. dass er im Krankenhaus gearbeitet hat.

14 Když pracoval v Německu, vydělal hodně peněz. 1. Als er in Deutschland gearbeitet hat, er hat viel Geld verdient. 2. Als er in Deutschland gearbeitet hat, hat er viel Geld verdient. 3. Als er hat in Deutschland gearbeitet, hat er viel Geld verdient.

15 Mohli jsme tam zůstat. 1. Wir haben dort können bleiben. 2. Wir haben dort bleiben können. 3. Wir sind dort bleiben können.

16 Napsal, že chtěl strávit svoji dovolenou u moře. 1. Er schrieb, dass er seinen Urlaub am Meer verbringen wollte. 2. Er schrieb, dass er wollte seinen Urlaub am Meer verbringen. 3. Er schrieb, dass er seinen Urlaub am Meer wollte verbringen.

17 Odpočinu si, protože v pondělí odjíždím. 1. Ich ruhe mich aus, weil ich fahre am Montag ab. 2. Ich ruhe mich aus, weil ich am Montag abfahre. 3. Ich ruhe mich aus, weil abfahre ich am Montag.

18 Als ich Berlin war, 1. war ich krank. 2. krank war ich 3. ich war krank.

19 Frag ihn, ob 1. er heute spielt mit. 2. er heute mitspielt. 3. er spielt heute mit.

20 Zeptej se, zda se chce dívat na televizi. 1. Frag, ob er fernsieht. 2. Frag, ob er will fernsehen. 3. Frag, ob er sieht fern. 4. Frag, ob er fernsehen will.

21


Herunterladen ppt "SLOVOSLED VE VEDLEJŠÍCH VĚTÁCH. Podmět patří ve VV 1. na poslední místo 2. před spojku 3. hned za spojku."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen