Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Familie. Podstatné mená v NJ píšeme veľkým začiatočným písmenom píšeme veľkým začiatočným písmenom majú určitý člen der, die, das majú určitý člen.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Die Familie. Podstatné mená v NJ píšeme veľkým začiatočným písmenom píšeme veľkým začiatočným písmenom majú určitý člen der, die, das majú určitý člen."—  Präsentation transkript:

1 Die Familie

2 Podstatné mená v NJ píšeme veľkým začiatočným písmenom píšeme veľkým začiatočným písmenom majú určitý člen der, die, das majú určitý člen der, die, das der = ten mužský rod der = ten mužský rod die = tá ženský rod die = tá ženský rod das = to stredný rod das = to stredný rod

3 Podstatné mená mužského rodu der Vater der Vater der Großvater der Großvater der Opa der Opa der Bruder der Bruder der Cousin der Cousin der Onkel der Onkel

4 Podstatné mená ženského rodu die Mutter die Mutter die Großmutter die Großmutter die Oma die Oma die Schwester die Schwester die Cousine die Cousine die Tante die Tante

5 Podstatné mená stredného rodu das Kind das Kind das Baby das Baby

6 Privlastňovacie zámená používame namiesto člena pred podstatným menom v NJ používame namiesto člena pred podstatným menom v NJ mein – meine – mein mein – meine – mein môj – moja – moje môj – moja – moje dein - deine – dein dein - deine – dein tvoj - tvoja - tvoje tvoj - tvoja - tvoje

7 Podstatné mená mužského rodu mein / dein Vater mein / dein Vater mein / dein Großvater mein / dein Großvater mein / dein Opa mein / dein Opa mein / dein Bruder mein / dein Bruder mein / dein Cousin mein / dein Cousin mein / dein Onkel mein / dein Onkel

8 Podstatné mená ženského rodu meine / deine Mutter meine / deine Mutter meine / deine Großmutter meine / deine Großmutter meine / deine Oma meine / deine Oma meine / deine Schwester meine / deine Schwester meine / deine Cousine meine / deine Cousine meine / deine Tante meine / deine Tante

9 Podstatné mená stredného rodu mein / dein Kind mein / dein Kind mein / dein Baby mein / dein Baby

10 Predstavovanie rodiny Das ist Lenas Familie. Das ist Lenas Familie. Sie sagt: Das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Er heißt Lukas. Er heißt Lukas. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Sie heißt Lora. Sie heißt Lora. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Er heißt Michael. Er heißt Michael. Das ist meine Cousine. Das ist meine Cousine. Sie heißt Julia. Sie heißt Julia.

11 Predstavovanie rodiny Das ist Simpsons Familie. Das ist Simpsons Familie. Wir sagen: Das ist......... Er heißt... Das ist......... Er heißt... Das ist......... Sie heißt... Das ist......... Sie heißt... Das ist......... Er heißt... Das ist......... Er heißt... Das ist......... Sie heißt... Das ist......... Sie heißt... Das ist......... Es heißt... Das ist......... Es heißt...

12 Predstavovanie rodiny Das ist Wagners Familie. Das ist Wagners Familie. Peter, Petra, Thomas, Ben, Marta, Kika Peter, Petra, Thomas, Ben, Marta, Kika

13 Opakovanie Ako píšeme podstatné mená v NJ? Ako píšeme podstatné mená v NJ? Aký určitý člen musia mať pred sebou podstatné mená Aký určitý člen musia mať pred sebou podstatné mená Vymenuj podstatné mená (členov rodiny) a) mužského rodu Vymenuj podstatné mená (členov rodiny) a) mužského rodu b) ženského rodu b) ženského rodu c) stredného rodu c) stredného rodu

14 Aufgabe: Urči zo zadanej skupiny slov: Podstatné mená mužského rodu Podstatné mená mužského rodu Mutter, Bruder, Kind, Cousin, Opa, Tante, Vater Podstatné mená ženského rodu Podstatné mená ženského rodu Schwester, Baby, Oma, Cousine, Onkel, Tante Podstatné mená stredného rodu Podstatné mená stredného rodu Großvater, Baby, Großmutter, Cousin, Kind

15 Aufgabe: Urči, čo nepatrí do zadanej skupiny slov: Mutter, Bruder, Cousine, Oma, Tante Mutter, Bruder, Cousine, Oma, Tante Schwester, Baby, Großmutter, Cousine, Tante Schwester, Baby, Großmutter, Cousine, Tante Großvater, Bruder, Cousin, Kind, Onkel Großvater, Bruder, Cousin, Kind, Onkel Vater, Onkel, Schwester, Bruder, Opa Vater, Onkel, Schwester, Bruder, Opa

16 Privlastňovacie zámeno MEIN-DEIN VaterMutterKind Großvater Großmutter Baby OpaOma BruderSchwester OnkelTante CousinCousine

17 Doplň privlastňovacie zámeno mein/meine – dein/deine Mutter, Bruder, Cousine, Oma, Tante Mutter, Bruder, Cousine, Oma, Tante Schwester, Baby, Großmutter, Cousine, Tante Schwester, Baby, Großmutter, Cousine, Tante Großvater, Bruder, Cousin, Kind, Onkel Großvater, Bruder, Cousin, Kind, Onkel Vater, Onkel, Schwester, Bruder, Opa Vater, Onkel, Schwester, Bruder, Opa

18 Mgr. Janette Sobotová Mgr. Janette Sobotová ZŠ Ulica pionierov 1 ZŠ Ulica pionierov 1 Rožňava Rožňava


Herunterladen ppt "Die Familie. Podstatné mená v NJ píšeme veľkým začiatočným písmenom píšeme veľkým začiatočným písmenom majú určitý člen der, die, das majú určitý člen."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen