Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Slovní zásoba Lekce 6. Verben - slovesa studovatstudovat vyprávětvyprávět sedětsedět hledathledat vypadatvypadat ležetležet jístjíst pítpít studierenstudieren.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Slovní zásoba Lekce 6. Verben - slovesa studovatstudovat vyprávětvyprávět sedětsedět hledathledat vypadatvypadat ležetležet jístjíst pítpít studierenstudieren."—  Präsentation transkript:

1 Slovní zásoba Lekce 6

2 Verben - slovesa studovatstudovat vyprávětvyprávět sedětsedět hledathledat vypadatvypadat ležetležet jístjíst pítpít studierenstudieren erzählenerzählen sitzensitzen suchensuchen aussehenaussehen liegenliegen essenessen trinkentrinken

3 Substantive – podstatná jména rodinarodina rodičerodiče otecotec sourozencisourozenci bratrbratr sestrasestra prarodičeprarodiče dědečekdědeček die Familiedie Familie die Elterndie Eltern der Vaterder Vater die Geschwisterdie Geschwister der Bruderder Bruder die Schwesterdie Schwester die Groβelterndie Groβeltern der Opader Opa

4 Substantive – podstatná jména tetateta strýcstrýc bratranecbratranec sestřenicesestřenice středstřed fotografiefotografie módamóda důchodcedůchodce die Tantedie Tante der Onkelder Onkel der Cousinder Cousin die Cousinedie Cousine die Mittedie Mitte das Fotodas Foto die Modedie Mode der Rentnerder Rentner

5 Substantive – podstatná jména sekretářkasekretářka mužmuž obrázekobrázek školní taškaškolní taška báseňbáseň vnukvnuk povolánípovolání prodavačkaprodavačka die Sekretärindie Sekretärin der Mannder Mann das Bilddas Bild die Schultaschedie Schultasche das Gedichtdas Gedicht der Enkelder Enkel der Berufder Beruf die Verkäuferindie Verkäuferin

6 Substantive – podstatná jména zdravotní sestrazdravotní sestra učitelkaučitelka architektarchitekt zvěrolékařzvěrolékař policistapolicista elektrikářelektrikář kuchařkuchař lékařlékař die Krankenschwesterdie Krankenschwester die Lehrerindie Lehrerin der Architektder Architekt der Tierarztder Tierarzt der Polizistder Polizist der Elektrikerder Elektriker der Kochder Koch der Arztder Arzt

7 Plural – množné číslo die Tantedie Tante der Onkelder Onkel der Cousinder Cousin die Cousinedie Cousine die Mittedie Mitte das Fotodas Foto die Modedie Mode der Rentnerder Rentner die Tantendie Tanten die Onkeldie Onkel die Cousinsdie Cousins die Cousinendie Cousinen die Mittendie Mitten die Fotosdie Fotos die Modedie Mode die Rentnerdie Rentner

8 Plural – množné číslo die Familiedie Familie die Managerindie Managerin der Vaterder Vater der Berufder Beruf der Bruderder Bruder die Schwesterdie Schwester die Omadie Oma der Opader Opa die Familiendie Familien die Managerinendie Managerinen der Väterder Väter die Berufedie Berufe der Brüderder Brüder die Schwesterndie Schwestern die Omasdie Omas die Opasdie Opas

9 Plural – množné číslo die Sekretärindie Sekretärin der Mannder Mann das Bilddas Bild die Schultaschedie Schultasche das Gedichtdas Gedicht der Enkelder Enkel die Informatikerindie Informatikerin die Verkäuferindie Verkäuferin die Sekretärinendie Sekretärinen die Männerdie Männer die Bilderdie Bilder die Schultaschendie Schultaschen die Gedichtedie Gedichte die Enkeldie Enkel die Informatikerinendie Informatikerinen die Verkäuferinendie Verkäuferinen


Herunterladen ppt "Slovní zásoba Lekce 6. Verben - slovesa studovatstudovat vyprávětvyprávět sedětsedět hledathledat vypadatvypadat ležetležet jístjíst pítpít studierenstudieren."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen