Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Digitální učební materiál

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Digitální učební materiál"—  Präsentation transkript:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Gramatika Téma: Rozkazovací způsob Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: Únor 2014 Název: VY_32_INOVACE_ NEJ Anotace: Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka. Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají úrovni B1 dle SERRJ. Metodický pokyn: Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat prostřednictvím interaktivní tabule.

2 Imperativ Imperativ 2. Pers. Sg. und Pl. Imperativ „Sie-Form“
Besonderheiten Imperativ „sein“ Übungen

3 Imperativ 2. Pers. Sg. und Pl.
nehmen ich nehme wir nehmen du nimmst ihr nehmt er sie es nimmt sie

4 Imperativ 2. Pers. Sg. und Pl.
nehmen ich nehme wir nehmen du nimmst ihr nehmt er sie es nimmt sie

5 Imperativ 2. Pers. Singular
nehmen du nimmst → Nimm!

6 Imperativ 2. Pers. Plural nehmen ihr nehmt → Nehmt!

7 Imperativ „Sie-Form“ nehmen (siezen) Sie nehmen … → Nehmen Sie!

8 Besonderheiten Man bildet Imperativ auch in der 1. Person Plural:
„Gehen wir heute ins Kino.“ (Es bedeutet aber mehr einen Vorschlag als eine Forderung.)

9 Besonderheiten Die Verben, deren Wortstamm auf „d“ oder „t“ endet, bilden Imperativ in der 2. Person Singular durch Endung -e: arbeiten → Arbeite! (Die Endung –e kann man auch in anderen Fällen anknüpfen.) fahren → Fahr(e)!

10 Besonderheiten Die Verben, die 2. Person Singular unregelmäßig bilden, verlieren in der „Du-Form“ den Umlaut: du fährst → Fahr! (Aber nur dann, wenn der Umlaut sekundär zugegeben wurde!) sägen → säg(e)

11 Besonderheiten Nicht vergessen:
Die „Du-Form“ bildet man immer von der konkreten Form des Verbs. „Du-Form“ und „Ihr-Form“ stehen immer ohne Subjekt im Satz. Im Deutschen schreibt man am Ende des Imperativsatzes eher . als !

12 Imperativ „sein“ sein ------ Seien wir! Sei! Seid! Seien Sie!

13 Übungen Sag! Hört! Nimm! Fahren Sie! Arbeitet! Seien Sie!
Bilden Sie Imperative. (spielen / du → Spiel(e)!) (sagen / du) _________ (essen / ihr) _________ (nehmen / du) _________ (fahren / Sie) _________ (arbeiten / ihr) _________ (sein / Sie) _________ Sag! Hört! Nimm! Fahren Sie! Arbeitet! Seien Sie! Lösung

14 Použité zdroje: Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, ISBN Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, ISBN


Herunterladen ppt "Digitální učební materiál"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen