Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_12 Název materiálu:4. pád podstatných jmen Tematická oblast:Němčina 1. ročník Anotace:Prezentace vysvětluje.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_12 Název materiálu:4. pád podstatných jmen Tematická oblast:Němčina 1. ročník Anotace:Prezentace vysvětluje."—  Präsentation transkript:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_12 Název materiálu:4. pád podstatných jmen Tematická oblast:Němčina 1. ročník Anotace:Prezentace vysvětluje žákům tvoření 4. pádu podstatných jmen. Očekávaný výstup: Žáci vytváří jednoduché věty s užitím 4. pádu. Klíčová slova:4. pád, členy, den Metodika: Podklad pro výklad a procvičení nového učiva Obor:29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 Kuchař-číšník Ročník:první Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne:21. 2. 2013 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 4. pád podstatných jmen

3 4. pád !!! ve 4. pádu podstatných jmen se mění člen určitý i neurčitý jen u mužského rodu

4 1. pád mužskýženskýstřední množné číslo VaterTascheAutoSocken derdiedasdie eineineein-

5 1. pád Eine Tasche ist groß. Der Bruder wohnt in Prag. Die Oma und der Opa sind alt. Die Socken sind blau. Ein Mantel ist schön. Ein Auto ist rot. Das ist das Buch.

6 4. pád mužskýženskýstřední množné číslo VaterTascheAutoSocken dendiedasdie eineneineein-

7 4. pád Ich habe eine Schwester. Ich habe einen Bruder. Ich kaufe ein Heft. Ich schreibe die Hausaufgabe. Ich lese das Buch. Ich habe einen Computer. Ich habe den Kuli.

8 Doplň člen neurčitý 1.Hast du…………. Bruder? 2.Das ist ……… Tasche. 3.Ist in Slaný ………. Schule? 4.Kaufst du…………Mantel? 5.Ich bin…………Frau. 6.Ist das ……… Auto? 7.Wir haben nur ………. Kuli.

9 Řešení 1.Hast du einen Bruder? 2.Das ist eine Tasche. 3.Ich trinke ein Bier. 4.Ist in Slaný eine Schule? 5.Kaufst du einen Mantel? 6.Ist das ein Auto? 7.Wir haben nur einen Kuli.

10 Doplň člen určitý 1.Hast du ….. Tasche? 2.Das ist …. Schule. 3.Ich trinke …..Bier. 4.Ist in Slaný ….Schule? 5.Kaufst du …. Auto? 6.Ist das …… Bleistift? 7.Wir haben nur...... Mantel und …….Jacke.

11 Řešení 1.Hast du die Tasche? 2.Das ist die Schule. 3.Ich trinke das Bier. 4.Ist in Slaný die Schule? 5.Kaufst du das Auto? 6.Ist das der Bleistift? 7.Wir haben nur den Mantel und die Jacke.

12 Oprav chyby u členů: Ich habe der Bruder. Hast du das Tasche? Ich kaufe einen Brot und eine Jacke. Der Heft ist blau. Das Schuhe sind schwarz. Ich bin eine Schüler. Hast du den Hausaufgabe?

13 Řešení Ich habe einen Bruder. Hast du die/eine Tasche? Ich kaufe ein Brot und eine Jacke. Das Heft ist blau. Die Schuhe sind schwarz. Ich bin ein Schüler. Hast du die Hausaufgabe?


Herunterladen ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_12 Název materiálu:4. pád podstatných jmen Tematická oblast:Němčina 1. ročník Anotace:Prezentace vysvětluje."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen