Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

AUTOR: Mgr. Magdalena Bártová ANOTACE: Materiál obsahuje pravidla skloňování přivlastňovacích zájmen a pravidlo pro používání zájmena svůj v němčině. Součástí

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "AUTOR: Mgr. Magdalena Bártová ANOTACE: Materiál obsahuje pravidla skloňování přivlastňovacích zájmen a pravidlo pro používání zájmena svůj v němčině. Součástí"—  Präsentation transkript:

1 AUTOR: Mgr. Magdalena Bártová ANOTACE: Materiál obsahuje pravidla skloňování přivlastňovacích zájmen a pravidlo pro používání zájmena svůj v němčině. Součástí prezentace jsou cvičení k probrané látce. DUM je určen žákům 1. ročníku. KLÍČOVÁ SLOVA: Possessivpronomen, Deklination, Übungen Possessivpronomina VY-32-INOVACE-NEJ-07

2 Přivlastňovací zájmena ich - mein, meine, mein wir – unser, uns(e)re, unser du - dein, deine, dein ihr - euer, eu(e)re, euer er - sein, seine, sein sie – ihr, ihre, ihr sie - ihr, ihre,ihr Sie - Ihr, Ihre, Ihr es - sein, seine, sein Ich habe ein Haus. Es ist mein Haus. Du hast ein Haus. Es ist dein Haus. Er hat ein Haus. Es ist sein Haus. Sie hat ein Haus. Es ist ihr Haus. Es hat ein Haus. Es ist sein Haus. Wir haben ein Haus. Es ist unser Haus. Ihr habt ein Haus. Es ist euer Haus. Sie haben ein Haus. Es ist ihr Haus. U přivlastňovacích zájmen unser a euer je možné( kromě 1.p.mužského rodu a 1.a 4. pádu středního rodu čísla jednotného) vynechat kmenové -e-: mit uns(e)rem Freund, uns(e)re Mutter, eu(e)re Großmutter, in eu(e)rem Haus….

3 Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako neurčitý člen 1. Wer ist das? Das ist… ihr Freunddeine Freundinsein Kind 2. Wessen Buch ist das? Das ist das Buch… ihres Freundesdeiner Freundinseines Kindes 3. Wem gehört das Buch? Das Buch gehört … ihrem Freunddeiner Freundinseinem Kind 4. Wen besuchst du? Ich besuche… ihren Freunddeine Freundinsein Kind

4 Pokyny ke cvičením: všechna cvičení obsahují správné řešení, které se postupně objeví klepáním do snímku.

5 Přivlastňovací zájmena Cvičení: I..Doplňte odpovídající přivlastňovací zájmeno 1.ich/ ………………. Haus 2. es/…………………Buch 3 Sie/ ……………….Frau 4. sie/…………………Haus 5. ihr/…………………Freund 6. wir/…………………Schule 7. ich/…………………Bruder 8. du/………………….Schwester 9. sie/ ………………..Lehrer 10. er/………………Frühstück 1.ich/ mein Haus 2. es/ sein Buch 3. Sie/ Ihre Frau 4. sie/ ihr Haus 5. ihr/ euer Freund 6. wir/ unsere Schule 7. ich/ mein Bruder 8. du/ deine Schwester 9. sie/ ihr Lehrer 10. er/ sein Frühstück

6 mit ich höre ich sage es mit meinem Kind ich höre mein Kind ich sage es meinem Kind durch zu gegenüber durch unser Haus zu unserem Haus gegenüber unserem Haus euer Sohn die Uhr von für die Uhr eu(e)res Sohnes von eu(e)rem Sohn für eu(e)ren Sohn ihre Tochter der Wecker nach ohne der Wecker ihrer Tochter nach ihrer Tochter ohne ihre Tochter mein Kind unser Haus II..Doplňte tučně vytištěný výraz ve správném pádu

7 deine Lehrerin das Buch mit es gehört das Buch deiner Lehrerin mit deiner Lehrerin es gehört deiner Lehrerin ihr Freund ohne für wir antworten ohne ihren Freund für ihren Freund wir antworten ihrem Freund sein Mädchen das Buch gegen sie fragen das Buch seines Mädchens gegen sein Mädchen sie fragen sein Mädchen Ihr Büro aus gegenüber durch aus Ihrem Büro gegenüber Ihrem Büro durch Ihr Büro

8 České zájmeno – svůj vyjadřujeme v němčině přivlastňovacím zájmenem té osoby, která je v dané větě podmětem Ich besuche meinen Freund. Navštívím - Du besuchst deinen Freund. Navštívíš - Paul besucht seinen Freund. Navštíví - Helga besucht ihren Freund Navštíví -svého Das Kind besucht seinen Freund. Navštíví -přítele Wir besuchen uns(e)ren Freund. Navštívíme - Ihr besucht eu(e)ren Freund. Navštívite - Die Eltern besuchen ihren Freund. Navštíví - Sie besuchen Ihren Freund. Navštívíte -

9 1.Kennen Sie den Freund …………. Tochter? ( Ihrer, ihrer, deiner) 2. Wo hast du …………. Bruder? ( deinen, seinen, meinen) 3. Sie möchte……….. Vater ein Geschenk kaufen. ( deinem, unserem, ihrem) 4. Wir besuchen heute……………. Oma. ( unsere, ihre, euere) 5. Warum verkauft ihr ………………. Auto? ( euer, ihr, Ihr) 6. Er macht ……………. Arbeit gern. ( seine, deine, ihre) 7. Ich wohne bei ………………. Schwester. ( meiner, seiner, unserer) 8. Hans und Helga verstehen ……….. Lehrer nicht. (seinen, deinen, ihren) III.Vyberte odpovídající ekvivalent českého svůj Ihrer deinen ihrem unsere euer seine meiner ihren

10 1.Ich komme mit ………………. Freundin. 2. Sie kommen mit…………….. Tochter. 3. Kommst du mit ……………….. Freund? 4. Peter kommt mit ……………… Frau. 5. Wir kommen mit ………………… Vater. 6. Sie kommt mit ……………….. Hund. 7. Kommt ihr mit ………………. Kind? 8. Frau Weber, kommen Sie mit ………….. Mann? IV..Doplňte přivlastňovací zájmeno odpovídající českému zájmenu svůj meiner ihrer deinem seiner unserem ihrem eu(e)rem Ihrem

11 V. Přeložte 1.pro mou matku……. 2.s tvou knihou…….. 3.u vašeho dítěte………… 4.proti jeho příteli…………. 5.naproti naší škole………… 6.auto tvého bratra……………. 7.bez jejího přítele……….. 8.naším domem………….. 9.k Vašemu synovi………….. 10. z jejich pokoje für meine Mutter mit deinem Buch bei eu(e)rem Kind gegen seinen Freund gegenüber unserer Schule das Auto deines Bruders ohne ihren Freund durch unser Haus zu Ihrem Sohn aus ihrem Zimmer

12 VI. Přeložte 1.prosit vašeho otce…………… 2.najít našeho psa……………... 3.znát jejich sousedku……………. 4.odpovědět mému bratrovi………… 5.zeptat se Vašeho lékaře………….. 6.říci tvé učitelce…………………. 7.darovat jejich dítěti…………….. 8.hledat jeho knihu…………… 9.ukázat její matce……………. 10.děkovat naší účetní………….. eu(e)ren Vater bitten unseren Hund finden ihre Nachbarin kennen meinem Bruder antworten Ihren Arzt fragen deiner Lehrerin sagen ihrem Kind schenken sein Buch suchen ihrer Mutter zeigen unserer Buchhalterin danken

13 POUŽITÉ ZDROJE: Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Lucie Brožíková, Ralf Goedert, Mark Schneider, Lenka Vachalovská, Jens Krüger, Sprechen Sie Deutsch? - 1. díl, 295 str., druhé, přepracované vydání, Nakladatelství Polyglot, spol. s. r. o., 2000, ISBN 80-86195-08-2 www.glassschool.cz


Herunterladen ppt "AUTOR: Mgr. Magdalena Bártová ANOTACE: Materiál obsahuje pravidla skloňování přivlastňovacích zájmen a pravidlo pro používání zájmena svůj v němčině. Součástí"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen