Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

AUTOR: Mgr. Magdalena Bártová

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "AUTOR: Mgr. Magdalena Bártová"—  Präsentation transkript:

1 AUTOR: Mgr. Magdalena Bártová
Possessivpronomina VY-32-INOVACE-NEJ-07 AUTOR: Mgr. Magdalena Bártová ANOTACE: Materiál obsahuje pravidla skloňování přivlastňovacích zájmen a pravidlo pro používání zájmena svůj v němčině. Součástí prezentace jsou cvičení k probrané látce. DUM je určen žákům 1. ročníku. KLÍČOVÁ SLOVA: Possessivpronomen, Deklination, Übungen

2 Přivlastňovací zájmena
ich - mein, meine, mein wir – unser, uns(e)re, unser du - dein, deine, dein ihr - euer, eu(e)re, euer er - sein, seine, sein sie – ihr, ihre, ihr sie - ihr, ihre,ihr Sie - Ihr, Ihre, Ihr es - sein, seine, sein Ich habe ein Haus. Es ist mein Haus. Du hast ein Haus. Es ist dein Haus. Er hat ein Haus. Es ist sein Haus. Sie hat ein Haus. Es ist ihr Haus. Es hat ein Haus. Es ist sein Haus. Wir haben ein Haus. Es ist unser Haus. Ihr habt ein Haus. Es ist euer Haus. Sie haben ein Haus. Es ist ihr Haus. U přivlastňovacích zájmen unser a euer je možné( kromě 1.p.mužského rodu a 1.a 4. pádu středního rodu čísla jednotného) vynechat kmenové -e-: mit uns(e)rem Freund, uns(e)re Mutter, eu(e)re Großmutter, in eu(e)rem Haus….

3 Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako neurčitý člen 1.Wer ist das? Das ist… ihr Freund deine Freundin sein Kind 2. Wessen Buch ist das? Das ist das Buch… ihres Freundes deiner Freundin seines Kindes 3. Wem gehört das Buch? Das Buch gehört … ihrem Freund deiner Freundin seinem Kind 4. Wen besuchst du? Ich besuche… ihren Freund deine Freundin sein Kind

4 Pokyny ke cvičením: všechna cvičení obsahují správné řešení, které se postupně objeví klepáním do snímku.

5 Přivlastňovací zájmena
Cvičení: I..Doplňte odpovídající přivlastňovací zájmeno ich/ ………………. Haus 2. es/…………………Buch 3 Sie/ ……………….Frau 4. sie/…………………Haus 5. ihr/…………………Freund 6. wir/…………………Schule 7. ich/…………………Bruder 8. du/………………….Schwester 9. sie/ ………………..Lehrer 10. er/………………Frühstück 1.ich/ mein Haus 2. es/ sein Buch 3. Sie/ Ihre Frau 4. sie/ ihr Haus 5. ihr/ euer Freund 6. wir/ unsere Schule 7. ich/ mein Bruder 8. du/ deine Schwester 9. sie/ ihr Lehrer 10. er/ sein Frühstück

6 II..Doplňte tučně vytištěný výraz ve správném pádu
mit ich höre ich sage es mein Kind mit meinem Kind ich höre mein Kind ich sage es meinem Kind durch zu gegenüber unser Haus durch unser Haus zu unserem Haus gegenüber unserem Haus euer Sohn die Uhr von für die Uhr eu(e)res Sohnes von eu(e)rem Sohn für eu(e)ren Sohn ihre Tochter der Wecker nach ohne der Wecker ihrer Tochter nach ihrer Tochter ohne ihre Tochter

7 deine Lehrerin das Buch mit es gehört das Buch deiner Lehrerin mit deiner Lehrerin es gehört deiner Lehrerin ihr Freund ohne für wir antworten ohne ihren Freund für ihren Freund wir antworten ihrem Freund sein Mädchen das Buch gegen sie fragen das Buch seines Mädchens gegen sein Mädchen sie fragen sein Mädchen Ihr Büro aus gegenüber durch aus Ihrem Büro gegenüber Ihrem Büro durch Ihr Büro

8 České zájmeno – svůj vyjadřujeme v němčině přivlastňovacím zájmenem té osoby, která je v dané větě podmětem Ich besuche meinen Freund Navštívím - Du besuchst deinen Freund Navštívíš - Paul besucht seinen Freund Navštíví - Helga besucht ihren Freund Navštíví - svého Das Kind besucht seinen Freund. Navštíví - přítele Wir besuchen uns(e)ren Freund Navštívíme - Ihr besucht eu(e)ren Freund Navštívite - Die Eltern besuchen ihren Freund. Navštíví - Sie besuchen Ihren Freund Navštívíte -

9 1.Kennen Sie den Freund …………. Tochter? ( Ihrer, ihrer, deiner)
III.Vyberte odpovídající ekvivalent českého svůj 1.Kennen Sie den Freund …………. Tochter? ( Ihrer, ihrer, deiner) 2. Wo hast du …………. Bruder? ( deinen, seinen, meinen) 3. Sie möchte……….. Vater ein Geschenk kaufen. ( deinem, unserem, ihrem) 4. Wir besuchen heute……………. Oma. ( unsere, ihre, euere) 5. Warum verkauft ihr ………………. Auto? ( euer, ihr, Ihr) 6. Er macht ……………. Arbeit gern. ( seine, deine, ihre) 7. Ich wohne bei ………………. Schwester. ( meiner, seiner, unserer) 8. Hans und Helga verstehen ……….. Lehrer nicht. (seinen, deinen, ihren) Ihrer deinen ihrem unsere euer seine meiner ihren

10 1.Ich komme mit ………………. Freundin. 2. Sie kommen mit…………….. Tochter .
IV..Doplňte přivlastňovací zájmeno odpovídající českému zájmenu svůj 1.Ich komme mit ………………. Freundin. 2. Sie kommen mit…………….. Tochter . 3. Kommst du mit ……………….. Freund? 4. Peter kommt mit ……………… Frau. 5. Wir kommen mit ………………… Vater 6. Sie kommt mit ……………….. Hund. 7. Kommt ihr mit ………………. Kind? 8. Frau Weber, kommen Sie mit ………….. Mann? meiner ihrer deinem seiner unserem ihrem eu(e)rem Ihrem

11 V. Přeložte pro mou matku……. s tvou knihou…….. u vašeho dítěte…………
proti jeho příteli…………. naproti naší škole………… auto tvého bratra……………. bez jejího přítele……….. naším domem………….. k Vašemu synovi………….. z jejich pokoje für meine Mutter mit deinem Buch bei eu(e)rem Kind gegen seinen Freund gegenüber unserer Schule das Auto deines Bruders ohne ihren Freund durch unser Haus zu Ihrem Sohn aus ihrem Zimmer

12 prosit vašeho otce…………… najít našeho psa……………...
VI. Přeložte prosit vašeho otce…………… najít našeho psa……………... znát jejich sousedku……………. odpovědět mému bratrovi………… zeptat se Vašeho lékaře………….. říci tvé učitelce…………………. darovat jejich dítěti…………….. hledat jeho knihu…………… ukázat její matce……………. děkovat naší účetní………….. eu(e)ren Vater bitten unseren Hund finden ihre Nachbarin kennen meinem Bruder antworten Ihren Arzt fragen deiner Lehrerin sagen ihrem Kind schenken sein Buch suchen ihrer Mutter zeigen unserer Buchhalterin danken

13 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz
Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Lucie Brožíková, Ralf Goedert, Mark Schneider, Lenka Vachalovská, Jens Krüger, Sprechen Sie Deutsch? - 1. díl, 295 str., druhé, přepracované vydání, Nakladatelství Polyglot , spol. s. r. o., 2000, ISBN


Herunterladen ppt "AUTOR: Mgr. Magdalena Bártová"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen