Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C11 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C11 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření."—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C11 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Únor 2014 Ročník/věková kategorie 1. - 4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Německý jazyk Imperativ slabých sloves. Rozkazovací způsob. Oznamovací způsob. Věty oznamovací, tázací, rozkazovací. Anotace Materiál je určen pro 1. - 4. ročník. Jde o výklad, procvičování a opakování gramatického jevu s praktickým užitím ve větách.

2 Rozkazovací způsob

3 Rozkaz / Imperativ Petře, zeptej se …! 2. osoba jednotného čísla frag ! Chlapci, zeptejte se…! 2. osoba množného čísla fragt ! Zeptejme se … !1. osoba množného čísla fragen wir ! Pane Klausi, zeptejte se … ! vykánífragen Sie !

4 Vykání 1. Herr Klaus, warten Sie noch? Herr Klaus, warten Sie noch!

5 Vykání Herr Klaus, kommen Sie morgen? Herr Klaus, kommen Sie morgen!

6 Procvičujte! /Üben Sie! Herr Klaus, 1.nehmen Sie ein Stϋck Kuchen? 2.trinken Sie eine Tasse Kaffee? 3.kosten Sie die Torte? 4.planen Sie das Abendessen im Restaurant? 5.kochen Sie Suppen? 6.bestellen Sie eine Pizza? 7.kaufen Sie Schinken? 8.essen Sie Obst und Gemϋse?

7 Klíč / Schlϋssel Herr Klaus, 1.nehmen Sie ein Stϋck Kuchen! 2.trinken Sie eine Tasse Kaffee! 3.kosten Sie die Torte! 4.planen Sie das Abendessen im Restaurant! 5.kochen Sie Suppen! 6.bestellen Sie eine Pizza! 7.kaufen Sie Schinken! 8.essen Sie Obst und Gemϋse!

8 Vykání 2. Sie nehmen ein Stϋck Kuchen. Nehmen Sie ein Stϋck Kuchen!

9 Vykání / Imperativ, bilden Sie Sätze 1.Sie nehmen ein Stϋck Kuchen, Herr Klaus. 2.Sie trinken eine Tasse Kaffee. 3.Sie kosten die Torte. 4.Sie planen das Abendessen im Restaurant. 5.Sie kochen Suppen. 6.Sie bestellen eine Pizza. 7.Sie kaufen Schinken. 8.Sie essen Obst und Gemϋse.

10 1. osoba množného čísla Wir kaufen ein Stϋck Kuchen. Kaufen wir ein Stϋck Kuchen!

11 Bilden Sie Sätze im Imperativ 1.Wir kochen Suppen. 2.Wir bestellen eine Pizza. 3.Wir nehmen Schinken. 4.Wir essen Obst und Gemϋse.

12 Klíč / Schlϋssel 1. Kochen wir Suppen ! 2. Bestellen wir eine Pizza ! 3. Nehmen wir Schinken ! 4. Essen wir Obst und Gemϋse !

13 Srovnej s tázací větou /Vergleiche 1.Kochen wir Suppen ! Kochen wir Suppen ? 2. Bestellen wir eine Pizza ! Bestellen wir eine Pizza ? 3.Nehmen wir Schinken ! Nehmen wir Schinken ?

14 2.osoba množného čísla Ihr kauft Brot. kupujete Kauft Brot! kupte!

15 2.osoba množného čísla - Bilde Imperativ 1.Ihr nehmt ein Stϋck Kuchen. 2.Ihr trinkt eine Tasse Kaffee. 3.Ihr kostet die Torte. 4.Ihr plant das Abendessen im Restaurant. 5.Ihr kocht Suppen. 6.Ihr bestellt eine Pizza. 7.Ihr kauft Schinken. 8.Ihr esst Obst und Gemϋse.

16 Schlϋssel 1.Nehmt ein Stϋck Kuchen. 2.Trinkt eine Tasse Kaffee. 3.Kostet die Torte. 4.Plant das Abendessen im Restaurant. 5.Kocht Suppen. 6.Bestellt eine Pizza. 7.Kauft Schinken. 8.Esst Obst und Gemϋse.

17 PAMATUJ /MERK DIR ! V rozkazu nezáleží, zda je sloveso slabé nebo silné při vykání (Sie) v množném čísle (wir, ihr)

18 2. osoba jednotného čísla slabá slovesa du fragst ptáš se frag – st frag ! ptej se !

19 Bilde Sätze im Imperativ /Du/ 1.Kaufen - Milch 2.Holen - Brot 3.Bezahlen - Wasser 4.Kochen - Tee 5.Bestellen - Bier

20 Schlϋssel 1.Kauf Milch ! 2.Hol Brot ! 3.Bezahl Wasser ! 4.Koch Tee ! 5.Bestell Bier !

21 Pamatuj /Merk dir U určitých sloves - 2. osoba sg. povinná koncovka -E Studiere !

22 Příklady /Beispiele Koncovka infinitivuinfinitivimperativ 2.sg. - ierenstudierenstudiere ! - tenarbeitenarbeite ! - denbadenbade ! - menatmenatme ! - nenöffnenöffne ! - ernwandernwand(e)re - elnwechselnwechsle

23 Lies den Text Ich organisiere eine Party. Ich informiere alle Freunde. Ich telefoniere ihnen oder schreibe E-Mails. Ich beantworte alle E-Mails. Ich erwarte die Gäste. Ich serviere etwas Gutes. Ich begleite meine Freunde nach der Party nach Hause.

24 Procvičujte! /Üben Sie! Poraď příteli Maxovi, co má udělat, chce-li organizovat párty. Použij slovesa z předcházejícího cvičení v rozkazovacím způsobu. 1. organisieren, 2. informieren, 3. telefonieren, 4. beantworten, 5. erwarten, 6. servieren, 7. begleiten.

25 Klíč / Schlϋssel Max, organisiere eine Party ! Max, informiere alle Freunde! Max, telefoniere ihnen oder schreibe E-Mails! Max, beantworte alle E-Mails! Max, erwarte die Gäste! Max, serviere etwas Gutes! Max, begleite deine Freunde nach der Party nach Hause!

26 Pamatuj /Merk dir U výše uvedených sloves se rozkaz 2. osoby sg. shoduje s 1. osobou sg. oznamovacího způsobu. Ich studiere Studiere !

27 Zdroje: Příklady z vlastní databáze Government of the Czech Republic. [cit. 2014-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_Republic_road_sign_A_22.svg Juandev.. [cit. 2014-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%98eck%C3%BD_horsk%C3%BD_%C4%8Daj,_konvi%C4%8Dka_ a_%C5%A1%C3%A1lek.jpg Silar. [cit. 2014-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:08834_Der_Landesausstellung_des_Fleckviehs_beim_Dorfe_Rudawk a_Rymanowska_am_27._August_2011_%28Gulaschsuppe%29.jpg Daderot. [cit. 2014-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fruit_Stall_in_Barcelona_Market.jpg Daderot. [cit. 2014-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fruit_Stall_in_Barcelona_Market.jpg Hadonos. [cit. 2014-02-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1kusek_3.jpg

28 Děkuji za pozornost Danke fϋr Ihre Aufmerksamkeit D. Richterová


Herunterladen ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C11 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen