Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Autor:Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast:Gramatika Téma:Perfektum Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:Leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.2.06.NEJ.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Autor:Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast:Gramatika Téma:Perfektum Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:Leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.2.06.NEJ."—  Präsentation transkript:

1 Autor:Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast:Gramatika Téma:Perfektum Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:Leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.2.06.NEJ Anotace: Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka. Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají úrovni B1 dle SERRJ. Metodický pokyn: Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat prostřednictvím interaktivní tabule.

2 Perfektum Perfektum - Konstruktion Regelmäßige Konjugation Unregelmäßige Konjugation Gemischte Konjugation Besonderheiten Übungen

3 Perfektum Konstruktion: Hilfsverb + Partizip II haben (sein) + (ge) – Wortstamm – t / – en Beispiel: Ich habe es dir gesagt.

4 Konjugation - Perfektum sagen ichhabe gehabt duhast er, sie, eshat wirhaben ihrhabt siehaben

5 Konjugation - Perfektum sagen (regelmäßig – Wortstamm: sag-) ichhabe gesagt duhast er, sie, eshat wirhaben ihrhabt siehaben

6 Konjugation - Perfektum nehmen (regelmäßig – Wortstamm: nomm-) ichhabe genommen duhast er, sie, eshat wirhaben ihrhabt siehaben

7 Konjugation - Perfektum Die unregelmäßigen Verben bekommen im Perfektum einen neuen Wortstamm (nehmen – nomm). Der Wortstammwechsel muss man von jedem Verb lernen. Die Vokaländerung im Wortsatmm muss nicht mit der Änderung im Präteritum des gleichen Verbs übereinstimmen.

8 Konjugation - Perfektum Bei den unregelmäßigen Verben kann man 3 unterschiedliche Typen des Wortastammwechsels finden. a)Typ A – B – A (fahren – fuhr – i. gefahren) b)Typ A – B – B (entscheiden – entschied – h. entschieden) c)Typ A – B – C (trinken – trank – h. getrunken)

9 Konjugation - Perfektum kennen (gemischt – Wortstamm: kann-) ichhabe gekannt duhast er, sie, eshat wirhaben ihrhabt siehaben

10 Konjugation - Perfektum Die gemischte Konjugation kommt bei diesen Verben vor: nennen – h. genannt kennen – h. gekannt brennen – h. gebrannt rennen – h. gerannt denken – h. gedacht bringen – h. gebracht

11 Besonderheiten Einige Verben bilden Perfektum mit Hilfsverb „sein“ statt „haben“. Es handelt sich um folgende Verbgruppen: a) Verben der Bewegung (fahren, gehen) b) Verben des Zustandwechsels (einschlafen) c) Ausnahmen (bleiben)

12 Besonderheiten Falls die Verben ein trennbares Präffix haben, bilden sie das Partizip II nach folgendem Muster: einkaufen Ich habe heute im Supermarkt eingekauft.

13 Besonderheiten Einige Verben bilden Perfektum ohne Präffix ge-. Es handelt sich um folgende Verbgruppen: a) Verben mit der Endung -ieren (interessieren, passieren) b) Verben mit nicht trennbaren Präffixen (erzählen, gefallen, besuchen …) c) Ausnahmen (vorbereiten) Die Form buk gilt heute als veraltet.

14 Untrennbare Präffixe be- (besuchen) ge- (gefallen) emp- (empfehlen) ent- (entscheiden) er- (erzählen) ver- (verstehen) zer- (zerstören) miss- (missbrauchen)

15 Übungen Schreiben Sie den Satz in der richtigen Reihenfolge im Perfektum. Ich / sagen / das / nicht. ___________________________________ Ich habe das nicht gesagt. Lösung

16 Übungen Schreiben Sie den Satz in der richtigen Reihenfolge im Perfektum. Herr Müller / in der Arbeit / bleiben / länger. ___________________________________ Herr Müller ist in der Arbeit länger geblieben. Lösung

17 Übungen Schreiben Sie den Satz in der richtigen Reihenfolge im Perfektum. Tobias / trinken / keinen Alkohol. ___________________________________ Tobias hat keinen Alkohol getrunken. Lösung

18 Übungen Schreiben Sie den Satz in der richtigen Reihenfolge im Perfektum. Unsere Klasse / am Montag / fahren / nach Prag. ___________________________________ Unsere Klasse ist am Montag nach Prag gefahren. Lösung

19 Übungen Schreiben Sie den Satz in der richtigen Reihenfolge im Perfektum. er / gestern / den Hausarzt / anrufen? ___________________________________ Hat er den Hausarzt gestern angerufen? Lösung

20 Übungen Schreiben Sie den Satz in der richtigen Reihenfolge im Perfektum. Was / du / ins Krankenhaus / mitbringen? ___________________________________ Was hast du ins Krankenhaus mitgebracht? Lösung

21 Použité zdroje: Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2002. ISBN 3-468-49493-9. Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, 1999. ISBN 80-86195-06-6.


Herunterladen ppt "Autor:Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast:Gramatika Téma:Perfektum Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:Leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.2.06.NEJ."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen