Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Rozkazovací způsob.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Rozkazovací způsob."—  Präsentation transkript:

1 Rozkazovací způsob

2 Rozkazovací způsob pravidelných sloves
Ozn. způsob gehen 1. ich gehe 2. du gehst 3. er geht 1. wir gehen 2. ihr geht 3. sie gehen Sie gehen Rozkaz x 2. geh(e)! x 1. gehen wir! 2. geht! X gehen Sie! Ozn. způsob finden 1. ich finde 2. du findest 3. er findet 1. wir finden 2. ihr findet 3. sie finden Sie finden Rozkaz x 2. finde! x 1. finden wir! 2. findet! X finden Sie! 2. osoba jednotného i množného čísla stojí v rozkazovacím způsobu bez osobního zájmena. V 2. osobě jednotného čísla je sloveso bez koncovky nebo s koncovkou –e, v 2. osobě množného čísla je tvar slovesa shodný s oznamovacím způsobem. V 1. osobě mn. č. a při vykání stojí osobní zájmeno za slovesem, tvary se neliší. Koncové -e v 2. osobě jednotného čísla připojujeme vždy, pokud slovesný kmen končí na –d nebo –t nebo pokud infinitiv slovesa končí –ieren. Arbeite bade warte probiere studiere

3 Rozkazovací způsob nepravidelných sloves
Ozn. způsob fahren 1. ich fahre 2. du fährst 3. er fährt 1. wir fahren 2. ihr fahrt 3. sie fahren Sie fahren Rozkaz x 2. fahr(e)! x 1. fahren wir! 2. fahrt! X fahren Sie! Ozn. způsob lesen 1. ich lese 2. du liest 3. er liest 1. wir lesen 2. ihr lest 3. sie lesen Sie lesen Rozkaz x 2. lies! x 1. lesen wir! 2. lest! X lesen Sie! U nepravidelných sloves, u nichž se v 2. osobě jedn. č. mění -a- na -ä-, se změna v rozkaze neprojeví. Slovesa, která mění -e- na -i- nebo -ie-, mají tuto změnu i v rozkaze. Tato slovesa nepřibírají koncové –e. geben – gib sehen – sieh helfen – hilf essen – iss vergessen – vergiss nehmen – nimm sprechen - sprich

4 Rozkazovací způsob slovesa být tvoříme nepravidelně.
Sloveso sein Ozn. způsob sein 1. ich bin 2. du bist 3. er ist 1. wir sind 2. ihr seid 3. sie sind Sie sind Rozkaz x 2. sei! x 1. seien wir! 2. seid! X seien Sie! Rozkazovací způsob slovesa být tvoříme nepravidelně.

5 Tvořte věty v rozkazovacím způsobu:
du – noch ein Stück nehmen du – schneller fahren du – fleβig arbeiten du – ein Haustier kaufen du – Medizin studieren du – langsamer sprechen du – etwas essen du – eine Pizza bestellen ihr – mich nicht vergessen wir – eine Party organisieren Sie – die Aufgabe lösen Nimm noch ein Stück! Fahre schneller! Arbeite fleβig! Kauf ein Haustier! Studiere Medizin! Sprich langsamer! Iss etwas! Bestell eine Pizza! Vergesst mich nicht! Organisieren wir eine Party! Lösen Sie die Aufgabe!


Herunterladen ppt "Rozkazovací způsob."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen