Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA zkrácená verze IV. 12.4.2008 Mgr.Vladimír Matička.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA zkrácená verze IV. 12.4.2008 Mgr.Vladimír Matička."—  Präsentation transkript:

1

2 Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA zkrácená verze IV. 12.4.2008 Mgr.Vladimír Matička

3 http://www.matickav.estranky. cz/stranka/ujep-nj

4 Úkol z minula II. Procvičování k lekci z 15.3.2008 – nepravidelná slovesa. přeložte v perfektu

5 Hodina začala v šest. Die Stunde hat um sechs Uhr angefangen/begonnen. Dostal jsem poštu. Ich habe die Post bekommen/gekriegt. Poradil jsem se s Pavlem. Ich habe mich mit Pavel beraten. Monika to myslela dobře. Monika hat es gut gedacht. Dřevo hořelo pomalu. Das Holz hat langsam gebrannt.

6 Magda prosila Evu o pomoc. Magda hat Eva um Hilfe gebeten. Ty jsi přinesl dárek. Du hast mir ein Geschenk gebracht/mitgenommen. Nacházeli jsme se v domě. Wir haben uns im Haus befunden. Pozvali jsme také Karla. Wir haben auch Karel eingeladen. Tatínek usnul velmi rychle. Der Vater/Vati ist schnell eingeschlafen.

7 I.část (2) PŘEDLOŽKY (PRÄPOSITIONEN) se 3. a 4. pádem předložky se 3. pádem se 4. pádem, s 2. pádem slovosled ve větě

8 Přrdložky se 3 a 4.pádem jsou An (na, u, k) svislá plocha Auf (na) vodorovná plocha Neben (vedle) In (v, do) Hinter (za) Über (nad, přes) Unter (pod, mezi) Vor (před) Zwischen (mezi)

9 Wo? Das Bild hängt an der Wand. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Fahrrad ist hinter dem Haus. Ich bin im Bad. Der Stuhl steht neben der Couch. Wohin? Ich hänge das Bild an die Wand. Paul legt das Buch auf den Tisch. Stelle das Fahrrad hinter das Haus. Ich gehe ins Bad. Der Vater stellt den Stuhl neben die Couch.

10 Wo? Der Wecker steht über den Büchern. Die Tasche steht unter dem Schreibtisch. Die Katze schläft vor dem Haus. Der Sessel steht zwischen dem Schrank und dem Bett. Wohin? Peter stellt den Wecker über die Bücher. Beate stellt die Tasche unter den Schreibtisch. Die Katze geht vor das Haus. Mein Bruder stellt den Sessel zwischen den Schrank und das Bett.

11 Předložky se 3.pádem jsou Aus (z, ze) Bei (u, při) Mit (s, se) Nach (do, po, podle) Von (od, z, o) Zu (k, ke, na) Dank (díky) Gegenüber ((na)proti) Seit (od – časově)

12 Předložky se 4.pádem Durch (skrz; 7.pád bez předložky) Für (pro, za, na) Gegen (proti, okolo) Ohne (bez) Um (okolo, v, za, o) Bis (do, až)

13 S 2.pádem http://www.jirpa.cz/nemcina/nj-test2b.htm http://www.canoo.net/services/OnlineGram mar/Wort/Praeposition/Kasus/Genitiv.htmlhttp://www.canoo.net/services/OnlineGram mar/Wort/Praeposition/Kasus/Genitiv.html

14 Pořádek slov ve větě Oznamovací věta –Přímý pořádek slov Ich fahre nach Hause. –Nepřímý pořádek slov Nach Hause fahre ich.

15 Pořádek slov ve větě Tázací věta (2 varianty) –Verstehst du Deutsch? Otázka zjišťovací – začíná slovesem –Wohin gehst du? Otázka doplňovací – začíná tázacím zájmenem; 2 pozice sloveso

16 Pořádek slov ve větě Vedlejší věta –Peter sagt, dass ich nach Hause fahre. Slovesný tvar je na konci věty; po čárce následuje spojka (dass – že (dříve daß)), po ní podmět

17 Prezentace na tvorbu vět: http://sweb.cz/MatickaV/tvorba%20v2t.ppt

18 II.část Vybrané kapitoly z gramatiky

19 přehled nepravidelných sloves III.část

20 geschehenstát seEs geschah am Freitag.Es ist am Freitag geschehen. gewinnenzískat, vyhrátOtto gewann im Lotto.Otto hat im Lotto gewonnen. gießenzalévatSusi goss die Blumen.Susi hat die Blumen gegossen. grabenrýt, kopatRudi grub tief.Rudi hat tief gegraben. haltendržet; zastavit Gabi hielt die Fernbedienung. Gabi hat die Fernbedienung gehalten. heißenjmenovat seDer Soldat hieß Uwe.Der Soldat hat Uwe geheißen. helfenpomáhatMan half sofort.Man hat sofort geholfen. herumliegenpovalovat seDer Abfall lag herum.Der Abfall hat herumgelegen. hervorhebenzdůraznit, vyzvednout Die Presse hob den Erfolg hervor. Die Presse hat den Erfolg hervorgehoben. hinterlassenzanechatDas Mädchen hinterließ keine Nachricht. Das Mädchen hat keine Nachricht hinterlassen.

21 kennenznátDie Regel kannte jeder. Die Regel hat jeder gekannt. kommenpřijítHans kam oft.Hans ist oft gekommen. lassennechatKathy ließ die Münze liegen. Kathy hat die Münze liegen lassen. Sie ließ ihn.Sie hat ihn gelassen. laufenběžetKatka lief am schnellsten. Katka ist am schnellsten gelaufen. leid tunmrzetEs tat mit leid.Es hat mit leid getan. leihenpůjčitBoby lieh sich das Auto. Boby hat sich das Auto geliehen. lesenčístUlrike las das Buch.Ulrike hat das Buch gelesen. liegenležetDas U-Boot lag tief.Das U-Boot hat tief gelegen. messenměřitHarry maß 175 cm.Harry hat 175 cm gemessen. mitkommenjít s kýmVilik kam mit Maja mit.Vilik ist mit Maja mitgekommen.

22 přehled sloves s odlišnou vazbou IV.část

23 lesen von j-m, etwas n. über j-n, etwas číst o kom, čem loswerden j-n, etwaszbavit se koho, čeho sorgen für j-n, etwasstarat se o koho, co sprechen von j-m, etwas n. über j- n, etwas mluvit o kom, čem teilnehmen an etw. (3.p)zúčastnit se čeho sich überlegen etw. (4.p)uvažovat o čem, přemýšlet o čem sich unterhalten über j-n, etwasbavit se o kom, čem urteilen nach j-m, etwassoudit podle koho, čeho verstehen j-n, etw.rozumět komu, čemu versuchen etw. (4.p)pokusit se o co

24 Ich lese von dir. / Ich lese über dich. Čtu o tobě. Ich werde ihn schnell los. Rychle se ho bavím. Ich sorge für meinen Vater. Starám se o svého otce. Wir sprechen von dir. / Wir sprechen über dich. Mluvíme o tobě. Erika nimmt an dem Fest teil. Erika se zúčastní/účastní oslavy.

25 Ich überlege mir das Auto. Přemýšlím o tom autě. / Zvažuji to auto. Wir unterhalten uns über Herrn Präsidenten. Bavíme se o panu presidentovi. Manfred urteilt nach seiner Visage. Manfréd soudí podle jeho vzhledu. Das Volk versteht die Reformen. Národ rozumí reformám. Národ chápe reformy. Der Physiker versucht ein Experiment. Fyzik se pokusí/pokouší o experiment.

26 Konec


Herunterladen ppt "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA zkrácená verze IV. 12.4.2008 Mgr.Vladimír Matička."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen