Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Projekt 3 Mein Haustier! 6. Jahrgang

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Projekt 3 Mein Haustier! 6. Jahrgang"—  Präsentation transkript:

1 Projekt 3 Mein Haustier! 6. Jahrgang
Hast du Haustiere? Projekt 3 Mein Haustier! 6. Jahrgang

2 Antworte! Bist du tierlieb? a. Ja, ich bin tierlieb.
b. Nein, ich bin nicht tierlieb. 2. Hast du Tiere gern? Ja, ich habe Tiere gern. Nein, ich habe Tiere nicht gern. 3. Bist du Tierfreund? Ja, ich bin Tierfreund. Nein, ich bin kein Tierfreund.

3 Antworte! Hast du ein Haustier? Wie heiβt er, sie, es?
Welche Farbe hat er, sie, es? Wie alt ist er, sie, es? Wie ist er, sie, es?

4 Tvoja práca obsahuje: Zodpovedanie otázok zo snímky 1 a 2
Kresbu / Foto tvojho zvieratka. Práca má byť bez škrtancov, chýb, nepokrčená. Over si slovká v slovníku. Práca by mala byť pútavá. Prácu prezentuješ pre spolužiakmi


Herunterladen ppt "Projekt 3 Mein Haustier! 6. Jahrgang"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen