Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo DUM 12 Předmět Německý jazyk Tematický okruh Slovní zásoba a gramatika 3., 4. ročník Název materiálu Konjunktiv II. Autor Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby leden 2014Ročník 4. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování podmiňovacího způsobu 21. lekce DIREKT 3. Metodický pokyny Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Konjunktiv II. – Podmiňovací způsob Konjunktiv II odpovídá českému podmiňovacímu způsobu a vyjadřuje možnost, radu, mínění. U sloves pravidelných i nepravidelných je konjunktiv II nahrazován složeným opisným tvarem podle vzoru: ich würde + infinitiv Konjunktiv II. = konjunktiv préterita – používá se však pro vyjádření přítomnosti.

3 1. Podmiňovací způsob pomocných sloves! Ergänzen Sie den Konjunktiv II der Hilfsverben! Osobní zájmenohabenseinwerden ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie

4 Die Lösung – řešení! Osobní zájmenohabenseinwerden ichhättewärewürde duhättestwärestwürdest er, sie, eshättewärewürde wirhättenwärenwürden ihrhättetwäretwürdet sie, Siehättenwärenwürden

5 Ergänzen Sie haben, sein, werden im Konjunktiv II! 1. Ich _________ jetzt Lust auf Sonne, Strand und Meer. 2. Warum _________ er gleich sauer auf dich? 3. Wir ________ froh, wenn du kommen _________. 4. Er ________ gleich müde. 5. Ihr ________ für eure Eltern nie richtig Zeit. 6. Warum ________ du keinen Bock auf ihn? 7. Er ________ lieber dich als mich. 8. Wir ________ gern mit dir im Ausland. 9. Du _______ kein Liebeskummer, wenn du single ________. 10. Du _______ bestimmt glücklicher mit Felix als mit Paul.

6 Die Lösung – řešení! 1. Ich hätte jetzt Lust auf Sonne, Strand und Meer. 2. Warum wäre er gleich sauer auf dich? 3. Wir wären froh, wenn du kommen würdest. 4. Er wäre gleich müde. 5. Ihr hättet für eure Eltern nie Zeit. 6. Warum hättest du keinen Bock auf ihn? 7. Er hätte lieber dich als mich. 8. Wir wären gern mit dir im Ausland. 9. Du hättest keinen Liebeskummer, wenn du single wärest. 10. Du wärest bestimmt glücklicher mit Felix als mit Paul.

7 Übersetzen Sie ins Tschechische! 1. Für deine Hilfe wäre ich dir sehr dankbar. Za tvou pomoc bych ti byl velmi vděčný. 2. Deine Eltern wären froh, wenn du es schaffen würdest. Tvoje rodiče by byli rádi, kdybys to zvládnul. 3. An deiner Stelle würde ich es ihm sagen. Na tvém místě bych mu to řekla. 4. Das wäre schlimm, wenn er es erfahren würde. To by bylo špatné, kdyby se to dozvěděl. 5. Wenn ich du wäre, würde ich sie ins Kino einladen. Kdybych byl tebou, pozval bych ji do kina. 6. Ich wäre lieber gesund als reich. Byl bych raději zdravý než bohatý.

8 Übersetzen Sie ins Tschechische! 1. Schön wär´s, wenn du mehr Zeit für mich hättest. Bylo by pěkné, kdybys na mě měla více času. 2. Sie würde sich freuen, wenn sie jemand zur Party einladen würde. Těšila by se z toho, kdyby ji někdo pozval na party. 3. Heiko, hättest du Lust mit mir ins Café zu gehen? Heiko, měl bys chuť jít se mnou do kavárny? 4. Man sollte mehr Sport treiben, damit man schlank bleibt. Člověk by měl více sportovat, aby zůstal štíhlý. 5. Er tut so, als ob er alles wüsste. Dělá, jako by všechno věděl. 6.Er würde für dich alles tun. On by pro Tebe všechno udělal.

9 2. Podmiňovací způsob způsobových sloves! Ergänzen Sie den Konjunktiv II der Modalverben! könnenmüssendürfensollenwollen ich du er wir ihr sie, Sie

10 Die Lösung! könnenmüssendürfensollenwollen ichkönntemüsstedürftesolltewollte dukönntestmüsstestdürftestsolltestwolltest erkönntemüsstedürftesolltewollte wirkönntenmüsstendürftensolltenwollten ihrkönntetmüsstetdürftetsolltetwolltet sie, Siekönntenmüsstendürftensolltenwollten

11 Ergänzen Sie die Modalverben im Präterit und übersetzen Sie die Sätze! 1. __________ Sie mir bitte den Weg zeigen? (können) 2. Warum ________ er dich nicht ins Kino einladen? (können) 3. Du __________ dich richtig entscheiden. (sollen) 4. Wir ________ es ihm nicht sagen. (müssen) 5. __________ du mir den Tisch reservieren. (können) 6. Warum _______ man sich gesund ernähren? (sollen 7. Du ________ bestimmt schon früher kommen. (können) 8. Warum _______ Silke nicht mit Norbert ausgehen? (dürfen) 9. Ihr _______ euch darüber nicht unterhalten. (dürfen) 10. Man ________ zum diesem Thema auch mehr sagen. (können) 11. Wir ________ mit der Situation klar kommen. (sollen) 12. Du ______ mir aber Bescheid geben. (müssen)

12 Die Lösung - řešení! 1. Könnten Sie mir bitte den Weg zeigen? (können) Mohl byste mi prosím ukázat cestu? 2. Warum könnte er dich nicht ins Kino einladen? (können) Proč by tě nemohl pozvat do kina? 3. Du solltest dich richtig entscheiden. (sollen) Měl by ses správně rozhodnout. 4. Wir dürften es ihm nicht sagen. (dürfen) Nesměli bychom mu to říci. 5. Könntest du mir den Tisch reservieren. (können) Mohl bys mi zarezervovat ten stůl? 6. Warum sollte man sich gesund ernähren? (sollen) Proč bychom se měli zdravě stravovat?

13 Die Lösung – řešení! 7. Du könntest bestimmt schon früher kommen. (können) Určitě bys mohl přijít už dříve. 8. Warum dürfte Silke nicht mit Norbert ausgehen? (dürfen) Proč by si Silke nesměla vyjít s Norbertem? 9. Ihr dürftet euch darüber nicht unterhalten. (dürfen) Nesměli byste si o tom povídat. 10. Man könnte zu diesem Thema auch mehr sagen. (können) Mohlo by se k tomuto tématu říci více. 11. Wir sollten mit der Situation klar kommen. (sollen) Měli bychom se s tou situací smířit. 12. Du müsstest mir aber Bescheid geben. (müssen) Musel bys mi ale dát vědět.

14 Konjunktiv II der unregelmäßigen Verben – ergänzen Sie! Zájmenogehenkommenlassenbleibenschlafengeben ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie

15 Konjunktiv II der unregelmäßigen Verben – ergänzen Sie! Zájmenogehenkommenlassenbleibenschlafengeben ichgingekämelieβebliebeschliefegäbe dugingestkämestlieβestbliebestschliefestgäbest er, sie, esgingekämelieβebliebeschliefegäbe wirgingenkämenlieβenbliebenschliefengäben ihrgingetkämetlieβetbliebetschliefetgäbet sie, Siegingenkämenlieβenbliebenschliefengäben

16 Übersetzen Sie ins Deutsche! 1. Nechal bych ho raději sám. Ich lieβe ihn lieber allein. 2. Šel bys taky se mnou do divadla? Gingest du auch mit mir ins Theater? 3. Vy byste zůstali raději tady, že? Ihr bliebet lieber hier, nicht wahr? 4. Ich käme so gegen 10 Uhr. Přišel bych tak kolem 10 hodin. 5. Er gäbe dir gern mehr Geld, aber er selbst hätte dann kein Geld mehr. On by ti dal rád více peněz, ale on sám by pak žádné peníze neměl.

17 Zdroje Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 3 Němčina pro střední školy. Praha, 2008. ISBN 978-80-86906-93-5. S 16.


Herunterladen ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen