Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

ADJEKTIV.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "ADJEKTIV."—  Präsentation transkript:

1 ADJEKTIV

2 Adjektiv står för komparation, som betyder jämförelse
Det finns tre komparativformer: Positiv Komparativ & Superlativ

3 KOMPARATIV Komparativ bildar man genom att lägga till –er på adjektivet Ex billig – billiger Schnell - schneller

4 SUPERLATIV I superlativ får adjektivet ändelsen –sten samt att det står am framför adjektivet Ex billig – billiger – am billigsten Schnell – schneller – am schnellsten

5 OMLJUD Några adjektiv får omljud i komparativ och superlativ
Alt, älter, am ältesten Dumm, dümmer, am dümmsten Groβ, gröβer, am gröβten Jung, jünger, am jüngsten Kalt, kälter, am kältesten klug., klüger, am klügsten

6 … omljud forts … Kurz, kürzer, am kurzesten Lang, länger, am längsten
Schwach, schwächer, am schwächsten Stark, stärker, am stärksten Warm, wärmer, am wärmsten

7 Adjektiv som slutar på –el eller –er tappar bokstaven e i komparativ
Dunkel, dunkler, am dunkelsten Teuer, teurer, am teuersten

8 Oregelbundna adjektiv
Följande adjektiv kompareras oregelbundet Gut – besser – am besten Hoch – höher – am höchsten

9 Adjektivets böjning Adjektiv beskriver substantiv och när det står framför ett substantiv, böjs det. HUR det böjs avgörs av den bestämda artikeln

10 Maskulinum Das ist ein neuer Pulli. Neutrum Das ist ein neues Auto Femininum Das ist eine neue Hose

11 Maskulinum ackusativ Ich kaufe einen neuen Pulli Neutrum ackusativ Ich kaufe ein neues Auto Femininum ackusativ Ich kaufe eine neue Hose

12 OBS!!! Adjektivet böjs INTE när det står efter substantiv
Der Pulli ist neu Das T-Shirt ist alt Die Bluse ist schick Die Schuhe sind neu.


Herunterladen ppt "ADJEKTIV."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen