Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Das Schulsystem in der BRD

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Das Schulsystem in der BRD"—  Präsentation transkript:

1 Das Schulsystem in der BRD
Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, Jaroměř Mgr. Eva Matysová VY_32_INOVACE_4B16 Das Schulsystem in der BRD

2 Wortschatz der Kindergarten die Grundschule die Realschule – die Mittlere Reife die Hauptschule – der Hauptschulabschluss das Gymnasium – das Abitur die Universität/die Hochschule – Staatsexamen die Ausbildung

3 Wortschatz – benutzen Sie das Wörterbuch
die Lehrstelle die Berufsfachschule – škola má odborné zaměření, žáci chodí do školy každý den připravuje na povolání die Fachoberschule das Staatsexamen die Berufsausbildung – Auszubildende = Schüler arbeiten 3-4 Tage bei einer Firma, 1-2 Tage sind sie in der Schule (Berufsschule) die Fachhochschule – škola zakončena zkouškou

4 Wortschatz der Fachschulabschluss – tato zkouška má platnost jako maturita, má odbornější zaměření die Fachhochschule – škola zakončena závěrečnou zkouškou Diplomem

5 Das deutsche Schulsystem
Abschlussprüfung Üfung Staatsexamen UNI/Hochschule 5 Jahre Staatsexamen/Diplom Fachhochschule 3-4 J. ABITUR Fachschulabschluss Abendschule 2-3 Jahre Fachschule 2-3 Jahre Abitur GYMNASIUM 9 Jahre Berufsfach schule 2-3 J. Fachober schule 2-3 Lehrstelle+Berufsschule= Berufsausbildung 2-3 J. Mittlere Reife REALSCHULE 6 Jahre Hauptschulabschluss Hauptschule 5 Jahre Grundschule (4 Jahre) Kindergarten

6 Das Schulsystem Das Schulwesen in Deutschland steht unter der Aufsicht des Staates. Die Schulsysteme können in einzelnen Bundesländern unterschiedlich sein

7 Grundschule mit sechs Jahren
nach vier Jahren entscheiden sich die Kinder die Realschule das Gymnasium die Hauptschule

8 Hauptschule allgemeine Kenntnisse für die Berufsausbildung
Hauptschulabschluss nach dem 9. Schuljahr der Beruf in Handwerk, Industrie und Handel die Jugendlichen müssen bis 18 neben der Berufsausbildung eine Berufsschule besuchen

9 Realschule eine vertiefte Grundbildung
nach der Mittleren Reife – kann man in der Wirtschaft oder in der Verwaltung tätig sein der Besuch einer Fachoberschule Fachhochschule nach der Realschule kann man auf das Gymnasium wechseln, dann kann man das Abitur ablegen

10 Gymnasium 9 Jahre das Abitur ist die Voraussetzung für das Studium an der Universität/an der Hochschule

11 Hochschulen das Studium endet mit dem Staatsexamen
Hochschultypen: Fachhochschule, Technische Hochschule, Universität, Berufsakademie die älteste deutsche Universität befindet sich in Heidelberg – wurde 1386 gegründet

12 Richtig oder falsch R F Die Kinder gehen mit 6 Jahren zur Schule. x Die Grundschule dauert 6 Jahre. x Die Hauptschule endet mit der Mittleren Reife. x Nach der Realschule besuchen die Schüler das Gymnasium. x Das Gymnasium ist mit dem Abitur abgeschlossen. x Das Abitur ist die Voraussetzung für das Studium an der Universität. x

13 Ergänzen Sie In Deutschland besuchen die Kinder vier Jahre die Grundschule. Dann können sie sich für das Gymnasium (9 Jahre),die Realschule (6Jahre) oder für die Hauptschule (5 Jahre) entscheiden. Nach der Realschule kann man auf das Gymnasium wechseln und dann das Abitur ablegen. Die Realschule endet mit der Mittleren Reife, die Hauptschule mit dem Hauptschulabschluss. Nach der Realschule und Hauptschule ist es möglich eine Lehre zu machen. Die Berufsausbildung bedeutet, dass der Lehrling eine Lehrstelle hat und neben der Praxis noch die Berufsschule besucht. Dann kann man die Fachschule (die Fachhochschule) besuchen. Nach dem Abitur kann man an der UNI oder Hochschule studieren (das Staatsexamen).

14 Zdroje D. Dusilová a kol. Sprechen Sie Deutsch 2. díl, Polyglot, 2001
Podrobné reálie německy mluvících zemí Fragment, 1998

15 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_4B16 Jméno autora: Mgr. Eva Matysová Název práce: Das Schulsystem in der BRD Předmět: Německý jazyk Ročník: Čtvrtý Časová dotace: 1 vyučovací hodina Vzdělávací cíl: Vysvětlit školský systém v Německu, porovnat se systémem školství v ČR Pomůcky: Poznámka: Možné porovnat se školským systémem v Rakousku Inovace: Využití výpočetní techniky ve výuce Datum vytvoření DUM:


Herunterladen ppt "Das Schulsystem in der BRD"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen