Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Landschaftselemente des Landes und der Stadt. e Stadt, (ä –e)

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Landschaftselemente des Landes und der Stadt. e Stadt, (ä –e)"—  Präsentation transkript:

1 Landschaftselemente des Landes und der Stadt

2 e Stadt, (ä –e)

3 e Stadtzentrum, (Zentren), r Stadtkern, (-e), e Stadtmitte, (-n), s Stadtinnere, (-0)

4 r Stadtrand, (ä –er)

5 r Bau, (Bauten)

6 s Gebäude, ( -)

7 s Plattenhaus, (ä –er)

8 s Miet-, Zinshaus, (ä –er)

9 s Reihenhaus, (ä –er)

10 s Einfamilienhaus, (ä –er)

11 e Villa, (Villen)

12 r Wolkenkratzer, ( -)

13 s Wochenendhaus, (ä –er)

14 S Schwimmbassin, ( -s), s Schwimmbecken, ( -), s Pool, ( -s)

15 s Stadtviertel, ( -), r Stadtteil, ( -e)

16 e Neubausiedlung, ( -en)

17 r Garten, ( ä )

18 e Straße, ( -en)

19 e Autobahn, ( -en)

20 e Gasse, ( -en)

21 r Platz, (ä -e), r Ring, ( -e)

22 s Rathaus, (ä –er)

23 r Turm, (ü –e)

24 s Tor, ( -e)

25 e Brücke, ( -en)

26 s Schloss, (ö -er)

27 e Burg, ( -en)

28 r Dom, ( -e), e Kathedrale, ( -n), e Kirche, ( -n)

29 r Park, ( -e oder –s)

30 e Fontäne, ( -en), r Brunnen, ( -)

31 r Bahnhof, (ö –e)

32 e Haltestelle, ( -en)

33 e Station, (-en)

34 r Hafen, ( ä )

35 r Flughafen, ( ä )

36 r Parkplatz, (ä –e)

37 e Tankstelle, ( -n)

38 r Marktplatz, (ä –e)

39 s Geschäft, ( -e), r Laden, ( ä )

40 s Kaufhaus, ( ä –er), e Kaufhalle, ( -n), r Supermarkt, ( ä –e)

41 e Bank, ( -en)

42 s Amt, (ä –er), e Behörde, ( -n)

43 e Botschaft, ( -en)

44 s Theater, ( -e)

45 s Kino, ( -s)

46 s Stadion, ( Stadien)

47 e Turnhalle, ( -n)

48 e Schwimmhalle, ( -n)

49 e Fabrik, ( -en)

50 r Betrieb, ( -e), s Unternehmen, ( -)

51 r Müllberg, ( -e), e Deponie, ( -n)


Herunterladen ppt "Landschaftselemente des Landes und der Stadt. e Stadt, (ä –e)"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen