Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

JTree Richard Göbel.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "JTree Richard Göbel."—  Präsentation transkript:

1 JTree Richard Göbel

2 Aufbau eines JTree - Klassen
DefaultMutableTreeNode JTreeModel Zeichenkette Objekt JTree

3 Aufbau eines JTree - Programmcode Modell 1
DefaultMutableTreeNode top = new DefaultMutableTreeNode("Vorlesungen"); DefaultTreeModel treeModel = new DefaultTreeModel(top); DefaultMutableTreeNode studiengang = null; DefaultMutableTreeNode vorlesung = null; studiengang = new DefaultMutableTreeNode("Technische Informatik"); top.add(studiengang); vorlesung = new DefaultMutableTreeNode(new Vorlesung("Basissoftware 1", 4)); studiengang.add(vorlesung); vorlesung = new DefaultMutableTreeNode(new Vorlesung("Mathematik I", 4));

4 Aufbau eines JTree - Programmcode Modell 2
studiengang = new DefaultMutableTreeNode("Wirtschaftsinformatik"); top.add(studiengang); vorlesung = new DefaultMutableTreeNode(new Vorlesung("Betriebssysteme", 4)); studiengang.add(vorlesung); vorlesung = new DefaultMutableTreeNode(new Vorlesung("Mathematik I", 6));

5 Aufbau eines JTree - Programmcode Baum erzeugen
tree = new JTree(treeModel); tree.setMinimumSize(new Dimension(. . .)); tree.getSelectionModel().setSelectionMode (TreeSelectionModel.SINGLE_TREE_SELECTION); <JPanel>.add(tree);

6 Aufbau eines JTree - Programmcode TreeSelectionListener
tree.addTreeSelectionListener(new TreeSelectionListener() { public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { Object c = tree.getLastSelectedPathComponent();; if (node == null) return; DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) c; Object nodeInfo = node.getUserObject(); if (node.isLeaf()) { Vorlesung v = (Vorlesung) nodeInfo; . . . } });


Herunterladen ppt "JTree Richard Göbel."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen