Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

DRINY Die Höhle Driny befindet sich im Smolenice- Karstgebiet im Naturschutzgebiet Karpaten südwestlich von Smolenice, in der Nähe des Erholungszentrums.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "DRINY Die Höhle Driny befindet sich im Smolenice- Karstgebiet im Naturschutzgebiet Karpaten südwestlich von Smolenice, in der Nähe des Erholungszentrums."—  Präsentation transkript:

1

2

3 DRINY

4

5 Die Höhle Driny befindet sich im Smolenice- Karstgebiet im Naturschutzgebiet Karpaten südwestlich von Smolenice, in der Nähe des Erholungszentrums Jahodnik. Malerisch und freundlich ist die Landschaft um die Kleinen Karpaten. Jaskyňa Driny sa nachádza v Smolenickom krase v chránenej krajinnej oblasti,,Malé Karpaty, juhozápadne od Smoleníc, v blízkosti rekreačného centra Jahodník. Malebná a priateľská je krajina v oblasti Malých Karpát.

6

7 Die Höhle Driny ist die enizige zugängliche Höhle der Kleinen Karpaten. In der Höhle findet man typische Stalagmiten und Stalaktiten verschiedener Grössen und Farben, am längsten ist ein 2,2m hoher Stalagmit. Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou Malých Karpát. V jaskyni sa nachádzajú typické stalagmity a stalaktity rôznych veľkostí a farieb, najdlhší je 2,2m vysoký stalagmit.

8

9 Die Hőhle verschönern schneeweisse Sinterseen, deren Boden kleine Sinterkugeln, sog. Höhlenperlen bedecken. Jaskyňu zdobia sintrové snehobiele jazierka, ktorých dná pokrývajú malé sintrové guľôčky tzv. jaskynné perly.

10

11 Das Symbol der Höhle ist ein Kartgebilde, das an Elefantenohren erinnert. Symbolom jaskyne je kvapľový útvar pripomínajúci slonie uši.

12 Driny wurde 1929 von J. Banic und J. Vajsabel entdeckt und 1934 für Besucher zugänglich gemacht. Jaskyňu objavili v roku 1929 J. Banič a J.Vajsabel a od roku 1934 bola sprístupnená pre návštevníkov.

13 Sag, wie es dir die Höhle gefallen hat? Povedz, ako sa ti jaskyňa páčila? Zaujímavé je, že v tejto jaskyni žijú netopiere. Interessant ist, dass in dieser Höhle die Fledermäuse leben.

14 Tento projekt je realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu SOKRATES. Za obsah produktu zodpovedá výlučne autor, produkt nereprezentuje názory Európskej komisie a Komisia nezodpovedá za použitie informácií obsiahnutých v produkte.


Herunterladen ppt "DRINY Die Höhle Driny befindet sich im Smolenice- Karstgebiet im Naturschutzgebiet Karpaten südwestlich von Smolenice, in der Nähe des Erholungszentrums."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen