Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Familie.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Die Familie."—  Präsentation transkript:

1 Die Familie

2 Podstatné mená v NJ píšeme veľkým začiatočným písmenom
majú určitý člen der, die, das der = ten mužský rod die = tá ženský rod das = to stredný rod

3 Podstatné mená mužského rodu
der Vater der Großvater der Opa der Bruder der Cousin der Onkel

4 Podstatné mená ženského rodu
die Mutter die Großmutter die Oma die Schwester die Cousine die Tante

5 Podstatné mená stredného rodu
das Kind das Baby

6 Privlastňovacie zámená
používame namiesto člena pred podstatným menom v NJ mein – meine – mein môj – moja – moje dein - deine – dein tvoj - tvoja - tvoje

7 Podstatné mená mužského rodu
mein / dein Vater mein / dein Großvater mein / dein Opa mein / dein Bruder mein / dein Cousin mein / dein Onkel

8 Podstatné mená ženského rodu
meine / deine Mutter meine / deine Großmutter meine / deine Oma meine / deine Schwester meine / deine Cousine meine / deine Tante

9 Podstatné mená stredného rodu
mein / dein Kind mein / dein Baby

10 Predstavovanie rodiny
Das ist Lenas Familie. Sie sagt: Das ist mein Vater. Er heißt Lukas. Das ist meine Mutter. Sie heißt Lora. Das ist mein Bruder. Er heißt Michael. Das ist meine Cousine. Sie heißt Julia.

11 Predstavovanie rodiny
Das ist Simpsons Familie. Wir sagen: Das ist Er heißt ... Das ist Sie heißt ... Das ist Es heißt ...

12 Predstavovanie rodiny
Das ist Wagners Familie. Peter, Petra, Thomas, Ben, Marta, Kika

13 Opakovanie Ako píšeme podstatné mená v NJ?
Aký určitý člen musia mať pred sebou podstatné mená Vymenuj podstatné mená (členov rodiny) a) mužského rodu b) ženského rodu c) stredného rodu

14 Aufgabe: Urči zo zadanej skupiny slov:
Podstatné mená mužského rodu Mutter, Bruder, Kind, Cousin, Opa, Tante, Vater Podstatné mená ženského rodu Schwester, Baby, Oma, Cousine, Onkel, Tante Podstatné mená stredného rodu Großvater, Baby, Großmutter, Cousin, Kind

15 Aufgabe: Urči, čo nepatrí do zadanej skupiny slov:
Mutter, Bruder, Cousine, Oma, Tante Schwester, Baby, Großmutter, Cousine, Tante Großvater, Bruder, Cousin, Kind, Onkel Vater, Onkel, Schwester, Bruder, Opa

16 Privlastňovacie zámeno MEIN-DEIN
Vater Mutter Kind Großvater Großmutter Baby Opa Oma Bruder Schwester Onkel Tante Cousin Cousine

17 Doplň privlastňovacie zámeno mein/meine – dein/deine
Mutter, Bruder, Cousine, Oma, Tante Schwester, Baby, Großmutter, Cousine, Tante Großvater, Bruder, Cousin, Kind, Onkel Vater, Onkel, Schwester, Bruder, Opa

18 Mgr. Janette Sobotová ZŠ Ulica pionierov 1 Rožňava


Herunterladen ppt "Die Familie."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen